05 juni 2009

Lenge igjen til kunstgress?

Rådmannen i Siljan kommune har lagt frem forslag til økonomiplan frem til 2013. Det er der ikke funnet plass til kunstgress eller andre ekstrabevillinger til idrett og kultur.

Rådmannen sier: Rådmannen er kjent med at frivillige lag og organisasjoner arbeider med nye anlegg, men framdriften er ikke kommet så langt at kommunen kan vurdere prioriteringen av midler ennå.
Om det er kommune eller idrettslag som har sen fremdrift aner jeg ikke men allerede i februar 2008 leverte kunstgresskomiteen dette grundige forprosjektet til idrettslaget.

Eneste større investeringen i kommunen neste år blir 600 000 til nytt sentralbord samt 1,6 millioner til kloakkrenseanlegg på Gonsholt.
Denne økonomiplanen skal godkjennes av kommunestyret før den endelig vedtas.

Etiketter: ,

07 april 2009

Siljan Kommune igjen ALLER dårligst


Avisa Varden kom meg i forkjøpet denne gangen. De har sjekket hva kommunene i Telemark bruker på kultur. Derunder ligger idrettslaget. Det er så dårlig at det er flaut. Siljan kommune satser mindre enn ALLE andre på idrett og annet ungdomsarbeid.

Se hvor mye dårligere vi er enn nest dårligste kommune. Og vi vil ha kunstgress...............

Bruk litt tid på disse tallene. Se hva gjennomsnitts Telemark bruker på diverse kommunale poster. Siljan er annerledeskommunen på flere punkter.

Etiketter: ,

26 mars 2009

Kulturmidlene 2009: Mindre til idrettslaget

I møte 17 mars i hovedutvalget Siljan kommune, er SiljanIL tildelt kr 85000 i kommunalt tilskudd. Dette er mindre enn tidligere. Forhenværende styre i SiljanFotball søkte 27 januar kommunen om bidrag på kr 30 000 til vedlikeholdet av grusbanen. Saken ble behandlet på samme møte og bidraget" ble kr 5000. Se hvem som fikk hva:

KulturmidlerSiljan2009.htm

Etiketter:

10 mars 2009

Kommunen vurderer bruken til 6 prosent

SiljanFotball ba kommunen om et bidrag på kr 30 000 til vedlikehold av grusbanen fordi den brukes i friminuttene og i kroppsøving av Midtbygda skole.
Totale kostnader i 2008 var kr 73,495. Midtbygda skole (les Siljan kommune) som bruker banen hyppigere enn idrettslaget vurderer sin bruk av banen til kr 5000!! Saken skal opp i hovedutvalget(hva nå dette er) 17 mars.
Hvis du leker i gården til naboen hele året og han brøyter, kjøper mål, slodd og ellers vedlikeholder den for 73,494 kroner så er det vel naturlig at du betaler mer enn 6 prosent av utgiftene??

Etiketter: , ,

23 februar 2009

48000 til vedlikehold av grusbanen

Grusbanen har blitt påkostet kr 48000. Bare etter nyttår. Et lass salt koster kr 18 000. Resten er grus og transport av grus. Dette måtte gjøres for å ha akseptable baneforhold. At vår lille fotballgruppe har det hele og fulle vedlikeholdet av en bane som brukes mest av Midtbygda skole er skammelig. SiljanFotball har fremdeles ikke mottatt svar på vår søknad om bidrag til vedlikeholdet. Men NAV kontor med nesten 6 årsverk må vi ha......... Forstå det den som kan!

Etiketter: , ,

27 januar 2009

Henstilling til fotballag og barneskolen

Vi må flytte målene vekk fra grusbanen etter bruk. Ellers blir ikke banen brøyta skikkelig. Dette gjelder alle brukere av banen. Også Midtbygda skole.

PS: SiljanFotball har idag bedt kommunen dele på vedlikholdutgiftene på grusbanen. Noe som jo er helt på sin plass da skolen bruker banen mer enn idrettslaget. Vi ba om kr 30 000 som er litt av årets utgifter.

Etiketter: , ,

22 november 2008

Dette angår også idrettslaget


Siljan kommunes administrasjon er for tiden negativt i media. TA har som det også er fremstilt i gjesteboken trykket et leserbrev. Varden har idag et oppslag over to sider. Saken gjelder bruk av fellesskapets midler. Administrasjonen har som tradisjon å reise på årlige utenlandsturer som koster ca 50 000 kroner. De siste ni årene har det vært reist til Istanbul, Ungarn, Frankrike og flere av landene rundt Middelhavet. 9 år x 50000kr = 450 000.
Om dette er riktig eller ikke er jo opp til enhver å vurdere, men vi i idrettslaget bør kanskje kreve noe mere til vår organisasjon. Men alt handler jo om riktig prioritering...

Etiketter: ,

04 oktober 2008

Status skatepark i Siljan


Det er en kjensgjerning at tilbudet til ungdom i Siljan ikke er spesielt bra. Alle ønsker ikke være med i lag og organisasjoner. Det ble derfor i våres gjort en del undersøkelser for å få til en skatepark i gamle mølla.
Undertegnede var i møter med ordfører, kultursjef og teknisk. Avtalen var at undertegnede skulle innhente priser. Dette ble gjort og pris på park varierte fra ca 70 000 og oppover.
Siste tilbakemelding fra kommunen var 28.april hvor meldingen var: "Jeg skal bringe innspilla dine videre med i arbeidet med den forestående økonomiplanen som skal vedtas før sommerferien"

Dette er nå mer enn 5 måneder siden og etter denne mailen har jeg ikke hørt noe mer. Men ut ifra kommunens økonomiplan anser jeg skatepark de kommende 4 åra som lite sannsynlig.
Okonomi2009-12.pdf

Etiketter: ,

08 juli 2008

Lite penger til idretten i Siljan

Kommunen har vedtatt en økonomiplan til og med 2012. Den gir ingen forhåpninger om lavere treningsavgift i idrettslaget. Snarere tvert imot. Siljan er en kommune med lite innbyggere og næringsliv. Det gir lite inntekter.
Følgene av dette kan du lese her:
Okonomiplan2012.htm

Etiketter:

05 juli 2008

Det et litt gøy i Siljan allikevel


var Radio Grenland(RG) sin oppsummering etter "krigen" mot Siljan Kommune og SiljanPaintballklubb(SPK).

RG hilste på kultursjef Nystad og fortalte med dårlig skjult ironi at selv om kommunene var små så var det allikevel mulig å få til arrangementer og ga Nystad t-skjorte med TREUNGEN FESTIVALEN samt fripass til denne festivalen.

Men kultursjefen slo sterkt tilbake i kampene.... Les mer hos RG og SPK
Bilder her og video kommer etterhvert her:

Reportasje i Porsgrunn Dagblad her:

Etiketter: ,

01 juni 2008

Siljan IL fjernet fra kommunens sider


Tidligere, på kommunens forrige nettside, var det linket til SiljanIL. På de nye nettsidene er ikke idrettslaget nevnt med et ord. Hvis man bruker rullegardinmenyen og klikker på idrettslag finner man bare motocrossklubben.

Også ved søk etter Siljan IL eller bare idrettslag finner man ikke SIL.
Men all honnør til søkeboksen som denne gangen faktisk virker.
Det var ikke søkeboksens feil at man ikke fant Siljans største organisasjon, Siljan Idrettslag på kommunens nettside.
Men det er sikkert bare en forglemmelse som raskt blir rettet.,

Etiketter: ,

24 mai 2008

Avslag på plakatholder ved RV 32


Dette har helt sikkert ikke vært noen lett sak å behandle i teknisk etat. Derfor har det også tatt noe tid.
Vi søkte 27. mars og svaret fikk vi idag 24 mai. Avslaget kan man lese ved å klikke på bildet.

Etiketter: ,

13 mai 2008

Kommunen klager igjen

Tradisjonen tro klager kommunen når vi vanner Trollmyra. Denne gangen ringte de til leder av SiljanIL og ba han videreformidle banemann at vi må stoppe å vanne.

Ikke engang et forslag til problemløsning. Bare STOPPE Å VANNE. Hvis denne kommunen ikke engang har et vannforsyningsanlegg som tillater vanning av EN fotballbane så er det bare tragisk.
De ønsker også nøkkel til garasjen slik at de kan stenge vannet. Glem det.

Jeg skrur ikke uten videre av vanningsanlegget og kommer til å kontakte kommunen i morgen. Pr telefon da det tar minst fire uker å få svar på mail. HÅPLØST!!!!!!!!!!!

Etiketter: , ,

28 april 2008

Derfor gir man opp


Undertegnede søkte 27. mars Siljan kommune om å sette opp en plakatholder ved innkjøringa til industrifeltet/Siljanhallen. Dette sendte jeg:

Hei.
På vegne av SiljanFotball og sikkert resten av organisasjonssiljan har jeg et ønske: En felles plakatholder som vi kan bruke til å annonsere fotballkamper, siljansprint, siljanspel mm ved innkjøringa til Siljanhallen eller rett i nærheten. Dagen oppslag på stolpen ved innkjøringa er både forsøplende og ulovlig.Flott om kommunen kan hjelpe oss med dette.

I dag 28. april fikk jeg følgende svar:
Ved riksveien er det et generelt forbud til 50 m fra veien for oppsetting av skilt, og ellers i kommunen er det innført skiltvedtekt til Plan-og bygningslovens §107 som sier at skilt ikke kan settes opp uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke.
Skal skilt settes opp må det derfor søkes om tillatelse til dette i hvert enkelt tilfelle. Med søknaden må det følge kart som viser hvor skiltet skal plasseres.

Det står jo i søknaden sendt 27. mars hvor vi ønsker skiltholderen!!! Må tingene alltid gjøres maksimalt tungvindt? Kan ikke idrettslaget få en plakatholder som opplyser folk om aktivitet før sesongen 2008 er historie?

