03 november 2008

SiljanFotballs regnskap pr 01.08.2008

Her er alle SiljanFotball sine transaksjoner pr 01.08.2008.
Oppsettet ser ikke ut slik dere er vant til og det mangler tallene fra fjoråret, men det er fordi vi nå benytter Rising Regnskap til å føre regnskapet. Men regnskapet er meget oversiktlig og lettlest. Regnskapet legges ut i både PDF og Html. Innholdet er det samme:)
RegnskapSiljanFotball01082008.htm
SammeFilaIPDF

Etiketter: , ,

01 august 2008

Røde tall fra SiljanFotball

Her er et elendig "regnskap" for SiljanFotball pr 30. juni. Vi har utestående fra hovedlaget omtrent kr 80 000 pluss halve kostnaden av vedlikeholdet på Trollmyra. Totalt ca 100 000.
I tillegg forventer vi inntekter fra samarbeidsavtaler. Disse er overtatt av hovedlaget. Vi har også alt for mange med ubetalt treningsavgift.
Budsjettet er ment å gå i balanse med 358 000. Budsjettet er her:

Januar ut 48500 inn 23100
Februar ut 31800 inn 200
Mars ut 46660 inn 10000
April ut 32250 inn 58 500
Mai ut 79000 inn 113 000
Juni ut 32233 inn 40 000

Utgifter kr 270 443. Inntekter 244 800
MINUS kr 25 643

Etiketter: ,

24 mai 2008

Pluss 309 000 i fjor, minus 9000 i år.

Bortfallet av automatinntektene merkes. I fjor på denne tiden hadde vi et overskudd på kr 309 000. I år har vi et minus på kr 9000. Og det er ikke bra nok. Hovedgrunnen er selvsagt automatpengene, men alt for mange har ikke betalt treningsavgiften.

Det er INGEN bønn
etter ferien. Da skal alle unnasluntrerne vekk fra SiljanFotball. Lagledere skal se kvittering fra hver spiller. Kontoutskrifter for mai, juni og juli vil etterhvert sendes til laglederne slik at også de kan sjekke om deres spillere har betalt. Det sjekkes mot spillerlistene.

Etiketter: , ,

14 mars 2008

I fjor kr 200 000 pluss

I år 85 000 i minus. Dette er virkeligheten etter årets første måneder uten automatinntekter. Skal bli et utfordrende år økonomisk...

Etiketter: ,

01 mars 2008

Minus kr 31 645 i februar

Å drive SiljanFotball i vinterhalvåret et lite lukrativt. Tallene for februar viser minus kr 31 645. Januar viste minus kr 25 599. Totalt minus kr 57 244. Nesten alle kostnadene er på grusbanen.

Etiketter: , ,

20 februar 2008

Velkommen til årsmøte 2008, SiljanFotball

Torsdag 28. februar kl 18.00 blir det avholdt årsmøte i SiljanFotball. Dette skjer i Siljanhallen, og vi oppfordrer alle lagledere, trenere, spillere og andre interesserte til å møte. Vi gjør oppmerksom på at fra fylte 15 år har man stemmerett, under forutsetning av at kontingenten er betalt. Her er AgendaSiljanFotballArsmote


Vedlagt følger regnskaper og budsjettforslag for ALLE SiljanIL sine grupper.
PS. Budsjettforslagene legges ut i html format da de fleste ikke kan åpne regneark. Dette kan medføre litt snodig visning i enkelte nettlesere. Bruk litt tid på disse regnskapene og se hvordan situasjonen blir i SiljanFotball men også i resten av SiljanIL i 2008 uten automatpenger.Budsjett2008AlleGruppene2.htm


For styret i SiljanFotball
Anita Hole

OPPDATERT av kamelrytteren 22.02.2008

Etiketter: , , ,

03 februar 2008

SiljanFotball: Minus kr 25 599 i januar

Inntektene i januar var kr 23 152. Utgifter var kr 48 751. Det gir minus kr 25 599 i januar. Inntektene kom mest fra StreetFotballen. Utgiftene var hovedsaklig på grusbanen, kr 20 000.
Videre var det utgifter til StreetFotballen ca 5500 og til trenerkurset vi holder på med ca 5000.
Pluss diverse mindre regninger.

2008 blir det tøffeste året økonomisk på lenge. 400 000 automatpenger er vekk og det er null kompensasjon for disse pengene.
Til sammenligning var inntektene januar 2007 mer enn kr 100 000 og alt kom fra automaten....

Etiketter: , ,

16 januar 2008

Les SiljanFotballs resultat nøye


Avisa Varden hadde i tillegg til StreetFotballen en notis om SiljanFotball som hadde en rekordomsetning på kr 917 374 og et overskudd på kr 463 123.
Dette er ekstreme tall.Og det er ikke meningen at SiljanFotball skal spare medlemmenes penger. SiljanFotball bør tilbakeføre mest mulig til sine medlemmer i form av lavere treningsavgifter eller penger til cuper osv hvis det er penger til det. Og det ser det jo virkelig ut som om det er!

MEN mer enn 400 000 kroner av overskuddet er automatpenger og tippemidler. Og det ble vedtatt på årsmøtet 2007 at disse skulle spares. Men vi har allikevel hatt et lite pluss resultat og det skal antagelig investeres i nye mål og muligens noen flere draktsett.

Etiketter: , ,

12 januar 2008

Resultat SiljanFotball 2007

Da er tallene for 2007 ferdige. Resultatet ble kr 463123. Omsetningen har vært kr 917374. Antagelig det høyeste noengang i SiljanFotball. Hvis man tar bort tippemidler og automatinntekter så har SiljanFotball gått i pluss med kr 60 000.

