28 juli 2008

Flere lag kan bli trukket

Beklageligvis er det kun to stykker som har betalt etter siste "Treningsavgift-purring". Det betyr at Siljan med stor sannsynlighet trekker flere lag til høsten.
FORDI SPILLERE UTEN BETALT AVGIFT IKKE ER SPILLEBERETTIGET.

Etiketter: ,

18 juli 2008

Skremmende dårlig

Det er gått igjennom spillerlistene og innbetalingene til våre eldste lag. Det er skremmende hvordan mange gir blaffen i å betale treningsavgiften.
8 stk fra a-lag damer har ikke betalt.
6 stk fra a-lag herrer har ikke betalt.
6 stk fra jenter junior har ikke betalt.
8 stk fra junior herrer har ikke betalt.
6 stk fra Old Boys har ikke betalt.

Navnene på disse spillerne er sendt til lagleder.
Hvis ikke det er betalt før 1 august trekkes disse lagene fra serien da det ikke er nok spillere.
Spillerne som ikke har betalt skal heller ikke trene i SiljanFotballs regi.

Noen få av de overnevnte har betalt uten å merke med navn. Da må man vise kvittering.

Etiketter: ,

26 mai 2008

127 har betalt avgiften

Blir det få siljanlag i serien etter ferien? 100 stykker har IKKE betalt. Jo eldre lagene er jo dårligere er man til å betale. Med Old Boys igjen som det aller dårligste.

Etiketter: , ,

24 mai 2008

Pluss 309 000 i fjor, minus 9000 i år.

Bortfallet av automatinntektene merkes. I fjor på denne tiden hadde vi et overskudd på kr 309 000. I år har vi et minus på kr 9000. Og det er ikke bra nok. Hovedgrunnen er selvsagt automatpengene, men alt for mange har ikke betalt treningsavgiften.

Det er INGEN bønn
etter ferien. Da skal alle unnasluntrerne vekk fra SiljanFotball. Lagledere skal se kvittering fra hver spiller. Kontoutskrifter for mai, juni og juli vil etterhvert sendes til laglederne slik at også de kan sjekke om deres spillere har betalt. Det sjekkes mot spillerlistene.

Etiketter: , ,

08 mai 2008

92 spillere har betalt innen fristen

92 av 220 spillere har betalt treningsavgiften til tiden.
Bare minner om resten spiller uforsikret og IKKE er spilleberettiget.

Dette er klubbens ansvar og klubben tar det ansvaret ved å kaste ut alle spillere som ikke har fremvist kvittering til trener/lagleder. Etter sommerferien er sesongen over for disse.

Etiketter: ,

01 mai 2008

222 spillere og 20 lag registrert

innen fristen før 1. mai.Dette er imponerende bra, og vi mangler kun et lag. Dette laget har gitt beskjed og liste kommer.
Neste oppgave for laglederne blir å krysse ut spillerne etterhvert som det fremvises kvittering for betalt treningsavgift. Status på innbetalinger gjøres senest første trening etter sommerferien.
Spillerlistene her:

Etiketter: ,

21 april 2008

Treningsavgiftssutring

er et sikkert vårtegn i SiljanFotball. Det er for dyrt, jeg skal ikke spille alle kampene, jeg jobber mye kveldene er ting man ofte hører. Uansett, de spillerne som ikke har betalt før 1. mai og vist lagleder kvittering er ikke lenger spilleberettiget i SiljanFotball. Da er sesongen over for vedkommende første trening etter sommerferien. No pay no play.

Etiketter: ,

19 april 2008

En spiller på hvert lag

skal ha fritak fra treningsavgiften. Er man to stykker som trener samme laget er et fremdeles kun et fritak. Dette til orientering da det har vært endel spørsmål rundt dette.
Det er ellers hyggelig å konstatere at halvparten av lagene har innlevert spillerlistene ti dager før fristen.

Etiketter: ,

17 april 2008

Flere har allerede levert spillerlistene

Flere lag har allerede levert spillerlistene og det er meget bra. Neste jobb for lagleder/trener blir da å krysse av spillerne etterhver som de viser kvittering for at lisensen er betalt.
Alle listene blir lagt her.

Etiketter: ,

05 mars 2008

Spillerlistene 2008

Her kommer etterhvert spillerlistene for alle våre lag i 2008.

Trener/lagleder skal ha et eksemplar av spillerlisten hvor det krysses av etterhvert som spillerne viser kvittering for betalt avgift. Denne listen skal innleveres til styret i SiljanFotball senest midt i august. Utdeling av innbetalingslapp og orientering om dette kommer på lagledermøtet i april.

SpillerlisteJ13.htm 12 spillere
A-lagKvinner2008 11 spillere.htm
J16spillerliste18spillere.htm
OldBoysSpillerliste13spilllere.htm
Gutter97spillerliste9spillere.htm
G99Spillerliste15spillere.htm
G13spillerliste13stk.htm
J98mod12spillere.htm
J19spillerliste15stk.htm
GogJ2001spillerliste20stk.ht
J12spillerliste15spillere.htm
G98spillerliste13spillere.htm
G8ar13.htm
JuniorGutter13spillere.htm
a-lagetHerrer18spillere.htm
J99stk11.htm
J16syverlag7spillere.htm

Etiketter: , ,

22 januar 2008

Treningsavgiften "trykkes" i dag


Vedlagte bilde trykkes i ettermiddag. Det er SiljanFotball sitt nye opplegg for innbetaling av treningsavgiften. Arket vil distribueres til alle lagledere på et lagledermøte rett før sesongstart.
Ønsket var å samkjøre dette arket med hovedlagets kontingent og resten av undergruppene. Det var man imidlertid ikke klare for og det ble derfor trykket kun for SiljanFotballs treningsavgift.
Dette nye opplegget skal godkjennes av årsmøtet. Hvis nei blir disse destruert og vi bruker samme opplegg som tidligere.