Etiketter: ,

Tilbud nr 2 på skate/rulleskøyte/BMX elementer


Undertegnede var på møte med kommunen 7. april angående få til noen tilbud for ungdom. Min oppgave etter dette møtet var å utrede et konkret forslag sammen med to leverandører. Park og Utemiljø har i dag gitt Siljan kommune et tilbud på skate/rulleskøyte/BMX elementer. Prisen på et vedlikeholdsfritt større anlegg ligger på kr 150 000. Dette kan brukes av sykler, skateboard og inlineskøyter. Og det er mulig å få tippemidler.
Dermed er jobben nå ferdig fra min og leverandørenes side og utspillet ligger fra idag 28. april 2008 hos Siljan kommune.

Anbudene er sendt til ordfører og kulturavdelingen i Siljan kommune. Fortsettelse følger...

Svar fra kommunen i dag 28. april: Jeg skal bringe innspilla dine videre med i arbeidet med den forestående økonomiplanen som skal vedtas før sommerferien

Etiketter: ,

17 april 2008

Nå blir det lettere for SIL

og innbyggerne å kommunisere med Siljan kommune(e-kommunen). Splitter ny hjemmside lanseres andre uka i april. Det står i pressemeldingen som ble sent ut i februar at "Den nye hjemmesiden blir et langt skritt videre i datakommunikasjon med brukerne. Ansatte fra alle kommunens avdelinger har gjennomgått flere kurs for å lære å betjene hjemmesiden."
Kommunen tar mål av seg til å bli blant de beste i landet på nett!

Det står dessverre ikke noe om kursing av hvordan man svarer på en mailhenvendelse. Jeg purrer stadig på plakatholdet langs riksveien. Et minimum er en bekreftelse på at mail er mottatt.
PS nettsiden er litt forsinket.

Etiketter: ,

16 april 2008

Tilbud nr1 på skatepark har kommet

Undertegnede var på møte med kommunen 7. april angående få til noen tilbud for ungdom. Min oppgave etter dette møtet var å utrede et konkret forslag sammen med en leverandør. Den jobben er nå halvferdig da det ventes inn et anbud til.

Det har kommet et konkret tilbud ferdig tegnet og prissatt.. Leverandøren har gitt pris på 3 forskjellige vedlikeholdsfrie alternativer.
Prisen varierer fra 250 000 til 350 000 kroner avhengig av hvor mange elementer man velger. Dette er skateanlegg av høy standard. Av hensyn til anbydere kan ikke tegninger offentliggjøres ennå, men jeg lover det er bra saker.
Anbudet er sendt til ordfører Holtan i Siljan kommune. Fortsettelse følger...

Etiketter: ,

08 april 2008

Skateanlegg i skolegården?


Undertegnede var mandag i møte med kommunen angående muligheten for aktivitetspark i Siljan Mølle. Fra kommunen møtte Holtan, Borgeraas og Nystad. Undertegnede hadde ingen mandat fra SiljanIL. Møtet var på eget initiativ.

Det ble fortalt at "kulturaktivitet i mølla" var det andre som hadde luftet for kommunen tidligere, men det "hadde rent ut i sanden". Antakelig så ga initiativtakerne den gangen opp byråkratiet. Det er nemlig ikke lett å få noe konkret å forholde seg til i møte med Siljans byråkrater. Så vil muligens også skje denne gangen. Men det er verdt et forsøk.

Kommunen var ikke positive til mølleideen. Begrunnelse var støyplager og at silo ikke var egnet til klatrevegg. Jeg kjøper argument to men er ikke enig i argument en. For å komme videre ble det deretter diskutert diverse andre lokaliseringer av et eventuelt aktivitetsanlegg.

Vi ble enige om å se på mulighetene i skolegården på Siljan ungdomsskole. Foran skolen. Undertegnede skal sammen med en aktivitetspark-leverandør se på mulighetene og utarbeide et konkret forslag. Det er da snakk om et betonganlegg med ferdige elementer som kan flyttes hvis andre mer egnede plasseringer skulle dukke opp.
Fortsettelse følger...

Etiketter: ,

06 april 2008

Handledagen en fiasko


Sjelden man trenger bruke ord som fiasko men i handledagens tilfelle er fiasko det best dekkende ordet.
SiljanFotball var på forhånd usikre, men tilbakemeldingene fra mange personer i forkant av handledagen var at dette var noe man ønsket og her ville folk stille opp. Bildet viser hva som skjedde. Totalt 10 personer var innom hallen lørdag. Det ble solgt et par sko...

Men arrangøren kunne gjort en ting bedre i forkant. Vi skulle hatt en plakat ved innkjøringen til hallen. Vi hadde en men den forsvant.
Den forsvant fordi vi har ingen egnet plass å henge opp slike plakater.
Jeg sendte 27. mars en mailforespørsel til kommunen om å få satt opp ei infotavle ved innkjøringa til hallen, men den travle administrasjonen tar seg ikke engang bryderiet med å bekrefte eposten. Skremmende dårlig.

Etiketter: , ,

05 april 2008

Møte med kommunen mandag

Undertegnede skal mandag i møte med Siljan kommune angående mulighetene for aktivitetspark i møllebygningen. Kommunen stiller mannsterke med ordfører Holtan, Rune Sølland fra teknisk og Morten Nystad fra kulturavdelingen. Skal bli artig å høre hvordan disse ser mulighetene for å få til noe for ungdommen her i Siljan.

Penger finnes, det spørs bare hvordan de bør forvaltes. Det er blant annet lagt inn i kommunebudsjettet midler til et påbygg på 90m2 på helsesenteret som skal huse et NAV kontor. Kan det være riktig å bygge et NAV kontor til 2,2 millioner i Siljan med 19 arbeidsledige og NAV lett tilgjengelig på internett, eller bør disse millionene brukes på mer samfunnsnyttige tiltak? Referat kommer.

Etiketter: ,

31 mars 2008

Avlyst StreetFotball 2009

Vi har ikke nok frivillige til å arrangere StreetFotball stevnet 2009.

Etiketter: , ,

27 mars 2008

Vi trenger Bulletin board


Eller på godt norsk ei oppslagstavle. Som skal stå ved innkjøringa til hallen eller i umiddelbar nærhet. Denne skal brukes til å opplyse forbipasserende om hva som skjer i Siljan i nær fremtid. Siljanspel, fotballkamper, siljansprint og fiskekonkurranser. Alt slikt kan publiseres på denne. Pluss masse mer.
Dagens løsning med egenopphengte plakater på en stolpe ved veien er både forsøplende og ulovlig og jeg har på vegne av SiljanFotball spurt kommunen om de kan sette opp en slik. Fordi da blir det lovlig og vi slipper at veivesenet river plakatholderen ned etter kort tid.

Til orientering så koster de lite penger. Rundt kr 5000

Etiketter: ,

20 mars 2008

Aktivitetspark i Siljan mølle?


Kan vi skape noen helt nye aktiviteter i kommunen/idrettslaget? Skal vi lage et miljø for adrenalinkick i Siljan? Det kan bety aktiviteter som agressive skating, BMX, rullebrett og klatring. Dette er noen av "de nye idrettene" Disse fenger mange av dagens unge mer enn de gjennomorganiserte tradisjonelle idrettene med fast trening og kamptid.

Stedet for disse aktivitetene bør være i sentrum av Siljan og den nedlagte mølla burde jo være midt i blinken.
Målgruppa for en slik aktivitetspark kjører ikke bil og kort vei til parken er nødvendig for at den skal bli brukt. At mølla ligger ved badeplassen er også positivt. Noe av aktivitetsparken burde vært innendørs men mesteparten utendørs pga plassen. Innendørs kan det bygges en halfpipe. Topp sommertrening for skijibberne. På bildet til høyre ser du litt av et slik anlegg i Andebu.

Hvorfor en slik aktivitetspark?
Fordi de tradisjonelle idrettene stadig mister medlemmer mens nye spennende aktiviteter som blant annet de overnevnte trekker fler og fler ungdommer, og ikke minst for å skape aktivitet for flere ungdommer i Siljan. I tillegg kan ungdomsskolen bruke aktivitetsparken til spennende gymalternativ.

Hva vil et slik anlegg koste? Utstyr av høy kvalitet koster penger. Men dette kan det søkes tippemidler til. Eksempler på skateramper her og evigvarende uslitelige betongramper her, og ennå en type her:
Aktuell link:
Link 2, Link 3

Inne i siloen på mølla har man jo også alle muligheter til å lage Norges råeste klatrevegg eller tårn! Noe som garantert vil trekke turister til Siljan. Men om dette skal bli en realitet er det Siljans folkevalgte som til syvende og sist vil bestemme.

Her er hva rådmannen sier om Siljan mølle i budsjettkommentar 2008:
13201 Utleie av næringsbygg - Siljan mølle.Felleskjøpet har sagt opp avtalen om leie av Siljan mølle fra og med oktober 2007. Avdeling for Miljø og utvikling vil benytte lokalene i Mølla til lagerformål. Det er i budsjettforslaget ikke foreslått avsatt midler til drift og vedlikehold av bygget, men det legges opp til at videre oppfølging av bygningene tas opp i forbindelse med Økonomiplanen.

Oppdatert 22 mars:
Hva vil det koste? Rundt kr 300 000 for halfpipe og diverse skateutstyr. Veggen vil også koste rundt kr ??. Så kommer innsetting av endel vinduer i siloen. Regner man 1 million totalt så bør Siljan ha et aktivitetsanlegg vi kan være stolte over. Et slikt anlegg krever minimalt med vedlikehold og dette er en engangsinvestering.
Et slik anlegg finansieres vanligvis av kommune og idrettslag som igjen søker om tippemidler. Det vil dette prosjektet helt sikkert motta.

23 mars:
Bladet "Idrett & Anlegg" hadde i desember 2007 denne artikkelen om Modum kommune og idretten.Modum1.jpg, Modum2.jpg, Modum3.jpg, Modum4.jpg
Utrolig hva man kan få til hvis viljen er tilstede. Og Modum er langt fra enestående.

Etiketter: , ,

18 mars 2008

Må ikke være så negativ...