Det har blitt hentet inn 40000 fra sponsorer, et fantastisk bra "kioskår" bidrar med mer enn 40000, kalendersalget innbragte 25000 og TrollmyraFotballskole kr 17000.
Det har vært mye mas om treningsavgiften. Nesten alle betalte. Vi fikk dermed inn kr 242 000 i treningsavgifter. Mot 150 000 i året føre. Vi øket denne inntekten med kr 90000. Med litt færre medlemmer enn i 2006!

Dugnadsarbeide er det fremdeles mange som sluntrer unna. Kalendrene skulle innbragt kr 40000 men ga ikke mer en 25000. Fordi mange ga blaffen.

Skal vi drifte SiljanFotball med et lite overskudd i 2008 uten automatinntektene kreves det at ALLE betaler treningsavgiften og det krever litt dugnadsarbeid av alle medlemmene.

RegnskapetSiljanFotball2007.htm

Etiketter: , ,

30 desember 2007

Driften av SiljanFotball 2007 går i balanse

Driften av SiljanFotball vil i 2007 gå i balanse. Automatinntektene på kr 333 000 og tippemidlene på kr 70 000 er spart. Nøyaktige tall vil komme midt i januar.

Etiketter: ,

05 desember 2007

SiljanFotball sitt budsjettforslag 2008

Her er forslag til budsjett 2008 fra SiljanFotball.
Budsjettforslag2008

Etiketter: , ,

04 desember 2007

Stramt budsjett også neste år

SiljanFotball hadde i kveld budsjettmøte. Inntektssiden ble budsjettert til kr 358 000. Utgiftsiden til kr 346 000. Mot en stemme stemme ble det vedtatt å gi penger til cuper neste år. Kr 1000 pr lag. Flertallet i styret så ikke noen problemer med dette siden budsjettet er ment å gå i pluss. Ellers ingen store forandringer i forhold til i år. Detaljer kommer senere. Budsjettet skal uansett vedtas av årsmøtet i februar.
Neste styremøte i SiljanFotball blir i januar. Da vil også valgkomiteen bli innkalt.

Etiketter: , , , ,

25 november 2007

Budsjett og regnskap SiljanIL og hallen "2006"

Ikke dagens men de siste jeg har. Det kommer vel forhåpentligvis noen nyere snart. De gir uansett et bilde av laget inntekter og utgifter. Merk at Siljanhallen og SiljanIL har sine egne regnskap.
BudsjettSIL2006.htm
BudsjettHallen2006.htm

Etiketter: , , ,

12 november 2007

Tallene pr 1. november

SiljanFotball har allerede overskredet budsjettet 2007 med kr 100 000.
Innen året er over vil vi ha brukt kr 500 000. Det betyr en sprekk på 200 000. Det er selvsagt ikke bra nok, men kr 120 000 av utgiftene har gått med til utvidelsen av grusbanen og kan ikke sees som rein drift av SiljanFotball. Rein drift av SiljanFotball 2007 vil antagelig koste 380 000.

Ser man på resultatet så er det som forventet fordi inntektene også har blitt høyere en budsjett. SiljanFotball 2007 ser ut til å gå i balanse på driften. Uten bruk av automatpengene.
Tallene pr 1.11.2007 her:
Fotballen2007RevidertEE.htm

Etiketter: , ,

01 november 2007

Regnskap SiljanIL og Siljanhallen 2006:

Regnskap SiljanIL undergrupper og Siljanhallen 1.kvartal 2006:
RegnskapSiljanIL2006.htm

RegnskapSiljanhallen2006.htm

Etiketter: ,

30 oktober 2007

Litt om økonomien i SiljanFotball

SiljanFotball har pr dags dato 809 000 kroner. Av disse er 700 000 flyttet til en "høyrentekonto". Den gir i dag 5% rente. Det betyr at rentene fra denne kontoen blir 35 000 i løpet av et år. Faktisk et meget betydlig beløp for SiljanFotball. Man skal jobbe mye dugnad for den summen.

809 000 kroner er SiljanFotball sin kassabeholdning fra 2006, kroner 369 000 pluss automatinntekter og andre inntekter i 2007.
Tallene ser bra ut, men det er ingen grunn til å ta av. Driften av SiljanFotball går faktisk ikke mer enn i balanse. Forhåpentligvis i balanse. Det er ennå 5 siffrete regninger i vente.
Vi er avhengige av å selge kalendre for kr 40 000. Lykkes vi ikke med den jobben driver vi også i år med minus.
Og det er ikke noe å skryte av.

Etiketter: , ,

22 oktober 2007

Et greit år økonomisk

SiljanFotball ser ut til å greie seg greit økonomisk i 2007. Utgiftene pr 1. oktober var kr 270 000 noe som er for høyt i forhold til budsjett. Totale utgifter 2007 er beregnet til 300 000. Det vet jeg vi ikke klarer, men inntektene har også blitt høyere enn budsjettert.

Uoffisielle men ganske riktige tall viser pr 21. oktober et overskudd inkludert automatpengene på 450 000. Og da er det betalt en del tunge regninger. Blant annet mesteparten av grusbanen. Et poeng med budsjettet 2007 var å spare automatinntektene og gå i balanse på driften. Det ser det ut til at vi vil klare.
Både inntekter og utgifter blir høyere enn det vi budsjetterte.

Etiketter: , ,

10 september 2007

Kroner 883.639 på konto

Takket være høye automatinntekter og rimelig kontroll på utgiftene er nå SiljanFotball sin saldo nå 883.639 kroner.
Det skal endel penger ut, men det skal også endel penger inn før fotballsesongen er over.
Vi har utgifter for rundt kr 120 000 i vente. Forhåpentligvis får vi også inn endel penger fra Trollmyra Fotballskole, samarbeidspartnere samt et par andre dugnader.
Rundt 500 000 av disse pengene skal forhåpentligvis investeres. Meningen er jo å utvide gressarealet rundt dagens Trollmyra. Utredelse om det prosjektet kan du lese litt nede på siden.

