11 desember 2008

Viktig melding. Nytt opplegg for lagspåmelding!!

11.12.2008

LAGSPÅMELDING 2009


Da er vi klare for LAGSPÅMELDING 2009

Påmelding skal skje i to trinn:
1. Lagledere (klubb) melder på lag via Lagpåmeldingsmodulen
2. Klubbansvarlig godkjenner påmeldingene for SIN klubb via Godkjenningsmodulen

Lagpåmeldingsmodulen:
http://fiks.fotball.no/lagpaamelding

Her finner dere brukerveiledning:
http://ekstranett.fotball.no/FIKS/Manualer/

Godkjenningsmodulen:
http://fiks.fotball.no/lagpaamelding/godkjenning/

(NB! Lagpåmelding er IKKE tilgjengelig via KlubbenOnline)


Påmeldingsfrister:
6. Divisjon Menn 11.januar 2009
3. Divisjon Kvinner 18.januar 2009
G19 - J19 18.januar 2009
G16 - J16 18.januar 2009
G14 - J14 18.januar 2009
G13 15.februar 2009
G13.07 - G14.07 - G16.07 15.februar 2009
J14.07 - J16.07 - J19.07 15.februar 2009
Oldboys - Kvinner 07 15.februar 2009
J11 - J12 - G11 - G12 27.februar 2009
J10 - J9 - J8 - J7 27.februar 2009
G10 - G9 - G8 - G7 - G6 27.februar 2009

Ta kontakt med fotballkretsen v/Dag eller Janne ved behov.Vennlig hilsen


JANNE HELMET
Telemark Fotballkrets
www.fotball.no/telemark

Postboks 1143
Telemark Fotballkrets

Etiketter: ,

19 november 2008

Boten endelig. Kr 4500.-


Vi har vedtatt at lag som pådrar seg slike "ikke berettiget spiller bøter" selv må betale disse. Og det vil også bli konsekvensen denne gangen. Men det er synd at det skjer gang etter gang. ALLE som driver på a-lags nivå bør vite dette så disse bøtene bør være fullstendig unødvendige å pådra seg.

Etiketter: , ,

03 oktober 2008

Lisensbøter også i år


A-lag herrer har i følge kretsen benyttet tre spillere som enten har betalt lisensen for sent eller ikke betalt i det hele tatt. I fjor hadde vi bare ett tilfelle. Trodde dette var lært etter alt fokus som har vært på lisens og treningsavgift. Hver av disse tre spillerne får kr 1500 i bot. Navnene er sendt trener og lagleder.

Etiketter: , ,

23 april 2008

Vestfold krets dømmer også 7er

Siljans J19 spiller i Vestfold-serien pga mangel på lag 7er lag i Telemark. Laget er som eneste Siljanlag oppført med dommer på alle 7er kamper. Kun fordi vi spiller i Vestfold krets. Der har man dommere til alle syverkamper fra 13 år og oppover!
Beklager a-lag kvinner, J16 07,oldboys med flere. Dere må sjøl fikse dommer:)

Etiketter: ,

08 januar 2008

Fotballens forsikringsordninger 2008

FOTBALLSESONGEN2008forsikringer

Etiketter: ,

26 desember 2007

SiljanFotball fikk i dag en hyggelig

julehilsen fra Roger E i kretsen, hvor han ga oss kredit for vår hjemmeside.
Sitat: "For øvrig vil jeg igjen berømme hjemmesiden til Siljan. Med god oppdatering og informasjon, skapes engasjement og diskusjoner. Det ser jeg av leserinnleggene.."sitat slutt.

Hyggelig julehilsen sjøl om vi iblant har vært kritiske til kretsen, men jeg tror saklig uenighet oppfattes som greit. Og klubb og krets er like avhengige av hverandre hvis fotballseriene skal fungere.