Vi må ha en god dialog med kommunen. Vi bør ikke være så negative. Ting må avklares i møter med kommunen.
Det er noen få slike tilbakemeldinger på mine "negative" artikler om kommunen. Helt greit alt sammen, men det må være lov å opplyse våre medlemmer om hva vi som idrettslag bør kunne forvente av Siljan kommune. Vi kan forvente et landsgjennomsnitt?

Jeg har tatt to eksempler fra Statistisk sentralbyrå i artikkelen under. "Netto driftsutgifter til idrett per innbygger" Landsgjennomsnittet et kr 412. Siljan gir kr 82!

Så tabellen som heter. "Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år" Landsgjennomsnittet er kr 1035. Siljan gir kr 302!

Slik jeg leser dette betyr det at hadde Siljan kommune bidratt som en gjennomsnittskommune så skulle idretten hatt kr 330 mer pr innbygger. Hvor mange innbyggere er det i Siljan?
Til orientering....

Etiketter: , ,

17 mars 2008

Siljan kommune blant landets dårligste. Igjen....


Statistisk sentralbyrå har nå tallene klare for 2007. Siljan kommune er atter en gang blant landets aller dårligste kommuner når det gjelder å støtte opp om idretten. Se hovedbildet.

Se også denne statistikken over netto driftstilskudd til aktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år. Sammenlign med våre nabokommuner: NettoDriftsutgifteAktivitetstilbudPerinnbygger6-18ar

Mer info om kommunens bidrag i 2007 kommer etterhvert.

Se tallene fra i fjor her.

Etiketter: , ,

11 februar 2008

Kunstgressutredningen er klar


I dag 7. februar er forprosjektet til en eventuell kunstgressbane i Siljan ferdig. Leder SiljanIL og leder i SiljanFotball har mottatt hvert sitt papireksemplar flott innbundet. Samme utredningen kan leses digitalt ved å laste ned fila under.

På vegne av styret i SiljanFotball ønsker jeg å takke komiteen for en grundig jobb. Om det kan realiseres vil tiden vise.
Kunstgressutredning2008.pdf

Etiketter: , , ,

02 februar 2008

Uorganisert idrett i Siljan


Det er noe som kalles "Uorganisert idrett". Det er utøvere som holder på med aktivitet som NIF og idrettslagene ikke driver med. Aktiviteter som NIF ennå ikke har skjønt eksisterer. Eller ikke ser inntektspotensiale i... Eksempler på dette et feks basehopping, freestyle motocross, skijibbing osv osv. Du blir ikke norgesmester i noe av dette. Eller olympisk mester. Men du kan vinne X-games i USA!

Her i Siljan er det mange ungdommer som driver uorganisert idrett på bra nivå. De fleste holder til i skibakken. Der tilbringes flere timer enn de fleste bruker på organisert idrett. Jeg kjenner gutter som bruker mer enn 15 timer i uka i skibakken. De ser på You Tube video av de beste skijibberne og de reiser i bakken og prøver selv. Uten trener og uten treningstider. Akkurat som det meste idrett var for noen år siden.

De fleste er i aldersgruppen fra 13 år. Den som har brukte mest timer i bakken og også er best for øyeblikket er Daniel Johnsen fra Øverbølia.
Han tar mange triks og salto fra alle sider.. Da heisen desverre stoppet mens jeg skulle filme fikk jeg bare tatt oppvarmingshoppene fra guttene. De ser du på denne videoen.
Som du ser på hoppet til Stian Sikane så pusher de grensene. Bruk hjelm og ryggskinne gutter!
Flere filmer ser du her:

Etiketter: , ,

30 januar 2008

Status forprosjekt kunstgrass...


I kveld 30. januar hadde komiteen sitt siste møte. Vi har nå fått innhentet det vi skal av opplysninger. Nå skal hvert komitemedlem fullføre sine delrapporter. Dette skal sendes komiteleder innen 3. februar.


Så vil endelig rapport foreligge for SIL styret og SIL fotball 10. februar. Alle dokumenter blir skrevet/scannet i pdf. I tillegg blir rapporten kopiert i 10 eksemplarer som fordeles til SIL styret og SIL fotball styret.


For komiteen

Jan Tore Christensen - leder

Etiketter:

29 januar 2008

SiljanFotball leier Kvelde kunstgress

Da vi måtte betale hele kr 500 pr kveld i gymsalen på ungdomskolen dropper vi dette. Hallen står istedet tom.
Vi leier i stedet Kvelde kunstgress. 30 minutter unna og meget bra treningsforhold. SiljanFotball leier onsdager fra 20.30 til 22 og fredager fra 17 til 18.30. Alle lag som ønsker kan trene i Kvelde.

For å bestille plass i Kvelde må du snakke med Stian Hovstø mob 99531297. Han styrer så ikke vi overbooker banen.

Etiketter: ,

Kommunen bør betale en del av grusbaneutgiftene

Det har vært masse fokus på kommunens bruk av hallen. Men husk at kommunen bruker også grusbanen gratis mange timer i uka i forbindelse med skolen. Det er hyggelig at skoleungene spiller fotball men det koster masse penger å vedlikeholde denne banen. Så mye at SiljanFotball i år ga opp vedlikeholdet da verken midler eller kompetanse var tilstrekkelig til å få banen isfri.

Det er vel ikke urimelig at kostnadene fordeles på brukerne også i dette tilfellet. Og brukerne er skolen og SiljanFotball. Skal idrettslaget betale alle kostnader på anlegg som kommunen aktivt bruker? Er ikke dette vel smålig av "den gode bostedskommunen"?

Se vedlagte fil. Den viser at SiljanFotball allerede i 2004 søkte om at kommuen betalte for SIN bruk av banen. Det er jo ikke mye forlangt.
Dette ble selvsagt avslått, men SiljanFotball skal søke ennå engang, og i løpet av neste uke håper jeg ny søknad er sendt.
Mote2004.htm

Etiketter: , ,

23 januar 2008

Om møter, møter og ennå

flere møter. Jeg leser at hovedstyret har hatt møte med kommunen. Og det er sikkert nødvendig med et møte. Men problemet er at det som regel aldri skjer noe konkret. Dette gjelder ikke bare i dette tilfellet men i de fleste styrer.Og kanskje spesielt i kommuner.

Det blir mest prat og når du reiser fra møtet tenker du "hva ble vi egentlig enige om"? Eneste konkrete er som regel dato for neste møte. Kan jo håpe det ikke er tilfelle også denne gangen, men jeg er redd det blir bare prat og ingen handling.

Når det gjelder kritikken av kommunen som i blant kommer til syne her på nettsiden så er den helt grei. Og jeg mener at den kan utvikle Siljan til å bli en bedre kommune. For alt er ikke så fantastisk bra i Siljan som noen elsker å fortelle.
Kommunen har et langt stykke igjen før den nærmer seg resten av Grenlandskommunene når det gjelder satsing på de mellom 10 og 85 år....

Etiketter: , , ,

22 januar 2008

Møte med kommunen

J.Smith,H.Vasdal og K.O.Høiseth var i ettermiddag i møte med kommunen ved Rådmann,Økonomisjef og M.Nystad fra Kultur. Utfordringene ved hallen nå, og i fremtiden, var det store temaet.SIL har lagt frem tall som viser at kommunen er en mye større bruker en vi har trudd. De betaler nå 60% av utgiftene,mens det viser seg at de bruker den faktisk 75% av tiden, og vi mener da de skal betale 75% av utgiftene, og ikke 60%.

Vi diskuterte også om SIL må kvitte seg med hallen hvis ikke kommunen bidrar mer.
SIL har sett over hallens vedlikeholds kostnader de neste årene, og det beløper seg til 650 000,- Jeg kan nevne lakking og merking av nytt gulv,utvendig beising,asfaltering av uteområde,oppgradering av dusjer og WC,rengjøring av rør til ventilasjonsanlegg,ny oppvaskmaskin og nye apparater inni hallen.
Personlig synes jeg vi bør tenke oss nøye om før vi gir fra oss hallen. Vi har så mange muligheter og stor handlefrihet når vi er vår egen herre. Men det skal selvfølgelig ikke drepe oss heller...

Kommunen skal gi oss noen svar om ca to uker så det blir spennende.
Vi fikk også høre at flere politikere har reagert på mye av den usaklige kritikken som har vært på nettsida vår. Skal vi nå frem,må vi ha saklig dialog med gode argumenter. Kanskje burde vi jevnlig hatt slike møter som vi hadde idag?

Vi skal få 10 000,- i ekstra tilskudd fra kommunen i år

Etiketter:

06 januar 2008

Hva er organisasjonstilskudd, LAM og KKD midler?

I diskusjoner om idrettslagets økonomi er det mange uklarheter. Hva får SiljanIL fra kommunen og hva kommer fra staten. Her en liten forklaring:
Den kommunale støtten kalles organisasjonstilskudd. Den er veldig variabel fra kommune til kommune. Her kan kommunene gi det de sjøl ønsker. Siljan kommune er blant de som gir aller minst.

Den statlige overføringen er tippemidler fra Kirke og kulturdepartementet(KKD). Disse kalles Lokale AktivitetsMidler(LAM). Det er kriterier for hvordan disse midlene skal brukes. De skal IKKE brukes til anleggsdrift, ikke på senioridrett, men på barn og ungdom. Spesielt ungdom. Mer om disse midlene kan du lese her:

Det er Siljan Idrettsråd som fordeler disse statlige midlene. Siljan Idrettsråd består av lederne fra SiljanIL, SiljanMC pluss kulturleder i Siljan Kommune.

Etiketter: ,

05 januar 2008

Siljan Kommunes budsjett 2008

er nå endelig vedtatt. Kommunestyret vedtok i møtet 18.12 kun en liten økning, kr 20000, i støtten til idrettslaget. Felleslista ønsket å øke støtten med kr 35 000 men dette forslaget ble nedstemt. Det betyr totalt kr 105 000 i kommunal støtte til neste år.

