15 oktober 2009

Lagspåmelding til 2010 sesongen

Lagledermøtet med lag oppmelding 2010 som hovedtema blir mandag 9. november kl 17:30 i Siljanhallen.

Sak 1: Lagspåmelding.
Dette møtet er hovedsaklig for å klarlegge hvor mange lag som skal påmeldes neste sesong, og hvem som skal stå oppført som lagleder og trener.
Lag som ikke er representert på dette møtet risikerer å ikke bli påmeldt til serien, evt. måtte betale tillegg ved for sen påmelding. Kretsen er rask med bøtene. Lag med bøter blir ikke påmeldt før dette er gjort opp.

Sak 2: Eventuelt.

Hilsen Siljan Fotball
Styret

Etiketter: ,

05 mars 2009

Trenerhelga fredag 17. – lørdag 18. april

Fotballtrenere se her:
Trenerhelga09.htm

Etiketter: ,

03 mars 2009

Påmeldte lag 2009

Her er lagene som er påmeldt sesongen 2009. Sjekk at ditt lag er med:

PameldteLag2009.htm

Etiketter: ,

13 november 2008

Lagoppmeldingsmøte uten a-lagene...


20 representanter for lagene i SiljanFotball var ikveld samlet til det årlige "Lagoppmeldingsmøtet". Begge a-lagene glimret med sitt fravær og hadde heller ikke gitt beskjed, mens resten av lagene var representert eller hadde meldt ifra. SiljanFotball sliter med rekrutteringen på guttesiden og det var noe diskusjon rundt eventuelle lagsammenslåinger i 13 og 14 års klassen for guttene. Vi har ingen klare retningslinjer på dette, men om vi hadde hatt en "lov" rundt dette er det uansett ingen enkle løsninger.

Valg kommiteen hadde også en appell til de fremøtte og delte ut et skriv som skal deles ut til samtlige foreldre til våre spillere. Brevet ser du her: BrevTilForeldrene.htm

Lagene som er klare for 2009 ser du her:Lagene2009.htm

Lagene som ikke hadde tingene klart på møtet må selv kontakte styret for eventuell påmelding i seriene 2009. Eventuell etteranmelding betales ikke av SiljanFotball.

Etiketter: ,

11 mai 2008

Hvordan ringer du inn resultatene?

Spiller du kamper i serier fra 13 år og oppover uten kretsdommer(vanligvis 7er lagene) har lagleder ansvaret for å ringe inn resultatene. Dette er meget enkelt men du må vite et par ting:

Registrer resultater via Idrettstelefonen på telefon: 800 33 488.
Du får flere valg. Blant annet kretsnummeret. Det er: 08
Neste du må vite er kampnummeret. Det finnes i terminlisten. Eksempel: 139701012

Resten er selvforklarende:)

Etiketter: ,

16 april 2008

Lagledermøte


Mandag 14. april ble det avholdt lagledermøte i salongen i Siljanhallen. Alle de 22 oppmeldte lagene var representert, og på agendaen stod blant annet gjennomgang av laglederinstruks og nye rutiner for "innkreving" av treningsavgift.


Andre viktige saker var innlevering av spillerlister innen 1. mai og levering av drakter til Protektiv for trykking av den nye logoen til SpareBank 1 Telemark. Her er det lettjente penger å hente!


Møtet ble effektivt ledet av Marianne Bergland, og i løpet av 50 minutter hadde vi kommet gjennom sakslista.


Anita

Referat%20fra%20laglederm%F8te%2014.%20april.doc

Etiketter: ,

10 april 2008

Lagledere 11er lag: Kampkort ligger i kiosken.


Viktig info til lagledere 11 er lag. Alle kamprapportskjemaene ligger i kiosken. Ved 11er kamp med dommer fra kretsen skal slike rapporter fylles ut.

Siljan sørger for at kortet leveres dommeren som skal ha dette med seg når kampen er ferdig. Se bildet.

Etiketter: , ,

26 mars 2008

Lagledermøtet våren 2008

Lagledermøtet 2008 blir mandag 14. april kl 19 i Siljanhallen. Alle lag må være representert på dette møtet.

1.Gjennomgang av laglederinstruks

2. Gjennomgang av nye rutiner for innbetaling av treningsavgift og utdeling av avgiftsskjema.

4. Info rundt spillerlistene. Disse må være innlevert senest 1. mai. Info rundt trykking av ny SB1 logo.

3. Utdeling av diverse håndbøker og materiell fra kretsen.

Møtet varer ca 1 time.

SiljanFotball
Styret

Etiketter: ,

05 mars 2008

Spillerlistene 2008

Her kommer etterhvert spillerlistene for alle våre lag i 2008.

Trener/lagleder skal ha et eksemplar av spillerlisten hvor det krysses av etterhvert som spillerne viser kvittering for betalt avgift. Denne listen skal innleveres til styret i SiljanFotball senest midt i august. Utdeling av innbetalingslapp og orientering om dette kommer på lagledermøtet i april.