Etiketter: ,

03 september 2007

Hele 58 som gir blaffen

Vårt "system" rundt treningsavgiften er allt for dårlig! Vi mangler hele 58 innbetalinger. Mange fler enn vi trodde. Mange synes tydeligvis det er helt greit å la være å betale.

Totalt per 31 august ser det slik ut:

Det er betalt:

46 avgifter a 1450. Sum 66.700. Mangler 13 mot spillerlistene.
20 avgifter a 1350. Sum 27.000. Mangler 11 mot spillerlistene.
30 avgifter a 1250. Sum 37.500. Mangler 3 mot spillerlistene.
39 avgifter a 1150. Sum 44.850. Mangler 9 mot spillerlistene.
46 avgifter a 850. Sum 39.100. Mangler 22 mot spillerlistene.
5 avgifter a 725. Sum 3.625

Totalt er det betalt 186 avgifter. Sum er 218.775. Vi er 244 registrerte spillere på spillerlistene!!
Er du i tvil så er det bare å telle.

Jeg kan garantere at vi skal få skikk på dette. Fordi SiljanFotball har ikke råd til så mange gratispassasjerer.
Spillere som har spillt i år uten å ha betalt får dobbel avgift neste år.

Etiketter: ,

Saldo pr 1. september

Er 606 000. Men vi venter inn nesten 200 000 i automatpenger samt overførsel fra SiljanIL på 80 000. Det skal også inn betydlig mer i treningsavgift. "Systemet" for treningsavgiften er allt for dårlig. Her blir det forandringer neste år.

Vi har med andre ord nesten 900 000 kroner i banken.
Sparebank1 anbefaler oss flytte en større sum til en konto som gir litt høyere rente. Hvor mye som skal flyttes vil bli bestemt i samråd med Sparebank1 og styret i SiljanFotball.

Etiketter: ,

22 august 2007

Tallene pr 1.august

Her er tallene pr 1.august. Even, Marianne og Heidi gikk i ettermiddag gjennom alle bilag i SiljanFotball 2007.
Even var ikke enig i endel av budsjettpostene. En gjennomgang sammen med Heidi som fører regnskapet gjorde mange ting mye klarere.
Grunnen til at enkelte tall blir helt feil i forhold til budsjett 2007 er store regninger som skulle vært betalt i august og november 2006 ikke er betalt før i januar 2007. Det betyr at flere av budsjettpostene var nesten brukt opp allerede før årsmøtet!!!
Høye kostnader på grusbanen skyldes en pågående utvidelse.
Merk at a-laget har eget budsjett. Som de skjøtter meget bra.
Her er tallene:
SiljanFotballRegnskap01082007.htm

Etiketter: ,

21 august 2007

Halvårsregnskapet ferdig

Heidi har ført regnskapet for første halvår. Det viser et overskudd på kr 233 578. Og da er det ikke tatt med 200 000 som står på SiljanIL sin konto og skal overføres SiljanFotball. Reelt overskudd med disse pengene er 433 000.
Jeg er ingen regnskapsfører og skal være forsiktig med å fortelle hvordan poster skal føres, men det er poster som skal sees igjennom før alle tallene legges på nett.

Det mest gledelige ved tallene er at vi har et overskudd på kr 94 643 UTEN automatinntektene. Det betyr at vi i år antagelig ikke vil trenge røre automatinntektene og i tillegg ha et overskudd.

En annen ting å glede seg over er at utgiftene er halvert.
247000 i år mot 490 000 på samme tid i fjor.

Etiketter:

10 august 2007

Totalt per 31. juli var utgiftene 253.099, inntektene 592.360

Overskudd hittil i år på 339 261.
Juli var en laber måned med røde tall, men august vil bli en mye bedre måned. SiljanFotball har mer enn 100 000 utestående bare fra automaten. Pluss vi skal ha inn ennå 50 000 i treningsavgift. Og vi har ennå ikke sendt regninger til våre samarbeidspartnere. Vi bør ha nesten 200 000 inn og minimalt ut.....

Etiketter: ,

30 juli 2007

Saldo kr 660 375

Den 30. juni var vår saldo kr 660 375. Det er jo gledelig at saldoen øker, men vi må huske på at overskuddet kommer fra automatinntektene. Og de tok slutt 1.juli.
Men vi har ikke rørt automatinntektene i år og det gir oss et overskudd hittil i 2007 på cirka kr 400 000.
Eller helt nøyaktig: pr. 30.6.: utgifter 145.019 inntekter 555.645

Etiketter: ,

18 juni 2007

Om å salte medlemmenes penger

Et helt ok spørsmål som har blitt stilt er om det er riktig å salte medlemmenes penger.
SiljanFotball vil i år gå med et betydelig overskudd. Men hovedsaklig kommer dette overskuddet fra automatpengene. Og de er det bestemt at ikke skal røres. De skal stå på konto som en reserve. Hva fremtidige styrer vil gjøre med disse pengene er ikke min sak men det bør sitte langt inne å bruke av disse.

Hvis, og merk at det er hvis, driften av SiljanFotball går med et betydelig overskudd i 2007 så må styret og neste årsmøte vurdere hvordan vi skal dele disse pengene tilbake til medlemmene. Det kan for eksempel være i form av nye drakter, baller og lignende til alle lagene.
Det er ikke riktig at SiljanFotball skal salte medlemmes penger. Og vil ikke bli gjort.