Kroner 20 000 ekstra til idrettslag som har mistet flere hundre tusen i automatinntekter monner veldig lite. Det vil kunne få leie konsekvenser. Ikke bare i SiljanIL, men litt spesielt her i Siljan er høye anleggskostnader. Noe som gjør situasjonen ekstra vanskelig.

Etiketter: ,

26 desember 2007

Søker også i kommunens dokumenter

Da Siljan.kommune.no sin egen søkeboks ikke virker har jeg latt vår "Søk i SiljanIL" søke også i kommunes dokumenter. Fordi det her er relevant informasjon som angår SiljanIL.
Ved å søke på f.eks siljan il tilskudd eller siljanhallen finner du saker om idrettslaget som er behandlet i kommunestyret.

Tips: Se nettadressen med grønn skrift i bunn av søkeresultatene. Da ser du om treffet er fra kommunen, gjesteboka eller siljanil.no

Etiketter: , ,

18 desember 2007

På ny tur til Kvelde...


Undertegnede var i dag ennå en gang i Kvelde for å se på kunstgressbanen. Jeg har fulgt kunstgressbanen under bygging, åpningen og nå for å se hvordan den fungerte i minus 10 kuldegrader.(Er jeg muligens skapkunstgresselsker?)
Mitt første inntrykk var skuffelse. Banen var ikke engang fri for rim. Det var også isklumper enkelte steder i banen. Her måtte undervarmen virke meget dårlig var min første tanke. Og jeg hadde helt rett fordi undervarmeanlegget er ikke ferdig før i februar! Så derfor rim og litt is.
Når det ringte til friminutt var banen full av liv. Undervisningsinspektør Sigurd Granly kunne fortelle at det alltid var storAktivitet på banen. Han fortalte også at Siljan skole lånte badebassenget på skolen deres. Mente vi hadde basseng i Siljan?
Han fortalte videre at æren for mye av dette skal gis til leder av Kvelde IL Øystein Lindhjem. Sammen med Larvik kommune. Lindhjem er visstnok en ildsjel som får til det som i utgangspunktet ser håpløst ut.
Mye av nøkkelen til å ha fått til dette er kommunens forståelse av miljøutfordringen. Her må alle kommuner bidra. Larvik kommune har investert i et miljøanlegg for oppvarming av skoler, basseng, leiligheter, kunstgress med mere.
En av montørene anslo prisen for dette miljøanlegget til 2,5 mill og han monterte gjerne et til i Siljan:)

Konklusjonen etter å ha sett dette kunstgressanlegget i drift er at:
"Ja det er fremtiden, med undervarme pga isklumper".
MEN da må kommunen være enige og se gevinsten i et slik anlegg opp mot kostnaden. For det blir som i Kvelde hovedsaklig kommunens kostnad. Men det vil trekke folk til bygda. Som igjen gir inntekter!
HER er flere tall om Siljan Kommune. Vi er kommune nr 811.

Etiketter: , ,

13 desember 2007

Stort underskudd for Siljanhallen

På gårsdagens hovedstyremøte ble det orientert om tallene for Siljanhallen. De viser store underskudd.
Hovedstyremøtet avslørte også at det er stor uenighet i styret om veien videre for Siljanhallen. Flere i hovedstyret mener Siljan kommunes bidrag til idrett er skammelig. Det ble vist til tall som var ennå værre en de som er publisert på nettsidene våre!
Økningen i organisasjonstilskuddet på kr 25 000 som skal deles med Siljan MC fremkalte ingen applaus.

Uten kompensasjon for flere hundretusen i tapte automatinntekter vil lille SiljanIL slite fremover med hallutgiftene. Idrettslaget kan faktisk bli slått konkurs den dagen strømregningen ikke lenger blir betalt.
Og den dagen kommer med dagens inntekter.
Mer tall er lovet fra organisasjonssekretær, og Pekkas referat vil snart bli lagt ut.

Etiketter: , ,

09 desember 2007

Bygg ut Siljanhallen AS


Hva kan gjøres med Siljanhallen? Den er en viktig ressurs for Siljan, men den står alt for mye tom og det koster penger.

Forslag: Bygg hallen ferdig som på bildemanipulasjonen(merk at hallen her er ferdig utbygd) og bygg 6 leiligheter oppå halldelen. 100m2 hver. Det er en uttalt målsetting at man ønsker innbyggere til Siljan og dette kan jo være en fin plass å bo. 100 meter fra skole/barnehage og i idrettsanlegget!

Dette krever selvsagt en investor, les Siljan Utbyggingsselskap. Som blir medeier i Siljanhallen AS og forhåpentligvis også vil tjene penger på denne bygningen i fremtiden. Sammen med idrettslaget som også eier litt av Siljanhallen AS.
Høres kanskje villt ut, men tenk litt på det. Det er muligens en lønnsom investering.

Etiketter: , ,

05 desember 2007

Avslag

Formannskapet avslo søknaden om støtte til hallgulv. Også budsjettet for 2008 ga bare småtteri til idretten. Kr 25 000 i ekstra organisasjonstilskudd som antagelig må deles med SiljanMC er bare en vits.
Men enkelte politikere har en viss forståelse for SIL sin situasjon og kommunen vil derfor innkalle SiljanIL til et "dialogmøte hvor man sammen konkretiserer det fremtidige samarbeidet"
Les budsjett"økning" og avslaget her:

Etiketter: , ,

03 desember 2007

Budsjettmøter både her og der


SiljanFotball skal ha sitt budsjettmøte tirsdag 4. desember. Økonomien blir ennå dårligere neste år da automatinntektene jo opphørte 1.juli dette år. Blir helt sikkert ennå et lavt budsjett.

Et annet budsjett som har stor betydning for SiljanFotballs og ikke minst SiljanILs budsjett er kommunens budsjett 2008. Rådmannen har laget kommunes budsjett og i morgen skal formannskapet godkjenne det. Det blir artig å se hva post 13800 "Idrett" er på neste år. Det må jo kraftig opp hvis kommunes vedtatte plan for idrett og friluftsliv skal nås. Denne planen utgår i 2008. Der står mange flotte ord. Og mye gjenstår hvis målsetningen skal nås. Se nøye på bildet. I tillegg står det blant annet:

"I utgangspunktet er det en offentlig oppgave å bygge og drive idrettsanlegg. I mange kommuner i landet er dette ansett som en viktig og riktig måte å bruke offentlige ressurser på. I Grenlandsområdet er det dessverre lite tradisjon for å prioritere midler til dette. Idrettslagene er i stor grad eier av egne anlegg og står for både utbygging og drift.
Fordelen med dette er at brukerne i de fleste tilfeller føler et sterkere eierskap og ansvar, og på den måten tar bedre vare på anleggene. Ulempene er at kostnadene med dette kan gå utover mulighetene for å drive aktivitetsskapende arbeid, og frivillige tillitsvalgte bruker mye tid på aktiviteter som bare indirekte er relatert til idretten. Dette kan føre til mangel på interesse og problemer med å skaffe engasjerte idrettsledere.

En hovedutfordring for idretten er å skape forståelse for arbeidet og på sikt få et større offentlig engasjement i forhold til drift av anlegg.

Innenfor rammene av dagens budsjetter har dessverre ikke Siljan kommune mulighet til å utføre mer drift av idrett- eller friluftsanleggene"
Sitat slutt

Etiketter: , ,

01 desember 2007

Siljan kommune blant landets aller dårligste!


Jeg har ment det lenge og nå er jeg helt sikker. Siljan kommune er blant landets aller dårligste kommuner når det gjelder støtte til idrett. De andre Grenlandskommunene gir mye mer enn Siljan. Kr 68 pr innbygger er prioriteringen til idretten i Siljan. Eksempelvis så gir Skien kr 602 pr innbygger, Porsgrunn kr 357og Bamble kr 257.

Idrettslaget bør i hvertfall ikke være redde for en storkommune. Det er ennå større forskjell enn jeg hadde trodd. Klarte ikke linke til tabellen, men se på bildet og fila under:
Statstikk1ds.htm

Se også denne statistikken over netto driftstilskudd til aktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år. Siljan bruker under halvparten av det de andre Grenlandskommunene gjør!!
Nettodriftsutgiftertilaktivitetstilbudbarnogungeperinnbygger6-18ar.jpg

Helt til slutt kan du se hva kommunene investerer i kulturanlegg. Dvs blant annet idrettsanlegg.
Siljan investerer som vanlig kr 0. Skien bygger ny hall...
BruttoInvesteringsutgifterTilKultursektorenPerInnbygger.jpg

OPPDATERT søndag 2. desember:
Hvorfor bruker Siljan veldig lite penger på idrett, barn og ungdom? Tjener denne kommunen veldig lite? Nei. Inntekt pr innbygger kan du se her:
DriftsInntekterPrInnbygger.jpg

Bruker vi masse penger på pleie og omsorg? Nei. Prosent av totale utgifter brukt til dette kan du se her: DriftsutgifterTilPleieOgOmsorg.jpg

Den eneste statistikken jeg kan finne hvor vi bruker mer penger enn de fleste andre er denne:
DriftsutgifterAdministrasjonOgStyring.jpg

Etiketter: ,

30 november 2007

Andebuhallen. En fornuftig løsning

Det har blitt diskutert mye rundt driften av Siljanhallen her på nettsidene. Hallen er tung å drifte for SiljanIL, og det vil bare bli verre etterhvert som hallen blir eldre og trenger mer vedlikehold. SiljanIL ber pent kommunen om å betale for sin egen bruk av hallen.
Ta en titt på hvordan de driver Andebuhallen.

Der står ordrett: Eierform og drift
Andebuhallen AS eies og drives som et aksjeselskap. Utgangspunktet for driften er at idrettslagene skal bidra med frivillig innsats, mens kommunen skal bidra med økonomisk tilskudd. Eksempler på dugnadsjobbing som er utført av idrettslagene er foruten gjennomføring av dansegallaer, snømåking, hovedrengjøring, rengjøring av garderober og kjøkken og lakkering av gulv.

Etiketter: ,

29 november 2007

Bør Siljan satse annerledes?