Etiketter: ,

11 desember 2007

Treningsavgiften atter en gang

Her er et forslag til innkreving av disse avgiftene i 2008. Dette er en brukbar måte, men ikke optimal. Vi burde lagt kontingenten inn i treningsavgiftene
Her er et forslag til hvordan: Alle undergrupper, ski, fotball, turn øker treningsavgiften med kr 100 pr utøver. Denne 100 lappen er kontingeten til hovedlaget. Undergruppene har ansvaret for at denne 100 lappen pr utøver overføres til hovedlaget.

Litt rart å tenke på at i Kvelde er kontigenten på 300 kroner. Når kontigenten er betalt kan medlemmene være med i alle de idrettene laget tilbyr. Håndball, fotball, langrenn, skiskyting, idrettsskole og trim. Og de har ny kunstgressbane med undervarme. Og badebasseng.

Og vi i SiljanIL går knapt i balanse med mange ganger så høye avgifter.....

Etiketter: ,

22 november 2007

Konkret forslag til enklere jobb?

Treningsavgifter og kontingentinnbetaling er Idrettslagets største inntekt. Min påstand er at vi ikke har bra nok system for å kreve inn denne. Vedlagt fil er et FORSLAG til ny måte å gjøre denne innkrevningen på. Alle utøvere i SiljanIdrettslag mottar et slik ark. I steden for i dag hvor det først sendes ut treningsavgift fotball, så kontingenten til SIL, deretter noen turninnbetalinger osv. Men det er som sagt et forslag og må eventuellt videreutvikles av SIL styre.

Oppsett og tekstformatering blir selvsagt ikke som i htm. forslaget.
FORSLAGInnbetalinger2008.htm

SiljanFotball går temmlig sikkert for en kort versjon av dette neste år.

Etiketter: , ,

21 november 2007

Old Boys treninga slutt 1.desember

Da det ikke er betalt inn mer enn 2 treningsavgifter fra brukerne av Siljanhallen mandager og torsdager fra kl 21 til 22 opphører dette tilbudet fom 1.desember 2007.
Da vil ihvertfall ikke SiljanFotball lenger betale halleien.
Kjell H og lagleder Old Boys er informert om dette.

Hvis man ønsker opprettholde innetreningen må treningsavgifter fra samtlige brukere være betalt innen 1. desember 2007.

Treningsavgiften er for Old Boys kr 725 i 2007.
Den må betales til SiljanFotball sin kto: 2610.22.09205 før 1.desember 2007 og merkes med navn.
Hvis man ønsker fortsette med halltreningen.

Etiketter: , ,

12 november 2007

Samsvarer ikke med spillerlistene

Dette er mine egne tall etter å ha talt gjennom alle innbetalinger. Det stemmer ikke med vårens spillerlister
De viste 243 spillere. Det å følge opp innbetalingen av treningsavgiften vil forhåpentligvis bli mye enklere med neste års system for dette. Da blir det enklere å se hvem som både slutter og begynner. Og ikke minst hvem som har betalt...

Betalte avgifter a kr 1450: 48 spillere = kr 69600
Betalte avgifter a kr 1350: 22 spillere = kr 29700
Betalte avgifter a kr 1250: 30 spillere = kr 37500
Betalte avgifter a kr 1150: 39 spillere = kr 44850
Betalte avgifter a kr 850: 49 spillere = kr 39100
Betalte avgifter a kr 750: 5 spillere = kr 3625

190 avgifter. Total sum kr 224.375,-

Etiketter: ,

12 oktober 2007

Vi sendte en mail til kretsen

etter a-lagets kamp mot Gulset hvor ingen dommer dukket opp. Vi mente at kretsen også må betale når den ikke gjør jobben. Dette fordi kretsen er meget raske med alle typer bøter til klubbene. Det deles ut bøter for alle mulige "forseelser". Svaret fra kretsen fritar dem selvsagt for allt ansvar, men det er enkelte ting i svaret spesielt om lisens som er vel verdt å merke seg.

Svaret fra kretsen ved Roger Eilertsen:

Det var hyggelig at kampen gikk som den skulle og at dommeren(Morten Rønningen, Evens anm.) løste dette til det beste. Jeg beklaget også der og da at dommeren ikke møtte. Men jeg må korrigere din forståelse over hvem som har ansvaret for dommerne. TFK har ansvaret for at det settes opp dommere, at dommerne og klubbene får melding om dette. Men dommerne er ikke "vår eiendom". De er faktisk medlem av klubber og representerer klubbene. Dersom en dommer ikke møter, er det en fortvilt situasjon både for kampen og lagene, men også for oss. Vi har også et genuint ønske om at kampen skal gjennomføres på den mest fair måten.

Det vi kan gjøre og som vi gjør, er å registrere at dommeren ikke har møtt opp. Vi tar deretter dette opp med dommeren og ber om en redegjørelse for hvorfor han ikke møtte opp. Dersom dette gjentar seg får ikke dommeren flere oppdrag.

Med dette som bakgrunn, ser du at lisens og dommeroppdrag ikke hører sammen. Husk at det ikke er TFK som stiller krav om lisenskontroll. Det er det forsikringsselskapet som gjør. Dette er da også bestemt i Loven antagelig fordi mange sluntrer unna. En spiller som ikke har betalt lisens er ikke spilleberettiget. Det er klubbens ansvar å følge opp dette. Hva ville du gjort dersom det skjedde en alvorlig ulykke med denne spilleren under kampen? Det skjer alvorlige episoder hvert år. Hvem har ansvaret? Jo, klubben! Det kan bli en dyr glipp!