SpillerlisteJ13.htm 12 spillere
A-lagKvinner2008 11 spillere.htm
J16spillerliste18spillere.htm
OldBoysSpillerliste13spilllere.htm
Gutter97spillerliste9spillere.htm
G99Spillerliste15spillere.htm
G13spillerliste13stk.htm
J98mod12spillere.htm
J19spillerliste15stk.htm
GogJ2001spillerliste20stk.ht
J12spillerliste15spillere.htm
G98spillerliste13spillere.htm
G8ar13.htm
JuniorGutter13spillere.htm
a-lagetHerrer18spillere.htm
J99stk11.htm
J16syverlag7spillere.htm

Etiketter: , ,

16 desember 2007

Lagspåmeldingen 2008. Sjekk opplysningene

SiljanFotball er ferdige med lagspåmeldingen for 2008. Lagledere/trenere kan selv sjekke at opplysningene er korrekte.
http://idrett.speaker.no/n3sport.entryreport/kox.aspx?OrgId=55336

Etiketter: ,

18 november 2007

Referat fra lagledermøtet

Her er referatet fra lagledermøtet. Fint med tilbakemeldinger hvis noe er feil med lagpåmeldingen.
ReferatLaglederMote15November.htm

Etiketter: , , ,

15 november 2007

SiljanFotball melder opp 20 lag neste år


Høstens lagledermøte med hovedtema lagpåmelding 2008 ble avholdt i Siljanhallen i kveld. Nesten alle lagene var representert. De lag som ikke var representert på møtet hadde sendt nødvendig info på epost. Lagene hadde avklart det meste før møtet og vi fikk nesten allt på plass i løpet av en time. Alle lag har enten trener eller lagleder på plass. De fleste har begge deler klart allerede. SiljanFotball melder opp 20 lag i 2008. Nøyaktig samme som i år.
Nytt opplegg om treningsavgiften ble også godt mottatt.

Oppsett over alle lagene kommer om kort tid.
Møtet ble hevet kl 19.15

Etiketter: ,

13 november 2007

Før lagledermøtet

Vi er straks klare for lagledermøtet 2007. Hvilke lag som meldes opp
til neste år blir man enige om der.

Sportsplanen er mal også for oppmelding av lag. Den sier at lag meldes opp dersom
trener/spillersituasjon tillater det. Lag må som minimum ha på plass
lagleder til møtet torsdag.

Etiketter: ,

15 oktober 2007

Lagledermøte torsdag 15. november

Lagledermøtet med lagoppmelding 2008 som hovedtema blir torsdag 15. november kl 18 i Siljanhallen.

Dette for å klarlegge hvor mange lag som skal påmeldes neste sesong, og hvem som skal stå oppført som lagleder. Lag som sender følgende info på mail til SiljanFotball trenger ikke stille på møtet:

Lagleders navn og adresse, årsklasse laget skal spille i, 11er eller 7er og hvilken divisjon. Det siste gjelder kun 11er lagene.

Denne info må vi ha før møtet.

Lag som ikke er representert på møtet og ikke sender på mail risikerer og ikke bli påmeldt i serien, evt. måtte betale tillegg ved for sen påmelding. Kretsen er rask med bøtene.

Husk at a-laget skal meldes opp allerede 18 desember.

Etiketter: ,

06 oktober 2007

Lagledermøte midt i november

Dette for å klarlegge hvor mange lag som skal påmeldes neste sesong, og hvem som skal stå oppført som lagleder. Lag som sender følgende info på mail til SiljanFotball trenger ikke stille på møtet:

Lagleders navn og adresse, årsklasse laget skal spille i, 11er eller 7er og hvilken divisjon. Det siste gjelder kun 11er lagene.

Denne info må vi ha før møtet.

Lag som ikke er representert på møtet og ikke sender på mail risikerer og ikke bli påmeldt i serien, evt. måtte betale tillegg ved for sen påmelding. Kretsen er rask med bøtene.

Husk at a-laget skal meldes opp allerede 18 desember.

Etiketter:

15 juni 2007

Trollmyra stenger onsdag 20. juni

Onsdag 20. juni stenges Trollmyra for oppgradering. Den blir stengt frem til 13. august. Fagerlund blir derfor kamparena i denne perioden. Fagerlund merkes til helgen.

Lag som berøres av dette må huske melde fra om dette til motstander, dommer og krets.

Etiketter: ,

04 juni 2007

De fleste får mer enn i 2006!

Et av ankepuntene mot budsjettet 2007 var et lagene ikke ville få noe støtte. Ikke premier og heller ikke støtte til cup.
Nå viser det seg at GS-avtalen kan gi SiljanFotball større inntekter enn på mange år. Hvis vi gidder å oppfylle endel av kravene i avtalen. Bare det at ALLE lagene har sendt inn lagbilder genererer kr 20 000. Alle disse pengene gis tilbake til lagene.
Når kasserer Johannes får kontonummeret overfører han kr 1000 til lagleders konto.