Siljan den gode bosted kommunen. Best i test. Flott natur. Masse fiskevann tett granskau, mygg, orm, snø, nytt gamlehjem, ny barneskole med mere. Hvorfor velger ikke ennå flere å flytte til Siljan? Befolkningdveksten er jo lav. Kan det være at folk flest ikke er så opptatt av skog og fisk? Er det litt traust og kjedelig i Siljan. Bør ting være litt mer urbant også på bygda? Jeg tror mange mener ja.

Da bør Siljan kommune profilere seg litt annerledes. Sats på ting som fenger dagens barn og unge. Profiler Siljan som kommunen med kunstgress, skøytebane, klatrevegg, skatepark, jibbepark i Siljan alpin med mere. Jeg tror det kan lokke flere til Siljan enn dagens natur og sykehjemsprofil.
Det vil koste penger men jeg tror det er en investering som på sikt kan være lønnsom.

Et av spørsmålene er hvor slike nærmiljøanlegg skulle vært samlet. Se nøye på bildet!
Det tror jeg det ville blitt strid om i dagens kommunestyre. Det er jo to "sentrum" i Siljan

Etiketter: ,

SiljanIL på infomøte

Per Arne H møtte som SiljanIl sin representant på et møte med vår hovedsponsor SB1 Telemark i går. Referat fra møtet her:
REFERATINFORMASJONSMOTE281107.htm

Etiketter: ,

24 november 2007

Stenge Siljanhallen for kommunen?

Bamble kommune skal investere 60 millioner i idrettshall. Dette sier Bambles ordfører på kommunen nettside: Det er en tung økonomisk investering for kommunen, men de samfunnsmessige ”inntektene” og investering i stedsutvikling var viktige faktorer i prosessen.

I Siljan er det en kamp til og med å få kommunen til å betale sin bruk av hallen. Hvis det ikke blir en markant bedring av kommunens tilskudd til idrettslaget her jeg et konkret forslag til SiljanIdrettslag:

Steng Siljanhallen for kommunen. Så kan de leie busser og kjøre elevene ned til herredshuset hver gang det er gymnastikk. Barnehage/SFO er heller ikke idrettslagets ansvar.
Even

Etiketter: , ,

22 november 2007

Søknad om økt tilskudd fra kommunen

Johan S,Heidi V. og Kjell O.H. skulle hatt et møte i ettermiddag med kommunen.
Nystad,Borgeraas og økonomisjefen fikk det dessverre ikke til,men vi tar det litt senere.
Dette er på bakgrunn av at automatpengene er slutt,og vi får en strammere økonomi.

Kommunen er nå en større bruker av hallen enn SIL. Enøk-tiltak i hallen,skolen,barnehagen og evnt oppvarming av en mulig kunstgrassbane skulle vært tema for dette møte.

Kommunen betaler nå 60% av utgiftene til hallen.
Johan og Kjell O. har nå brukt litt tid på hvor mye SIL og kommunen bruker,og det viser seg at skolen,barnehagen og Utebarnehagen bruker hallen 75% av tiden. Det vil si at de må bidra med mer støtte.En av grunnene til at vi bruker den mindre,er at vi ikke har noen typiske inneidretter lenger,som handball og volleyball.Skolen bruker også dusjanlegget etter hver time,det gjør ikke våre brukere like ofte.

Jeg vil også si til alle som klager over ting og vil ha forandret på noe,
må henvende seg, og legge inn søknader til f.eks SIL eller kommunen.
For å nå frem, er det viktig å bruke de rette kanaler og legge fakta
på bordet.Det gjør vi nå,og håper vi får samlet nok fakta og velbegrunnede argumenter slik at vi får økt støtte

Etiketter:

17 november 2007

Kommunen bevilget i 1974

kr 65 000 til diverse investeringer i SiljanIdrettslag. Det er vel endel mer enn i 2007.........

Etiketter: ,

01 november 2007

Hallgulv

Nå er endelig nytt hallgulv bestillt. Det blir lagret inne hos Treschow på Holtesletta fram til sommeren. Vi kjøper det nå, for prisene øker stadig. Legging av gulvet må vi ta til sommeren fordi hallen må være stengt i en måned pga lakking og merking. Dette vil koste 320 000 kr

Etiketter: ,

Ordførerkandidatene i Siljan 2007

Siljan IL sin aller øverste leder er kulturminister Trond Giske. Hans handlinger har jo de fleste idrettslag og foreninger rundt om i landet fått føle da han bestemte at staten skulle ha alle automatinntektene.
Men Giske kan jo ikke detaljstyre offentlige pengetilskudd til alle idrettslag rundt om i Norge. Det er det derfor kommunepolitikerne som har fått lov til å gjøre.

10. september dette år avholdes kommune- og fylkestingsvalg. Siljan har i år fire lister som stiller med eget program og ordførerkanidat. I den forbindelse har SiljanFotballs leder sendt de fire ordførerkandidatene i Siljan noen spørsmål om satsing på, og meninger om idrett.

Spørsmålene er de samme til alle listetoppene, og fortrinnsvis fotballspørsmål.
Førstemann ut er felleslistas kandidat Tonje Løwer Gurholt, deretter kommer APs Ole Kristian Holtan, SPs Elin Nordbø og SVs Kjell Bruflot.
Svarene fra politikerne leser du her:

Etiketter: ,

11 september 2007

Ole Kristian Holtan fikk klubba

En fotballmann på sin hals fikk ordførerklubba i Siljan. Ole Kristian Holtan er vel den i Siljan som har sett flest fotballkamper! Holtan er positiv til en dialog med idrettslaget om ting som opptar laget. Vi stilte jo Holtan noen spørsmål før valget. Svarene leser du her: 
Jeg håper på et godt samarbeide og konstruktiv uenighet mellom lokalpolitikere og idrettslaget de neste fire årene.
Webred gratulerer og ønsker Holtan lykke til i jobben.
Even
 

Etiketter:

07 september 2007

Svar fra Ole K Holtan


Kommentar: Even E påstår at kommunen bruker veldig lite på idretten. Dette reagerer Ole Kristian Holtan i Arbeiderpartiet på og ber om å få svare på kritikken. Det er det full anledning til her på Siljans mest leste nettside. Even

Innlegget fra Holtan følger:


Siljan kommune og idretten


Jeg har i den senere tid registrert en del utfall mot Siljan kommune og dennes påståtte manglende prioriteringer av idrett i Siljan. Ja, det står faktisk på trykk at Siljan kommune overhodet ikke prioriterer idrett.


Som politiker for Siljan Arbeiderparti gjennom 16 år så vil kritikken automatisk inkludere vårt parti og alle oss politikere som etter sigende ikke prioriterer riktig. Det er jo vi som har fordelt inntekter og utgifter på Siljan kommunes budsjetter.


Men hvordan ser dette bildet egentlig ut? Er situasjonen i Siljan så begredelig og svart som den kan høres ut?


Jeg mener at den absolutt ikke er det.


Det blir påstått at Siljan kommune bruker 160 tusen kroner på idrett og 0 kroner på anlegg. Dette blir jo riv ruskende feil. Sannheten er den at kommunen i budsjett for 2007 har satt av 160 tusen kroner til idrettshalltilskudd. Det er avsatt 187 tusen til direkte drift av området Siljanhallen/Trollmyra. (på bakrunn av avtalen om at skole/barnehage skal bruke området, er det en prosentvis fordeling av driftsutgiftene)


Siljan kommune setter hvert år av 210 tusen kroner til en pott som frivillige lag og organisasjoner kan søke om penger til gode formål fra. Denne potten blei for øvrig dobla etter forslag fra Siljan Arbeiderparti fra 2006.


Videre så støtter kommunen idrettslaget direkte med ca 30 tusen kroner til løypepreparering, og 25 tusen til Skifellesskapet som preparerer løypene fra bla. Viddaseter.


Verdt å merke seg er også at Siljan kommune bidro med et betydelig beløp direkte til opparbeidelse av Trollmyra. Jeg mener beløpet lå på ca 2,3 millioner som ble fordelt på kommunen og tippemidler.


Siljan kommune har prioritert et nærmiljøanlegg bak ungdomsskolen med gressbane, asfaltert håndballbane, hoppegroper etc. Her ble det investert mange hundre tusen. Som alle veit, så blir området flittig brukt til fotballkamper for de yngre.


Siljan kommune har også i fellesskap med Norsk Tipping sørget for at det kom på plass en ballbinge ved Midtbygda skole. Jeg synes vel at denne også bør tas med i en totalvurdering.


Kommunen har også bidratt med støtte til helt nye orienteringskart fra området ved Siljanhallen. Dette har igjen ført til liv og røre ved flere store orienterings-arrangementer i skauen vår. I disse dager bidrar kommunen med 100 tusen kroner i støtte til et helt nytt kart over Nord-Siljan slik at trimmere og andre i alle aldre skal kunne orientere seg gjennom stier og løyper i det flotte terrenget .


Jeg håper at noe av dette jeg nå har nevnt setter situasjonen litt i et annet lys. Nå står vi foran en ny rullering av planen for idrett og friluftsliv. Der vil selvsagt idrettslagets egne prioriteringer bli tatt med.


Jeg kan love at Siljan Arbeiderparti også framover vil sette idrett og friluftsliv høyt på prioriteringene. Sammen med all annen kulturaktivitet vi ønsker å støtte, så skal det ikke være tvil om at vi ser på dette som klart forebyggende for barn og ungdom. Samtidig så er det en berikelse i en sosial sammenheng for alle delaktige på alle nivåer. (ikke bare for oss sportsidioter).


Til slutt har jeg en klar oppfordring til alle ang. valgdagen 10 sep. :


BRUK STEMMERETTEN DIN !!