Etiketter: ,

15 juni 2007

Tall til å kose seg med

Cirka kr 310 000 er overskudd pr 31. mai. Da er a-laget sponsorinnskudd holdt unna.
I fjor på nøyaktig samme tid hadde vi et underskudd på minus 57 700. Det er en resultatforbedring på kr 367 700.
Grunnen til denne kjempeforandringen er flere ting. Automatinntektene har vært store. Samtidig så er utgiftene redusert fra kr 320 346 til 137 200. Det er faktisk en reduksjon på hele kr 183 146.
Dette er som sagt meget hyggelige tall, men vi må fortsatt holde fokus på utgiftene.Så får vi gjøre opp status å se hvor vi havner ut ved årets slutt.

Etiketter: ,

12 juni 2007

Endel over 300 000

er resultatet i SiljanFotball pr 30. mai. Ingen grunn til å ta av ennå da det er mange store utgifter utover i sesongen, men vi har bra kontroll på utgifter og inntekter. Og SiljanFotballs saldo har nå passert kr 600 000.
Vi har også i år 100% kontroll på innbetalingen av treningsavgiften.
Både hvem som skal betale og hvem som har betalt. Det har dessverre tidligere vært hele lag som ikke har fått utdelt treningsavgift da rutiner har vært for dårlige. Det skal ikke skje i år.

SiljanFotball har nå det man kan kalle en "sunn økonomi"
Litt større inntekter enn utgifter.

Etiketter: ,

01 juni 2007

Den første budsjettsprekken


Budsjettposten 4310 "Påmeldingskostnader" ble den første sprekken. Her er det budsjettert med kr 20 000.
Men i tillegg til hovedregninga på kr 22 230 som du ser på bildet kommer påmeldingen av a-laget på kr 5200, forsikring damelaget kr 2500 og klubbkontingent kr 6000. Totalt 35 960. Det samme som i 2006.
Dette var feil budsjettert.
Beklagelig, men nå husker vi dette når tallene for 2008 skal lages.

Leder av SiljanFotball bør i hvertfall huske dette da kr 20 000 var hans forslag...

Etiketter: ,

27 mai 2007

Nei, det er ikke treningsavgiften


Hva er den regningen som har kommet nå? Den på 400 kroner? Vi har jo akkurat fått treningsavgiften!
Det er medlemskontingenten til SiljanIL. Den må alle betale enten de er med i fotball, ski eller turngruppa. SiljanIL fører to regnskaper. Ett for Siljanhallen og et for SiljanIL.(2005 tallene).
Jeg skal ikke utdype SiljanIL sine utgifter og inntekter, det gjøres bedre av SIL styret, men vi har den flotte Siljanhallen som det koster penger å drifte og vedlikeholde.
Dette gjøres blant annet ved hjelp av denne medlemskontingenten.

Etiketter: , ,

20 mai 2007

Bør bli overskudd i 2007...

Inntektsbudsjettet snart nådd. Og det er før treningsavgiftene har begynnt å komme inn. 30. april er inntektene kroner 325 729. Budsjettert totalt i år er kr 350 000. Fordi vi bevisst ikke har tatt med automatinntektene i budsjett.

70 000 er tippemidler og nesten alle andre inntekter er fra automaten. Automatinntektene forsvinner fra og med 1. juli 2007.

Det mest positive er at vi klarer å holde utgiftene nede. Vi har brukt kr 125 434 av budsjettet på kr 300 000. Det er vesentlig mindre enn i 2006.

Vanskelig å spå hva overskuddet 2007 vil bli, men det bør bli minst det vi får inn i automatinnteker. Hittil i år har vi fått kr 230 000. Anslag er 260 000 før automaten fjernes.
Overskuddet bør bli 260 000 hvis det blir automatsluttsummen. 30. april er overskuddet kr 200 295.

Neste år uten automatinnteker og tippemidler vil det bli et større underskudd på denne tiden. Tipper rundt kr 100 000. Det er i og for seg ikke noe problem så lenge man vet at inntektene kommer.
SiljanFotball må også fremover være harde med budsjettstyringen.

Etiketter: , ,

14 mai 2007

30.04 Saldo i deres favør kr 490 330

Saldo 31.12 var 2006 var kr 262 000. Tar du kr 490 330 minus 262 200 får du kr 228 330.
Det er overskuddet pr 30.04. 2007.
Cirka 25 000 er alagets egne penger, men overskuddet er likevel brukbart sammenlignet med samme tid i fjor.
Det vil komme mange store regninger fremover, men
økonomien er pr i dag under kontroll.

Etiketter: ,

08 mai 2007

Hva er etiketter

eller labels som det også heter, spesielt hos dere som har engelsk pirat windows. Må ikke forveksles med etikette som er noe helt annet og en ting jeg ikke har noe særlig greie på.

Etiketter/labels på www.siljanfotball.no er det lille stikkordet du ofte ser i bunnen av en artikkel. Vi har endel forskjellige som siljancupen , grusbanen , styremøte osv.
Jeg har fra i år startet å merke de forskjellige årskullene. Ta feks 90argangen. Meningen er en etikett for hvert årskull. Fordi det da vil bli lettere å finne allt om ditt lag. Klikker du på din årgang skal du finne allt som er lagt inn om dette laget. Klikker du på styremøte skal du finne alle styremøtene det er lagt ut på denne siden.

Ordnet etter dato. Så slipper du lete gjennom hele arkivet. Kjekt.

Etiketter: , , , , , ,

11 april 2007

Ut kr 86 000 inn kr 223 000 = pluss kr 137 000

Kjapp status rett fra kontoutdraget pr 1. april viser at vi har gått i pluss med kr 137 000.
Dette er ok men det er fortsatt enkelte regninger styret må se nærmere på. Utgiftene er ennå for høye. Mye som skulle vært utbetalt i 2006 har ikke blitt betalt før i 2007. Det er snakk om 25 000 kroner. Utgiftene burde vært 65 000.
Dette er regnskap i sin enkleste form, noe jeg jo er kjent for, og det tas forbehold om feil.
Jeg er boktrykker ikke bokholder.