Etiketter:

15 mai 2007

For å spille i Siljandrakta

Det er ikke bare å tre vår hvite og røde trøye over hodet og tro at man er spilleklar.
NFF sier følgende: Amatørspillere kan bytte klubb hele året.
Saksgang er som følger. Overgangsskjema må sendes rekommandert fra Siljan til spillerens tidligere klubb. Har denne klubben ingen økonomiske krav som for eksempel ubetalt treningsavgift, lagsutstyr eller ikke lar høre fra seg i løpet av 8 dager sendes orginaldelen av overgangsskjema til kretsen.

Ny klubb (Siljan) kan IKKE bruke ny spiller i kamp før dato som er angitt i kretsens skriftelige spilletillatelse.
Overgangsgebyret er kr 300 og betales av spilleren til NFF.

I tillegg og dette er viktig: Treningsavgift og medlemskap skal tegnes i ny klubb(Siljan).
Brudd på disse reglene blir ikke akseptert.
Deretter er det klart for å ta på Siljandrakta.

Grunnlaget for å fange opp alle navnene er spillerlistene. Lagleder skal sende navn på nye spillere umiddelbart til fotballstyret.
Styret vil sammen med organisasjonssekretær sjekke alle 245 navn på spillerlistene før høstsesongen.

Etiketter: ,

07 mai 2007

Flere og flere lagledere

bidrar med tekst og bilder til SiljanFotball.no. Dette er webredaktøren og leserne glade for. Dette er jo en stor blogg for hele SiljanFotball med noen få avleggere til enkeltlag. Det må helst ikke bli leders personlige hjemmeside gjennomsyret av dennes meninger og holdninger.
Disse er jo ikke alltid i samsvar med flertallets syn på saker og ting.
 
Så derfor lagledere, trenere og foreldregruppen rund lagene: Fortsett å  send reportasjer fra fotballhverdagen i Siljan. Gjerne krydret med et bilde. Send som alltid til  post@siljanfotball.no

Etiketter:

13 april 2007

Lagledermøtet 2007


Ble avholdt i går. Oppmøtet var bra. Rundt 20 personer møtte. Det manglet vel bare til et par av lagene. Møtet gikk greit unna og fulgte sakslista. Angående et spørsmål om støtte til cuper så er det vedtatt i budsjettet at det ikke blir noe.

Et annet av våre aller yngste lag trenger sårt drakter. De hadde ikke nok. Det er satt av kr 35 000 i budsjettet til "idrettsmatriell" så det blir nok kjøpt inn et sett drakter til dette laget. Men vi skal pr dags dato lage nye rutiner på utlevering av drakter og baller. Det må kvitteres og innleveres.....
Må bare legge til at etter alle hadde reist sto undertegnede og Johannes igjen med litt opprydding. Og makan til tafatte fyrer. Gikk bare i ring. Heldigvis hadde laget til Vera trening i hallen. Jeg bød dem resten av kringlene pluss sjokoladen hvis de ville rydde. Det var et samstemt JA og de var ferdige i løpet av få minutter. Takk for at det var noe sjokolade igjen....
Par bilder til her:

Etiketter:

05 april 2007

Vi vil på cup. En oppgave til foreldrene


Vi vil på cup. Skal vi på noen cuper i år? Nå er det vel snart på tide
med en cup?

Spørsmålet er likt om det er gutter 8 eller jenter 19 år. Og jeg
skjønner det godt. Men hvem skal ordne med det? Kan ikke foreldrene
som også mener ungene bør på cup komme på banen?
Er det trener som skal ordne allt rundt laget?
NEI. Det er det ikke.
Noen veldig få lag har en aktiv foreldregruppe. Og disse reiser ofte
på cuper. De fleste lag har det ikke. Og reiser ikke på cuper. Og det
er synd.

Men ikke forvent at trener skal ordne allt rundt laget. Det er faktisk
ikke treners jobb.

Hvis du lurer på hvilke cuper laget til den håpefulle kan reise på så finner du det her:

Sandarcupen er et tips. Den passer for de fleste gutte og jentelag fra 11 år og oppover. Både 7 er og 11 er. Påmeldingsfrist 5. mai .


Etiketter:

03 april 2007

Lagledermøte 12. april

Lagledermøte torsdag 12. april kl 18 i Siljanhallen

1. Gjennomgang av laglederinstruksen.
Nytt i år er at lag som ikke lever spillerlister blir trukket fra høstsesongen. Ganske drastisk, men frykten for en større skade på en uforsikret spiller er grunnlaget for dette styrevedtaket. ALLE spillere registrerte spillere er forsikret.
Skal du spille på seniorlag MÅ du løse individuell lisens. Even

2. Gjennomgang av ny kioskinstruks. Marianne B

3. Booke treningstider for de som ikke har gjort dette. All trening for alle lag vil i år bli på Fagerlund.

4. Dele ut håndboka.

5. Generelt om drakter og matriell. Espen Ø

Det blir servert brus, kaffe samt noe å bite i.

