01 mars 2010

Styret i Siljan IL 2010


Anleggsgruppa


Ledere av andre utvalg
  • Sponsorutvalg: Frode Eie
  • Ungdomsutvalg: Ida Plassen

Etiketter:

05 januar 2010

På tide å skifte ut leder Skigruppa

Etter å ha vært leder Skigruppa mer eller mindre siden 1991 avbrutt av 3 år som leder SIL er det nå slutt. Ingen annen dramatikk enn at motivasjonen har falt siste årene. Det er viktig med engasjert leder som står på og "får til ting". Siste årene har jeg følt det kun har vært å holde ting i gang. På tide med nye friske folk inn i styret. For sesongen 2010 har Skigruppa 30 000 å drifte aktiviteten for. Dette er deltagelse renn, samlinger, premier sprint mm . Utgifter til drift lysløype ligger og noe inne på selv om kommunen "drar det største lasset".
Løypepreparering og vedlikehold løypene har vært en belastning siste årene. Ser ut som dette nå ordner seg da kommunene er kommet skikkelig på banen.

Det er ft tre 12 åringer og en 14 åring som hopper aktivt. Langrenn er i startgropen og har trent jevnt og trutt i høst med nye rekrutter. Noe varierende, men 8 til 10 stk vil i nærmeste fremtid delta på et renn ?.

I tillegg har vi senioren Mari Bruflott på Lillehammer

Andre må nå fra årsmøtet ta tak og ha noen tanker om bruken av midler og aktivitet. Det er mange muligheter for de som vil få til noe.
Undertegnede har ivret for hopp siste årene og vi har hatt mange fine turer og opplevelser og i februar er det Hovedrenn i Alvdal for hopperne. Dette har vært mål i mange år å få til.
Det har ikke kommet av seg selv og nå har andre mulighet til å få til noe.
Beste sted å være da er som leder.

Det finnes engasjerte skifolk og nå er muligheten til å forme det hele.
Undertegnede vil være med ut vinteren som kasserer for å lette bytte av leder-

Takk for mange flotte og morsomme opplevelser i styret og ikke minst... Det er der man kan få til noe. På sidelinjen formes svært sjelden noe.

Rolf Staulen

Etiketter: , ,

08 september 2009

Referat fra hovedstyremøte den 18. august

Her kommer et nytt forsøk på legge ut referatet fra forrige hovedstyremøte.
Referat_hovedstyre_18_august_2009.doc

Etiketter:

30 mai 2009

Handlingsplan for år 2009-2012

Gjennom tre klubbutviklings kvelder ledet av idrettskretsen og to styremøter har Siljan IL fått en handlingsplan for perioden 2009 - 2012. Jeg vil i en periode fremover legge frem de forskjellige områdene vi har tenkt å satse på.

Etiketter:

27 mai 2009

Mange støtter, men stort tap....


"Grasrotandelen" er nå godt igang og mange støtter opp om idrettslaget. Tapet av inntekter er allikevel stort for Siljan og andre idrettslag etter at automatpengene forsvant. SiljanIL har 75 givere, noe som er veldig bra. Disse 75 tipperne har tilført klubbkassa kr 8705 fra 1. mars.
Det betyr cirka kr 3000 pr måned til SiljanIL fra "Grasrotandelen" Til sammenligning så hadde klubben over 40 000 kr i måneden fra glansdagene til klubbens spilleautomat.

Hva de forskjellig lagene i Siljan mottar kan du se her:

Etiketter: ,

24 april 2009

De som har bestilt nye treningsdrakter

Kan komme til hallen mellom 18 og 19 på tirsdag 28. april og hente treningsdressene.
Husk å ta med kontanter slik at dere får betalt.

Etiketter: ,

15 april 2009

Vil du være med å forme Siljan IL, og ditt nærmiljø?

Da bør du komme på klubbutviklingskvelden onsdag 15. april kl. 19:00.
Idrettskretsen kommer og leder møtet.
Hva skal Siljan IL drive med?
Skal vi fortsatt ha de aktivitetene vi har i dag?
Skal vi starte noen nye aktiviteter, for eksempel volleyball, håndball, ball spill eller noe annet.
Ut i fra dette møte vil styret med assistanse fra kretsen lage en handlingsplan på hva vi vil.
Hvis du har noen meniger rundt dette så vil dette være en god kveld å komme.

mvh Johan

Etiketter:

07 april 2009

Siljan Kommune igjen ALLER dårligst


Avisa Varden kom meg i forkjøpet denne gangen. De har sjekket hva kommunene i Telemark bruker på kultur. Derunder ligger idrettslaget. Det er så dårlig at det er flaut. Siljan kommune satser mindre enn ALLE andre på idrett og annet ungdomsarbeid.

Se hvor mye dårligere vi er enn nest dårligste kommune. Og vi vil ha kunstgress...............

Bruk litt tid på disse tallene. Se hva gjennomsnitts Telemark bruker på diverse kommunale poster. Siljan er annerledeskommunen på flere punkter.

Etiketter: ,

24 mars 2009

Styret Siljan IL 2009


Anleggsgruppa


Ledere av andre utvalg
  • Kioskutvalg: Janne Skilbred
  • Sponsorutvalg: Frode Eie
  • Ungdomsutvalg: Hanne Gonsholt, mob. 984 32 261

Etiketter:

05 mars 2009

Referat hovedstyremøte

ReferatHovedstyremote3mars2009.htm

Etiketter: ,

01 mars 2009

Protokoll fra SiljanIL hovedlagets årsmøte 2009

ProtokollArsmoteSiljanHovedlag2009.htm

Etiketter: ,

15 februar 2009

Referat hovedstyremøte torsdag 12. februar 2009

HovedstyremoteFeb2009.htm

Etiketter:

16 januar 2009

"Grasrotandelen"

Det nærmer seg mars. I den forbindelse vil gjerne Siljan IL komme med en oppfordring til alle tippere i Siljan, og til alle med aner og hjerte i Siljan IL: ”Spilleren (les: tipperen) MÅ registrere sitt spillekort til sitt lag eller forening hos kommisjonæren. Da vil fem prosent av spillebeløpet direkte tilfalle din forening”.


Mvh
Per Arne M. Hanssen

Etiketter:

Framvisning av politiattester og ”MX - handlekveld”

Nå har mange av politiattestene kommet i postkassene, og da er det på tide å finne de fram.
SIL-styret ber derfor alle lagledere og trenere i SiljanFotball, skigruppa, turngruppa og ansvarlige i ungdomsgruppa møte opp i hallen onsdag 28. januar (uke 5) i tidsrommet 18.00-21.00, for å vise fram politiattesten og signere. I hallen vil det være representanter fra SIL-styret. Personlig oppmøte er det som gjelder pga. signeringen, og husk å ta med politiattesten.
IDRETTSLAGET BER DERE ALLE OM Å MØTE DENNE KVELDEN (les: MØTEPILKT)! MX sport vil denne kvelden ha ”handlekveld” i samme tidsrom (se over).

Mvh Per Arne M. Hanssen

Etiketter:

27 november 2008

Grasrotandelen. Siljan IL anmoder alle tippere:

Bare legger ut det Øystein korrekt skriver :Alle som registrer sitt spillekort på Norsk Tipping med aner og hjerte i Siljan IL gir sine 5 % nettopp dit .
Alt spill fra 1.109 tilbakeføres selv om ordningen ikke trer i kraft før mars .Ett eksempel:
Hvis 500 stk registrer Siljan som sitt "grasrotlag" og la oss si de spiller for en hundrings i snitt i uka ( Lotto, Viking, Tipping, Odds osv) samt spiller 52 uker i året blir det 2,6 mill i omsetning . 5 prosent av det gir 130 000 i klingende mynt inn på kontoen.

Johan Smit fra hovedlaget tar opp saken med Siljans eneste tippekommisjonær.