Etiketter: ,

06 desember 2007

Del 4 av fotballtrenerkurs er gjennomført

Mandag og onsdag denne uken har del 4 av Fotballtrenerkurs I blitt gjennomført. Fotballkretsen stilte med samme instruktør som sist, Erik Skredtvedt.
Temaet for denne delen har vært ungdomsfotball (13 - 19 år). De som var med videre fra aktivitetslederkurset er Per Arne, Kjell O, Espen F, Erik B og Johannes. Under tvil fikk også Birger bli med.
Mandag hadde vi en solid teoribolk der prinsipper og utfordringer i forbindelse med ungdomsfotball ble gjennomgått og diskutert. Endel av fokuset var gjennom kurset rettet mot hvordan vi som klubb kan legge forholdene tilrette både for de som har ønke om å bli så gode fotballspillere som mulig, og samtidig som de som ikke har samme ambisjonsnivå på egne vegne kan ivaretas. Temaet kjenner vi godt fra vår situasjon og diskusjonen omkring dette var spennende og nødvendig. Videre var det også fokus på hvordan vi kan legge tilrette slik at flere ungdommer fortsetter med å spille fotball. Et annet tema som ble belyst var hvordan legge tilrette for fotballmiljø for jentene.
Som trenere utfordres vi til å reflektere over hvordan vi planlegger og gjennomfører treningene ut fra disse temaene.
Onsdag var det praktisk øvelse med evaluering fra gruppa og fra instruktør. Vi var litt rådville da markørene (treningslaget) av mange og forskjellige forfallsgrunner kun besto av 4 juniorspillere. I fellesskap løste vi det ved at endel av kursdeltagerne stilte opp som markører slik at vi alle fikk gjennomført de oppgavene vi skulle evalueres på. Tross regn og nysloddet grusbane, som etterhvert ble ganske sølete, stilte Erik, Doff, Arne og Daniel opp med stor innsats og gjorde at vi kursdeltagere fikk veldig godt utbytte. Stor takk til dere!
"Vår" instruktør er kunnskapsrik særdeles kunnskaprik og god formidler av fotballtenkingen som kretsen står for. Han deltar og legger tilrette for diskusjon på en åpen og spennende måte.
Siste del av Trener I kurset planlegger vi lørdag 26. januar.

Etiketter: ,

28 november 2007

Seriene 2008

Her er Telemark Fotball krets sitt serieopplegg sesongen 2008. Oppmeldingskostnader og frister kan du også lese her. Alle Siljans lag 2008 er allerede lagt inn i seriesystemet 2008.
Det godtas ikke lenger at trener/lagleder melder opp lag. Det har med vekslende hell vært praktisert tidligere.
Lagspameldingen2008.htm

Etiketter: ,

17 november 2007

En stk bot


SiljanFotball fikk idag bot fra TelemarkFK på kr 1500 pga en lisens som var betalt LITT for sent. Det var vel bare snakk om få dager.
Horrible bøter for en lisens som koster kr 170!
Selv bilårsavgiften er billig å somle med sammenlignet med kretsens satser.
Uansett, den må betales og det gjøres av den uheldige spilleren.

Etiketter: , ,

12 oktober 2007

Vi sendte en mail til kretsen

etter a-lagets kamp mot Gulset hvor ingen dommer dukket opp. Vi mente at kretsen også må betale når den ikke gjør jobben. Dette fordi kretsen er meget raske med alle typer bøter til klubbene. Det deles ut bøter for alle mulige "forseelser". Svaret fra kretsen fritar dem selvsagt for allt ansvar, men det er enkelte ting i svaret spesielt om lisens som er vel verdt å merke seg.

Svaret fra kretsen ved Roger Eilertsen:

Det var hyggelig at kampen gikk som den skulle og at dommeren(Morten Rønningen, Evens anm.) løste dette til det beste. Jeg beklaget også der og da at dommeren ikke møtte. Men jeg må korrigere din forståelse over hvem som har ansvaret for dommerne. TFK har ansvaret for at det settes opp dommere, at dommerne og klubbene får melding om dette. Men dommerne er ikke "vår eiendom". De er faktisk medlem av klubber og representerer klubbene. Dersom en dommer ikke møter, er det en fortvilt situasjon både for kampen og lagene, men også for oss. Vi har også et genuint ønske om at kampen skal gjennomføres på den mest fair måten.

Det vi kan gjøre og som vi gjør, er å registrere at dommeren ikke har møtt opp. Vi tar deretter dette opp med dommeren og ber om en redegjørelse for hvorfor han ikke møtte opp. Dersom dette gjentar seg får ikke dommeren flere oppdrag.

Med dette som bakgrunn, ser du at lisens og dommeroppdrag ikke hører sammen. Husk at det ikke er TFK som stiller krav om lisenskontroll. Det er det forsikringsselskapet som gjør. Dette er da også bestemt i Loven antagelig fordi mange sluntrer unna. En spiller som ikke har betalt lisens er ikke spilleberettiget. Det er klubbens ansvar å følge opp dette. Hva ville du gjort dersom det skjedde en alvorlig ulykke med denne spilleren under kampen? Det skjer alvorlige episoder hvert år. Hvem har ansvaret? Jo, klubben! Det kan bli en dyr glipp!

Etiketter: ,

11 oktober 2007

Dato trenerkurs

Trenerkurset blir mandag 5. november og onsdag 7. november fra 17 30 til 21 00 i Siljanhallen.
Mandagen blir teori og onsdagen blir demonstrasjon av praktiske øvelser.
Vi kommer da til å trenge et av våre litt eldre lag (14-16 åringer) til å demonstrere øvelsene.

SiljanFotball håper flest mulig melder seg på dette kurset. Det vil garantert være nyttige ting å lære.