MVH
SiljanFotball

Etiketter:

27 mars 2007

Kioskliste, håndboka, kr 241 000 og 333 drakter

"Hvem og når" om kiosken på Trollmyra deles ut på lagledermøtet 12. april.
Det er også meningen at håndboka fra kretsen skal deles ut på møtet. Boka ble sendt til trykkeriet 23. mars.
Håndboka er en årlig affære som alle lagledere skulle fått utdelt fra sin klubb hver vår. Der er navn på alle kontaktpersoner i de forskjellige klubbene pluss terminlistene 2007.

241 000 kroner. Det er hva det er brukt på "idrettsmatriell" i SiljanFotball fra 2004 tom 2006.
Hvis bare 100 000 av dette er brukt til drakter så har vi kjøpt inn 333 drakter av kr 300 stk de siste 3 årene. Vi telte opp 30 nye drakter pluss mye gammelt.
Jeg begriper ikke.......

Det blir ikke kjøpt inn noe matriell før vi har oversikt over alle drakter, baller, kjegler osv. Og antagelig ikke da heller. Det er handlet for masse penger og dette må ligge rundt om i de Siljanske hjem.

Etiketter: , ,

21 mars 2007

Julekalendrene på lagledermøtet

SiljanFotball sin store "fellesdugnad" salget av julekalendre 2006 er som skrevet tidligere et kapittel for seg. Vi har fremdeles penger utestående. Vi går muligens i minus på dugnaden.

Isboksene vi solgte i 2005 eller var det 2004 hadde samme problemet. En lei oppgave å få inn pengene. Dessverre.

Etter lagledermøtet 12 april blir statusen for julekalenderdugnaden offentliggjort. Det er fremdeles lagledere som ikke har betalt inn pengene. Og de er ikke salgbare neste jul .......

Etiketter: ,

14 mars 2007

Lagledermøte torsdag 12. april

SiljanFotball avholder sitt årlige lagledermøte torsdag 12. april kl 18 i Siljanhallen. Hovedtema blir gjennomgang av laglederinstruksen og utfyllig og innlevering av spillerlistene.

Nytt i år er at lag som ikke leverer spillerlister blir trukket fra høstsesongen. Ganske drastisk, men frykten for en større skade på en uforsikret spiller er grunnlaget for dette styrevedtaket. Men styret håper selvsagt ikke dette blir nødvendig da det er en enkel jobb å fylle ut spillerlisten å sende den til post@siljanfotball.no

Det vil også bli anledning til å booke treningstider for de som ikke har gjort dette. All trening for alle lag vil i år bli på Fagerlund.

Etiketter: , ,

11 mars 2007

Hva er spillerlistene for?


Spillerlistene som skal innleveres senest 1. mai til post@siljanfotball.no er meget viktige. Aller viktigst er på grunn av forsikringen. Deretter brukes listene til utsendelse av treningsavgiften.
Lagledere som unnlater å levere listene spiller med uforsikrede spillere. Med den risiko dette kan medføre.
Vi har hadde en forsikringssak i 2006 der vi ikke hadde tingene i orden. Dette var ingen hyggelig sak for noen av de involverte, og vi skal unngå slikt i 2007

Alle spillere, frem til og med det året de fyller 12 år, er forsikret i If. Gjennom Norges Idrettsforbunds barneforsikring.
Fra det året spilleren fyller 13 skal spilleren forsikres gjennom SPORTSCOVER INSURANCE LTD, enten gjennom lagsforsikring eller med individuell lisens.

Det blir om ikke lenge avholdt et lagledermøte. Antagelig først i april. Vi kommer da til å gå gjennom dette samt laglederinstruksen med alle våre lagledere.

Etiketter:

07 mars 2007

Kravene til et a-lag 2007

Enkelte jobber fremdeles for at Siljan skal ha et a-lag i 2007. Kretsen og SiljanFotball holder fremdeles døren åpen. Det ryktes imidlertid at kravene styret har satt til a-laget og lagleder er for harde. Kravene styret stiller til a-laget ved lagleder er:

1. A-laget i år betaler alle sine utgifter sjøl. Bortsett fra lagspåmeldingen. Den betaler SiljanFotball. Det betyr at a-laget må dele på dommerutgiftene og passe på at lagleder betaler dommer ved hjemmekamper. Regner med at det koster ca kr 1000 pr hjemmekamp. Del dette på 28 spillere så er det bare småpenger.

2. Ingen eventuelle bøter betales av SiljanFotball.

3. A-laget må i løpet av mai ha fjernet restene av saltbua. Denne jobben har a-laget allerede fått betalt for.

4. Resten står i lagleder instruksen på www.siljanfotball.no

Hva står i laglederinstruksen? Det er endel, men spesielt for seniorlagene (a-laget) står følgende:
Lagleder seniorlag: Sjekke at alle spillerne har betalt lisens. Spillere skal ikke spille hvis lisensen ikke er betalt eller overgangspapirer ikke er i orden. Dette medfører store bøter til SiljanFotball. Lisensen kostet i 2006 kr 170.