Etiketter: ,

27 mars 2007

Kioskliste, håndboka, kr 241 000 og 333 drakter

"Hvem og når" om kiosken på Trollmyra deles ut på lagledermøtet 12. april.
Det er også meningen at håndboka fra kretsen skal deles ut på møtet. Boka ble sendt til trykkeriet 23. mars.
Håndboka er en årlig affære som alle lagledere skulle fått utdelt fra sin klubb hver vår. Der er navn på alle kontaktpersoner i de forskjellige klubbene pluss terminlistene 2007.

241 000 kroner. Det er hva det er brukt på "idrettsmatriell" i SiljanFotball fra 2004 tom 2006.
Hvis bare 100 000 av dette er brukt til drakter så har vi kjøpt inn 333 drakter av kr 300 stk de siste 3 årene. Vi telte opp 30 nye drakter pluss mye gammelt.
Jeg begriper ikke.......

Det blir ikke kjøpt inn noe matriell før vi har oversikt over alle drakter, baller, kjegler osv. Og antagelig ikke da heller. Det er handlet for masse penger og dette må ligge rundt om i de Siljanske hjem.

Etiketter: , ,

22 mars 2007

Har vi realistiske budsjetter?

Vi overskred utgiftsiden på budsjettet i år med 209 000 kroner.
75 000 av dem var en arv fra feilføring i 2005. Sånt kan skje. Trekk fra dette og overskridelsen var ca 135 000. Alt for mye.

I 2005 var overskridelsen av utgiftene i forhold til budsjettet ca 260 000 kroner.
Er vi helt på bærtur med økonomistyring i SiljanFotball? Er oppsettet av budsjettet helt bingo? Aner vi ikke hva tingene koster?

Vi må bli flinkere med utgiftene våre. Hver eneste regning betalt av SiljanFotball vil i år ligge under linken "Drift 2007". Så kan vi se når status gjøres opp ved årsskiftet om det er utgifter vi ikke burde hatt.

Etiketter: ,

18 mars 2007

Årsrapport SiljanFotball 2006

Her er SiljanFotball sin årsrapport 2006. Denne ble også opplest på årsmøtet.
Arsberetning2006.htm

Etiketter: , , ,

17 februar 2007

Kontoutdrag SiljanFotball fra 2007 og videre...

Kontoutdrag 2008:
KontoutdragJanuar2008.htm
KontoutdragFebruar2008.htm
KontoutdragMars2008.htm
KontoutdragApril2008.htm
KontoutskriftMai2008.htm
KontoutskriftJuni2008.htm
KontoutskriftJuli2008.htm
KontoutskriftAugust2008.htm
KontoutdragSeptember2008.htm
KontoutdragOktober2008.htm


SiljanFotball sine kontoutdrag 2007 og budsjettet. Budsjettfotballen2007.htm
Kontoutdragjanuar.htm
Kontoutdragfebruar.htm
Kontoutdragmars.htm
Kontoutdragapril.htm
Kontoutdragmai.htm
Kontoutdragjuni.htm
Kontoutdragjuli.htm
Kontoutdragaugust.htm
Kontoutdragseptember.htm
Kontoutdragoktober.htm
Kontoutdragnovember.htm
Kontoutdragdesember.htm

Etiketter: , , ,

30 januar 2007

Nå er vi der igjen

For ikke fullt et år siden forlagte RolfS at fotballens budsjett skulle reduseres fra 480 000 til 317 000. Da var det mange som rista på hodet. Dette var ikke mulig.
I år legger fotballgruppa fram et budsjett på 271 000!!!
Les her hva man sa dengang:

Etiketter: ,

23 januar 2007

Driftsresultat på minus kr 285 952 i SiljanFotball

Ja du leste riktig. Automaten sine inntekter på 419 331 kroner gjør at det "ser" bra ut.
Det må store forandringer til neste år.
Regnskapet2006.htm

Etiketter: ,

21 desember 2006

Tall verdt å merke seg

Fossum er en klubb vi kan sammenligne oss mye med. De har grusbane og to gressbaner pluss et klubbhus å vedlikeholde.
Jeg skal ta noen få tall.

Totale utgifter pr 25.11.2006 er kroner 719 747. A-lag damer ikke tatt med da disse har egen økonomi.

Totale inntekter er kroner 999 481. A-lag ikke tatt med. De har egen økonomi.

De skaffer inntekter på flere måter. De arrangerer cuper og andre arrangementer. Dette ga et pluss på 131 000.
Fellesdugnad under handelstevnet ga 70 000. Andre smådugnader ga 36 000 kroner,
Totale treningsavgifter var ikke mer enn 186 000. Skinkelotteri og bingodrift gir penger pluss automaten som hittil hadde gitt ca 250 000.
Sponsorer eller samarbeidsavtaler er ikke lett å finne bare kroner 30 000 der.
Det viser seg at fysiske dugnader er det som gir penger i kassa.

Kjapt regnet 230 000 i reine dugnader. Vi har 25 000.....

Så dugnadsånden lever visst allikevel:)

Etiketter: ,

12 desember 2006

Budsjettforslag 2007

Budsjettforslag 2007
Styret i SiljanFotball ble i går ferdige med budsjettforslaget for 2007. Det er som det står et forslag til medlemmene i SiljanFotball. Dere kan godta eller forkaste dette budsjettet på årsmøtet i slutten av februar.
Hovedfokus i budsjettet er drift og vedlikehold av anleggene. Dette koster penger.
Størst kutt er gjort i posten idrettsmateriell. Det er også kuttet mye i baneleie, påmeldingskostnader, cuper, avslutninger for lagene, kurs og km godtgjørelse.