Etiketter: ,

02 oktober 2007

Old Boys trukket for sent

Har nettopp diskutert ei regning med kretsens Roger Eilertsen. Kretsen krever oss nemlig for kr 3 730.
De 3 750 kronene er penger jeg trakk fra på lagspåmelsdingsregninga da denne i mine øyne var feil. Den inneholdt bla OldBoys som hadde trukket laget.
MEN laget var trukket for sent . Derfor må vi bare betale. Vi skulle egentlig hatt bot på 1500 i tillegg. Men av rein og skjær godhet lot kretsen oss slippe boten...

Seniorlagene må antageligvis neste år betale lagspåmeldinger og eventuelle lagsforsikringer selv. Dette fordi de yngste lagene bidrar i større grad til felleskassa enn seniorlagene. Og det er ikke meningen.

Her kan du lese lagspåmeldingspriser og bøtesatsene fra kretsen i 2007:
Lagspameldinginnfo2007.htm

Etiketter: ,

03 september 2007

Hele 58 som gir blaffen

Vårt "system" rundt treningsavgiften er allt for dårlig! Vi mangler hele 58 innbetalinger. Mange fler enn vi trodde. Mange synes tydeligvis det er helt greit å la være å betale.

Totalt per 31 august ser det slik ut:

Det er betalt:

46 avgifter a 1450. Sum 66.700. Mangler 13 mot spillerlistene.
20 avgifter a 1350. Sum 27.000. Mangler 11 mot spillerlistene.
30 avgifter a 1250. Sum 37.500. Mangler 3 mot spillerlistene.
39 avgifter a 1150. Sum 44.850. Mangler 9 mot spillerlistene.
46 avgifter a 850. Sum 39.100. Mangler 22 mot spillerlistene.
5 avgifter a 725. Sum 3.625

Totalt er det betalt 186 avgifter. Sum er 218.775. Vi er 244 registrerte spillere på spillerlistene!!
Er du i tvil så er det bare å telle.

Jeg kan garantere at vi skal få skikk på dette. Fordi SiljanFotball har ikke råd til så mange gratispassasjerer.
Spillere som har spillt i år uten å ha betalt får dobbel avgift neste år.

Etiketter: ,

Saldo pr 1. september

Er 606 000. Men vi venter inn nesten 200 000 i automatpenger samt overførsel fra SiljanIL på 80 000. Det skal også inn betydlig mer i treningsavgift. "Systemet" for treningsavgiften er allt for dårlig. Her blir det forandringer neste år.

Vi har med andre ord nesten 900 000 kroner i banken.
Sparebank1 anbefaler oss flytte en større sum til en konto som gir litt høyere rente. Hvor mye som skal flyttes vil bli bestemt i samråd med Sparebank1 og styret i SiljanFotball.

Etiketter: ,

20 august 2007

Forslag til nytt system

angående treningsavgiften. Vi sliter i dag med å få inn alle pengene fordi vi har et dårlig system og fordi det ikke har fått noen konsekvenser å lå være å betale. Man bare spilte videre. Det er slutt på den tiden. Nå får du ikke spille fra og med høstsesongen hvis det ikke er betalt avgift.
Det har sviktet på flere punkter. Spillerlister fra lagleder blir ikke innlevert fotballstyret eller fotballstyret "glemmer" å levere enkelte lister til Heidi som i dag har jobben med utsendelse av treningsavgiften.
Hvert år går vi glipp av store beløp. Det må vi gjøre noe med.

Forslag angående treningsavgiften neste år: Lagene ved lagleder krever selv inn avgiften. Dette krever kun å dele ut en lapp med kontonummer og beløp til lagets spillere. Treningsavgiften er lagleder ansvarlig for å overføre til SiljanFotball sin konto senest 1.august.
10-15-20% av pengene går tilbake til laget. Det er ikke uvanlig å få inn 15 til 20000 kroner. Det blir jo litt penger tilbake. Ihvertfall til en cup eller avslutning.

Prosentvis sats tilbake til lagene er helt nødvendig for at det skal fungere. Det er smøringen av maskineriet som skal gjøre SiljanFotball til en lettdrevet liten organisasjon.
Hvis man ikke gir noe tilbake gidder ikke folk kreve inn pengene. Da funger det i meget kort tid....

Etiketter:

19 august 2007

50 000 i ubetalte treningsavgifter

Heidi har også gått gjennom listene. Vi mangler endel innbetalinger. 40 spillere fra spillerlistene!
Det har blitt sendt ut ei liste til lagledere over dem vi ikke kan se har betalt.
Mange har sikkert betalt, men det er ikke skrivd navn. Disse MÅ og SKAL vise kvittering. Noen har også sluttet. Det vet dere lagleder best.
INGEN skal spille eller trene uten at denne er betalt. Det blir dobbel avgift neste år hvis man unnlater å betale årets.
SiljanFotball har tapt enormt masse penger i flere år fordi mange gir blaffen i å bidra. ALLE ubetalte skal fanges opp og neste år vil vi antagelig lage et helt nytt system rundt innbetalingen av treningsavgiften.

Etiketter:

10 august 2007

Bør laglederne ordne treningsavgiften?

SiljanFotball har mange ting vi bør bli bedre på. En meget viktig del er innbetalingsystemet, eller riktigere sagt mangelen på system, rundt treningsavgiften. Her har vi hvert år gått glipp av store summer fordi rutinene våre var og er allt for dårlige. For eksempel har det de siste årene vært hele lag som ikke har betalt. De har ikke mottatt regning. Hvis J14 ikke mottar avgift taper vi 25 000 kroner.