Spillere med skyldig treningsavgift fra året føre er ikke spilleberettiget for Siljan. Dette skal sjekkes på første treninger i nytt år.

Dette er ingen urimelige krav for et lag i 6 divisjon i en klubb med dårlig økonomi. Dette er vedtatt på styremøte i november 2006.

Spillerne avholder torsdag et møte hvor man tar en beslutning om man klarer/ønsker å stille et a-lag i Siljan 2007.

Styret i SiljanFotball ønsker et alag som vil oppfylle disse kravene hjertelig velkommen. Vi har også invitert innstillt lagleder til styremøtet 12. mars og lovet og hjelpe ham etter beste evne.

Etiketter: ,

05 mars 2007

26 februar

var siste frist for påmelding av lag. Alle lagene bortsett fra damer og oldboys har nå for lengst alt i orden. Lagene er påmeldt og lagledere er på plass.
Damelaget er ennå usikre på om det blir noe lag og old boys mangler lagleder. Old boys er påmeldt med lagleder som sto oppført fra tidligere.
Det ble tatt kontakt med Jarle B tirsdag 27. februar ang lagleder til old boys. Han sjekker opp dette med spillergruppa.
Disse to lagene må ha lagleder på plass før styremøte i SiljanFotball mandag 12 mars.
Det er som sagt allerede for sent og 12 mars er aller siste frist.

Reglene for påmelding her:

Etiketter:

01 mars 2007

Et absolutt krav

er at alle Siljans lag i 2007 har en lagleder. Nesten alle lagene har
pr nå dette på plass med et par unntak. Lagleders prioritet nr 1 er
innleveringen av spillerlistene.
Disse sendes til post@siljanfotball.no. Mer om dette står i laglederinstruksen.

Lag som ikke leverer spillelistene inne 1. mai har ikke sine spillere
forsikeret. De vil da heller ikke få delta i seriespillet. Les
trekking av lag.

Mer info om dette skal alle lagledere få på et lagledermøte som holdes
først i april.

Etiketter:

22 februar 2007

Siste frist er mandag 26 februar

A-laget 2007 må senest på årsmøtet mandag ha på plass en lagleder. Denne skal personlig melde fra til styret i fotballgruppa at han/hun tar ansvaret.
Hun eller han har ansvaret for at laglederinstruksen blir fulgt så man unngår bøter for at man ikke betaler lisensen. Bøter dekkes ikke lenger av klubben.
Som sagt tidligere så trekkes laget fra serien umiddelbart etter årsmøtet hvis lagleder ikke er på plass. Lagleder er en nødvendig kontaktperson mellom a-laget og styret.

Etiketter: ,

01 februar 2007

Kr 11 000 rett i dass

A-lagets bot på kr 11 000 måtte dessverre betales av styret. Da styret ikke så muligheten til å kreve inn disse pengene. Det er like mye som avslutning koster for alle lagene til sammen!

Dette MÅ IKKE skje igjen. Det blir veldig galt at medlemmenes penger skal brukes på bøter til seniorlaget. Og det er ikke første gangen.

Derfor er det et krav at a-laget har en lagleder klar til årsmøtet 26. februar. Han eller hun vil ha det overordnede ansvaret for at spillere med ubetalt treningsavgift og lisens IKKE spiller eller trener for Siljan. Dette står i laglederinstruksen.

Hvis dette ikke er på plass vil a-laget bli trukket 27. februar. Synd men det blir konsekvensen.

Styret forventer at spillergruppa selv klarer dette og vil ikke bidra i prosessen med å finne lagleder.

Referat styremøte her:
styremotet01februar.doc

Etiketter: , , , ,

27 januar 2007

Hvem skal vi spille mot i år?

Det kan du finne ut ved å klikke her . Deretter klikker du på turnering. Da får du se de som er påmeldt hittil. Det er mange som er sent ute med påmeldinger så her vil det bli flere lag helt frem til seriene starter.
Fristen for lag til interkrets var ute 15 januar.
De fleste andre seriene 2 februar.
Barnefotballen 26 februar.

Etiketter: ,

24 januar 2007

Lagledere: Årlig viktig info

Vi hadde i fjor en episode med forsikringstrøbbel.
Det var også rot med ubetalte spillerlisenser på seniorlaget. Dette er helt unødvendig og koster masse penger.
Lagleder har en laglederinstruks. Denne må følges slik at vi slipper spillere som ikke får utbetalt forsikring og vi slipper store bøter fra kretsen for ubetalte lisenser.
Lagledere bes derfor lese nøye laglederinstruksen samt denne info fra kretsen.