Etiketter: ,

Søknad om politiattest

Onsdag 26.11.08 organiserte SIL en kveld hvor alle trener, lagleder og andre ansvarlige personer som har verv som innebærer et tillits- og ansvarsforhold til barn måtte fylle ut en søknad om politiattest. Dette er noe som bare MÅ gjøres.
Oppmøtet denne kvelden var meget bra. Takk til dere alle, for at dere tok dere tid til å stikke innom for å gjøre dette påkrevde arbeidet.
SIL MÅ levere alle søknadene samlet. Noe behandlingstid hos Telemark politidistrikt er det helt sikkert. Politiattestene blir sendt hjem til den enkelte søker. Det innebærer at SIL kommer til å arrangere en kveld hvor dere igjen MÅ komme til hallen for å vise fram deres politiattest. På denne måten får SIL dokumentert hver enkelts politiattest. Den aktuelle kveld blir i januar 2009. Dag og tidspunkt vil bli lagt ut på hjemmesida.
SIL oppfordrer dere til å ta godt vare på politiattesten slik at den er lette å hente fram!
Mvh Per Arne M. Hanssen

Etiketter:

19 november 2008

Søknad om politiattest

Søknad om politiattest
NIFs idrettsstyre har med hjemmel i strafferegistreringensforskrif
t § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med
1. januar 2009 plikter å innhente politiattester for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Med mindreårige menes personer under 18 år.

SIL-styret ber derfor alle lagledere og trenere i SiljanFotball, skigruppa, turngruppa og ansvarlige i ungdomsgruppa møte opp i hallen onsdag 26.11 (førstkommende) i tidsrommet 17.00-21.00 for å fylle ut et søknadskjema om politiattest. I hallen vil det være representanter fra SIL-styret for å hjelpe til.

Disse opplysningene skal fylles ut i søknaden; navn, adresse, bostedskommune, fødtselsdato, personnummer, fødested, yrke, arbeidsted og telefonnummer arbeidssted. I tillegg skal søknaden underskrives, derfor er det viktig med personlig oppmøte.

Selve utfyllingen tar ca. 5 min. IDRETTSLAGET BER DERE ALLE OM Å MØTE DENNE KVELDEN (les. MØTEPLIKT)!

Mvh
Per Arne M. Hanssen

Etiketter:

25 oktober 2008

Referat hovedstyremøtet 22 oktober 2008

Hovedstyrereferat221008.htm

Etiketter: ,

16 oktober 2008

Hva skjer mot våre samarbeidspartnere?

SiljanFotball fikk i 2007 mange penger fra samarbeidspartnere. For at SiljanIL skulle fremstå ryddigere ble det vedtatt at hovedlaget skulle ha ansvaret for oppfølgingen av våre samarbeidspartnere.
Men hva skjer på den fronten? I år har ikke SiljanFotball fått en eneste krone.
At partnere kanskje ikke ønsker være med er fair nok, men vi må kontakte dem med forespørsel om de ønsker bli med videre.
Men året er fremdeles ikke ferdig og vi håper hovedstyret etterhvert gjør jobben mot samarbeidspartnerene. Hvis ikke vil årets tall bli mye dårligere en nødvendig.

Etiketter: ,

04 oktober 2008

Status skatepark i Siljan


Det er en kjensgjerning at tilbudet til ungdom i Siljan ikke er spesielt bra. Alle ønsker ikke være med i lag og organisasjoner. Det ble derfor i våres gjort en del undersøkelser for å få til en skatepark i gamle mølla.
Undertegnede var i møter med ordfører, kultursjef og teknisk. Avtalen var at undertegnede skulle innhente priser. Dette ble gjort og pris på park varierte fra ca 70 000 og oppover.
Siste tilbakemelding fra kommunen var 28.april hvor meldingen var: "Jeg skal bringe innspilla dine videre med i arbeidet med den forestående økonomiplanen som skal vedtas før sommerferien"

Dette er nå mer enn 5 måneder siden og etter denne mailen har jeg ikke hørt noe mer. Men ut ifra kommunens økonomiplan anser jeg skatepark de kommende 4 åra som lite sannsynlig.
Okonomi2009-12.pdf

Etiketter: ,

24 august 2008

Referat hovedstyremøtet 20 august 2008

ReferatHovedstyre20aug2008.htm

Etiketter:

09 august 2008

Møteinnkalling hovedstyremøte onsdag 20. august

Hallo alle sammen!
Sommeren er over og møtevirksomheten starter opp igjen. Vedlagt finner dere møteinnkallingen.

Mvh
Per Arne, sekretær SIL
Moteinnkalling.htm

Etiketter:

04 juni 2008

Referat hovedstyremøtet 21. mai 2008

Her følger referatet fra hovedstyremøtet 21 mai.
RefHovedstyremote21mai2008.htm

Etiketter:

01 juni 2008

Siljan IL fjernet fra kommunens sider


Tidligere, på kommunens forrige nettside, var det linket til SiljanIL. På de nye nettsidene er ikke idrettslaget nevnt med et ord. Hvis man bruker rullegardinmenyen og klikker på idrettslag finner man bare motocrossklubben.

Også ved søk etter Siljan IL eller bare idrettslag finner man ikke SIL.
Men all honnør til søkeboksen som denne gangen faktisk virker.
Det var ikke søkeboksens feil at man ikke fant Siljans største organisasjon, Siljan Idrettslag på kommunens nettside.
Men det er sikkert bare en forglemmelse som raskt blir rettet.,

Etiketter: ,

24 mai 2008

Avslag på plakatholder ved RV 32


Dette har helt sikkert ikke vært noen lett sak å behandle i teknisk etat. Derfor har det også tatt noe tid.
Vi søkte 27. mars og svaret fikk vi idag 24 mai. Avslaget kan man lese ved å klikke på bildet.

Etiketter: ,

17 mai 2008

Siljan IL markerte seg flott i 17.maitoget


En liten, men flott gjeng fra Siljan IL tok runden i 17.maitoget i Siljan. Barna i Siljan går jo under skolen sin, så idrettslagets tog bestod av voksne medlemmer og elever fra videregående skole som valgte å gå i tog i Siljan fremfor Skien.


Borgertoget i Skien har nå fått en flott tilvekst. For andre året - og da er det vel blitt en tradisjon? – var Siljan IL representert. I fjor kom denne deltakelsen litt brått på, slik at antallet var relativt beskjedent.
I år var informasjonen kommet bedre frem til medlemmene, og det var et godt fremmøte. Fortsetter denne økningen tar vi om noen år over hele borgertoget i Skien.

Etiketter: ,

07 mai 2008

17. mai er vi så glad i...


Med bare 10 dager igjen til den store festen, vil jeg minne om Siljan ILs deltagelse i borgertoget i Skien. Vi skal møte opp ved Brekkeby videregående skole, og marsjere derfra kl 16. Vi blir ledsaget av Siljan jente- og guttekorps inn til Rådhusplassen, der vi vil bli ledet inn på rett plass. Kl 16.30 vil alle deltagerne i borgertoget være samlet på Rådhusplassen, hvor det vil bli taler, før vi marsjerer gjennom byen.


Vi oppfordrer så mange som mulig til å stille i klubbdrakta, men det er selvfølgelig lov å gå i pentøyet for dem som ønsker det. Igjen henstiller vi lagledere og trenere om å oppmuntre sine fotballspillere, skiløpere og andre medlemmer av Siljan IL til å stille, og være med på å sette preg på årets folketog.
Anita

Etiketter:

28 april 2008

Deltakelse i årets borgertog!

På vegne av Siljan IL vil jeg oppfordre alle idrettslagets medlemmer til å delta i årets borgertog i Skien. Vi var en liten, men entusiastisk gjeng, som gikk i fjor, og dette er en morsom opplevelse samtidig som det er en fin anledning å presentere Siljan IL.

Det vil komme mer informasjon angående oppmøtested- og tid, men herved er utfordringen gitt. For fotballens del bør lagledere/trenere informere sine spillere om dette "arrangementet", slik at alle får beskjed.

Anita Hole

Etiketter:

Tilbud nr 2 på skate/rulleskøyte/BMX elementer


Undertegnede var på møte med kommunen 7. april angående få til noen tilbud for ungdom. Min oppgave etter dette møtet var å utrede et konkret forslag sammen med to leverandører. Park og Utemiljø har i dag gitt Siljan kommune et tilbud på skate/rulleskøyte/BMX elementer. Prisen på et vedlikeholdsfritt større anlegg ligger på kr 150 000. Dette kan brukes av sykler, skateboard og inlineskøyter. Og det er mulig å få tippemidler.
Dermed er jobben nå ferdig fra min og leverandørenes side og utspillet ligger fra idag 28. april 2008 hos Siljan kommune.