Vi i styret skulle gjerne opprettholdt alle postene som de var, men det er dessverre ikke forsvarlig.
Inntektene burde selvsagt vært øket, men da må medlemmene jobbe dugnader. Det er forsøkt og det viser seg gang etter gang at det ikke passer medlemmene å stille opp.
Da lager vi budsjettet deretter.

De aller fleste kommer ikke til å merke noe som helst til disse kuttene. I hvert fall ikke i aldersbestemte klasser. Baller, drakter og forhåpentligvis grønne fine gressmatter skal alle få.
Det er det viktigste. Da klarer de fleste resten sjøl:=)

Les tallene her: ForslagBudsjettFotballen2007.htm

Etiketter: , , ,

18 november 2006

Regnskapet pr 1 november 2006

Regnskapfotballen1november2006.htm

Etiketter: ,

16 oktober 2006

Fotballregnskapet pr 1 september 2006


Her er regnskapet for fotballen pr 1. september 2006.
Se hvordan regnskapet vil være hvis man tar bort 206000 automatkroner!! Vi driver med stort driftsunderskudd.
Det kommer heldigvis inn noen tippemidler og tilskudd fra Siljan IL.

Budsjettet til SiljanFotball neste år blir nødvendigvis mye lavere.

For 1. juli 2007 forsvinner automatinntektene


Se regnskapet her:
Regnskapfotballen01092006.htm

Etiketter: , ,

25 august 2006

Elendige tall fra SiljanFotball

Tallene kom i dag fra Heidi. Uten å være noen ekspert på tall, kan jeg se at dette er ganske elendige tall. (Ja jeg vet vi får 80000 fra SIL).

Vi har fremdeles stort underskudd. 52206 kroner. Dette til tross for at automaten har foret oss med 206889 kroner frem til 1 august.

ALLE automatinntektene er tatt med i driften og allikevel klarer vi å gå med 52206 kr i minus. Og det er hittil i år. Tenk da neste år uten automaten. For den forsvinner jo som mange har fått med seg.

Kan vel nesten garantere at det å leie bane for kr 30000, sponsing av lag osv kommer til å bli helt slutt. I tillegg er det i 2006 brukt 69381 kroner på grusbanen.
Vedlikeholdet av grusbanen er fra nå av overtatt av Morten Grorud på fastprisavtale.

Liten vits å jamre seg over brukte penger, men i fortsettelsen må SiljanFotball halvere sine utgifter. Og det er mulig. Hvordan her:

Regnskapet her:
Regnskapfotballen20061.xls

Etiketter: , ,

22 juni 2006

Her kommer tallene for fotball pr. 01.06.06


Her kommer tallene for fotball pr. 01.06.06

Vi har fått inn over 114 tusen i treningskontingenter. Det er rekordhøyt i forhold til tideligere år!! hvor vi mange ganger ikke har fått ut noen kontingenter på denne tiden!! Godt jobbet ALLE SAMMEN. Ellers har fotballen fremdeles et underskudd, men jeg håper vi får rettet det opp i løpet av sommeren.

Heidi


RegnskapFotballenJuni20061.xls

Etiketter: ,

17 juni 2006

Litt tall som dere kan kose dere med

Hei på dere

Sender vedlagt litt tall som dere kan kose dere med i VARMEN!!
Det strømmer på med medlemskontingenter og treningskontingenter om dagen.
Er snart ferdig med fotballregnskapet pr.01.06 også, dere får det i løpet av helgen. Tallene ser mye penere ut nå enn forrige mnd.
Trenger Excel for å lese filene.

Heidi
RegnskapSIL172006.xls
RegnskapSiljanhallen172006.xls

Etiketter: ,

31 mai 2006

Regnskapet for fotballen pr.01.05.06


Her kommer det tidligere så mye omtalte regnskapet for SiljanFotball pr 1 mai 2006. Det blir en utfordring å få opp inntektene tilsvarende utgiftene.

Regnskapfotballen1mai2006.htm

Etiketter:

15 mai 2006

Gedigent underskudd i SiljanFotball

Det går mot et gedigent underskudd i SiljanFotball.
Underskuddet hittil i 2006 er på mer enn 120000 ETTHUNDREOGTYVETUSENKRONER. Til tross for at vi har hatt inntekter fra automaten på hele 80609 kroner.
Fotballgruppa vil ha møter med Hovedstyret for å se hvordan dette kan løses med minst mulig skade.
Regnskapet vil bli lagt frem så alle kan se hva pengene er gått til så snart vi har gått gjennom det med Hovedstyret i SiljanIL.

Etiketter: ,

08 mars 2006

Kan dette gjennomføres? Styremøte 9 mars kl 19


Styremøte i fotballgruppa.
Torsdag 9 mars kl 19 i Siljanhallen. Tema er bla. nytt budsjett for fotballgruppa. Da vi ikke har fått leder i SIL, har Rolf Staulen sagt seg villig. All ære Rolf.
Men: Rolf setter som et krav at Fotballgruppa kutter drastisk i sitt vedtatte budsjett. Han ønsker budsjette nedjustert fra kr 484000 til 317000!!!.
Dette er en dramatisk “justering”.
Er det mulig å drive fotballen I Siljan på et slik budsjett?
Er det da penger til feks. brøyte og salte grusbanen vinterstid?
Synspunkter?
Budsjettforslaget:

ForslagNyttBudsjett.xls

Etiketter: , , ,

06 mars 2006

Regnskaper 2005 og budsjetter 2006. Alle undergrupper av SIL.