Ole-Kristian Holtan


Ordførerkandidat Siljan Arbeiderparti


Etiketter: ,

05 september 2007

Kommunedelplanen del 6 om drift

Utdrag fra del 6.3 om drift av idrettsanlegg.
I utgangspunktet er det en offentlig oppgave å bygge og drive idrettsanlegg. I mange kommuner i landet er dette ansett som en viktig og riktig måte å bruke offentlige ressurser på.
I Grenlandsområdet er det lite tradisjon for å bruke midler til dette.Idrettslagene eier ofte anleggene selv (DETTE ER FEIL. Gjelder ikke mange andre enn SiljanIL. Even).
Fordelen er at brukerne(idrettslaget) da tar bedre vare på anlegget.
Ulempene er at kostnadene ved driften kan gå utover mulighetene til å drive aktivitetskapende arbeid, og tillitsvalgte bruker for mye tid på ting som ikke er relatert til idretten. Dette kan føre til mangel på interesse og problemer med å skaffe engasjert idrettsledere.

En hovedutfordring for idretten er å skape forståelse for arbeidet den utfører og på sikt få til et større offentlig engasjement i forhold til drift av anlegg.

Egen kommentar:
Dette står faktisk i kommunedelplanen. Og jeg er 100% enig.
Det
som i dag skjer er at man bruker masse tid i hovedstyret på å diskutere drift av Siljanhallen. For vi har egentlig ikke penger til dette.
Lite støtte fra kommunen kompenseres med høye treningsavgifter. Høye avgifter gjør etterhvert at folk ikke har råd til å være med. Det er et faktum. Tre unger med på fotballen koster rundt 3500 kroner. Pluss kontingenten til SiljanIL. Totalt kr 4000.
I Kvelde koster dette 900. Og da kan du være med på all annen aktivitet i tillegg.

Even

Etiketter: ,

Kommunedelplanen 2005-2008 del 5 målsetting

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er et utarbeidet av flere aktører og til slutt godkjent av kommunestyret.
I denne planen står blant annet at anleggstilbudet rundt hallen skal styrkes samt at man må se på driftsordninger for eksisterende anlegg. Det betyr i klartekst at man skal se på driftsordninger for Siljanhallen og banene. Og at man ønsker bygge mer i dette området.

Det står også at de idretter som har stor rekruttering skal prioriteres.
Ingenting av dette skjedd pr i dag så da må det virkelig skje endel i 2008.
For man har tidligere klart målsettningene i kommunedelplanen.

Etiketter: ,

03 september 2007

Larvik kommune satser på idretten

Har fått noen tall fra Larvik kommune om hva de bruker på idrett. Ba spesielt om å få tallene rundt Kvelde IL da det er et idrettslag vi kan sammenligne oss med.
De gir Kvelde drøye 300 000 i direkte driftsstøtte. De har investert 1,8 millioner i kunstgressbanen og de har forskuttert 2,5 millioner av tippemidlene.
I tillegg til drifstøtte til idrettslagene brukte Larvik kommune i 2006 mellom 50 og 60 millioner på idrettanlegg. 45 millioner er en investering i forbindelse med Arena Larvik.
Siljan kommune brukte 160 000 på idrett og kr 0 på idrettsanlegg..........

Etiketter: ,

Kommunen klipper

Fagerlund i løpet av uka. Hadde ikke tid i dag, men lovet det gjort i løpet av uka.

Etiketter:

25 august 2007

Ikke et ord om idrett..


Siljan er en av de kommuner med dårligst idrettstilbud. Allikevel har hverken Felleslista, Ap eller Sv har noe om idrett i sine valgprogram. Felleslista er vel nærmest som "ønsker en dialog med idrettslaget"

Idrettslaget er Siljans desidert største organisasjon og er en viktig del av mange unges oppvekst.

Det er både snodig og veldig svakt at en organisasjon som er såpass viktig i nærmiljøet blir så totalt blir oversett.

Etiketter: ,

Bygda med to "sentrum"


Alle små bygder og tettsteder har ET sentrum. Ikke Siljan. Vi har nesten TO. To ubetydlige. Holtesletta pluss området rundt Sparbutikken.
Bygdas storstue Siljanhallen, ny barneskole og barnehage ligger plassert på Holtesletta. I tillegg til fotballbanene.
Lokalpolitikerne snakker om å utvide sentrum i Siljan, men det kommer til å bli vanskelig.

På en så liten plass som Siljan burde kanskje allt vært samlet på ett sted. Allt skulle kanskje vært samlet i Sentrum. Ved Sparbutikken. Det er kilometervis med flate jorder. Her kunne Siljanhall, fotballbaner, skoler og barnehager blitt bygget. Så hadde folk merket de passerte bygda. Men det er selvsagt for sent.
Prøv å forklare noen hvor sentrum i Siljan er. Man ender vanligvis opp med å forklare hvor bensinstasjonen ligger.

Når det nå er 1,5 sentrum får vi mange interessekonflikter. Jeg har foreslått for noen politikere å få bygget skaterampe og klatrevegg. Alle ønsker ikke drive organisert idrett. Ideen er godt mottatt, men hvor skal det ligge? Skal vi bygge ut sentrum så blir det ved dagens ungdomsskole. Hvor det sjelden er mange samlet. Eller skal vi legge det der det er idrettsaktivitet? Det bli i såfall ved Siljanhallen.

Siljanhallen er jo best da det er der folk samles. Mest moro for alle involverte. Men samtidig ønsker man aktivitet i sentrum. Blir ikke lett fremover dette.....

Etiketter: , , ,

30 juli 2007

Kjell Atle Bruflot, kandidat SV


Her er svarene fra Kjell Bruflot SV

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Det er mange faktorer som til sammen danner et velfungerende idrettslag. Her er noen av de viktigste for meg:  1. Felles målsetninger som gjennomsyrer hele organisasjonen. Det er når alle arbeider mot felles mål at man oppnår resultater.
  2. En demokratisk organisasjon, hvor medlemmer og grupper får komme fram med sine syn og ideer.
  3. Lojalitet mot de vedtak som fattes .
  4. Aktiv medlemsmasse som stiller opp for foreningen sin og som viser at de setter pris på den innsats styret gjør for gruppa.
  5. Foreldre som stiller opp for barn og ledere.
  6. Trenere som får utdanne seg og føle seg kvalifiserte for oppgavene de skal utføre.
  7. Et idrettslag som har plass til alle som er interessert i å være med og der alle er like verdifulle..
  8. Nært samarbeid med sponsorer, kommune og andre som kan bidrar med økonomisk støtte.Er dugnadsånden død?


Den er vel ikke død, men heller ikke på topp. Det at mange bidrar er helt avgjørende for at vi kan ha et godt samfunn og miljø i Siljan. Organisasjoner uten dugnadsånd, vil raskt forsvinne. Dugnadsånden vil dø dersom organisasjoner føler seg motarbeidet, føler seg oversett og ignorert. Dugnadsånden kan bli bedre ved at man setter fokus på saken, får ros for innsatsen, positive tilbakemeldinger og tydelige signaler på at dette er arbeid som blir satt pris på. Blir jeg ordfører vil prioritere høyt å få enda flere med på dugnader. Jeg mener at en god dugnadsånd er helt avgjørende for et godt samfunn.


Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?


I slike spørsmål vil jeg alltid innhente syn fra brukerne, hovedstyret og fotballgruppa før jeg utaler meg om dette. Det er viktig at man finner løsninger som kan være til beste for alle parter. Det er dere som vet hvor "skoen trykker" og det blir derfor viktig å høre hva dere mener. Blir jeg ordfører kan jeg love å ha en åpen dialog med alle som ønsker det. Det er viktig for meg at lag, organisasjoner og andre skal føle at de blir hørt (selv om man ikke alltid kan få innfridd sine ønsker). Gjennom åpen dialog og idè- utveksling kan vi helt sikkert finne løsninger som vil være til beste for både Siljan IL, fotballgruppa og brukere.


Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?


Her vil de samme prinsippene som ovenfor gjelde: åpen dialog, finne ut hvordan vi kan bidra i fellesskap. Finne ut av tidsrammer, økonomiske samarbeidspartnere etc. Blir jeg valgt som ordfører, vil jeg selvfølgelig stille meg åpen for å finne måter å hjelpe til med et slikt prosjekt. Jeg har som sagt stor tro på at felles innsats for en sak, gir gode resultater.


I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier Siljan IL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?


Ja, dette er en sak som man bør se nærmere på. Jeg har dermed ikke sagt at kommunen skal overta Siljanhallen. Det er klart at det er et stort arbeid som nedlegges av Siljan IL i forbindelse med Siljanhallen og kanskje er det for stort i forhold til lagets størrelse. Det er i alle fall et spørsmål det går an å diskutere med tanke på å få finne bedre løsninger enn det vi har i dag.


Har Siljan SV noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?


Vi har ikke satt opp noen konkrete mål for idretten i Siljan, men vi ønsker et nært samarbeid med organisasjoner for å utvikle målsettinger sammen. Vi vil innby lag og foreninger til å bli med i de politiske prosesser. På denne måten kan vi få til en dynamisk og god politikk. På den måten håper vi på å få inspirerte og engasjerte innbyggere. Med glød, stå på humør og samarbeid på tvers av grupper og politiske partier kan vi få til mye. Siljan SV vil at vi sammen skal utforme målene for idretten i Siljan. Blir jeg ordfører kan jeg love at det ikke vil ta lang tid før dere vil høre fra meg.


Vi legger også stor vekt på at innbyggerne skal trives i Siljan. Fysisk aktivitet er viktig for velvære og det er helt klart at Siljan IL gjør en kjempeinnsats for dette. Dere bidrar også til at mange barn og unge har gode og meningsfulle fritidstilbud. Det er trenere og ledere som legger ned en kjempeinnsats for at egne og andres barn skal trives og ha det bra. Jeg har veldig lyst å bli med å utvikle dette viktige arbeidet videre som ordfører.


Siljan SV ønsker et rikt kulturliv i bygda. Dette skaper etter vår mening identitet og etablerer fellesskap. Idretten er helt klart en del av dette kultubegrepet.


Uansett hvordan det går med SV og valget, vil jeg ønske dere lykke til i det videre arbeid. Stå på og takk for den store innsatsen dere legger ned.
Kjell Bruflot

Etiketter: ,

Ole Kristian Holtan, kandidat AP
Her er svarene fra Ole Kristian Holtan. Spørsmålene er de samme til alle listetoppene.