Anbudene er sendt til ordfører og kulturavdelingen i Siljan kommune. Fortsettelse følger...

Svar fra kommunen i dag 28. april: Jeg skal bringe innspilla dine videre med i arbeidet med den forestående økonomiplanen som skal vedtas før sommerferien

Etiketter: ,

17 april 2008

Passerer 1 million sidevisninger før sommeren


Siljanil.no passerer mest sannsynlig 1 million sidevisninger i løpet av sommerferien. Og det bare øker. Se bildet.

Vi har daglig mer enn 2200 sidevisninger.
Mars 2008 er beste måned til nå med 84496 sidevisninger. Beste dagsbesøk er 26. mars. 08 med10 362 sidevisninger.
Det er høye besøkstall for en slik type nettside.


Tall i paranteser refererer til de 7 dager til 14. apr. 2008 23:59.Totalt antall vellykkede forespørsler: 3 062 998 (59 870)
Gjennomsnittlig antall vellykkede forespørsler per dag: 3 913 (8 552)
Totalt antall vellykkede forespørsler etter sider: 803 445 (15 535)
Gjennomsnittlig antall vellykkede forespørsler etter sider per dag: 1 026 (2 219)
Antall forskjellige filer forespurt: 15 931 (7 450)
Antall forskjellige maskiner betjent: 32 027 (2 693)

Etiketter:

Nå blir det lettere for SIL

og innbyggerne å kommunisere med Siljan kommune(e-kommunen). Splitter ny hjemmside lanseres andre uka i april. Det står i pressemeldingen som ble sent ut i februar at "Den nye hjemmesiden blir et langt skritt videre i datakommunikasjon med brukerne. Ansatte fra alle kommunens avdelinger har gjennomgått flere kurs for å lære å betjene hjemmesiden."
Kommunen tar mål av seg til å bli blant de beste i landet på nett!

Det står dessverre ikke noe om kursing av hvordan man svarer på en mailhenvendelse. Jeg purrer stadig på plakatholdet langs riksveien. Et minimum er en bekreftelse på at mail er mottatt.
PS nettsiden er litt forsinket.

Etiketter: ,

16 april 2008

Lagkonti må være registrert under Siljan IL / Siljan fotball

Alle bilag som vedrører SiljanFotball må via kasserer. Dette om det er enkeltlag sine bilag eller om det er bilag som vedrører fotballen sentralt. Alle bilag må via regnskapet. Dette betyr at det blir en del jobb for den som er kasserer men sånn er det. Et forslag er at hvert lag har en egen lagkonto som er registrert under Siljan IL / Siljan fotball.

Etiketter: ,

Tilbud nr1 på skatepark har kommet

Undertegnede var på møte med kommunen 7. april angående få til noen tilbud for ungdom. Min oppgave etter dette møtet var å utrede et konkret forslag sammen med en leverandør. Den jobben er nå halvferdig da det ventes inn et anbud til.

Det har kommet et konkret tilbud ferdig tegnet og prissatt.. Leverandøren har gitt pris på 3 forskjellige vedlikeholdsfrie alternativer.
Prisen varierer fra 250 000 til 350 000 kroner avhengig av hvor mange elementer man velger. Dette er skateanlegg av høy standard. Av hensyn til anbydere kan ikke tegninger offentliggjøres ennå, men jeg lover det er bra saker.
Anbudet er sendt til ordfører Holtan i Siljan kommune. Fortsettelse følger...

Etiketter: ,

Dette blir nok for dyrt

Det har dukket opp en utfordring. Mange klager på at det er for dyrt i SiljanIL og spesielt i SiljanFotball. Noen av juniorjentene trener for tiden også aerobic etter fotballtreningene. Det er positivt for både dem og turngruppa. Utfordringen/spørsmålet som da dukker opp er om det er riktig at disse skal betale kr 300 pluss kr 1450 i treningsavgift og i tillegg betale kr 1000 i turnavgift?

Jeg mener nei. Mitt forslag som jeg herved sender til hovedstyret er at betaler du høyeste treningsavgiften i SiljanIL, kr 1450, så kan du automatisk delta i "alle" lagets aktiviteter.
Så omorganiserer man forhåpentligvis laget på neste årsmøte slik at vi har ei pengekasse. Så er problemet løst....

Etiketter: ,

10 april 2008

SiljanIL`s nestor, Ole Kittilsen.

Undertegnede hadde i dag en lengre prat med Siljan Idrettslags nestor Ole Kittilsen. Ole Kittilsen var i ni år Siljan Idrettslags formann under lagets kanskje mest aktive periode, syttitallet.
Ole er en mann med solid ledererfaring. I 47 år var han ansatt på NEBB (nå ABB). Han var i 25 av årene fagforeningsleder i bedriften. I årene 72-92 satt han i kommunestyre og formannskap i Siljan kommune. Han var ordfører i Siljan fra 1984-1987 og han fikk Kongens fortjenestemedalje i 2003.
Ole Kittilsen er idag 79 år men er allikevel levende opptatt og oppdatert på både kommunepolitikken og idrettslaget i Siljan.


700 medlemmer i 1970

Når kom du med i idrettslaget?
"Jeg kom med i idrettslaget i 1970 og satt vel som leder til 79. Medlemstallet var såvidt jeg husker rundt 700 medlemmer. Vi drev med ski og fotballen startet opp i 70. Deretter kom orientering og bryting. Friidretten drev bare med idrettsmerke"

Ingen ville være leder
I dag sliter vi med å finne folk til styrevervene. Hvordan var det i syttiårene? "
Det var ikke vanskelig å finne folk til å sitte i styret men det var verre å finne ledere. Ingen ville ha den jobben. Gamle Siljanfolk ville ikke være ledere" ler Ole.

Ikke noe problem med et styre
I utgangspunktet så var SIL et styre, så delte dere idrettslaget opp i undergrupper. Hvorfor?
"For at man skulle ha hvert sitt felt å jobbe med. Det var mye arbeid med ski og fotball den gangen. Så var det jo ikke alle som var interessert i alle gruppene men ville jobbe med sin interesse. Men slik som det er i dag med veldig få i gruppene så er det ikke noe problem å ha et styre. Så kan man ha forskjellige utvalg på maks tre mann. Det er mer enn nok."

Lite snø
70 årene var en aktiv anleggsperiode i SIL. "Vi bygde både Søntvedtbakkene og Fagerlund på den tiden. I tillegg var det også dårlig med snø på den tiden så vi måtte bygge om både Grorud og Tokleivbakken for rennene måtte flyttes dit pga her var det snø. Og langrenn foregikk inne ved Langlidalen også på grunn av lite snø i bygda"
"Husker vi reiste av gårde med bilen full av pølser og brus som skulle selges langt inni Grorudskauen
. Vi var aldri hjemme på den tiden" sier kona Bodil som de fleste kjenner som ivrig i idrettslagets damegruppe. Bodil har aldri skofta et møte på 35 år i damegruppa!

Legge ned Fagerlund
Hva mener du om å legge ned Fagerlund. Du var jo med å bygde den?
"Nei nå har jo idrettslaget Trollmyra og er det ikke bruk for Fagerlund så er det bare å legge den ned. Man kan jo ikke jobbe seg ihjel med alle banene" mener Ole.

Idrettslaget betyr mye for kommunen
Hvor mye betyr idrettslaget for Siljan kommune?
"Det betyr mye. Det har det alltid gjort. De man greier å engasjere i idrettslaget så de slipper havne på skråplanet, det har mye å si. Hadde vi ikke hatt idrettslaget ville mange flere havnet i trøbbel. Vi har noen som faller utenfor, men de ville vært flere uten et idrettslag.
Det er helt sikkert."

Om å gjøre å ha idrettsinteresserte folk i kommunestyret
Ole har sittet som ordfører i kommunen og vet hvordan tingene fungerer. Da jeg spør om kommunen bør bidra med mer i støtte til laget svarer han ja. Minst 150 000 i organisasjonstilskudd. I syttiårene var det mange interesserte i idrettslaget som også var med i kommunestyret! Der ligger det mye. "Om å gjøre å ha idrettsinteresserte folk i kommunestyret" humrer Ole og ramser opp kommunestyret og idrettstyret som var mye samme personer.