5 påmeldte allerede.

Etiketter:

Trenerkurs i Siljan

SiljanFotball har i dag vært i kontakt med kretsen angående trenerkurs. Dette har vært et ønske fra noen trenere. Vi starter med del en av Trener 1 utdanningen . Den er i hovedsak tenkt dere som trener barn tom 12 år. Man kan bygge videre på dette kurset når man måtte ønske.

Kretsen ved Ole Einar Martinsen kan tilby følgende:
To kvelder i Siljanhallen. Fra 17 30 til 21 00. Den ene kvelden blir teori og den andre praksis. Eller en lørdag fra 09 til 17.
Kurset koster ikke deltagere noenting. Det betales av klubben.
Det er et ønske at flest mulig intresserte blir med på dette kurset. Også deg som senere kanskje vil bli trener.

Påmelding innen 17 oktober til Even 99004527 eller post@siljanfotball.no

Etiketter:

09 oktober 2007

Bot. For sent innbetalt lisens

SiljanFotball fikk idag et brev fra Telemark FK hvor de varsler bot for en spiller på a-laget. Han har betalt sin spillerlisens 1.juni 2007. Han har spillt tre kamper før betalingen er registrert. Det koster ham 1500 i bot.

Fotballkretsen lever jo kun av det klubbene betaler inn i form av påmeldingsavgifter og bøter. Så om mye går tregt i kretsen så kommer i hvertfall regningene og bøtene kjapt...

Etiketter: ,

02 oktober 2007

Old Boys trukket for sent

Har nettopp diskutert ei regning med kretsens Roger Eilertsen. Kretsen krever oss nemlig for kr 3 730.
De 3 750 kronene er penger jeg trakk fra på lagspåmelsdingsregninga da denne i mine øyne var feil. Den inneholdt bla OldBoys som hadde trukket laget.
MEN laget var trukket for sent . Derfor må vi bare betale. Vi skulle egentlig hatt bot på 1500 i tillegg. Men av rein og skjær godhet lot kretsen oss slippe boten...

Seniorlagene må antageligvis neste år betale lagspåmeldinger og eventuelle lagsforsikringer selv. Dette fordi de yngste lagene bidrar i større grad til felleskassa enn seniorlagene. Og det er ikke meningen.

Her kan du lese lagspåmeldingspriser og bøtesatsene fra kretsen i 2007:
Lagspameldinginnfo2007.htm

Etiketter: ,

01 juni 2007

Kompetanseheving i SiljanFotball

SiljanFotball ønsker hele tiden å bli bedre. Vi ønsker utdanne våre medlemmer. Dette er prioritert i budsjettene. Det skal for første gang på mange år utdannes en dommer fra Siljan. Det er kjempepositivt. A-lagets lagleder har vært på lederutviklingskurs. Positivt.

Alle medlemmer i SiljanFotball har muligheter til å reise på kurs. Dette ser SiljanFotball som en god investering. Som igjen vil komme klubben tilgode i form av ennå dyktigere ledere og trenere. Disse kursene er også allmennyttige. Du vil sikker ha glede av de utenom fotballen også.
Så kan man jo hevde at styret sjøl burde vært de første på kurs. Og det er ikke umulig at styret vil gjøre.

Etiketter: , ,

29 mai 2007

Kan du dømme oss?

Jeg får iblant telefoner fra lagledere som trenger en dommer til ungenes kamp. De har ringt alle og enten så har de ikke tid eller så tør de ikke.

SiljanFotball trenger sterkt dommere. Vi er som sagt før eneste klubben i kretsen uten dommer.
Men det er nå en dommer på gang. Morten Rønningen går med seriøse dommerplaner. Han skal dømme blant annet damelaget resten av sesongen.
Men vi ønsker flere dommeraspiranter. Jeg kan love full oppbakking fra SiljanFotball til de av dere som velger dommerutdanning. Det er satt av penger til dette i 2007 budsjettet.

Etiketter: , ,

12 mai 2007

Siljan trenger fotballdommere

Siljan er vel snart den eneste klubben i kretsen som ikke har en eneste dommer. Du kan begynne allerede fra du er 13 år å dømme 7er kamper.
11er kamper kan du dømme fra du er 15 år.

Når du dømmer kamper får du et fastsatt honorar samt betalt for kjøring. Om du ikke kjører selv så får den som kjører deg pengene.
Når du har holdt på litt har du gode muligheter til å tjene 1000 kroner på en kveld. Dømmer du et par kamper i uka blir det raskt en fin ekstrainntekt.
Samtidig som det er gøy og du holder deg i form. Du lærer også å håndtere mennesker i vansklige situasjoner. Det kan være en nyttig erfaring å ta med seg.