"Systemet" svikter av flere grunner, men hovedgrunnen er at spillerlister ikke er sendt inn og styret fanger ikke dette opp. En annen grunn er at spillerlista ikke vidresendes til den som utsteder regningene.
Den enkleste måten å få inn ALLE avgiftene på ville vært om lagleder ordnet innbetalingene for sitt lag. Han eller hun har bedre oversikt enn om en i styret sitter å ser gjennom et kontoutdrag med pluss 240 innbetalinger. Noen også uten navn. Pengene burde settes inn på lagleders konto som den 1. august hadde ansvaret for å overføre pengene til SiljanFotball.
Dette blir en sak på neste styremøt 17. september.

Tenk at vi satt på årsmøtet i år å godkjente regnskapet med bare 150 000 i treningsavgift. Det skulle vært over 200 000. Fordi vi trodde det var riktig!!! Flaut...
Nøkkeltallene her:

Etiketter:

07 august 2007

77 ubetalte treningsavgifter!

Mange kan få seg en overraskelse når kampene starter. Hvis treningsavgiften ikke er betalt skal man IKKE spille eller trene i SiljanFotball.
SiljanFotball har fått inn kr 195 800 til nå. Det er høyere enn noengang.
Men det er fremdeles 77 ubetalte avgifter.
Litt flere detaljer under:

Det er betalt 40 avgifter a 1450. Sum 58.000
Det er betalt 19 avgifter a 1350. Sum 25.650
Det er betalt 26 avgifter a 1250. Sum 32.500
Det er betalt 36 avgifter a 1150. Sum 41.400
Det er betalt 45 avgifter a 850. Sum 38.250

Totalt er det betalt 166 avgifter. Sum er 195.800

Ps: I 2006 klarte vi det kunststykket å få inn kun 150 000 i treningsavgift. Var vel da omtrent 70 spillere som ikke betalte. Men det var det ingen som visste.........

Etiketter:

01 august 2007

Ingen får

spille kamper eller trene i høstsesongen hvis treningsavgiften ikke er betalt. SiljanFotball holder på med gjennomgang av spillerlistene mot innbetalinger og lagleder får snart navnene på eventuelle spillere som ikke har betalt.

Etiketter:

06 juli 2007

1. august


Da sjekkes det hvem som har betalt treningsavgiften.
Mot spillerlistene. Spillere med ubetalt avgift får ikke spille eller trene til høstsesongen. Lagleder får eventuelle navn før kampene starter. Det betyr i praksis at Øivind Skilbred vil motta eventuelle navn før a-kampen mot Storm 9. august. Disse eventuelle skal da ikke spille.
Dette vil selvsagt også gjelde alle andre lag i SiljanFotball

Det ble i kveld tatt noen bilder på jr/a-lag treninga. Disse ligger her:
Ps spilleren på bildet har ikke noe med artikkelen å gjøre:)

Etiketter: , ,

23 juni 2007

Kvelde. Noe å bli imponert av


Nyskjerrig på hvordan Kvelde kan bygge kunstgress med undervarme gjorde at jeg i dag reiste bort for å kikke på anlegget og snakke litt med primus motor i Kvelde IL, Øistein Lindhjem.
Kvelde har ikke egene utskilte grupper som fotball, ski eller andre undergrupper. Allt styres av hovedstyret. Det er en felles økonomi for hele laget. Fordi det er vanskelig å finne folk som ønsker bli med i styrene. Derfor et felles styre.
Totalt har laget 713 medlemmer. 300 spiller fotball. Budsjettet mener jeg var på rundt 700 000. Store inntekter fra spilleautomat var aldri brukt til drift av laget men det har hele tiden blitt investert i utstyr og baner.
Kvelde idrettsplass ligger bak skolen. Der har det lille driftige laget en nydelig 11er gressbane, en mindre gressbane med X antall nye mål, lysløype, skytterbane, snart basketbane og snart kunstgress 11er med undervarme! Allt samlet på ett sted.

Så til den største investeringen kunstgressbanen. Hvordan er det mulig? Banen var først planlagt uten undervarme da utgiftene til oppvarming ligger på rundt 300 000 i året. Prisen på banen var da 6,5 millioner. Må legge til at den bygges på en eksisterende grusbane. Så for kort tid siden ble man enige med kommunen om en modell for oppvarming. Kommunen skal bygge et fyringsanlegg som skal varme opp skolen og leiligheter som skal bygges i området om kort tid. De lot også banen knytte seg til dette anlegget. Gratis.
Da ble det selvsagt undervarme i banen. Totalt kom banen da på 7,5 millioner. Spillemidler utgjør 2,5 mill, kommunen 2,8 mill og Kvelde IL resterende 2,2 mill. Veldig mye ble gjort på dugnad og man regnet med at man ville slippe låne noe som helst pga all dugnaden.
Vet ikke om jeg skal si det men treningsavgiften i Kvelde IL er kr 300 for alle under 20 år. Allikevel er det folk der som klager på at det er dyrt.....

Larvik kommune så også verdien av å ha en kunstgressbane rett ved skolen. Til ungenes frie benyttelse hele året. Så det er faktisk mulig å få til. Men kommunen må se verdien av slike anlegg. Det gjør tydeligvis Larvik kommune.
Husk at vi måtte betale for to stk søppelkasser.....
Hovedbildet viser Kveldes formann, banemester mm til venstre og anleggslederen til høyre.