Idrettslaget bør eie hallen
Bør idrettslaget eller kommunen eie hallen?
Idrettslaget bør eie hallen. Så sant det er mulig og det er jo ikke noe gjeld på hallen. Kommunen bør bidra så idrettslaget kan eie hallen uten å knekke ryggen økonomisk. Det har kommunen råd til. Kommunen hadde fått mye større utgifter uten idrettslaget. For mange hadde som jeg sa havnet på skråplanet. Og det hadde kostet mye mer om enn på et annet budsjett avslutter Ole Kittilsen.

Etiketter: , ,

06 april 2008

Handledagen en fiasko


Sjelden man trenger bruke ord som fiasko men i handledagens tilfelle er fiasko det best dekkende ordet.
SiljanFotball var på forhånd usikre, men tilbakemeldingene fra mange personer i forkant av handledagen var at dette var noe man ønsket og her ville folk stille opp. Bildet viser hva som skjedde. Totalt 10 personer var innom hallen lørdag. Det ble solgt et par sko...

Men arrangøren kunne gjort en ting bedre i forkant. Vi skulle hatt en plakat ved innkjøringen til hallen. Vi hadde en men den forsvant.
Den forsvant fordi vi har ingen egnet plass å henge opp slike plakater.
Jeg sendte 27. mars en mailforespørsel til kommunen om å få satt opp ei infotavle ved innkjøringa til hallen, men den travle administrasjonen tar seg ikke engang bryderiet med å bekrefte eposten. Skremmende dårlig.

Etiketter: , ,

05 april 2008

Møte med kommunen mandag

Undertegnede skal mandag i møte med Siljan kommune angående mulighetene for aktivitetspark i møllebygningen. Kommunen stiller mannsterke med ordfører Holtan, Rune Sølland fra teknisk og Morten Nystad fra kulturavdelingen. Skal bli artig å høre hvordan disse ser mulighetene for å få til noe for ungdommen her i Siljan.

Penger finnes, det spørs bare hvordan de bør forvaltes. Det er blant annet lagt inn i kommunebudsjettet midler til et påbygg på 90m2 på helsesenteret som skal huse et NAV kontor. Kan det være riktig å bygge et NAV kontor til 2,2 millioner i Siljan med 19 arbeidsledige og NAV lett tilgjengelig på internett, eller bør disse millionene brukes på mer samfunnsnyttige tiltak? Referat kommer.

Etiketter: ,

02 april 2008

Karsten Helgerud ny leder i SiljanIL


Mangeårig fotball leder Karsten Helgerud overtar lederjobben i SiljanIL etter Kjell Olav Høiset.
Karsten var SiljanFotballs leder i hele 7 år på nittitallet.

Etiketter:

Seks år hver. Noen har virkelig bidratt

I årsmøteprotokollen til SiljanIL fra 1974-1986 er det to navn som går igjen. Ole Kittilsen og Kjell Ebbesberg. Når Ole startet som formann vet jeg ikke men han var formann i 73 og til og med 1978. Da overtok Kjell Ebbesberg som allerede hadde lang fartstid i skigruppa. Han sitter allikevel som formann i seks nye år frem til 1985.

Gjett hvem som da overtar: Terje Kittilsen. Sønn til Ole Kittilsen! Så at enkelte har bidratt mye er det ingen tvil om.

Etiketter:

01 april 2008

Ingen orker lederjobben


Var overskriften til en artikkel i Varden 31. mars. Men det må vi få på plass til onsdag. Da er det nytt årsmøte i hovedlaget.

Litt snodig å skrive om det man sjøl har skrevet....

Etiketter: ,

31 mars 2008

DET VAR IKKE BEDRE FØR!

Idrettslaget har ekstraordinært årsmøte til onsdag fordi man ikke fant noen leder. Mange lag sliter med å finne foreldre til diverse oppgaver.
Det var bedre før er noe man ofte hører. Men DET VAR IKKE BEDRE FØR!
Etter å ha gått gjennom årsrapporter fra 1970 til 1990 ser man eksakt samme problemene med å finne folk til vervene.Og de samme personene går igjen over flere år.
Men aktiviteteten var større i idrettslaget. Med orientering, håndball og brytegruppe i tilllegg til turn, ski og fotball.

Etiketter:

29 mars 2008

Årsmøtereferater hovedstyret 1974-1985


Hovedlagets årsmøteprotokoll fra 1974 til 1985 er avfotografert. 250 sider med verdifull historie. Visste du at SiljanIL har hatt en deltager med i New York marathon?
Protokollen her:

Etiketter: ,

27 mars 2008

Vi trenger Bulletin board


Eller på godt norsk ei oppslagstavle. Som skal stå ved innkjøringa til hallen eller i umiddelbar nærhet. Denne skal brukes til å opplyse forbipasserende om hva som skjer i Siljan i nær fremtid. Siljanspel, fotballkamper, siljansprint og fiskekonkurranser. Alt slikt kan publiseres på denne. Pluss masse mer.
Dagens løsning med egenopphengte plakater på en stolpe ved veien er både forsøplende og ulovlig og jeg har på vegne av SiljanFotball spurt kommunen om de kan sette opp en slik. Fordi da blir det lovlig og vi slipper at veivesenet river plakatholderen ned etter kort tid.

Til orientering så koster de lite penger. Rundt kr 5000

Etiketter: ,

Ekstraordinært årsmøte i hovedlaget 2. april
Etiketter: ,

26 mars 2008

Sponsoransvarlig

Vi har lenge etterlyst en sponsoransvarlig for hele Idrettslaget.
Ikveld fikk jeg Arild Godal til å gjøre denne jobben! Han er nå sjef på Skeidar møbler. Arild har hatt forskjellige salgsjobber, og vet å selge. Han har stor kontaktgruppe.Dette blir spennende!!
Han blir ikke valgt inn i styret, men jobber "utenfor" med god kontakt mot Siljan Idrettslag`s styre. All sponsing går gjennom ham, da slipper våre "gamle" og nye sponsorer å få mange telefoner fra forskjellige personer og lag.
Pengene vil bli fordelt til undergruppene.

Etiketter:

20 mars 2008

Aktivitetspark i Siljan mølle?


Kan vi skape noen helt nye aktiviteter i kommunen/idrettslaget? Skal vi lage et miljø for adrenalinkick i Siljan? Det kan bety aktiviteter som agressive skating, BMX, rullebrett og klatring. Dette er noen av "de nye idrettene" Disse fenger mange av dagens unge mer enn de gjennomorganiserte tradisjonelle idrettene med fast trening og kamptid.

Stedet for disse aktivitetene bør være i sentrum av Siljan og den nedlagte mølla burde jo være midt i blinken.
Målgruppa for en slik aktivitetspark kjører ikke bil og kort vei til parken er nødvendig for at den skal bli brukt. At mølla ligger ved badeplassen er også positivt. Noe av aktivitetsparken burde vært innendørs men mesteparten utendørs pga plassen. Innendørs kan det bygges en halfpipe. Topp sommertrening for skijibberne. På bildet til høyre ser du litt av et slik anlegg i Andebu.

Hvorfor en slik aktivitetspark?
Fordi de tradisjonelle idrettene stadig mister medlemmer mens nye spennende aktiviteter som blant annet de overnevnte trekker fler og fler ungdommer, og ikke minst for å skape aktivitet for flere ungdommer i Siljan. I tillegg kan ungdomsskolen bruke aktivitetsparken til spennende gymalternativ.

Hva vil et slik anlegg koste? Utstyr av høy kvalitet koster penger. Men dette kan det søkes tippemidler til. Eksempler på skateramper her og evigvarende uslitelige betongramper her, og ennå en type her:
Aktuell link:
Link 2, Link 3

Inne i siloen på mølla har man jo også alle muligheter til å lage Norges råeste klatrevegg eller tårn! Noe som garantert vil trekke turister til Siljan. Men om dette skal bli en realitet er det Siljans folkevalgte som til syvende og sist vil bestemme.