BudsjettFotballen2006.xls
BudsjettHallen2006.xls
BudsjettSIL2006.xls
BudsjettUngdomsgruppa2006.xls
RegnskapFotballen2005.xls
RegnskapHallen2005.xls
RegnskapSIL2005.xls
SkigruppaBudsjett2006.xls
TurngruppaBudsjett2006.xls

Fra Heidi Vasdal
Org. sekretær Siljan IL.

Etiketter: , ,

03 mars 2006

Årsmelding fotballgruppa 2005


Styremøter

Styret har i 2005 avholdt 13 styremøter. Vi har hatt fast møte en gang pr. mnd. men har i to tilfeller sett det nødvendig å avholde to ekstra styremøter. Det ene omhandlet lagspåmelding i begynnelsen av mars 05 og det andre omhandlet fotballskolen som vi på høsten dessverre måtte avlyse. Styret har behandlet 67 saker og har kommet ut av sakene uten de helt store problemer.
Økonomi

Som regnskapet viser begynner Siljan Fotball å bli en klubb med veldig mange kroner i omløp. Bare på inntektssiden har Siljan Fotball i år hatt svimlende 750.000,- kroner å styre. Så en skal holde tunga rett i munnen når en skal forvalte slike summer til det beste for våre nesten 250 medlemmer. Derfor er det nok mange som ikke helt skjønner hvorfor vi må jobbe dugnad og selge lodd. Men inntektene speiler bare utgiftene. Vi bruker veldig mye penger på oppgaver som vi tidligere baserte på dugnad. Mange i bygda har en håndtverkerbakgrunn og det er på dette vi har kunnet ”flytte fjell” tidligere. Nå må vi leie inn maskiner og fagfolk slik at jobben blir gjort. For dugnad er det veldig få som vil være med på. Pengespill er en stor synd mener noen. For Siljan Fotball sin del er det nok heller en stor gode enn et onde. I 2005 mottok vi hele kr. 273.000,- i automatinntekter. Vi må tenke på tiden da denne inntektskilden forsvinner. Men det glade er at vi har den i hvert fall i 2006 også. Er vi like flinke i 2006 som regnskapet viser for 2005 vil vi i Siljan ha store muligheter til å få oss en god egenkapital for fremtidige prosjekt. Fagerlund klubbhus bør oppjusteres og vi trenger sårt en større grusbane/kunstgressbane.

Vi i Siljan Fotball tror på solidaritet og samarbeid. Derfor var det med stor glede at vi kunne overrekke hovedstyret med en gave til kjøp av nytt tv i hallen. Gaven kommer vaktmestergjengen til gode for det store arbeidet som de legger i hallen på kveldstid. En viktig brikke i et stort spill som kanskje ikke får den takk som den fortjener. Men vi håper at de sender en tanke til alle de aktive fotballspillere som går inn og ut av hallen, når de setter på tv og koser seg med nyhetene på den store flotte skjermen på 28”.

Vi har også vært snille med våre egne. Vi har hjulpet3 lag med store summer slik at de kunne sette farge på vårt naboland Danmark. Både J 19 og J 16 og A-laget fikk kr 10.000,- slik at laget kunne stille på treningsleir eller cup.
Vi har også gitt penger til aldersbestemte lag slik at de har kunnet vært på to cuper i år. Tidligere har klubben kun sett seg i stand til å dekke en cup pr. lag. Så jeg vil jo bare oppfordre lag til å ta kontakt med styret når det er noe også i 2006. Vi er her for dere. Pokaler har også alle lag mottatt i år, samt at hver spiller som har oppfylt kravet om betalt treningsavgift har fått kr. 50,- til sin fotballavslutning.

Vi har også benyttet midler til å kreditere dere som har tatt på dere treneroppdrag for Siljan Fotball. I 2005 bestemte årsmøte at vi skulle gi kjøregodtgjørelse til trenere for lag fra 14 år og oppover. Dette er en symbolsk sum, men dog et viktig bidrag til å få gode og interesserte trenere til våre aktive.

Banene har fått sine midler og vi er stolte av å ha kjøpt inn 6 nye mål til 7’er fotballen. Vi har fått byttet ut de farlige GS-bank målene som vi så på som vårt første mål for 2005. Når det er spillekvelder på de alderbestemte lag kan det være to kamper som blir kjørt parallelt. Men mål koster penger. Nesten 16.000,- pr. sett. Derfor må dette kjøpes inn over tid. Nå er nok tiden inne til å se seg om etter nok ett sett mål. Men det bli en sak for det nye styret.

Innbrudd har heller ikke fotballen vært skånet for i 2005. Bare på 6 sommeruker var det 4 innbrudd i kiosken vår på trollmyra og ødeleggelser for noen tusen var et faktum. Vi har også hatt besøk på fagerlund men der var utgiftene mindre da dørene ikke har vært låsbare. Men i kiosken forsvant også varer så det er synd når vi må oppleve slikt av våre egne. Dugnadsinnsatsen blir ikke bedre av den grunn.

Og som ikke det var nok så kom lynet og slo ut hele vanningsanlegget vårt på trollmyra. Og siden vi ligger under idrettslaget og idrettslaget har valgt å forsikre seg gjennom Siljan kommune, fikk vi lange ansikter da vi hørte at egenandelen var på snaue 40.000,- kroner hvis vi ville ta det på forsikringen. Skaden ble noe billigere og vi måtte ut med ca. 20.000,- totalt sett. Men jeg ber hovedstyret vurdere denne forsikringen slik at også vi kan bruke forsikringen som vi betaler for til skader og lignende.

Siljan Fotball har i 2005 vært så heldige å få nok en C-trener, selv om resultatet av den teoretiske eksamen ikke er ferdig. Men styret synes det er veldig viktig at vi i fremtiden oppfordrer folk til å ta utdanning. Derfor har vi i år økt budsjettet til kurs og utdanning slik at interesserte kan få støtte til å bli trener, dommer eller noen annet innen fotball.