Bilder fra Kvelde idrettsanlegg her:

Etiketter: , , , ,

27 mai 2007

Nei, det er ikke treningsavgiften


Hva er den regningen som har kommet nå? Den på 400 kroner? Vi har jo akkurat fått treningsavgiften!
Det er medlemskontingenten til SiljanIL. Den må alle betale enten de er med i fotball, ski eller turngruppa. SiljanIL fører to regnskaper. Ett for Siljanhallen og et for SiljanIL.(2005 tallene).
Jeg skal ikke utdype SiljanIL sine utgifter og inntekter, det gjøres bedre av SIL styret, men vi har den flotte Siljanhallen som det koster penger å drifte og vedlikeholde.
Dette gjøres blant annet ved hjelp av denne medlemskontingenten.

Etiketter: , ,

23 mai 2007

Ingen søskenmoderasjon i 2007

Det har kommet noen spørsmål om søskenmoderasjon.
Årsmøtet som er SiljanFotball sin høyeste myndighet vedtok ingen søskenmoderasjon for 2007. Derfor er det ingen slik moderasjon i år.

Merk at det er medlemmene selv som bestemmer treningsavgiften og eventuelle reduksjoner i denne. På årsmøtet.

Ønsker man forandringer må man fremme forslag til neste årsmøte samt møte opp å fronte sine meninger.

Etiketter:

15 mai 2007

Aktuelt nå: Treningsavgiften

I disse dager deles treningsavgiften ut.
Når folk mottar denne regningen er spørsmålene mange. Noen tror dette er penger treneren får. Noen trodde det var en avgift for hele laget. Og det er flere varianter.
Det er behov for en oppfriskning på hva denne regningen er for: 
Treningsavgiften er SiljanFotball sin hovedinntekt. Den brukes til vedlikehold av Fagerlund, Trollmyra og grusbanen. Kostnadene der er omtrent 50 000 pr bane. I tillegg bruker SiljanFotball penger på lagspåmeldinger, dommere, baller, drakter osv.
Husk at det er årsmøtet som vedtar denne og der kan alle medlemmer over 15 år være med å påvirke satsene.
Alt om avgiften her:

Etiketter:

09 mai 2007

No pay no play

I disse dager deles treningsavgiften ut. Alle lagledere har jobben med gi en faktura til hver av spillerne.
Husker ikke eksakt dato for betalingsfristen med dere har god tid.
Lagledere vil bli orientert hvis spillere på dennes lag ikke har betalt når høstsemesteret starter.
Av hensyn til forsikringer er regelen "No pay no play"
Det betyr at spillere med ubetalt avgift ikke spiller høstsesongen.

Etiketter:

05 mai 2007

Elendige rutiner koster penger

Litt tallkos en lørdag morgen. Les dette nøye.

I 2006 fikk vi inn kr 150 800 i treningsavgift. På antagelig samme antallet medlemmer.I år skal vi ha inn kr 263 800. Og da har vi trukket fra fritak for en spiller pr lag. Dette har vi 100% kontroll på.
I fjor skulle vi hatt inn omtrent det samme som i år minus avgiftsøkningen pr spiller som er kr 250. Det betyr 250 x antall spillere 243 stk = 60 750 kroner.
Ta inntektene i år 263 800 og trekk fra avgiftsøkningen kr 60 760. Det bli kr 203 040. Vi mista kroner 52 240 i inntekter.
Og det samsvarer ikke helt tidligere år heller.

Fordi SiljanFotball har hatt elendige rutiner på spillerlistene. Det holder med at 2 lag av 21 lag glemmer å levere. Det kan utgjøre 50 000 kroner.
Og det har sikkert ikke vært enkelt å ha oversikten. Nye styrer, trenere og lagleder hele tiden. Det må ha vært en nærmest umulig jobb å være organisasjonssekretær.
Men fra 2007 og fremover hvor snart alle har tilgang til internett og epost skal det være enklere.

Styret forventer å legge frem kr 263 800 i post 3020 treningsavgifter på årsmøtet 2008.

Etiketter: ,

01 mai 2007

Nøkkeltallene i SiljanFotball 2007


Her kommer viktige tall for driften av SiljanFotball. Da vi økte satsene med kroner 250 på årsmøtet skulle dette gi oss budsjetterte 160 000 pluss kr 60 250 som blir kr 220 250. I stedet blir det 284 550. Når vi tar med fritak for avgift på 1 spiller pr lag skal totale inntekter på treningsavgiften 2007 bli kroner 263 800.

Bildet viser Siljans aller yngste spillere. En blid gjeng som blåser i leders stadige økonomignål.

243 spillere
G7 er 15 x 850 = 12 750
GJ8 er 21 x 850 = 17 850
G9 er 12 x 850 = 10 200
J9 er 9 x 850 = 7650
G10 er 11 x 850 = 9350
G11 er 8 x 1150 = 9200
J11 er 19 x 1150 = 21 850
G12 er 11 x 1150 = 12 650
J12 er 10 x 1150 = 11 500
G14 er 13 x 1250 = 16 250
J14 er 20 x 1250 = 25 000
J16 er 10 x 1350 = 13 500
G16 er 21 x 1350 = 28 350
J19 er 16 x 1450 = 23 200
G19 er 16 x 1450 = 23 200
A-laget er 17 x 1450 = 24 650
A-.damer er 10 x 1450 = 14 500
OldBoys er 4 x 725 = 2900
Dette tilsammen skulle bli 284 500
Fritak i avgift for trener er tilsammen 20 700

SiljanFotball skal ha inn kr 263 800 i avgift.ift.

Her er treningsavgiften 2007. Senior herre kr 1450 Senior damer kr 1450 Junior dame/herre kr 1450 15-16 år kr 1350 13-14 år kr 1250 11-12 år kr 1150 7-10 år kr 850

Etiketter:

17 mars 2007

Klubbhuset på Fagerlund


Klubbhuset på Fagerlund forfaller. Mye burde vært reparert og pusset opp. Diverse vannskader pga frost på vannrør bør repareres. Flere armaturer er også sprukket som følge av frost. Takrennene trenger vedlikehold. Det blir litt mer for hvert år.