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?
Min oppfatning er at et velfungerende idrettslag ivaretar alle dets medlemmer etter lagets egne intensjoner og målsettinger.
For at det målet kan nås må mange grunnleggende forutsetninger for en god drift være tilstede. Jeg tenker da på selve organiseringen,økonomi,anlegg, aktive medlemmer og eventuelle støttespillere.
Videre bør god kommunikasjon mellom de forskjellige gruppene internt i laget være god, samtidig med at kommunikasjonen når ut til alle medlemmene.
Uansett så tror jeg at alle lag er avhengige av alle ildsjelene som trekker i diverse tråder innad i gruppene. Jeg tror vi alle kjenner en slik en i laget , han eller hun som alltid står på litt ekstra for alle andre.
Et velfungerende idrettslag vil være en meget viktig bidragsyter for å fremme viktig barne- og ungdomsarbeid, noe som igjen gir oss en god fellesarena for læring av samhold, respekt og toleranse. Jeg ser også på et veldrevet idrettslag som et ypperlig sted for integrering av våre nye landsmenn. I idrettslaget skal alle behandles likt uansett kulturell bakgrunn.
Godt barne- og ungdomsarbeid i et idrettslag vil utvilsomt gi oss igjen med renter når de aktive podene etter hvert blir voksne .Uansett vil et velfungerende idrettslag gi oss mange gode sosiale relasjoner uansett alder.

Er dugnadsånden død?
Jeg tror ikke dugnadsånden er død. MEN, den ligger nok litt i dvale mange steder. Det ser ut til for meg at i takt med stigende velstand og mer penger i lommeboka til de fleste, så daler noe av interessen for å ta i et tak sammen. Vi har liksom ikke tid lenger, og det synes jeg er veldig synd. Jeg tror vel kanskje at det også går på selve organiseringen og evnen til å motivere til dugnad. Jeg var sjøl med på dugnaden da vi bygde Siljanhallen, og det er ikke tvil om at det var en suksess den gang med svært mange delaktige. Et annet eksempel på god dugnadsånd var jo byggingen av grendeskolen i Opdalen. Uten tvil vil de såkalte ildsjelene også være helt sentrale for enhver gjennomføring av fellesinnsatsen. Jeg føler meg ganske sikker på at viktigheten av dugnader ikke vil bli mindre viktig i framtida, heller tvert imot pga. de krav vi sjøl setter til diverse tilbud.
Dugnaden fortsetter, vi må bare finne "ånden"

Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?
I utgangspunktet vil det gi idrettslaget og brukerne mange fordeler ved å samle fotballanleggene. Det vil utvilsomt gi en gevinst i å drifte ett område i stedet for to. Samtidig må man jo vurdere for eksempel garderobekapasiteten og parkeringsmulighetene ved å sentralisere banene. Men selv om det også er noen utfordringer i dette, så vil jo området kunne syde av aktivitet f.eks ved å kunne arrangere cup'er etc.

Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?
Kunstgrass er populært, ja. Siljan kommune vil helt sikkert være med i en vurdering av et slikt prosjekt. Det betyr ikke at jeg her og nå foregriper begivenhetenes gang og fordeler ansvar og økonomi. Her må det tas vurderinger ut fra prosjektets innhold og omfang. Her har sikkert idrettslaget en stor jobb foran seg. Personlig er jeg jo over middels interessert i fotball, så en positiv innstilling til tanken om kunstgrass har jeg nok. Men her er det sikkert mange forskjellige meninger, og selvsagt en økonomisk side det må tas stilling til.

I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?
Spørsmålet om hvem som bør drifte Siljanhallen er nok litt vanskelig å svare ja eller nei på uten et nødvendig tallmateriale å forholde seg til. Jeg kjenner ikke den nåværende økonomien til idrettslaget godt nok til det heller. MEN, jeg ser absolutt argumentene i dette. Derfor synes jeg det kan være en god ide med en dialog på dette til høsten. Se på nåværende avtaler, og evt. kunne vurdere hva konsekvensene av et omvendt forhold ville være. Resultatet ville kanskje være at det beste for idrettslaget fortsatt er å være eier. Hvem vet? Men som sagt, et forhold verd å lufte.

Har AP noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?
Arbeiderpartiet i Siljan har som mål å støtte alle frivillige lag og organisasjoner i bygda vår, herunder også idrettslivet. Vi har i de seneste åra doblet den økonomiske støtten til slike formål. Vi vil i kommende periode være spesielt opptatt av forebygging blant barn og ungdom. Her mener vi bestemt at idretten spiller inn med en betydelig positiv rolle i så måte, i likhet med andre typer organisasjoner som musikkorps og fiskeforening til eksempel. Når det gjelder konkrete mål for idretten som sådan, vil det måtte være idrettslaget sjøl som setter seg måla. I neste omgang vil vi politikere prøve å legge til rette for at disse måla kan nås ut fra gitte forutsetninger.
Vi har en meget positiv holdning til idrettslivet generelt, men det er viktig å fokusere på helheten, og ikke bare enerne.

Etiketter: ,

29 juli 2007

Tonje Løwer Gurholt, kandidat Felleslista

10. september dette år avholdes kommune og fylkestingsvalg. Siljan har i år 4 lister som stiller med eget program og ordførerkanidat.
I den forbindelse har webredaktør sendt de fire ordførerkandidatene i Siljan noen spørsmål om satsning på og meninger om idrett. Fortrinnsvis fotballspørsmål. Førstemann ut er felleslistas kandidat Tonje Løwer Gurholt. De tre andre kandidatene kommer etterhvert.

Even


1. Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Et lag som klarer å gi idrettstilbud som ungene ønsker.

Et lag som har ro, orden og positivt engasjement blant de aktive barn og voksne.

Et lag som har økonomien under kontroll.

2. Er dugnadsånden død?

Nei, det er den ikke. Det foregår mye dugnadsinnsats i Siljan, men vi kan bli mye flinkere. Som i så mange andre tilfeller er det ofte de samme personene som stiller opp. Hvis vi alle tok litt mer ansvar, hadde det løftet dugnadsbidraget mye. Felleslista har et punkt i programmet om å lage en "ressursbank" over frivillige. Kanskje det kan være med på at bl.a SIL får med flere enn de vanlige som er villige til å gjøre en dugnadsinnsats.

3. Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?

Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes det er viktig at Siljan har fotballbaner også andre steder enn kun på Midtbygda. Jeg ser det økonomiske aspektet ved sentralisering, men jeg mener likevel at Fagerlund må bevares. Slik kan flere unger ha en fotballbane de selv kan sykle til. Slik kan vi spre fotballaktiviteten ut i flere nærmiljø.

4. Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?

Felleslista skulle veldig gjerne godt til valg på å skaffe Siljan en kunstgressbane i løpet av neste kommunestyreperiode. Vi vurderte det, men det ble et såpass dyrt prosjekt at vi for å være økonomisk forsvarlige ikke ville love det. Vi er derimot interessert i dette dersom det likevel viser seg å være innenfor økonomiske rammer, og hvis det er det idrettslaget selv vil prioritere høyest.

5. I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?

Jeg synes det er svært viktig at frivillige lag og organisasjoner har gode kår i Siljan, men jeg tror det er riktig at de eier sine hus og anlegg selv. Kommunen må yte økonomiske bidrag, så er det opp til de ulike lag og foreninger å benytte midlene der de selv ser behovet. Når det gjelder kommunens bruk av Siljanhallen er det svært viktig at kommunen betaler for sin bruk, men det har jeg forstått at kommunen gjør.

6. Har felleslista noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?

Felleslista har fokus på frivillige lag, barne- og ungdomsarbeid og fysisk aktivitet blant barn og unge. Noen av punktene er dette:

* Vi ønsker tiltak som kan styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge.

* Vi ønsker å opprette en "ressursbank" med frivillige som administreres av kommunen. Slik kan vi enklere samordne dugnadsinnsats for enkeltpersoner og frivillige lag.

* Vi ønsker å ha en god dialog mellom kommunen og frivillige lag for å styrke deres aktiviteter.

Tonje Løwer Gurholt

Ordførerkandidat for felleslista Venstre, Høyre og Krf

Etiketter: ,

Snart valg

Siljan IL sin aller øverste leder er kulturminister Trond Giske. Hans handlinger har jo de fleste idrettslag og foreninger rundt om i landet fått føle da han bestemte at staten skulle ha alle automatinntektene. Men Giske kan jo ikke detaljstyre offentlige pengetilskudd til alle idrettslag rundt om i Norge. Det er det derfor kommunepolitikerne som har fått lov til å gjøre.

10. september dette år avholdes kommune og fylkestingsvalg. Siljan har i år 4 lister som stiller med eget program og ordførerkanidat.
I den forbindelse har webredaktør sendt de fire ordførerkandidatene i Siljan noen spørsmål om satsning på og meninger om idrett. Fortrinnsvis fotballspørsmål.

Førstemann ut er felleslistas kandidat Tonje Løwer Gurholt. Deretter kommer etterhvert APs Ole Kristian Holtan, SPs Elin Nordbø og SVs Kjell Bruflot

Etiketter:

28 juni 2007

Kommunalt eierskap av Siljanhallen?

SiljanIL er ei en særstilling i forhold til andre idrettslag ved at vi eier Siljanhallen.
Gjerpenhallen, Gulsethallen, Kveldehallen  er alle eid av kommunene og lagene leier brukstid.
Hos oss er det motsatt. Kommunen leier av laget. Stikk imot all vanlig praksis.
Alle undergrupper er tjent med en bedre økonomi i hovedlaget. Hovedlaget bør derfor sterkt vurdere å selge hallen til Siljan kommune hvis det er mulig, for deretter som alle andre idrettslag å leie den tilbake.
Vi sliter økonomisk i SiljanIL og vil gjøre det så lenge anleggskostnadene er som idag. Helt hinsides...
Even

Etiketter:

27 juni 2007

Siljanhallen. Et pengesluk

Siljanhallen. SiljanIL sin flotte storstue er et pengesluk.
Idrettslaget eier denne hallen og må derfor dekke mesteparten av utgiftene selv.
Vis meg et idrettslag med så få medlemmer og en slik flott hall!