Etiketter: ,

14 november 2006

Lagpåmeldingsinfo fra TelemarkFK

Noen små endringer fra i fjor:
Lagspameldinginnfo2007.doc

Etiketter: ,

05 november 2006

Påmeldte lag 2007

Her er oversikten over lag påmeldt til neste sesong. Her kan du etterhver sjekke om ditt lag er påmeldt og om opplysningene er riktige. Klikk på sesongen 2007. Link her:

Jeg har ved en glipp meldt opp to lag i G11. Det er ikke mulig å fjerne lag jeg har meldt opp på nettet.
Dette må gjøres direkte til kretsen når alle påmeldingene er klare:)

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

01 november 2006

Lagledermøte tirsdag 14. november


Lagledermøte tirsdag 14. november kl 1830 i Siljanhallen.
Dette møtet er hovedsakelig for å melde opp lagene til sesongen 2007.
Seniorlagene skal være påmeldt senest 1. desember. Aldersbestemte lag senest 15. januar.

Lag som sender følgende info på mail til SiljanFotball trenger ikke stille på møtet:
Lagleders navn og adresse, årsklasse laget skal spille i, 11er eller 7er og hvilken divisjon. Det siste gjelder kun 11er lagene.

Denne info må vi ha før møtet.

Lag som ikke er representert på møtet og ikke sender på mail risikerer og ikke bli påmeldt i serien, evt. måtte betale tillegg ved for sen påmelding. Kretsen er rask med bøtene.

Etiketter: , ,

15 oktober 2006

Lagledermøte i november

Det skal avholdes et lagledermøte en av de første dagene i november.

Dette møtet er for å melde opp lagene til sesongen 2007.

Seniorlagene skal være påmeldt senest 1. desember. Aldersbestemte lag senest 15. januar.

Tenk allerede nå gjennom hvilken divisjon og om dere skal spille 7er eller 11er i 2007.

Lag som ikke er representert på møtet risikerer ikke bli påmeldt i serien, evt. måtte betale tillegg ved for sen påmelding. Kretsen er rask med bøtene.

Nøyaktig tid og sted for møte vil dere få beskjed om i løpet av få dager.

Etiketter: ,

04 august 2006

Trenere og Lagledere: Viktig info!

Vi automatiserer....
Det er unødvendig at banefordeler skal behøve å legge kamper inn i kalendrene.

I menyen på høyre side, ligger det nå linker til ”KamperTrollmyra” og ”KamperFagerlund” og som før ”Treningstider”

Trener vet dato og sted for trening. Dette står i ”Treningstider”. Dette kan du sjekke mot kampene som skal gå på din treningsarena. Trener du på Fagerlund så sjekker du dine datoer for treninger mot ”Kamper Fagerlund”.
Hvis det står f.eks. J14 .07 så betyr 07 at dette er 7er fotball og de bruker halve banen.
Da trener du på den ledige halvdelen.

Endel av kampene ligger allerede inne i banekalendrene fra i våres, men noen nye er kommet til.

Dette blir kanskje litt uvant i en overgangsperiode, men de aller fleste har jo tilgang til Internett, så dette vil helt sikkert gå greit etter en liten periode.
Ønsker du forandre treningstid så kan det være lurt å booke denne hos banefordeler så er du sikker på at banen er din.
Ting du lurer på så bare ta kontakt med banefordeler.

Etiketter: ,

30 mai 2006

Hei kjære lagleder og deres spillere!

Hei kjære lagleder og deres spillere!

Det nærmer seg sommeren og du har sikkert fått tilsendt en DM fra oss med tilbud om å arrangere avslutning, kick-off, bursdag, en samlende kveld med laget, eller lignende på Fotballmuseet.

Vi har god pågang til tilbud rundt kamper, men har fremdeles god kapasitet til VIF og Lyn’s hjemmekamper i Tippeligaen, samt til Norges landskamper mot Sør-Korea (1. juni) og Moldova, EM kvalkamp (6. september). Til vanlige avslutninger, kick-off, bursdager etc. med Fotballmuseet med omvisninger og mat/drikke har vi veldig god kapasitet, så her finner vi nok en dag som passer for dere.

Ta med deg laget på Fotballmuseet på Ullevaal Stadion og kombiner det gjerne med mat/drikke og en fotballkamp.

Vær tidlig ute med bestillingen så du sikrer deg og laget nok billetter.

For mer informasjon om våre tilbud, priser, kampoppsett etc, se våre nettsider: www.fotballmuseet.no eller DM’en som du har fått tilsendt.

Ring gjerne 23 00 83 07 eller send mail til: post@fotballmuseet.no.

PS: Vi har selvfølgelig åpent for booking av Fotballmuseet med mat/drikke uten kamp også, eller vanlig drop-in hele uken.

Velkommen skal dere være!

Med vennlig hilsen

Kjetil Ekeli

Driftsansvarlig Fotballmuseet

Ullevaal Business Class

Sognsveien 75 J/ Serviceboks 1

0855 Oslo

Tlf. 23 00 83 07

Faks. 23 00 83 97

www.fotballmuseet.no

Etiketter:

02 mai 2006

Ros til dere lagledere


SiljanFotball fikk denne mailen fra organisasjonssekretær Heidi V. idag:

Følgende har levert inn spillelister: Jenter/gutter 7 år ,Jenter 10 år ,Jenter 11 år, Jenter 14 år ,Jenter 16 år ,Smågutter 8 år, Smågutter 9 år, Gutter 10 år, Gutter 11 år, Gutter 13 år, Gutter 14 år ,Gutter 16 år ,Junior Laget .