Så gutter og jenter. Bli dommere. Her er en bra link:

SiljanFotball vil dekke kostnadene ved dommerkursene.

Etiketter:

02 mai 2007

Gress på grus og kunstgress på gress?Svein Erik Hansen, anleggskonsulent i NFF og undertegnede hadde i dag et møte på Trollmyra. Møtet var en konsekvens av ideen om å legge ned Fagerlund å samle all aktivitet rundt Siljanhallen og skolen.
Svein Erik støttet 100% SiljanFotball sin tanke om å legger kunstgresset på Trollmyra i stedet for grusbanen. Jordmassene fra Trollmyra legges på grusbanen som da blir gressbane. Gressbane med plass til to syverkamper samtidig.
Prisen for dette ble meget grove anslag men prisen blir antagelig den samme på begge banene da grusbanen vil trenge tilkjørt veldig mye dreneringsmasser. Trollmyra har allerede disse massene.

Neste steg i denne prosessen er møte med tre større totalentrepenører. Disse vil kunne gi en mer eksakt pris. Men jeg kan røpe såpass at dette har ikke SiljanFotball inntekter til å klare pr i dag. Men ting skjer og det vil nok bli en kompensasjon for automatinntektene. Even

Etiketter:

Om registrering av spillere

SiljanFotball har en stor jobb å gjøre med registreringen av alle spillere. Disse er tidligere registrert hos organisasjonssekretær. Dette er ikke godt nok lenger.
Alle fra og med det året du fyller 12 år skal inn i idrettens databaser. Når SiljanFotball har registrert deg skal du få tilsendt en e-post fra Norges Fotballforbund. Denne gir deg tilgang til din personlige side på internett hvor du kan gå inn å velge forsikringer samt gjøre andre justeringer. Har ikke sjekka allt ennå.
Du må derfor sende Heidi V din e-postadresse hvis dette skal virke. Denne må Heidi reistrere på nett.
Disse opplysningene er særlig aktuelle for dere som spiller på seniorlagene. Dere andre kan kan vente med dette.

OBS!! Ingen grunn til panikk. 90% av alle a spillerne er registret med betalt lisens. Spill kamper uten bekymring. Som om dere noen gang her bekymra dere om dette.........

Etiketter: ,

12 april 2007

Harde bud fra kretsen

På side 74 i Fotballkalenderen 2007 som deles ut på lagledermøtet står følgende:
"Spillere som ikke er registrert er IKKE spilleberettiget."
Klubben må huske å registrere spillerne på lisensregistreringen ikke idrettsregistreringen på N3 sport.
Dette er det organisasjonssekretæren til SiljanIL som har ansvaret for. Registreringen gjøres ut fra spillerlisten dere lagledere sender til post@siljanfotball.no før 1.mai.

Etiketter:

07 mars 2007

Terminoppsettet ferdig fra kretsen

Kretsen anser seg som ferdige med oppsettet for lag over 13 år. Terminlistene for ditt lag finner du under "Resten av linkene" og deretter "ResultaterSiljanOgTerminlister"

Siljan stiller i år med 19 lag. Fire 11 er lag, ni 7 er lag og seks 5 er lag.
Rundt 200 spillere.

Etiketter:

06 mars 2007

Banekalenderen oppdateres i april

Banekalenderene blir ikke oppdatert før kretsen sier allt er klart.
Kretsen har en stor jobb med klubber som lenge etter fristene trekker eller ønsker å melde lag på. Dette medfører at listene sannsynligvis ikke er endelige før rundt 1 april.

Etiketter: ,

27 januar 2007

Hvem skal vi spille mot i år?

Det kan du finne ut ved å klikke her . Deretter klikker du på turnering. Da får du se de som er påmeldt hittil. Det er mange som er sent ute med påmeldinger så her vil det bli flere lag helt frem til seriene starter.
Fristen for lag til interkrets var ute 15 januar.
De fleste andre seriene 2 februar.
Barnefotballen 26 februar.

Etiketter: ,

24 januar 2007

Lagledere: Årlig viktig info

Vi hadde i fjor en episode med forsikringstrøbbel.
Det var også rot med ubetalte spillerlisenser på seniorlaget. Dette er helt unødvendig og koster masse penger.
Lagleder har en laglederinstruks. Denne må følges slik at vi slipper spillere som ikke får utbetalt forsikring og vi slipper store bøter fra kretsen for ubetalte lisenser.
Lagledere bes derfor lese nøye laglederinstruksen samt denne info fra kretsen.

Etiketter: ,

22 januar 2007

Streetfotballen terminfestes 19. januar 2008

Det blir i dag søkt NFF om terminfesting av Streetfotballen lørdag 19. januar 2008.
Klasser blir:
G 11-12 år
G 13-14 år
Åpen klasse.
Max 20 deltagere pr klasse.