Hvor mange anlegg klarer 200 spillere å drifte og vedlikeholde? Det er faktisk grenser.
Og den er nådd. Uten automatinntektene må vi antagelig redusere tilbudet noe.

Derfor bør vi redusere tilbudet på Fagerlund. Vi skal i år flytte alle kampene til Trollmyra. Der er alle fasiliteter bedre.
Fagerlund blir da en rein treningsbane. Og det blir den antagelig for fremtiden. Det krever ikke noe klubbhus. En treningsbane er billig å holde i drift.
Vi trenger kun et toalett på Fagerlund. Der er det mange artige å velge i. Man trenger ikke klubbhuset kun for et wc.

Hva da med klubbhuset? Dette er det selvsagt SiljanIL sitt hovedstyre som avgjør da SIL eier anleggene. SiljanFotball drifter fotballanleggene. SiljanFotball mottar en viss sum (kr80 000) fra SIL som skal dekke mesteparten av driftskostnadene. Denne er ikke i nærheten stor nok. Mitt forslag til SILs årsmøte om å på sikt legge ned hele Fagerlund ble nedstemt, men jeg håper SiljanFotball sammen med SIL kan se på hva vi kan gjøre med klubbhuset.

Kan huset ominnredes og leies ut? Eller skal vi øke treningsavgiften med enda 250 kroner til neste år for å råd til vedlikehold?

Noe bør vi finne på ellers så er klubbhuset helt forfalt om noen år.

Se forresten at elgen har måttet skite på trammen da dodøra vår låst.....


Etiketter: ,

01 mars 2007

Treningsavgiften 2007

Her er treningsavgiften 2007.

Senior herre kr 1450
Senior damer kr 1450
Junior dame/herre kr 1450
15-16 år kr 1350
13-14 år kr 1250
11-12 år kr 1150
7-10 år kr 850

Treningsavgiftene er SiljanFotball sin hovedinntekt. Den brukes hovedsaklig til å betale lagspåmeldinger, dommere, vedlikeholde Fagerlund, Trollmyra og grusbanen.
Mer om denne avgiften her:

Etiketter:

06 februar 2007

Storhamar ishockey

Ja du leste rett. Nettopp tilbrakt noen dager sammen med Storhamar ishockey G15 sin trener.
Vi snakket en del om klubbdrift. Dette kan også brukes i fotballsammenheng. Han fortalte følgende som var viktig i klubben.

Trenerkoordinator.
Klubben har en trenerkoordinator. Denne kommer stadig innom de yngre lagenes treninger.
Og han sier direkte til trener at ”dette er ikke en smart måte å trene på”
Og han instruerer deretter trenerne på de aktuelle lagene individuelt slik at de lærer mest mulig, og igjen kan lære dette videre til ungene.
Trenerne på de aldersbestemte lagene er meget glade for denne oppfølgingen.

Når det gjelder G15 så trente disse 4 ganger i uka pluss kamp. Det måtte til.

Når det gjaldt økonomi så vil også storhamermerke det når automatpengene forsvinner.
De kommer til å be kommunen om hjelp til drifting av anleggene. Som kanskje vi også må gjøre i 2007?
Når det gjaldt treningsavgift så betaler de fra 7 år kroner 3000 tre tusen i treningsavgift. Tre ganger så mye som oss...

Etiketter: ,

01 februar 2007

Kr 11 000 rett i dass

A-lagets bot på kr 11 000 måtte dessverre betales av styret. Da styret ikke så muligheten til å kreve inn disse pengene. Det er like mye som avslutning koster for alle lagene til sammen!

Dette MÅ IKKE skje igjen. Det blir veldig galt at medlemmenes penger skal brukes på bøter til seniorlaget. Og det er ikke første gangen.

Derfor er det et krav at a-laget har en lagleder klar til årsmøtet 26. februar. Han eller hun vil ha det overordnede ansvaret for at spillere med ubetalt treningsavgift og lisens IKKE spiller eller trener for Siljan. Dette står i laglederinstruksen.

Hvis dette ikke er på plass vil a-laget bli trukket 27. februar. Synd men det blir konsekvensen.

Styret forventer at spillergruppa selv klarer dette og vil ikke bidra i prosessen med å finne lagleder.

Referat styremøte her:
styremotet01februar.doc

Etiketter: , , , ,

1600, 1400, 1200 treningsavgifter igjen...

Gulset fotball er den klubben i distriktet med flest medlemer. De har 3 baner å drifte.
Som Siljan, men Gulset er vel rundt 1000 medlemmer. Vi er vel rett over 200? Det betyr en del flere spiller å fordele utgiftene på.
Allikevel så er treningsavgiftene for noen av lagene som følger:
16 år kr 1600
14 år kr 1400
12 /13 kr 1200
9 år kr 800
Det er snakk om at disse skal økes.
I tillegg jobbes det dugnader....

Sammenligne disse med våre. Mulig en økning på kr 250 er for lite.

Etiketter: ,

29 januar 2007

Man er ikke spilleberettiget til kamp for Siljan

i 2007 dersom treningsavgiften for 2006 ikke er betalt. Og man skal heller ikke trene på SiljanFotball sine treninger. Dette er vedtatt av styret.
Det er fremdeles ubetalte treningsavgifter. Lagledere vil få beskjed om hvilke spillere dette gjelder.

Etiketter:

Økning av treningsavgiften på kr 250?

SiljanFotball sin drift er basert på medlemsavgifter, treningskontingenter og dugnader.
I 2007 uten automaten går ikke regnestykket opp. Årets budsjetterte inntekter er ikke nok.Det er min påstand.
Vi trenger 50 000 kroner mer inn fra medlemmene.