Her er hva rådmannen sier om Siljan mølle i budsjettkommentar 2008:
13201 Utleie av næringsbygg - Siljan mølle.Felleskjøpet har sagt opp avtalen om leie av Siljan mølle fra og med oktober 2007. Avdeling for Miljø og utvikling vil benytte lokalene i Mølla til lagerformål. Det er i budsjettforslaget ikke foreslått avsatt midler til drift og vedlikehold av bygget, men det legges opp til at videre oppfølging av bygningene tas opp i forbindelse med Økonomiplanen.

Oppdatert 22 mars:
Hva vil det koste? Rundt kr 300 000 for halfpipe og diverse skateutstyr. Veggen vil også koste rundt kr ??. Så kommer innsetting av endel vinduer i siloen. Regner man 1 million totalt så bør Siljan ha et aktivitetsanlegg vi kan være stolte over. Et slikt anlegg krever minimalt med vedlikehold og dette er en engangsinvestering.
Et slik anlegg finansieres vanligvis av kommune og idrettslag som igjen søker om tippemidler. Det vil dette prosjektet helt sikkert motta.

23 mars:
Bladet "Idrett & Anlegg" hadde i desember 2007 denne artikkelen om Modum kommune og idretten.Modum1.jpg, Modum2.jpg, Modum3.jpg, Modum4.jpg
Utrolig hva man kan få til hvis viljen er tilstede. Og Modum er langt fra enestående.

Etiketter: , ,

19 mars 2008

Full webstatistikk pr 19. mars 2008

Her er de fleste detaljer om www.siljanil.no fra oppstarten og til idag. Grafene høyt oppe på siden gir et lett lesbart bilde av utviklingen.
Statistikken her:

Etiketter: ,

18 mars 2008

Må ikke være så negativ...

Vi må ha en god dialog med kommunen. Vi bør ikke være så negative. Ting må avklares i møter med kommunen.
Det er noen få slike tilbakemeldinger på mine "negative" artikler om kommunen. Helt greit alt sammen, men det må være lov å opplyse våre medlemmer om hva vi som idrettslag bør kunne forvente av Siljan kommune. Vi kan forvente et landsgjennomsnitt?

Jeg har tatt to eksempler fra Statistisk sentralbyrå i artikkelen under. "Netto driftsutgifter til idrett per innbygger" Landsgjennomsnittet et kr 412. Siljan gir kr 82!

Så tabellen som heter. "Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år" Landsgjennomsnittet er kr 1035. Siljan gir kr 302!

Slik jeg leser dette betyr det at hadde Siljan kommune bidratt som en gjennomsnittskommune så skulle idretten hatt kr 330 mer pr innbygger. Hvor mange innbyggere er det i Siljan?
Til orientering....

Etiketter: , ,

17 mars 2008

Siljan kommune blant landets dårligste. Igjen....


Statistisk sentralbyrå har nå tallene klare for 2007. Siljan kommune er atter en gang blant landets aller dårligste kommuner når det gjelder å støtte opp om idretten. Se hovedbildet.

Se også denne statistikken over netto driftstilskudd til aktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år. Sammenlign med våre nabokommuner: NettoDriftsutgifteAktivitetstilbudPerinnbygger6-18ar

Mer info om kommunens bidrag i 2007 kommer etterhvert.

Se tallene fra i fjor her.

Etiketter: , ,

10 mars 2008

Referater årsmøte SiljanIL og idrettsrådetHer er referatene fra årsmøtene i SiljanIL og Siljan Idrettsråd. Referatene foreligger i både orginalutgave og i "html" utgave.
ReferatArsmoteSiljanIL2008.htm
ReferatArsmoteSIL2008.doc

ReferatArsmoteSiljanIdrettsrad2008.htm
ReferatArsmoteSiljanidrettsrad2008.doc

Etiketter: ,

02 mars 2008

Nytt Æresmedlem i Siljan IL


Frem til Årsmøtet var det kun 3 Æresmedlemmer i laget. Vi har Otto Austad som fikk det på 70 tallet. Vi har Ole Kittilsen som fikk det på 70 tallet og siste æresmedlem var Jan I Mjøen som fikk det for sin store innsats med bygging av hallen. Nå var det på tide med et nytt som vi alle så virkelig fortjente det.
Heidi Vasdal ble på årsmøtet 08 utnevnt til Æresmedlem.
Begrunnelsen er som følger:
Hun kom som helt "fersk" inn i styret i 87 som sekretær. Main S Holte var da leder. De utgjorde et "radarpar "i en årrekke. Heidi var sekretær frem til 91 og hallbygging stod for døren.
Hun var da kasserer og økonomiansvarlig i Siljan IL frem til 1993. Hallen var ferdig 8.1.93 og stod ferdig uten en krone i gjeld. Faktisk så tjente laget 50 000 på å bygge hallen(rentepenger). Heidi ammet barn og jobbet iherdig i laget samtidig med ammingen !
I 93 overtok hun ledervervet etter Terje Kittilsen.Hun var leder i 2 år.Hun var aktiv med å få i gang Idrettskolen på slutten av 80 tallet. Den dag i dag er hun den som styrer denne økonomisk , nå som organisasjonssekretær.
Etter at hun gav seg som leder i 95 var hun fortsatt med i styret nå med Morten Gilberg som leder.
Hun har og vært oppmann for g 12 år i fotball den gangen hun hadde aktive barn med der.
Etter et par år litt på sidelinjen var det igjen lederkrise i laget i 2000.
Rolf Staulen var villig til å være leder om en Organssasjonsekretær ble ansatt som kunne ha oversikt på økonomi og medlemsmasse.
Hvem andre enn Hedi passet til jobben og ble ansatt med noe lønn. Hun jobbet mye mer enn det lønnen skulle tilsi. Det er en voldsom jobb.
Hun har siden 2000 jobbet som Organisajonssekretær og er det fortsatt nå på timebasis.Vi skriver 2008 og det er over 20 år siden hun kom fersk inn i styre og stell.
Vi som kjenner til henne vet at hun jobber mer enn det hun har betalt for i vår nå store organisasjon.
Det er milionbeløp vi snakker om i laget og hun har gjort og gjør en fantastisk jobb med å "serve" tilitsvalgte og medlemmer i laget.

Det er en glede for Siljan IL igjen å kunne utnevne et æresmedlem i laget.

På bildet ses vårt nye Æresmedlem med avtroppende leder SIL Kjell Olav Høiset.

Etiketter: ,

29 februar 2008

Omorganisere SiljanIL: Et styre og ei pengekasse

Det er på tide å omorganisere SiljanIL. De siste 15 årene har det blitt mer og mer vanskelig å finne folk til styrevervene. Vi bør rasjonalisere Sil og gjøre tingene enklere. Hvordan?
Et styre og ei pengekasse! I en slik modell trengs det mye mindre organisering. Opplegget beskrevet her er ei grovskisse.

1. Det sitter en hovedleder, sekretær, kasserer, sponsoransvarlig og materialforvalter og en leder for de forskjellige aktivitetene og noen medlemmer i styret. Alle regninger sendes til SiljanIL. Halldriften skal vekk fra SiljanIL sine møter.

2. Ansvarlige for feks skiaktivitet og fotballaktivitet har den daglige driften av dette. Man trenger ikke et stort styre for å melde opp lagene til sesongen eller melde opp løpere til renn.

3. Hovedleder i dette styret har ansvaret for totaløkonomien i SiljanIL sammen med kasserer. Penger fordeles til aktivitet utfra behov. SiljanIL har ikke lenger undergrupper som sloss om penger.

4. En kontingent for alle medlemmer. Prisen varier kun utfra alder. Da kan du delta i all SiljanIL sin aktivitet.

5. Styret finner personer til arrangement av eks SiljanCup, SiljanSprint osv ved behov.


PS: Tanken var luftet lenge før årsmøtet, men den er kanskje mer aktuell i dag.