Jenteklasse hvis nok påmeldte.
Hvis ikke nok til egen jenteklasse kan jenter spille i gutteklassene.

Etiketter: ,

20 januar 2007

Alle deltagerene forsikret

Til orientering så har SiljanFotball forsikret deltagerne gjennom fotballforbundet under stevnet.

Det var endel usikkerhet fra NFF hvordan dette skulle gjøres da dette er det FØRSTE Streetfotballstevnet som blir arrangert her i landet.

Etiketter: ,

03 januar 2007

Spill mest mulig smålagsspill


Andreas Morisbaks nyttårsønske
- Spill mest mulig smålagsspill
29.12.2006
Utviklingssjef Andreas Morisbak i NFF mener trenere for barn og unge bør legge opp til mest mulig smålagsspill i 2007.
GOD AKTIVITET: Smålagsspill gir mange involveringer for den enkelte spiller, og på den måten trenes fotballferdigheten på en god måte. Foto: TINE FOTBALLSKOLE
Gjennom en klar prioritering og god promotering har den ene kunstgressbanen og ballbingen etter den andre poppet opp både her og der. I stedet for et forbudsskilt på en naturgressbane møter nå barn og unge et ”velkommen” til å drive fotballaktivitet nærmest når de måtte ønske.
Det betyr at selve grunnlaget for å spille fotball, spille mer fotball og spille mye fotball er lagt og vil bli bare bedre og bedre.
Dette vil til en viss grad skje naturlig, men det bør være et viktig poeng å påvirke, forsterke, denne utviklingen!
Fotballferdigheten
Vi vet at den mest grunnleggende og viktigste faktoren for å bli en bedre fotballspiller er en omfattende mengde fotballaktivitet fra tidlig alder og i flere år oppover.
Selve kjernen i fotballens egenart er fotballferdigheten.
Fotballferdigheten defineres som ”hensiktsmessige handlingsvalg og handlinger for å skape og utnytte spillsituasjoner for eget lag”.
Dette medfører at fotballspillere må ha mye øving i å utføre handlingsvalg og handlinger i kamplike situasjoner.
Smålagsspillene har alt
Den absolutt viktigste aktiviteten for å utvikle fotballferdigheten i ovennevnte betydning er en stor mengde spesifikk fotballaktivitet der smålagsspill ivaretar den rette læringen samtidig som akkurat denne aktiviteten er motiverende og morsom.
Med smålagsspill menes her primært 5 mot 5, 4 mot 4, 3 mot 3 og sekundært 2 mot 2 og 1 mot 1.
Fotballens grunnspill
Femmerfotball (4 mot 4 + keepere) betegnes i NFFs opplæringssammenheng som fotballens grunnspill.
Dette spillet er gjennomført som hovedspillet for de aller yngste opp til 10 år. Samtidig ønsker NFF at dette spillet skal være et viktig suppleringsspill både i trening og ikke minst gjennom ulike turneringer og tiltak innad i laget, klubben, sonen etc. Spesielt i død-periodene fra vanlig seriespill, høsten/vinteren, tidlig vår og i sommerferien er det mange uutnyttede muligheter enda.
Femmerfotballen og andre smålagsspill inneholder alt som de større spillene har, samtidig som alt blir mer intenst og situasjonsvurdering og situasjonsløsning skjer i rask rekkefølge.
Det vil si mange involveringer, ballberøringer, valg, avslutninger, forsvarsinngripener og kjappe fotballbevegelser i alle retninger hele tiden!
Nok av hjelpemidler, men..
I handlingsplaner, kurser, bøker, DVD'er, videoer, brosjyrer etc. finnes alt av føringer, retningslinjer og hjelpemidler for riktig og god fotballutvikling. For alle som vil, er oppmerksomme på hvilke muligheter som finnes og tar initiativ til å skaffe seg det, kan få den hjelpen og rettledningen man trenger.
Selv om mange gjør dette og benytter seg av alle disse mulighetene, er det mange som ikke gjør det eller som i vrimmelen av alle muligheter verken finner fram, har tid til å skolere seg eller velger rett hjelpemiddel.
Den rette påvirkningen i denne sammenheng må selvfølgelig fortsette med uforminsket og helst forsterket kraft - og vil gi seg positive utslag over et lengre tidsrom.
Men kan vi gjøre noe i tillegg som setter større fart i rett utvikling, som samtidig er så enkelt at alle kan forstå det uansett bakgrunn og at det kan settes praktisk ut i livet så å si umiddelbart?
Ja - smålagsspill
Svaret er absolutt ja!
Dersom vi skal formulere et fotballbudskap så enkelt og tydelig som mulig, og dersom vi skal prioritere en fotballaktivitet som viktigere enn noen annen i forhold til at det er ønskelig den bedrives over alt, så mye som mulig og av så mange som mulig - ja, da gir svaret seg selv: Smålagsspill!
Jeg ønsker alle i vår store fotballfamilie et godt og smålagsspillende godt nyttår!