Fotballanleggene:

Fagerlund:
Fagerlund har vært tørr i år. Vi har hatt problemer med vannpumpa og innsatsen på drift kunne vært bedre i år. Det tar styret til etterretning. Så til neste år er vi avhengig av å få en banemann som har tid og energi til å fylle den veldig viktige jobben på fagerlund. Men det skal også sies at Magnus Lykseth har gjort en god jobb ut ifra de forutsetninger han hadde. Vi har vært bortskjemte av ildsjeler de siste årene og når noen skal overta etter slike blir det et rom som er vanskelig å fylle. Det er det vært på fagerlund i år. Det tar tid å være banemann og det er en fordel å kjenne mennesker i systemet Siljan Fotball slik at en kan få hjelp når en trenger det. I år har det kanskje vært en mangelvare. Både det at noen har bedt om hjelp og det at andre har sagt seg villige til å hjelpe. Men vi vil rette en stor takk til Jan Olav Hagen som har uttallige timer der ute.
Banemann 2004 har vært Magnus Lykseth

Trollmyra:
Også Trollmyra har stått i problemenes og utfordringene tegn i år. Her har banemann Steinar Johnsen stått på i mange timer pga kioskinnbrudd, vanningsdyser og dårlig vekst på banen. Mange har nok mye å si om jobben en banemann har og vi i styret gikk ut til alle dere aktive via siljanposten og idrettslagets avis for å be om hjelp. Ingen hjelp kom og vi må da bare takke de som var villige til å ta ett år til som banemann på Trollmyra. Steinar Johnsen ville det og vi mener han har gjort en tilfredstillende jobb med banen. For 2006 blir oppgaven å finne en like god banemann samt ekstern hjelp til å få vekst på banen. Den er for dårlig og for at vi skal kunne bruke banen som den hovedbane den er påtenkt må gresset blir grønt og grunnen mykere i år.
Banemann har vært Steinar Johnsen

Grusbanen:
Som alle vi aktive vet er grusbanen av god standard. Og når vi i høst også fylte på nytt toppdekke ble banen veldig bra. Nett er satt rundt banen men noe gjennstår. Men Ole Løwer gjør en kjempejobb med grusen vår og vi kan være stolte av å ha en slik myke og til en hver tid perfekt grusbane. Det bør dreneres på siden mot hallen før neste sesong. Og det bør settes opp litt mer lys og nett rundt hele banen.


Sportslig tilbakeblikk 2005:

Siljan har hatt med 11 lag i serien på guttesiden og 9 lag på jentesiden. Vi har altså klart å få jentefotballen opp i bygda og på ett år økt med nesten 100 %. I 2004 hadde vi 5 lag på jentesiden, mens vi i 2005 altså har hatt hele 9 lag i aksjon. Dette er veldig bra og vi kan bare takke de som steller med jentefotballen i klubben både trenere, ledere, foreldre og aktive. Og vi er trygge på at fremtiden vil bli lys for jentene i Siljan Fotball i 2006. På guttesiden klarte Siljan å stjele litt lys i mediene både sportslig og ikke minst på det solidariske. Alle har vel fått med seg at Siljan sykehjem fikk brus til sine pasienter av et fotballag fra bygda. Og vi kunne også lese i pressen at Siljan hadde lag med i verdens største fotballturnering. Det skal nevnes av Siljan har vært i finale før, men laget fra 1986 er det nok bare de selv som husker. Styret gratulerer alle lag for en kjempeinnsats på banene rundt om i 2005 og håper vi også i 2006 kan være med å sette farge på fotballkartet i og utenfor Telemark.

Så vil jeg få takke alle dere som bidrar med engasjement og innsats for fotballen i Siljan. 237 medlemmer består vår store fotballfamilie av. 2005 har vært et godt år økonomisk, sportslig og ikke minst sosialt. Styret håper vi kan fortsette på den vei vi har startet. Vi ønsker å i bidra på og utenfor banen. Vi ønsker at alle lag skal kunne tenke tilbake på nok et flott år med venner, store opplevelser og ikke minst mange gode minner man kan ta med seg og dyrke når man en gang får tid til å tenke over dem. For noen er tiden kommet til det. For andre vil det ta mange år før en kan ta frem utklippsboka og med et smil om munnen se på bilde av seg selv som 12 åring med søle på haka og elleville venner som hopper i bakgrunnen, jublende for at akkurat du var der. Rett sted til rett tid. Håper vi alle får oppleve at vi en gang var på rett sted til rett tid. Den følelsen kan ingen ta fra deg og minnene fra den gangen er det vi alle søker i vårt arbeid med barn og unge i Siljan Fotball. Mange verv er fortsatt ledige og vi ber dere bare om å bidra litt hver slik at vi kan videreføre den lange arven vi har for fotball i Siljan.

For styret anno 2005
Johnny Tiochta
Leder

Etiketter: , , ,

Regnskap SiljanFotball 2005
Hvor kommer inntektene fra? Hva er de tyngste utgiftene?
Som dere ser så er det ganske store summer i omløp. Den desidert største inntektskilden er en spilleautomat!! Er ikke sikker på hvor denne er plassert, men denne gir enormt mange penger til SiljanFotball.
Kan jo sies mye om spilleavhengighet, men vi får jo krysse fingrene for at denne inntektskilden vil bestå. Dette er litt usikkert.
Litt rufsete fotomontasje, men bedre enn ingenting.

Større bilde her:
http://www.siljanfotball.no/Fotballgruppa/Bilder/Regnskapet2005.jpg

Arkivator.

Etiketter: ,