Alle treningskontingenten blir sendt ut i løpet av uken. Listene er virkelig KJEMPEFINE!!!! Adresser, fødselsnr, trenere, lagledere, telefonnummer oversiktelig og meget bra jobbet.
Vil si det så sterkt at det 100 % forbedring fra tidligere år!!!! Dette er bra! Viktig at vi får gitt en tilbakemelding til ALLE om dette.

Heidi

Etiketter: , ,

01 mai 2006

Laglederens arbeidsoppgaver

Laglederens arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgavene vil variere noe fra lag til lag, men i stikkords form er dette viktige oppgaver og et ansvar for en oppmann/lagleder.

Lagleder skal hvert år, før 1 mai, innlevere liste med navn og adresse over alle spillerne på laget. Denne skal sendes på mail til post@siljanfotball.no eller leveres leder i SiljanFotball. Mal finner du her: Dette for at SiljanFotball skal kunne sende ut treningsavgift. Spillere som ikke har betalt treningsavgiften er ikke forsikret.

Lagleder seniorlag: Sjekke at alle spillerne har betalt lisens. Spillere skal ikke spille hvis lisensen ikke er betalt eller overgangspapirer ikke er i orden. Dette medfører store bøter til SiljanFotball. Lisensen kostet i 2006 kr 170.
Spillere med skyldig treningsavgift fra forrige sesong skal ikke trene eller spille kamper før denne er betalt. Dette skal sjekkes på første treninger i nytt år.

Sørge for at innmelding av nye medlemmer skjer til fotballstyret.

Skrive årsberetning for laget. Forslag til mal her:

Ha ansvar for legekoffert og innholdet i denne.

Påmelding til serie og cuper.

Formidle kampoppsett og terminlister.

Ordne kjørelister til kamper.

Ta imot gjestende lag og dommere ved hjemmekamper og anvise garderober.

Lagleder er ansvarlig for at dommerne blir betalt etter kamper. Honoraret ligger vanligvis mellom kr 300 og kr 400. Avhengig av hvor langt dommer må kjøre. Pengene refunderes av SiljanFotball sin kasserer mot kvitteringer.

Spiller du kamper i serier fra 13 år og oppover uten kretsdommer(vanligvis 7er lagene) har lagleder ansvaret for å ringe inn resultatene. Dette er meget enkelt men du må vite et par ting:
Registrer resultater via Idrettstelefonen på telefon: 800 33 488.
Du får flere valg. Blant annet kretsnummeret. Det er: 08
Neste du må vite er kampnummeret. Eksempel: 139701012

Klargjøring av kampkort før kamp. Kampkort her: PDF fil.

Klargjør minimum 2 matchballer.

Hvert nye lag i SiljanFotball (7åringer) får nye 4er baller. Antall baller etter behov. Disse følger dette laget til de er utslitt eller til spillerene blir 15 år. De skal fra 15 år spille med 5er. Gjelder fra 2008.

Ansvar for at bane og garderobe ryddes etter kamp.

Sørge for at utlevert utstyr blir innlevert i rengjort stand etter sesongslutt.

Delta i Lagledermøte som SiljanFotball sin leder innkaller til, og som holdes i november måned. Dette for å klarlegge hvor mange lag som skal påmeldes neste sesong, og hvem som skal stå oppført som lagleder. Lag som ikke er representert på dette møtet, og ikke har gitt beskjed, risikerer å ikke bli meldt opp til serien.
SiljanFotball sin leder har ansvaret for at lagene som blir presentert på dette Lagledermøtet, blir meldt opp til sesongen.


Styret I SiljanFotball mars 2006.