Andreas Morisbak
Utviklingssjef i NFF

Etiketter:

14 november 2006

Lagpåmeldingsinfo fra TelemarkFK

Noen små endringer fra i fjor:
Lagspameldinginnfo2007.doc

Etiketter: ,

11 november 2006

Om frafall i fotballen

Siljan har som mange andre klubber frafall av spillere fra 13 år og oppover. Spesielt rundt 16 år faller mange fra.
Se på TelemarkFK: Hele 16 lag i J16 og bare 4 lag fra Telemark i J19. Brevik og Bamble måtte slå seg sammen for å stille juniorlag på jentesiden. Gutter16 i vår krets hadde 31 lag og junior 22 lag. De fleste større stedene klarer å opprettholde 11er lag i alle klasser, mens mindre steder ofte må legge lagene brakk noen år til årskullene blir større.

Siljan hadde denne sesongen et flott jentelag i 16 årsklassen. Vi hadde som regel minst 3 innbyttere til hver kamp.
Disse jentene er junior neste sesong og da klarer vi mest sannsynlig ikke lenger å opprettholde et 11er lag. Sånn er virkeligheten. I 2006 hadde vi ikke engang et 7er lag på junior jentesiden. Disse slo seg sammen med damelaget og klarte så vidt å være nok spillere på enkelte av kampene. På guttesiden var det bedre. De stilte bra med spillere på juniorsiden ved å låne fra 16 årslaget. G19 ser også ut til å ha bra med spillere neste sesong.

Vårt G14 lag har måttet låne spillere fra 13 årslaget for å ha nok spillere. Vi har slått sammen 12 og 13 åringene for å ha et 11er lag. Disse tåler heller ingen frafall denne sesongen. Da spiller også de 7er neste sesong. Hvorfor? Dette er ikke store kull og alle ønsker ikke spille fotball.

Frafall i ungdomsfotballen er ikke spesielt for Siljan. Men på små steder blir konsekvensene større da vi ofte må legge ned lagene. Det rammer de som gjerne ville fortsatt.

Hva kan vi gjøre for dem som fortsatt vil spille? Det står det masse fint om her på NFF sine sider om ungdomsfotball. Spill 5er og 7er. Futsalen og ColaCup har en stor fremtid.

Fotball er IKKE bare 11 mot 11. Færre spillere = mer ballkontakt=mer moro=lengre karriere.

Etiketter: , , , ,

18 oktober 2006

Styremøte 11. oktober

Tilstede:
Ernst Vidar, Even, Terje T. og Espen F


Vi gikk gjennom forrige møtereferat. Godkjent

Brev fra Telemark Fotballkrets ang manglende betaling av lisens + ikke godkjente overganger. 11.000,- kr i bot!! ELLVETUSENKRONER. Gjelder A-laget. Boten skal ikke betales av Fotballgruppa.
Vi må få en rutine på lisensbetaling og overgangspapirer. 3 stk spillere var ikke spilleberettiget til A-laget. 5.000,- kr i bot!!
6000kr av de 11000 er for en del spillere har spilt uten innbetalt lisens.

Fotballavslutninger. Hvert lag får 50,- kr per spiller (pokal er inkludert i denne prisen).


Overskudd av fotballskolen går til nye innbytterbenker - totalt 2 stk.

Etiketter: , ,

15 oktober 2006

Lagledermøte i november

Det skal avholdes et lagledermøte en av de første dagene i november.

Dette møtet er for å melde opp lagene til sesongen 2007.

Seniorlagene skal være påmeldt senest 1. desember. Aldersbestemte lag senest 15. januar.

Tenk allerede nå gjennom hvilken divisjon og om dere skal spille 7er eller 11er i 2007.

Lag som ikke er representert på møtet risikerer ikke bli påmeldt i serien, evt. måtte betale tillegg ved for sen påmelding. Kretsen er rask med bøtene.

Nøyaktig tid og sted for møte vil dere få beskjed om i løpet av få dager.

Etiketter: ,

05 september 2006

Protesten fra Gulset godtatt

Til skrekk og advarsel. Her kan du lese konsekvensene av å bruke en ”ulovlig” spiller.

Og husk: kretsen opererer med enkelte andre regler enn NFF. Disse ligger IKKE på nettsiden til kretsen. Der finner du bare reglene fra NFF som vi har fulgt.

Kretsen påstår at det har vært masse rot rundt Siljan og lags påmeldinger.
Da kan man sikkert ta hverandre i handa, for det er jammen mye som ikke fungerer hos kretsen også.
Info om ALLT av interesse og mindre interesse må være å finne på nettsidene til Kretsen.