Etiketter:

Årsmøtene 2008

I går kveld avholdt SiljanIL og alle dets undergrupper sine årsmøter.Rundt 25 personer møtte. SiljanFotball åpnet med sitt årsmøte kl 18. De første postene på agendaen ble raskt gjennomgått. Da det kom til godkjennelse av regnskapet var dette ikke godkjent av revisor pga bilagsmangel. Det var bagatellmessige bilagsmangler (totalt ca kr 4000) i et regnskap med nesten en million i omsetning. Det ene var en telefonregning og et annet var handling av kioskvarer på StorCash i Skien. Det var også bemerket at leder ikke kan utbetale penger til seg selv uten at det er underskrifter på bilaget fra styret. Et par slike utbetalinger var foretatt i forbindelse med at leder også har banevedlikeholdet på Fagerlund og Trollmyra.
Årsmøtet hadde ingen problemer med å godkjenne regnskapet.
Av innkommende saker ble forslaget om nytt opplegg rundt innkreving av treningsavgift godkjent. Forslaget om at lagene som trener inne selv må betale hall leie ble nedstemt.
Styret fortsetter som i 2007 men med et nytt styremedlem og Marianne B blir nestleder.
Erik B hadde til slutt en meget inntresant orientering rundt kunstgressbane i Siljan. Møtet ble hevet kl 19.45. Ordentlig referat fra møtet kommer fra referenten senere.

Hovedlaget sammen med resten av undergruppene hadde deretter sitt årsmøte. Kjell Olav ønsket velkommen og leste årsberetningen. Man gikk i gjennom og godkjente alle tallene noe som tar litt tid. Det ble litt diskusjon rundt hallregnskapet. Dette vekker bekymring hos dem som skjønner seg på slike tall. Årsmøtet hadde desverre ikke anledning til noen lang diskusjon rundt hallen. Men den diskusjonen vil nok snart komme naturlig...
Til slutt var det valg og også i år står hovedlaget uten noen lederkandidat. Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb og hadde startet jobben allerede i oktober. 60 personer var blitt spurt men ingen var villige til å ta lederansvaret.
Dermed blir det vel atter en gang et ekstraordinert, eller nå kan det vel ikke lenger kalles ekstraordinert, årsmøte? Etter hovedlaget hadde SiljanIdrettsråd årsmøte.Ordentlig referat fra referenten senere.

Helt til slutt hadde avtroppende leder en litt spesiell sak. Idrettslaget skulle få et nytt æresmedlem. Denne æresbevisningen henger meget høyt og den gikk til Heidi Vasdal for lang og tro tjeneste. Historiker Staulen følger opp med egen sak senere. Gratulerer Heidi!
Flere bilder her:

ProtokollArsmoteSiljanFotball2008.htm

Etiketter: , , ,

23 februar 2008

Infoavisa nr 1 2008

Denne kommer også etterhvert i posten, men det har vært forsinkelser. Men her er den som nettutgave:

Etiketter:

20 februar 2008

Velkommen til årsmøte 2008, SiljanFotball

Torsdag 28. februar kl 18.00 blir det avholdt årsmøte i SiljanFotball. Dette skjer i Siljanhallen, og vi oppfordrer alle lagledere, trenere, spillere og andre interesserte til å møte. Vi gjør oppmerksom på at fra fylte 15 år har man stemmerett, under forutsetning av at kontingenten er betalt. Her er AgendaSiljanFotballArsmote


Vedlagt følger regnskaper og budsjettforslag for ALLE SiljanIL sine grupper.
PS. Budsjettforslagene legges ut i html format da de fleste ikke kan åpne regneark. Dette kan medføre litt snodig visning i enkelte nettlesere. Bruk litt tid på disse regnskapene og se hvordan situasjonen blir i SiljanFotball men også i resten av SiljanIL i 2008 uten automatpenger.Budsjett2008AlleGruppene2.htm


For styret i SiljanFotball
Anita Hole

OPPDATERT av kamelrytteren 22.02.2008

Etiketter: , , ,

11 februar 2008

Kunstgressutredningen er klar


I dag 7. februar er forprosjektet til en eventuell kunstgressbane i Siljan ferdig. Leder SiljanIL og leder i SiljanFotball har mottatt hvert sitt papireksemplar flott innbundet. Samme utredningen kan leses digitalt ved å laste ned fila under.

På vegne av styret i SiljanFotball ønsker jeg å takke komiteen for en grundig jobb. Om det kan realiseres vil tiden vise.
Kunstgressutredning2008.pdf

Etiketter: , , ,

09 februar 2008

Etiketter

Nettsiden er ment som er arkiv for SiljanIL. Et arkiv uten noe system er tungvint å bruke. De aller fleste innleggene er derfor merket med en eller flere "etiketter/huskelapper"

Her er etiketter/merkelapper brukt på Siljanil.no Disse skal gjøre det raskere å finne det du leter etter.

Etiketter: , ,

08 februar 2008

Snart to år siden www.siljanfotball.no


ble opprettet. Den 20. februar 2006 postet jeg det første innlegget. Nettsiden har blitt stort sett som jeg håpet den gangen. Besøket og antall bidragsytere har blitt mye større enn jeg hadde trodd. Nettsiden har også bidratt til at leserne bedre forstår hvordan idrettslaget fungerer.

En ting jeg er spent på er hvor mange lesere vi har februar 2009. Toppen må jo snart være nådd? Se nøye på bildet å se utviklingen fra starten og tom januar i år.

Den fila som er desidert mest vist er denne:

Etiketter: , ,

01 februar 2008

Årsmøtet 2008 liten oppdatering.

Liten oppdatering rundt årsmøtene i Siljan il:
Siljan idrettsråd holder også årsmøte denne dagen. De avholder sitt fortløpende etter SiljanFotball og hovedlaget har hatt sine
.

Årsmøte 2008

Torsdag 28. februar kl. 18.00

Siljanhallen

SiljanFotball holder sitt årsmøte først.

SILs årsmøte følger fortløpende.

Deretter følger årsmøte i Siljan Idrettsråd.

Saker til årsmøtene MÅ være

styrene i hende 14 dager før.

Alle medlemmer er velkomne!

Etiketter:

27 januar 2008

Årsmøte 2008

Årsmøte 2008

Torsdag 28. februar kl. 18.00

Siljanhallen

SiljanFotball holder sitt årsmøte først.

SILs årsmøte følger fortløpende.

Saker til årsmøtene MÅ være

styrene i hende 14 dager før.

Alle medlemmer er velkomne!

Etiketter:

23 januar 2008

Om møter, møter og ennå

flere møter. Jeg leser at hovedstyret har hatt møte med kommunen. Og det er sikkert nødvendig med et møte. Men problemet er at det som regel aldri skjer noe konkret. Dette gjelder ikke bare i dette tilfellet men i de fleste styrer.Og kanskje spesielt i kommuner.

Det blir mest prat og når du reiser fra møtet tenker du "hva ble vi egentlig enige om"? Eneste konkrete er som regel dato for neste møte. Kan jo håpe det ikke er tilfelle også denne gangen, men jeg er redd det blir bare prat og ingen handling.

Når det gjelder kritikken av kommunen som i blant kommer til syne her på nettsiden så er den helt grei. Og jeg mener at den kan utvikle Siljan til å bli en bedre kommune. For alt er ikke så fantastisk bra i Siljan som noen elsker å fortelle.
Kommunen har et langt stykke igjen før den nærmer seg resten av Grenlandskommunene når det gjelder satsing på de mellom 10 og 85 år....

Etiketter: , , ,

06 januar 2008

Hva er organisasjonstilskudd, LAM og KKD midler?

I diskusjoner om idrettslagets økonomi er det mange uklarheter. Hva får SiljanIL fra kommunen og hva kommer fra staten. Her en liten forklaring:
Den kommunale støtten kalles organisasjonstilskudd. Den er veldig variabel fra kommune til kommune. Her kan kommunene gi det de sjøl ønsker. Siljan kommune er blant de som gir aller minst.

Den statlige overføringen er tippemidler fra Kirke og kulturdepartementet(KKD). Disse kalles Lokale AktivitetsMidler(LAM). Det er kriterier for hvordan disse midlene skal brukes. De skal IKKE brukes til anleggsdrift, ikke på senioridrett, men på barn og ungdom. Spesielt ungdom. Mer om disse midlene kan du lese her:

Det er Siljan Idrettsråd som fordeler disse statlige midlene. Siljan Idrettsråd består av lederne fra SiljanIL, SiljanMC pluss kulturleder i Siljan Kommune.