Etiketter: ,

25 april 2006

Lagledere og Trenere

Astrid Klakegg Trener J 9 og 10 astridkl@online.no

Dag Thorsen Lagleder G 13 dag007@online.no

Erik Bentsen Trener G og J 8 eben@epost.no

Ernst Vidar Hilstan Lagleder A-lag herre ev.hilstan@bluezone.no

Espen Forsberg Lagleder G 9 espenforsberg@hotmail.com

Even Elseth Trener G 13 og J16 ev-else@online.no

Hanne Gonsholt Lagleder Damelag 07’er hannegonsholt@hotmail.com

Jan Erik Hanssen Trener J.9 og 10 janerik.Hanssen@dnbnor.no

Jarle Myhre Trener G 14 myjarl@start.no

Johannes Sørhaug Lagleder G 10 johannes.sorhaug@porsgrunn.kommune.no

Johnny Tiockta Lagleder A-lag herre jostan-t@online.no

Karin Skifjeld Idris Lagleder J 9 og 10 yancine@online.no

Kjell Nicolaisen Trener G 11 kjell@porsprod.no

Kjell Olav Høiseth Trener G.9 kjellohoiseth@yahoo.no

Roger Plassen Trener G 14 rogeplas@online.no

Rolf Staulen Lagleder/trener G 10 rolfstaulen@gmail.com

Roy-Arild Jensen Lagleder J 16 tovroj@online.no

Rune åberg Trener G 7

Stian Hovstø Trener G16 stian.hovsto@c2i.net

Torgeir Tysnes Lagleder G 14 totynes@broadpark.no

Knut Kiste Lagleder G 19 knut.kiste@skagerakenergi.no

Anita Hole Trener J 14 solvanghole@yahoo.no

Bodil Holtan Lagleder J 14.1

Turid Engrav Lagleder J 14.1

Marita Gurholt Lagleder J 14.2

Solfrid Tveitan LaglederJ 14.2

Etiketter:

03 april 2006

Kjempefornøyd


Siljan Il sin sekretær Heidi V er kjempefornøyd med at så mange allerede har levert spillelistene. Bra jobbe lagledere.

Etiketter: ,

27 mars 2006

Tips til trenere

Mange flotte tips til øvelser.

Her er link til Norges Fotball forbund sin øvelsesbank. Bare trykk på login:

Her er link til ovningsbanken.Svenskfotboll.se. Logg inn med "trollmyra@hotmail.com" og passordet er "ok"

Etiketter:

24 mars 2006

Lagledermøtet 23 mars


Lagledermøte avholt.
Årets første lagledermøte er avholt. 17 personer møtte, men heller ikke denne gang var alle lagene representert. Litt dumt da disse muligens går glipp av viktig informasjon.
Leder i SiljanFotball åpnet møtet med presentasjon av det nye styret.
Deretter ble det gått gjennom ”LagledersArbeidsoppgaver”, det nye opplegget for banefordeling , kiosken og endel andre spørsmål.
Neste lagledermøte avholdes i november. Ved spørsmål så bare ta kontakt med SiljanFotball. Vi prøver etter beste evne å få tingene til å funke.

Husk at det skal gjennomføres ca 130 kamper og 400 treninger på Fagerlund og Trollmyra i løpet av 4 måneder!!!
Helt uten kollisjoner. Det er meningen det............

Etiketter: , ,

23 mars 2006

Hei lagledere

Når dere har sendt treningsønskene til banefordeler@siljanfotball.no vil Espen legge disse inn i kalenderen for Fagerlund eller Trollmyra. Avhengig av hvilket lag det gjelder.
Deretter ser dere gjennom oppsettet og ber Espen om ombooking hvis dette er aktuelt.
Forandringer fra kretsen skal selvsagt de lag det gjelder få beskjed om.
Dette opplegget for banefordeling er ganske "innovativt" og vi gleder oss til å prøve det ut denne sesongen.
MVH
Espen og Even

Etiketter: ,

16 mars 2006

Forsikringer (Brev fra kretsen)

Hei alle sammen!

Vi har fått noen henvendelser om forsikringsordningen. Derfor sender jeg noen presiseringer:

Alle barn/ungdommer fra 13 år til og med 19 år er forsikret dersom klubben har registrert dem som spillere i sin klubb. Det må gjøres! Denne forsikringen er det NFF som betaler.
Alle barn under 13 år er forsikret av Norges Idrettsforbund
Old boys og 7’er fotball senior skal betale en lagforsikring. Når vi har registrert påmeldingen av laget her hos oss, vil klubben få en faktura på dette. Disse spillerne må også være registrert som spillere i klubben (spillerregistreringen).
Dersom en spiller under 19 år spiller seniorfotball (dvs divisjonsfotball) skal denne spilleren betale en individuell lisens. Det må klubben passe på blir gjort!
Alle som spiller divisjonsfotball MÅ betale individuell forsikring.


Med vennlig hilsen

Roger Eilertsen
daglig leder

Etiketter: , ,

14 mars 2006

Lagledermøte torsdag 23 mars kl 19 i Siljanhallen.

Lagledermøte torsdag 23 mars kl 19 i Siljanhallen. Varighet ca 1,5 time.

Tema for møtet:

Rask gjennomgang av “Laglederens arbeidsoppgaver”.

Utdeling av brosjyrematriell fra Telemark Fotballkrets.

Skjema spillerregistrering. Hvor og når det skal leveres.

Gjennomgang av nytt opplegg for baneoppsett.

Ønsket treningstid.

Spørsmål

Etiketter: , , ,

04 mars 2006

Spillerliste 2006. (Mal til lagledere.)


Spillerliste 2006.
Det er viktig at jeg får listene fra de forskjellige lagene så fort de er igang med treningen. Noen år har vi ikke fått inn listene før i okt/nov!!!! Jeg vil helst ha listen på mail
Nederst er lagt ved en mal som laglederene kan bruk til å fylle inn informasjonen.
Sendes helst på epost til heivas@online.no

Heidi Vasdal
Org sekretær
Laginndelingfotballen.doc

Etiketter: ,