Les SiljanJ16 sin forklaring her:

SiljanRedegjorelseforBrukAvOverarige.doc

Les kretsen sin avgjørelse her: VedtakGulsetSiljanJ16.doc

Etiketter: , , ,

01 september 2006

Nominering til sone- og kretsgrupper

Det er nå mulig for klubbene å nominere spillere til våre sonegrupper og kretsgrupper. Nomineringsfrist er 10.september.
De spillerne som var med på ei av sonegruppene/kretsgruppene i vår skal også nomineres på nytt. Spillerne rangeres fra den antatt beste (nr.1), osv. Alle klubber i Telemark har fått tilsendt nomineringsskjemaer pr e-post som skal fylles ut med hjelp fra klubbtrenerne. Alle nomineringer skal være kretsen i hende innen 10.september.

Mer info her:

Etiketter:

31 august 2006

Protest lagt inn av Gulset

Gulset har protestert skriftelig til kretsen om Siljan J16 sin bruk av 2 overårige spillere.
Siljan har lest NFF sine regler som gir tilgang til å bruke overårige spillere så lenge disse ikke spiller på andre lag.
Men... Telemark FK har sine egne særregler. Disse står i "Kretsen sin håndbok" som alle trener og lagledere skulle ha fått. I mine 3 sesonger som trener har jeg aldri fått eller sett ei slik bok.
Det ligger heller ingen slike regler på TFK sine nettsider.

Senest i fjor hadde Gulset og Siljan en disputt om overårige. Den gangen var det Gulset som brukte overårige. Det ble ingen protest lagt inn men reglene ble sjekket med kretsen. Da var det lov, men man kunne ikke bli kretsmester.

Resultatet av denne protesten blir kansje at Siljan trekker sitt jenter 16 års lag fra serien.

Siljan har til hver eneste kamp ført opp spillerne med korrekt navn og alder på dommerkortet.

Flere synspunkter i gjesteboke til jentene:

Etiketter: , , ,

17 august 2006

Begge banekalendrene er oppdatert!!


Endelig sier sikkert mange, men jeg skal og vil ikke ha all skylda:)
Kretsen er utrolig dårlige på informasjon.
Men nå er allt lagt inn. Vi har meldt opp flere lag til høstsesongen. Derfor ble det mange flere kamper.
Spesielt Fagerlund er rimelig fullbooket.
Er det vanskelig å trene på Fagerlund så er det ikke noe i veien for at dere trener på Trollmyra i steden.

Banefordeler

Etiketter: ,

20 juni 2006

Regler for klubbenes hjemmesider på Internett


Til NFFs medlemsklubber Oslo, 19.06.06

Kjøreregler for klubbenes hjemmesider på Internett

Norges Fotballforbund består av 1822 klubber. Alle har fått en hjemmeside på Internett gjennom Fotballklubben Online. Mange har i tillegg etablert egne hjemmesider. Dette er svært positivt, da Internett i mange sammenhenger er et effektivt kommunikasjonsverktøy for klubben.

Det er imidlertid viktig for klubbene å være bevisst på at hjemmesider på Internett er å definere som et massemedium, der de som offentliggjør synspunkter kan bli stilt juridisk til ansvar for det som blir lagt ut. Dette gjelder selvsagt også i forhold til NFFs regelverk. Ved siden av den som utformer innholdet, vil klubbens styre kunne stilles ansvarlig for det som legges ut av klubbtillitsvalgte (ledere, trenere og øvrig støtteapparat).

NFF anbefaler derfor alle klubber til å definere klare kjøreregler for hvordan de skal håndtere dette, og vil i den anledning gi klubbene følgende råd: Før opp klubbens leder som ansvarlig for innholdet på hjemmesiden.

Fair play må være en grunnverdi for fotballen, også utenfor banen. Alle som har tilgang til å legge ut redaksjonelt stoff bør utvise normal høflighet i sin omtale av dommere, motstanderlag eller andre aktører innen fotballen. Sørg for at alle som har tilgang til å legge ut redaksjonelt stoff på klubbens hjemmesider er gjort kjent med at man kan bli stilt til ansvar for innholdet, både i forhold til NFFs regelverk og sivilrettslig.

De klubbene som har debattsider bør gjøre det klart at de ikke tar ansvar for innholdet i debattinnlegg. Samtidig bør debattdeltakere oppfordres til å vise aktsomhet, og klubbene bør ha et system som gjør det mulig å fjerne uønskede innlegg innen rimelig tid. En oppfordring om å varsle den som har ansvar for innholdet på hjemmesiden, dersom man finner innholdet støtende eller upassende, bør også være godt synlig på hjemmesiden.