Etiketter: ,

05 januar 2008

Siljan Kommunes budsjett 2008

er nå endelig vedtatt. Kommunestyret vedtok i møtet 18.12 kun en liten økning, kr 20000, i støtten til idrettslaget. Felleslista ønsket å øke støtten med kr 35 000 men dette forslaget ble nedstemt. Det betyr totalt kr 105 000 i kommunal støtte til neste år.

Kroner 20 000 ekstra til idrettslag som har mistet flere hundre tusen i automatinntekter monner veldig lite. Det vil kunne få leie konsekvenser. Ikke bare i SiljanIL, men litt spesielt her i Siljan er høye anleggskostnader. Noe som gjør situasjonen ekstra vanskelig.

Etiketter: ,

28 desember 2007

Jubileumshefte 1975 til 1985


Tidligere på nettsiden er hefte nr 1 publisert.Dette er fra årene 1925 til 1975. Hefte 2 omhandler aktivitet i de 10 årene fra 75 til 85.Fra
starten av heftet viser styret i jubileumsåret samt innledning
Så kommer vi til hovedsaker som laget da jobbet med i perioden
1975 til 1985 innkludert hovedidrettsanlegg Galtetjern!
Nedleggelse
fester Sandbrekkene og omorganisering av laget.
Bilder av nye klubbhuset Fagerlund bygget i 1980 ,samt Søntvedkollen til Hopptreff finalen ses på
disse bilder
Siden dette var og kanskje fortsatt er det største vi har arrangert er det flere bilder i heftet fra dette arrangement. Bildene viser ArneScheie og vår egen speaker E Staulen
Neste bildeserie er fra arbeidet i lysløypa som startet da i 1984.
Stolpereising
Sidene som nå er lagt fortløpende på nettsiden omhandler sportslige prestasjoner ifølge protokoller i ski og fotball .Artig lesing og viser at man var nøyaktige i sine årsrapporter før .Dette er av historisk verdi. Endel bilder inne i mellom resultatene. Bla annet Toklevbakken i 79, A laget i 82, K Bentsen i svev, Erik Bentsen i svev,P Ebbesberg i svev,våre brytere ! i aksjon,lilleputtlaget i Norway cup i 1984(artig bilde),Sindre Bergan sine prestasjoner i langrenn,Innsatspremier for "gamle slitere mm.
Bla gjennom historien og bilder er lagt fortløpende.God lesing.

IMG_1503.JPG

IMG_1504.JPG

IMG_1505.JPG

IMG_1506.JPG

IMG_1507.JPG

IMG_1508.JPG

IMG_1509.JPG

Etiketter: , , ,

26 desember 2007

Søker også i kommunens dokumenter

Da Siljan.kommune.no sin egen søkeboks ikke virker har jeg latt vår "Søk i SiljanIL" søke også i kommunes dokumenter. Fordi det her er relevant informasjon som angår SiljanIL.
Ved å søke på f.eks siljan il tilskudd eller siljanhallen finner du saker om idrettslaget som er behandlet i kommunestyret.

Tips: Se nettadressen med grønn skrift i bunn av søkeresultatene. Da ser du om treffet er fra kommunen, gjesteboka eller siljanil.no

Etiketter: , ,

24 desember 2007

SiljanIL sitt medlemsregister på nett

Vi har nå fått hovedlagets medlemsregister på internett. Tidligere har dette ligget på en pc, noe som er litt usikkert ved pc tyveri og diskkrasj. Registeret trenger en gjennomgang. Mange av medlemmene er ikke lenger aktive.
Gi gjerne tilbakemeldinger ved feil i registeret. Du kan sortere i registeret på mange måter. Registeret finner du her:

Etiketter: ,

22 desember 2007

Søk i www.SiljanIL.no , kommunen og gjesteboka

Denne søkeboksen søker i siljanil.no, gjesteboka og siljan.kommune.no. Link til boksen øverst i høyremenyen. Fin å bruke nå som bloggen har vokst seg stor. Gjør det mye raskere å finne ting man leter etter.

En annen effektiv måte er å lete i etikettene


Etiketter: ,

15 desember 2007

Referat hovedstyremøte 12. desember

Her er referatet fra hovedstyremøtet 12. desember.
ReferatHovedstyreMote12Desember.htm

Etiketter:

13 desember 2007

Stort underskudd for Siljanhallen

På gårsdagens hovedstyremøte ble det orientert om tallene for Siljanhallen. De viser store underskudd.
Hovedstyremøtet avslørte også at det er stor uenighet i styret om veien videre for Siljanhallen. Flere i hovedstyret mener Siljan kommunes bidrag til idrett er skammelig. Det ble vist til tall som var ennå værre en de som er publisert på nettsidene våre!
Økningen i organisasjonstilskuddet på kr 25 000 som skal deles med Siljan MC fremkalte ingen applaus.

Uten kompensasjon for flere hundretusen i tapte automatinntekter vil lille SiljanIL slite fremover med hallutgiftene. Idrettslaget kan faktisk bli slått konkurs den dagen strømregningen ikke lenger blir betalt.
Og den dagen kommer med dagens inntekter.
Mer tall er lovet fra organisasjonssekretær, og Pekkas referat vil snart bli lagt ut.

Etiketter: , ,

11 desember 2007

Treningsavgiften atter en gang

Her er et forslag til innkreving av disse avgiftene i 2008. Dette er en brukbar måte, men ikke optimal. Vi burde lagt kontingenten inn i treningsavgiftene
Her er et forslag til hvordan: Alle undergrupper, ski, fotball, turn øker treningsavgiften med kr 100 pr utøver. Denne 100 lappen er kontingeten til hovedlaget. Undergruppene har ansvaret for at denne 100 lappen pr utøver overføres til hovedlaget.

Litt rart å tenke på at i Kvelde er kontigenten på 300 kroner. Når kontigenten er betalt kan medlemmene være med i alle de idrettene laget tilbyr. Håndball, fotball, langrenn, skiskyting, idrettsskole og trim. Og de har ny kunstgressbane med undervarme. Og badebasseng.

Og vi i SiljanIL går knapt i balanse med mange ganger så høye avgifter.....

Etiketter: ,

09 desember 2007

Bygg ut Siljanhallen AS


Hva kan gjøres med Siljanhallen? Den er en viktig ressurs for Siljan, men den står alt for mye tom og det koster penger.

Forslag: Bygg hallen ferdig som på bildemanipulasjonen(merk at hallen her er ferdig utbygd) og bygg 6 leiligheter oppå halldelen. 100m2 hver. Det er en uttalt målsetting at man ønsker innbyggere til Siljan og dette kan jo være en fin plass å bo. 100 meter fra skole/barnehage og i idrettsanlegget!

Dette krever selvsagt en investor, les Siljan Utbyggingsselskap. Som blir medeier i Siljanhallen AS og forhåpentligvis også vil tjene penger på denne bygningen i fremtiden. Sammen med idrettslaget som også eier litt av Siljanhallen AS.
Høres kanskje villt ut, men tenk litt på det. Det er muligens en lønnsom investering.

Etiketter: , ,

05 desember 2007

Avslag

Formannskapet avslo søknaden om støtte til hallgulv. Også budsjettet for 2008 ga bare småtteri til idretten. Kr 25 000 i ekstra organisasjonstilskudd som antagelig må deles med SiljanMC er bare en vits.
Men enkelte politikere har en viss forståelse for SIL sin situasjon og kommunen vil derfor innkalle SiljanIL til et "dialogmøte hvor man sammen konkretiserer det fremtidige samarbeidet"
Les budsjett"økning" og avslaget her:

Etiketter: , ,

04 desember 2007

Innstillingen fra rådmannen

Her er innstillingen fra rådmannen til SiljanIL sin søknad om hallgulv. Saken er behandlet og det ender sikkert som rådmannen anbefaler. Nesten alle saker gjør det. Hvis du er spesielt intressert kan du se protokollene fra formannskapsmøtene.
Litt artig å se at nesten alle vedtak i kommunestyre og formannskap er enstemmige. Det er ikke et sunnhetstegn , men det er enklest slik.
Skal publisere "resultatet" så fort som mulig. Det kommer uansett hit: ALLE kommunens saker finner du her:

Etiketter: ,

03 desember 2007

Budsjettmøter både her og der


SiljanFotball skal ha sitt budsjettmøte tirsdag 4. desember. Økonomien blir ennå dårligere neste år da automatinntektene jo opphørte 1.juli dette år. Blir helt sikkert ennå et lavt budsjett.