Bare strømutgiftene til hallen ligger på mer enn 100 000 kroner i året. Det føres et eget regnskap over hallen. Tallene jeg har er fra 2005 og totale driftsutgifter da var 641 000 kroner.
Denne hallen vil suge kassa i SiljanIL tom hvert eneste år hvis vi ikke klarer få opp inntektene på denne.
Den brukes masse av skolen til gym. Kommunen må derfor ta en større del av utgiftene på hallen. Blir jo helt feil at SiljanIL skal besørge gymhall for skolen?

Hvorfor kan Kvelde tilby medlemmene ski, fotball med kunstgressbane, idrettskole osv for kr 300? Fordi Larvik kommune ser viktigheten av et aktivt idrettslag. Hvor flest mulig har råd til å være med. Her i Siljan vil det bli dyrere og dyrere. Fordi anleggskostnadene dekkes nesten utelukkende av oss medlemmer. Og anleggskostnadene er skyhøye!!!

Her har hovedstyret en utfordring.
RegnskapHallen2005.htm

Etiketter: ,

26 juni 2007

Befaring med kommunen i dag

Rune Sølland fra kommunen og Even hadde i dag et møte på Trollmyra. Møtet dreide seg om mulighetene for utvidelser av fotballanleggene rundt hallen.
Sølland så ingen problemer med noen av forslagene. Han fortalte litt om veien videre hvis vi bestemmer oss for å utvide. Punkt en er at vi må vite hva vi ønsker. Deretter må det tas kontakt med grunneier som må være villig til å avstå grunnen. Og få en avtale og pris på arealet. Dette går vanligvis greit.
Så kan vi starte prosjekteringa av selve anlegget.

Når anlegget er prosjektert kan det søkes støtte fra kommunen og fra spillemidlene.
Denne søknaden er meget omfattende og fristen for spillemidler er visstnok 15.oktober. Det er nærmest umulig å rekke da det ikke er vedtatt noe som helst ennå.

Jeg vet heller ikke hva styret kan vedta i en såpass omfattende sak. Mulig det må fremlegges som forslag på neste årsmøte, og at årsmøte tar stilling til dette. Eller om vi innkaller til et ekstraordinært årsmøte til høsten i forbindelse med denne saken.
Jeg kommer til å legge fram et av forslagene på neste styremøte så får styret bestemme den videre saksgangen.

Etiketter: ,

23 juni 2007

Kvelde. Noe å bli imponert av


Nyskjerrig på hvordan Kvelde kan bygge kunstgress med undervarme gjorde at jeg i dag reiste bort for å kikke på anlegget og snakke litt med primus motor i Kvelde IL, Øistein Lindhjem.
Kvelde har ikke egene utskilte grupper som fotball, ski eller andre undergrupper. Allt styres av hovedstyret. Det er en felles økonomi for hele laget. Fordi det er vanskelig å finne folk som ønsker bli med i styrene. Derfor et felles styre.
Totalt har laget 713 medlemmer. 300 spiller fotball. Budsjettet mener jeg var på rundt 700 000. Store inntekter fra spilleautomat var aldri brukt til drift av laget men det har hele tiden blitt investert i utstyr og baner.
Kvelde idrettsplass ligger bak skolen. Der har det lille driftige laget en nydelig 11er gressbane, en mindre gressbane med X antall nye mål, lysløype, skytterbane, snart basketbane og snart kunstgress 11er med undervarme! Allt samlet på ett sted.

Så til den største investeringen kunstgressbanen. Hvordan er det mulig? Banen var først planlagt uten undervarme da utgiftene til oppvarming ligger på rundt 300 000 i året. Prisen på banen var da 6,5 millioner. Må legge til at den bygges på en eksisterende grusbane. Så for kort tid siden ble man enige med kommunen om en modell for oppvarming. Kommunen skal bygge et fyringsanlegg som skal varme opp skolen og leiligheter som skal bygges i området om kort tid. De lot også banen knytte seg til dette anlegget. Gratis.
Da ble det selvsagt undervarme i banen. Totalt kom banen da på 7,5 millioner. Spillemidler utgjør 2,5 mill, kommunen 2,8 mill og Kvelde IL resterende 2,2 mill. Veldig mye ble gjort på dugnad og man regnet med at man ville slippe låne noe som helst pga all dugnaden.
Vet ikke om jeg skal si det men treningsavgiften i Kvelde IL er kr 300 for alle under 20 år. Allikevel er det folk der som klager på at det er dyrt.....

Larvik kommune så også verdien av å ha en kunstgressbane rett ved skolen. Til ungenes frie benyttelse hele året. Så det er faktisk mulig å få til. Men kommunen må se verdien av slike anlegg. Det gjør tydeligvis Larvik kommune.
Husk at vi måtte betale for to stk søppelkasser.....
Hovedbildet viser Kveldes formann, banemester mm til venstre og anleggslederen til høyre.

Bilder fra Kvelde idrettsanlegg her:

Etiketter: , , , ,

13 juni 2007

SiljanFotball får dispensasjon

fra vanningsrestriksjonene. Det er jo bra. Vi skal jo oppgradere og etterså hele banen om få dager. Da må det jo vannes etterpå.

Etiketter:

11 juni 2007

Vanningsrestriksjoner på Trollmyra

Visstnok samme hvert eneste år. Og muligens det som gjør at Trollmyra ser ut som den gjør. Vi får ikke vanne banen. Siljan kommune har kontaktet oss angående vanningen av Trollmyra. Det er visstnok restriksjoner. SiljanFotball skal møte teknisk etat på Trollmyra 18 juni om dette.

SiljanFotball søkte i vinter om vanningsdispensasjon, men vi har fremdeles ikke fått svar...
Hvis kommunen har så dårlig kapasitet på vannettet at man ikke kan vanne fotballbanen et par timer i uka så er det latterlig. Eller sørgelig.
Vi bor litt over 2000 mennesker her i bygda og langt ifra alle er tilknyttet kommunes vann nett. Allikevel har man problemer med vannforsyningen....

Banen skal oppgraderes 20 juni og trenger vann og pleie i hele sommer. Den saken er udiskutabel. Ingen vanning, ingen oppgradering.

Etiketter: ,

02 mai 2007

Gratulerer Siljan kommune

SiljanFotball spurte i dag Siljan kommune om 2 stk søppelkasser til bruk på Trollmyra. Fordi vi ønsker holde området fritt for søppel.
Jada det skal vi ordne var svaret. Men det koster 2600 kroner pluss mva.
Vi kunne jo bare latt søpla blåse rundt i området. Og spart 2600 kroner.
Det er vel det man kaller satse på idretten.

Etiketter:

08 februar 2007

Masser fra skoleutbyggingen

vil bli brukt til å forlenge grusbanen. Allum har sjekket dette med
kommunen og det vil bli endel masse til overs.
Denne overskuddsmassen vil da bli brukt til å forlenge grusbanen.

Billig og bra for både SiljanFotball og utbygger av skolen.
Utbyggingen starter om ikke lenge.

Etiketter: ,

30 januar 2007

Ny befaring på grusbanen

i morra torsdag. Denne gangen sammen med Allum transport, Jan Tore og muligens skigruppa. Det skal sees på hvordan lysløypa kan flyttes. Bør gå greit å finne en løsning på dette. Fortsettelse følger....

Etiketter: ,

25 januar 2007

Ja til forlengelse med 15 meter

SiljanFotball fikk svar fra Siljan kommune i dag ang utvidelse av grusbanen. Det er innvilget en forlengelse på 15 meter mot barnehagen og skolen.

15 meter er fantastisk mye mere plass. Det er hele 750m2 ekstra. Banen vil da kunne bli 75x50 meter. Den er også stor nok til å kvalifisere til støtte fra tippemidler.

NFF anbefaler 50x30 for syverfotball. Det betyr at det kan spilles to kamper samtidig her en gang i fremtiden.

Hvis vi klarer å få til en bra løsning for skigruppa. Og det skal vi klare.

SvarFraKommunen.jpg

Etiketter: ,

23 januar 2007

Det vil bli gitt JA fra kommunen

til utfylling av grusbanen. Med diverse forbehold. Blant annet at Siljan IL samtykker i planene. Dette fordi lysløypa må flyttes noen meter. Mer detaljer om hvordan dette skal gjøres får dere når papirene kommer fra kommunen.
PS: Hvis du lurer på hvordan SiljanFotball kan tenke på dette med stort driftsunderskudd så er det fordi vi har blitt tilbudt stein til utfyllinga nesten gratis:)

Etiketter: ,

30 desember 2006

Islegge Trollmyra?


Med disse grønne vintrene selges det flere skøyter enn noen gang. Isstadion i Skien er smekkfull av folk i alle aldere.

Hva må til for å få til en isstadion også i Siljan? Er det veldig omfattende? Kan man for eksempel islegge Trollmyra?

Jeg mener Borg IF var store på bandy for en del år tilbake. Mener da at de brukte å islegge Borgstadion.

Bare en tanke på en regnfull 30. desember 2006.

Etiketter: ,

01 desember 2006

Befaring med kommunen

Kommunen var torsdag på befaring på grusbanen. Det ble forklart hvordan det er tenkt fyllt ut. Videre saksgang er først en søknad til kommunen med ønsket tegnet inn på plankart.
Det er sendt i dag fredag.
Hvis ja fra kommunen skal SiljanIL sitt hovedstyre vurdere planene.

Etiketter: ,

14 september 2006

Ballbinge i Siljan


Midtbygda skole har bygget ballbinge. Flott at man har fått laget et slikt nærmiljøanlegg her i Siljan.
Her vil det forhåpentligvis bli masse aktivitet også utenom skoletid.
Bildet viser endel av dugnadsgjengen torsdag kveld.

Flere bilder her:

Etiketter: , ,