Hvordan vil vi betale? Skal vi gå for salg av husholdningsprodukter, kakebokser, lodder osv.
Eller skal vi dele disse 50 000 på antall spillere. Hvis det er 200 spillere så blir økningen kr 250 på hver.

Da jeg har sett og hørt misnøyen fra mange foreldre over kakebokser og slike ting foreslår jeg at vi isteden øker treningsavgiften med kr 250 pr spiller.
Det er i 2007 ikke forferdelig masse penger.
Jeg kommer til å fremme dette forslaget på årsmøtet 26 februar. Og der er det medlemmene som bestemmer:)
EvenE

Etiketter: ,

25 desember 2006

Hva er treningsavgiften?

Mange vet ikke helt hva treningsavgiften er for, eller hva den brukes til. Den er bare enda en regning.
Dette gjelder også spillere som har vært med i mange år.

Derfor: Treningsavgiften er SiljanFotball sin hovedinntekt. 160 000 av budsjettet på 270 000 neste år kommer fra nettopp treningsavgiften.
Den brukes til vedlikehold av Fagerlund, Trollmyra og grusbanen. Kostnadene der er omtrent 50 000 pr bane. I tillegg bruker SiljanFotball penger på lagspåmeldinger, dommere, baller, drakter osv.
Enkelte påpeker et deres lag betaler inn for eksempel 15 treningsavgifter ganger 1200 kroner.
Det blir 18 000kroner. De ønsker derfor noen penger tilbake fra SiljanFotball.

Men som sagt, treningsavgiften brukes til SiljanFotball sine nødvendige utgifter og gis ikke tilbake som cash, men som forhåpentligvis fine anlegg.

Etiketter:

03 desember 2006

Har ikke spillere betalt treningsavgiften 2006

får de ikke trene.

Spillere med skyldig treningsavgift for 2006 vil ikke få trene på organisert trening i Siljan etter nyttår.

Dette ble vedtatt på siste styremøte. Lagledere vil få navnene på de spillere dette gjelder på sitt lag. Dette gjøres også i andre klubber i distriktet.

Spilleren kan selvsagt begynne å trene igjen umiddelbart etter skyldig avgift er betalt.

Etiketter:

23 oktober 2006

Purringer og ubetalte treningskontingenter

De aller fleste har i år vært veldig flinke med innbetaling av treningsavgiften. Dette er SiljanFotball sin hovedinntekt, og vi er avhengige av at alle som spiller betaler denne avgiften.

Alle aldersbestemte lag har betalt. Værstingen er A-laget hvor det er sendt ut purringer for 10 800 kroner. Det betyr at veldig mange ikke har betalt. Vi hadde heller ikke fått listen til damelaget, men dette er nå i orden og der er det sendt ut kontingenter for kr 14 300.

Det er totalt sendt ut purringer for kr 28 400 de siste dagene. Får vi inn alt dette når vi budsjettet på kr 160 000 i treningskontingenter.

28 400 kroner er mange penger for SiljanFotball. For denne summen kan vi for eksempel vedlikeholde Trollmyra hele 2007.

Etiketter: , , ,

02 mai 2006

Ros til dere lagledere


SiljanFotball fikk denne mailen fra organisasjonssekretær Heidi V. idag:

Følgende har levert inn spillelister: Jenter/gutter 7 år ,Jenter 10 år ,Jenter 11 år, Jenter 14 år ,Jenter 16 år ,Smågutter 8 år, Smågutter 9 år, Gutter 10 år, Gutter 11 år, Gutter 13 år, Gutter 14 år ,Gutter 16 år ,Junior Laget .

Alle treningskontingenten blir sendt ut i løpet av uken. Listene er virkelig KJEMPEFINE!!!! Adresser, fødselsnr, trenere, lagledere, telefonnummer oversiktelig og meget bra jobbet.
Vil si det så sterkt at det 100 % forbedring fra tidligere år!!!! Dette er bra! Viktig at vi får gitt en tilbakemelding til ALLE om dette.

Heidi

Etiketter: , ,

01 mai 2006

Laglederens arbeidsoppgaver

Laglederens arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgavene vil variere noe fra lag til lag, men i stikkords form er dette viktige oppgaver og et ansvar for en oppmann/lagleder.

Lagleder skal hvert år, før 1 mai, innlevere liste med navn og adresse over alle spillerne på laget. Denne skal sendes på mail til post@siljanfotball.no eller leveres leder i SiljanFotball. Mal finner du her: Dette for at SiljanFotball skal kunne sende ut treningsavgift. Spillere som ikke har betalt treningsavgiften er ikke forsikret.

Lagleder seniorlag: Sjekke at alle spillerne har betalt lisens. Spillere skal ikke spille hvis lisensen ikke er betalt eller overgangspapirer ikke er i orden. Dette medfører store bøter til SiljanFotball. Lisensen kostet i 2006 kr 170.
Spillere med skyldig treningsavgift fra forrige sesong skal ikke trene eller spille kamper før denne er betalt. Dette skal sjekkes på første treninger i nytt år.

Sørge for at innmelding av nye medlemmer skjer til fotballstyret.

Skrive årsberetning for laget. Forslag til mal her:

Ha ansvar for legekoffert og innholdet i denne.

Påmelding til serie og cuper.

Formidle kampoppsett og terminlister.

Ordne kjørelister til kamper.

Ta imot gjestende lag og dommere ved hjemmekamper og anvise garderober.

Lagleder er ansvarlig for at dommerne blir betalt etter kamper. Honoraret ligger vanligvis mellom kr 300 og kr 400. Avhengig av hvor langt dommer må kjøre. Pengene refunderes av SiljanFotball sin kasserer mot kvitteringer.

Spiller du kamper i serier fra 13 år og oppover uten kretsdommer(vanligvis 7er lagene) har lagleder ansvaret for å ringe inn resultatene. Dette er meget enkelt men du må vite et par ting:
Registrer resultater via Idrettstelefonen på telefon: 800 33 488.
Du får flere valg. Blant annet kretsnummeret. Det er: 08
Neste du må vite er kampnummeret. Eksempel: 139701012

Klargjøring av kampkort før kamp. Kampkort her: PDF fil.

Klargjør minimum 2 matchballer.

Hvert nye lag i SiljanFotball (7åringer) får nye 4er baller. Antall baller etter behov. Disse følger dette laget til de er utslitt eller til spillerene blir 15 år. De skal fra 15 år spille med 5er. Gjelder fra 2008.

Ansvar for at bane og garderobe ryddes etter kamp.

Sørge for at utlevert utstyr blir innlevert i rengjort stand etter sesongslutt.

Delta i Lagledermøte som SiljanFotball sin leder innkaller til, og som holdes i november måned. Dette for å klarlegge hvor mange lag som skal påmeldes neste sesong, og hvem som skal stå oppført som lagleder. Lag som ikke er representert på dette møtet, og ikke har gitt beskjed, risikerer å ikke bli meldt opp til serien.
SiljanFotball sin leder har ansvaret for at lagene som blir presentert på dette Lagledermøtet, blir meldt opp til sesongen.


Styret I SiljanFotball mars 2006.

Etiketter: ,

25 april 2006

SIL Informasjonsavis mangler en sideDenne siden var den om fotball. Siden som manglet var denne:

Ny leder
Ernst Vidar Hilstan er av årsmøtet valgt som ny leder av fotballgruppa etter
Johnny Tiochta. Du finner hans telefonnummer og mailadresse på side 3 i avisa.

Egen nettside
Fotballgruppa er på nett. Nettstedet heter http://www.siljanfotball.no/
Siljanfotball.no er ment som et verktøy for fotballgruppa og en informasjonsside for spillere, trenere og andre interesserte. Her er det meningen at du skal kunne finne treningstider, terminlister, regnskaper, referat fra møter og andre ting relatert til fotballen i Siljan. Dere kan også komme med innspill ved å kommentere innleggene. Den gir også fotballgruppa et smart arkiv på nettet. Alt som publiseres arkiveres nemlig automatisk i mapper for hver mnd og etter hvert for hvert år.Er det ting du mener vi bør ha på denne nettsiden så send en mail til post@siljanfotball.no

Treningsavgifter
Vi sender i disse dager ut treningsavgiftene for 2006. Det har vært en liten justering siden i fjor, som ble vedtatt på årsmøtet i SIL i februar. Dette er endringene siden 2005:
Senior herre 6 div fra 1 200 kr til 1 200 krSenior damer 7 fra 900 kr til 900 krJunior dame/herre fra 1 000 kr til 1 200 kr15-16 år fra 900 kr til 1 100 kr13-14 år fra 800 kr til 1 000 kr11-12 år fra 700 kr til 900 kr7-10 år fra 500 kr til 600 krLag utenfor serien fra 300 kr til 400 krFair Play - hilsen
Det er verdt å merke seg at Fair Play-hilsen innføres fra og med sesongen 2006.Fair Play-hilsen betyr at alle lagene skal stille opp på rekke og foreta en håndhilsen før kampstart. Etter kampslutt skal lagene stille opp på rekke for å takke for kampen. Det vil bli utarbeidet skriftlig informasjon (skisse, speakertekst, figurer), som vil bli distribuert ut til alle landets klubber før sesongstart 2006.

Etiketter: , ,

06 april 2006

Nye satser for treningsavgiftene i 2006


Hei på dere!!

Vi sender i disse dager ut treningsavgiftene for 2006. Utrolig mange har ringt meg og synes at treningsavgiftene er høye i år. Det har vært en liten justeringen siden i fjor (se under. )
Så bare til orientering:

Treningsavgiften 2005 og ny avgift 2006.

Senior herre 6 div fra 1200 til 1200
Senior damer 7 fra 900 til 900
Junior dame/herre fra 1000 til 1200
15-16 år fra 900 til 1100
13-14 år fra 800 til 1000
11-12 år fra 700 til 900
7-10 år fra 500 til 600
Lag utenfor serien fra 300 til 400

Ellers vil jeg igjen si tusen takk for at så mange allerede har levert spillelistene. Mange lag mangler ennå, men jeg håper der husker fristen 1.mai.

MVH
Heidi Vasdal

Etiketter: ,

16 mars 2006

Forsikringer (Brev fra kretsen)

Hei alle sammen!

Vi har fått noen henvendelser om forsikringsordningen. Derfor sender jeg noen presiseringer:

Alle barn/ungdommer fra 13 år til og med 19 år er forsikret dersom klubben har registrert dem som spillere i sin klubb. Det må gjøres! Denne forsikringen er det NFF som betaler.
Alle barn under 13 år er forsikret av Norges Idrettsforbund
Old boys og 7’er fotball senior skal betale en lagforsikring. Når vi har registrert påmeldingen av laget her hos oss, vil klubben få en faktura på dette. Disse spillerne må også være registrert som spillere i klubben (spillerregistreringen).
Dersom en spiller under 19 år spiller seniorfotball (dvs divisjonsfotball) skal denne spilleren betale en individuell lisens. Det må klubben passe på blir gjort!
Alle som spiller divisjonsfotball MÅ betale individuell forsikring.


Med vennlig hilsen

Roger Eilertsen
daglig leder

Etiketter: , ,