Vennlig hilsen

NORGES FOTBALLFORBUND

Roger Solheim

Informasjonsjef

Etiketter:

27 april 2006

Beate Norheim og Christoffer Nikolaisen tatt ut på regionslaget.


Telemark og Vestfold stiller felles lag i J16 og G16. Jentene skal spille mot Oslo/Østfolds og guttene mot Oslo/Akershus. En sterk prestasjon av begge to. Kanskje spesielt Beate som har ennå et år igjen som 16års spiller.
Begge spiller sentralt på midtbanen på klubb og kretslag.
Hva er spesielt med Beate og Nico? Hvorfor er akkurat disse kommet så langt? Løpskapasitet. De løper nonstop i to omganger. Det er det faktisk ikke mange som orker. Det skiller disse fra de fleste andre spillerne.

Etiketter: ,

16 april 2006

Siljan blant de største på jentefotball


Sakset fra Varden
Denne sesongen øker jentefotballen i omfang. Fortsatt er det flere klubber som satser dårlig på jentene, så spørsmålet mitt er hvorfor.
Det sier Roger Eilertsen i Telemark fotballkrets til Varden i en kommentar til at stadig flere jenter vil utfordre guttene i kampen om lærkula.
I år er det satt opp en avdeling i 3. divisjon på åtte lag hvor sju av lagene kommer fra Telemark. Det siste laget er Nanset fra Vestfold. Av de sju telemarkslagene er det fire nye. Snøgg Fotball er tilbake på banen. Nye av året er også Stridsklev, Gulset og Nanset.
Tollnes gjorde tidligere spredte forsøk på å ha damelag, mens det er første gangen det forsøkes med damelag i Stridsklev og Gulset.Hvor stor interesse klubbene i Telemark har for jentefotball er veldige varierende, fortsetter Eilertsen.
I gruppen mellom seks år og 19 år har Herkules 19 guttelag og seks jentelag. Til sammenlikning kan jeg nevne at Langangen har tre guttelag og fire jentelag, mens Siljan har 10 guttelag og åtte jentelag Vinje har ni guttelag og sju jentelag. Bamble er flaggskipet innen damefotballen i Telemark, men Eilertsen er overrasket over hvor svak rekrutteringen er hos 1. divisjonsklubben.Jeg stiller meg spørsmålet om hvor underskogen er når jeg ser at Bamble kan skilte med 10 guttelag og bare to jentelag, selv om klubben har et lag i 3. divisjon.
Da står det bedre til hos Fossum som har ni guttelag og åtte jentelag.
Bedre stilt er det heller ikke hos Pors og Odd. Pors burde ha kapasitet til flere jentelag, men klubben stiller denne sesongen med 17 guttelag og tre jentelag. Odd har 16 guttelag og ingen jentelag. Her har klubben sagt at de ikke har kapasitet til å satse på jentefotballen.
Straks over påske sparkes 3. divisjon i gang. Da får nykomlingen Gulset besøk av Drangedal. I 3. divisjon avdeling 1 spiller forøvrig Tollnes, Stridsklev, Hei, Snøgg, Bamble 2 og Nanset.

Etiketter: , , , , , , ,

16 mars 2006

Forsikringer (Brev fra kretsen)

Hei alle sammen!

Vi har fått noen henvendelser om forsikringsordningen. Derfor sender jeg noen presiseringer:

Alle barn/ungdommer fra 13 år til og med 19 år er forsikret dersom klubben har registrert dem som spillere i sin klubb. Det må gjøres! Denne forsikringen er det NFF som betaler.
Alle barn under 13 år er forsikret av Norges Idrettsforbund
Old boys og 7’er fotball senior skal betale en lagforsikring. Når vi har registrert påmeldingen av laget her hos oss, vil klubben få en faktura på dette. Disse spillerne må også være registrert som spillere i klubben (spillerregistreringen).
Dersom en spiller under 19 år spiller seniorfotball (dvs divisjonsfotball) skal denne spilleren betale en individuell lisens. Det må klubben passe på blir gjort!
Alle som spiller divisjonsfotball MÅ betale individuell forsikring.


Med vennlig hilsen

Roger Eilertsen
daglig leder

Etiketter: , ,

14 mars 2006

Lagledermøte torsdag 23 mars kl 19 i Siljanhallen.

Lagledermøte torsdag 23 mars kl 19 i Siljanhallen. Varighet ca 1,5 time.

Tema for møtet:

Rask gjennomgang av “Laglederens arbeidsoppgaver”.

Utdeling av brosjyrematriell fra Telemark Fotballkrets.

Skjema spillerregistrering. Hvor og når det skal leveres.

Gjennomgang av nytt opplegg for baneoppsett.

Ønsket treningstid.

Spørsmål

Etiketter: , , ,