Et annet budsjett som har stor betydning for SiljanFotballs og ikke minst SiljanILs budsjett er kommunens budsjett 2008. Rådmannen har laget kommunes budsjett og i morgen skal formannskapet godkjenne det. Det blir artig å se hva post 13800 "Idrett" er på neste år. Det må jo kraftig opp hvis kommunes vedtatte plan for idrett og friluftsliv skal nås. Denne planen utgår i 2008. Der står mange flotte ord. Og mye gjenstår hvis målsetningen skal nås. Se nøye på bildet. I tillegg står det blant annet:

"I utgangspunktet er det en offentlig oppgave å bygge og drive idrettsanlegg. I mange kommuner i landet er dette ansett som en viktig og riktig måte å bruke offentlige ressurser på. I Grenlandsområdet er det dessverre lite tradisjon for å prioritere midler til dette. Idrettslagene er i stor grad eier av egne anlegg og står for både utbygging og drift.
Fordelen med dette er at brukerne i de fleste tilfeller føler et sterkere eierskap og ansvar, og på den måten tar bedre vare på anleggene. Ulempene er at kostnadene med dette kan gå utover mulighetene for å drive aktivitetsskapende arbeid, og frivillige tillitsvalgte bruker mye tid på aktiviteter som bare indirekte er relatert til idretten. Dette kan føre til mangel på interesse og problemer med å skaffe engasjerte idrettsledere.

En hovedutfordring for idretten er å skape forståelse for arbeidet og på sikt få et større offentlig engasjement i forhold til drift av anlegg.

Innenfor rammene av dagens budsjetter har dessverre ikke Siljan kommune mulighet til å utføre mer drift av idrett- eller friluftsanleggene"
Sitat slutt

Etiketter: , ,

01 desember 2007

Siljan kommune blant landets aller dårligste!


Jeg har ment det lenge og nå er jeg helt sikker. Siljan kommune er blant landets aller dårligste kommuner når det gjelder støtte til idrett. De andre Grenlandskommunene gir mye mer enn Siljan. Kr 68 pr innbygger er prioriteringen til idretten i Siljan. Eksempelvis så gir Skien kr 602 pr innbygger, Porsgrunn kr 357og Bamble kr 257.

Idrettslaget bør i hvertfall ikke være redde for en storkommune. Det er ennå større forskjell enn jeg hadde trodd. Klarte ikke linke til tabellen, men se på bildet og fila under:
Statstikk1ds.htm

Se også denne statistikken over netto driftstilskudd til aktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år. Siljan bruker under halvparten av det de andre Grenlandskommunene gjør!!
Nettodriftsutgiftertilaktivitetstilbudbarnogungeperinnbygger6-18ar.jpg

Helt til slutt kan du se hva kommunene investerer i kulturanlegg. Dvs blant annet idrettsanlegg.
Siljan investerer som vanlig kr 0. Skien bygger ny hall...
BruttoInvesteringsutgifterTilKultursektorenPerInnbygger.jpg

OPPDATERT søndag 2. desember:
Hvorfor bruker Siljan veldig lite penger på idrett, barn og ungdom? Tjener denne kommunen veldig lite? Nei. Inntekt pr innbygger kan du se her:
DriftsInntekterPrInnbygger.jpg

Bruker vi masse penger på pleie og omsorg? Nei. Prosent av totale utgifter brukt til dette kan du se her: DriftsutgifterTilPleieOgOmsorg.jpg

Den eneste statistikken jeg kan finne hvor vi bruker mer penger enn de fleste andre er denne:
DriftsutgifterAdministrasjonOgStyring.jpg

Etiketter: ,

SiljanIL sitt julebord 2007


SiljanIdrettslag hadde i går sitt årlige julebord og treningsdressene var byttet med konfirmasjonsdressene:)
Alle lagets trenere og lagledere med ledsager var invitert. Så mange med felles interesse gjorde at praten gikk livlig fra første stund. Har ble det diskutert alt fra kunstgress til skihopping og innkreving av lisens. Leder av SiljanIL, Kjell kalte til bords og det ble spist deilig koldtbord. Kjell holdt som seg hør og bør på julebord en fin tale.

Even tok deretter ordet og leste opp idrettslagets orginale lover. En del av styremedlemmene ble noe skremt da det sto i lovene at man er forpliktet til å stille til valg om man blir spurt. Men pustet lettet ut da man fant at lovene var revidert og dette ikke gjaldt lenger.

Etter maten var det dans og etterhvert kake. Undertegnede reiste kl 01 og det så ut til at det var lenge igjen av kvelden. "Gamle" idrettsfolk legger seg ikke tidlig.
Noen bilder fra et flott julebord her:

Etiketter: ,

29 november 2007

SiljanIL på infomøte

Per Arne H møtte som SiljanIl sin representant på et møte med vår hovedsponsor SB1 Telemark i går. Referat fra møtet her:
REFERATINFORMASJONSMOTE281107.htm

Etiketter: ,

Velkommen som medlem i et norsk idrettslag


Dette er en informasjonsbrosjyre fra Norges Idrettsforbund. Hvor SiljanIL er et av medlemmene. Og du som leser dette er antagelig en del av SiljanIL eller et annet idrettslag.
Spesielt viktig at alle som styrer et lag eller en av lagets undergrupperer kjent med innholdet i denne brosjyren.
VelkommenSomMedlemAvEtNorskIdrettslag.htm

Etiketter:

25 november 2007

Budsjett og regnskap SiljanIL og hallen "2006"

Ikke dagens men de siste jeg har. Det kommer vel forhåpentligvis noen nyere snart. De gir uansett et bilde av laget inntekter og utgifter. Merk at Siljanhallen og SiljanIL har sine egne regnskap.
BudsjettSIL2006.htm
BudsjettHallen2006.htm

Etiketter: , , ,

24 november 2007

Stenge Siljanhallen for kommunen?

Bamble kommune skal investere 60 millioner i idrettshall. Dette sier Bambles ordfører på kommunen nettside: Det er en tung økonomisk investering for kommunen, men de samfunnsmessige ”inntektene” og investering i stedsutvikling var viktige faktorer i prosessen.

I Siljan er det en kamp til og med å få kommunen til å betale sin bruk av hallen. Hvis det ikke blir en markant bedring av kommunens tilskudd til idrettslaget her jeg et konkret forslag til SiljanIdrettslag:

Steng Siljanhallen for kommunen. Så kan de leie busser og kjøre elevene ned til herredshuset hver gang det er gymnastikk. Barnehage/SFO er heller ikke idrettslagets ansvar.
Even

Etiketter: , ,

22 november 2007

Konkret forslag til enklere jobb?

Treningsavgifter og kontingentinnbetaling er Idrettslagets største inntekt. Min påstand er at vi ikke har bra nok system for å kreve inn denne. Vedlagt fil er et FORSLAG til ny måte å gjøre denne innkrevningen på. Alle utøvere i SiljanIdrettslag mottar et slik ark. I steden for i dag hvor det først sendes ut treningsavgift fotball, så kontingenten til SIL, deretter noen turninnbetalinger osv. Men det er som sagt et forslag og må eventuellt videreutvikles av SIL styre.

Oppsett og tekstformatering blir selvsagt ikke som i htm. forslaget.
FORSLAGInnbetalinger2008.htm

SiljanFotball går temmlig sikkert for en kort versjon av dette neste år.

Etiketter: , ,

21 november 2007

Referat styremøte i SiljanIL 13. nov 2007

Her er referatet fra styremøtet i SiljanIL.
ReferatSILstyret13112007.htm

Etiketter:

20 november 2007

Jubileumshefte SIL 1925 til 1975


Da det ikke finnes mange eksemplarer av dette og vi nå har et flott verktøy til å ta vare på vår historie kommer her første del av historien .Hefte 1.Historien er viktig å ta vare på.Flotte bilder og endel nytt for mange viljeg tro.

Senere vil hefte to komme som omhandler år frem til 1985.

IMG_1230.JPG

side2program.JPG

side3

side4

side5

side6

side7

side8

side9

Etiketter: , , ,