01 november 2007

Velkommen til damegruppa


Hva og hvem er vi?
Damegruppa i Siljan Idrettslag består for tiden av 24 damer i sin "beste"
alder. Vi møtes hver andre onsdag i måneden i møterommet i Siljanhallen
kl. 1900. To medlemmer har møtet hver sin gang. Servering er smørbrød,
kaffe og kake. Utlodning har vi på hvert møte.
Hvem styrer?
Styret for 2007 består av leder Gro Dahler, nestleder Ellen Kløverød,
kasserer Mona Lise Baklid, sekretær Sissel Jeilen, styremedlem Bjørg
Berntsen og varastyremedlem Tove Lunde.
Hva gjør vi?
I løpet av året har vi to basarer og en mannekengoppvisning. Dette gjør
vi for å få inn penger. Vi sponser idrettslaget med utstyr til hallen og
gir penger til gruppene når de trenger ekstra utstyr mv. Av og til trengs
det en ekstra opprydding i skuffer og skap og utskifting av gardiner mv.
Da trår Damegruppa til.
Vil du bli medlem?
Har du lyst til å være med i gruppa vår er det bare å møte opp. Vi har
det koselig sammen og vil gjerne ha med flere.
Velkommen

Etiketter: