25 november 2008

Skihistorie fra 86-87Fant idag et avisutklipp med intervju av Ole Kristian Rød og Ole Kittilsen som jeg antar er fra 1986. Det var da planene om skisenter i Siljan først ble fremlagt. Det var dengang planlagt en løype fra Middagskollene og ned til Havretjern og en annen løype fra samme topp punktet og helt ned til Opdalsvannet. Parkering med plass til 300 biler var planlagt ved Havretjern.

Etiketter: ,

10 april 2008

SiljanIL`s nestor, Ole Kittilsen.

Undertegnede hadde i dag en lengre prat med Siljan Idrettslags nestor Ole Kittilsen. Ole Kittilsen var i ni år Siljan Idrettslags formann under lagets kanskje mest aktive periode, syttitallet.
Ole er en mann med solid ledererfaring. I 47 år var han ansatt på NEBB (nå ABB). Han var i 25 av årene fagforeningsleder i bedriften. I årene 72-92 satt han i kommunestyre og formannskap i Siljan kommune. Han var ordfører i Siljan fra 1984-1987 og han fikk Kongens fortjenestemedalje i 2003.
Ole Kittilsen er idag 79 år men er allikevel levende opptatt og oppdatert på både kommunepolitikken og idrettslaget i Siljan.


700 medlemmer i 1970

Når kom du med i idrettslaget?
"Jeg kom med i idrettslaget i 1970 og satt vel som leder til 79. Medlemstallet var såvidt jeg husker rundt 700 medlemmer. Vi drev med ski og fotballen startet opp i 70. Deretter kom orientering og bryting. Friidretten drev bare med idrettsmerke"

Ingen ville være leder
I dag sliter vi med å finne folk til styrevervene. Hvordan var det i syttiårene? "
Det var ikke vanskelig å finne folk til å sitte i styret men det var verre å finne ledere. Ingen ville ha den jobben. Gamle Siljanfolk ville ikke være ledere" ler Ole.

Ikke noe problem med et styre
I utgangspunktet så var SIL et styre, så delte dere idrettslaget opp i undergrupper. Hvorfor?
"For at man skulle ha hvert sitt felt å jobbe med. Det var mye arbeid med ski og fotball den gangen. Så var det jo ikke alle som var interessert i alle gruppene men ville jobbe med sin interesse. Men slik som det er i dag med veldig få i gruppene så er det ikke noe problem å ha et styre. Så kan man ha forskjellige utvalg på maks tre mann. Det er mer enn nok."

Lite snø
70 årene var en aktiv anleggsperiode i SIL. "Vi bygde både Søntvedtbakkene og Fagerlund på den tiden. I tillegg var det også dårlig med snø på den tiden så vi måtte bygge om både Grorud og Tokleivbakken for rennene måtte flyttes dit pga her var det snø. Og langrenn foregikk inne ved Langlidalen også på grunn av lite snø i bygda"
"Husker vi reiste av gårde med bilen full av pølser og brus som skulle selges langt inni Grorudskauen
. Vi var aldri hjemme på den tiden" sier kona Bodil som de fleste kjenner som ivrig i idrettslagets damegruppe. Bodil har aldri skofta et møte på 35 år i damegruppa!

Legge ned Fagerlund
Hva mener du om å legge ned Fagerlund. Du var jo med å bygde den?
"Nei nå har jo idrettslaget Trollmyra og er det ikke bruk for Fagerlund så er det bare å legge den ned. Man kan jo ikke jobbe seg ihjel med alle banene" mener Ole.

Idrettslaget betyr mye for kommunen
Hvor mye betyr idrettslaget for Siljan kommune?
"Det betyr mye. Det har det alltid gjort. De man greier å engasjere i idrettslaget så de slipper havne på skråplanet, det har mye å si. Hadde vi ikke hatt idrettslaget ville mange flere havnet i trøbbel. Vi har noen som faller utenfor, men de ville vært flere uten et idrettslag.
Det er helt sikkert."

Om å gjøre å ha idrettsinteresserte folk i kommunestyret
Ole har sittet som ordfører i kommunen og vet hvordan tingene fungerer. Da jeg spør om kommunen bør bidra med mer i støtte til laget svarer han ja. Minst 150 000 i organisasjonstilskudd. I syttiårene var det mange interesserte i idrettslaget som også var med i kommunestyret! Der ligger det mye. "Om å gjøre å ha idrettsinteresserte folk i kommunestyret" humrer Ole og ramser opp kommunestyret og idrettstyret som var mye samme personer.

Idrettslaget bør eie hallen
Bør idrettslaget eller kommunen eie hallen?
Idrettslaget bør eie hallen. Så sant det er mulig og det er jo ikke noe gjeld på hallen. Kommunen bør bidra så idrettslaget kan eie hallen uten å knekke ryggen økonomisk. Det har kommunen råd til. Kommunen hadde fått mye større utgifter uten idrettslaget. For mange hadde som jeg sa havnet på skråplanet. Og det hadde kostet mye mer om enn på et annet budsjett avslutter Ole Kittilsen.

Etiketter: , ,

29 mars 2008

Årsmøtereferater hovedstyret 1974-1985


Hovedlagets årsmøteprotokoll fra 1974 til 1985 er avfotografert. 250 sider med verdifull historie. Visste du at SiljanIL har hatt en deltager med i New York marathon?
Protokollen her:

Etiketter: ,

SiljanFotballs historie i kortform

Her følger SiljanFotball historie i kortversjon. Det er dessverre enkelte år jeg ennå ikke har funnet referater fra, men det dukker kanskje opp etterhvert. Kortversjonen er basert på denne boka:
Bildet viser Holteslettas lag i Siljancupen 1977. Navn her:

1970: Ole Kittilsen formann. Starten på SiljanFotball moderne historie. Asbjørn Bentsen sentral med mange oppgaver. Ole Kittilsen formann. Et lilleputtlag påmeldt. De fleste sentrale de kommende 20 årene her:

1975: Åge Gonsholt formann.

1976: Jan Jensen formann. Lite dokumenter frem til 1976 men et bilde fra 75 her:

1977: En aktiv formann Bernhard Kristensen. 150 aktive spilte 100 kamper. Jobber for å få til klubbhus til Fagerlund. Jobber med å forlenge banen. Fotballdag 15 mai. Sliter med dårlig bane og ønsker en bane til eller ei treningsløkke. Liten dugnadsinnsats og vanskelig å finne trener og oppmenn. A-laget sliter med å få 15 spillere til å trene jevnlig. Kun 6-7 trofaste. Arne Gaarden fremheves.

1978: Ingar Holte formann. Store problemer med folk til trener og oppmenn. En liten gjeng har alle jobbene og disse slites. 6 lag må dele Fagerlund samtidig og det finnes ingen plass å skifte eller gå på do. Det er et stort problem. Et hyggelig moment var at 2 jenter har vært med i fotballen!

1979: Walther Gjertsen formann. Dugnadsinnsatsen "et sorgens kapittel". Vært mye uten hjemmebane. "Noe er galt med dere foreldre når trener må kjøre to ganger til byen for å få med ungene deres" Walther viser spillerne for første gang joggesko med gummipigger som er meget gode på vinterføre. Mange bestilte disse. A-laget trener tre ganger i uka fra nyttår. Sirkeltrening inne en gang i uka. Søkte kommunen om lønn til banemann Fagerlund. A-laget nr 6 i laveste divisjon. "Ikke så bra men så har de ikke trent heller" jfr årsmeldinga

1980: Walther Gjertsen formann. Mye snakk om skaffe brakker til Fagerlund. Satte til slutt opp en lite utedo. Nytt gressteppe på Fagerlund. Fikk inn kr 25000 på reklame. A-laget midt på tabellen i nederste divisjon.

1981: Ingar Holte formann. Kjell Ludvig Nilsen blir trener for a-laget. Bra trøkk rund laget. Willy Solberg kaptein. Mange spillermøter. Forslag fra formann om treningsavgift møter liten forståelse hos seniorlaget. Fotballgruppa holder for første gang eget årsmøte.

1982: Ingar Holte formann. Mary Nygård første kvinne i styret? Siljancupen innbragte kr 19000. Sponsoravtale Strandberg gir kr 6000. Driver bingo. Alle trenere i aldersbestemt fikk kr 1000 for jobben. 22 tilstede på årsmøtet på Solvika. Debatt rundt juniorenes tur til cupfinalen i Oslo da denne hadde kostet fotballgruppa kr 6000. Klarte ikke finne ny leder eller kasserer til fotballstyret. A-laget vinner 7. divisjon.

1983: Arne Rød formann. Lagspåmeldingsfrist 15 januar. 8 lag påmeldt pris kr 4725. Gis tilbud til de som går i 1 til 3 klasse om å spille på miniputtelaget. Juniorlaget har ansvaret for billetsalget under a-lagets hjemmekamper. Tallakstad er bingoansvarlig. Styret vil "etter mange gode argumenter legge frem forslag om innføring av treningsavgift på neste årsmøte"
A-laget rykker direkte ned i 7 div igjen. Klubbhus bygget på Fagerlund.

1984: Arne Rød formann. Jan Ove Fjeld trente a-laget som ble nr 5 i 7 divisjon. Jevnt oppmøte på 20 stk hele vinteren og det ble servert solbersaft. 20 navngitte jentespillere får ikke begynne med fotball pga kapasiteten på Fagerlund er sprengt! Siljan Kommune: "Hvor lenge må vi leve under disse uverdige forhold?"

1985: Paul Lunde formann. A-laget ble trent av Kjell Morten Lunde. 9-10 spiller i snitt på trening. Nr seks i 7 divisjon. Totalt 150 spillere. Fagerlund trenger avlastning.

Så hopper det helt til 1991. Skal leite etter papirer som mangler...

1991: Leder Karsten Helgerud. Eget juniorstyre på 3 personer. 14 lag påmeldt. Julelotteri og bingo. Torgunn Helgerud fikk lederpris. Siljan må stille med dommer ellers får man ikke melde på lag. Lunde trener a-laget. Dårlig økonomi. Fotballavis gis ut. Tippebrev en suksess. Småjenter, gutterlag og juniorlaget vant sine serier. 33 stk på årsmøtet.

1992: Leder Karsten Helgerud. A-laget trenes av Asbjørn Bentsen og John Tufte er lagleder. Kjell Ludvig Nilsen trener juniorlaget. Willy Solberg trener junior guttelaget og juniorjenter. Trenerlønn til alle. Fra kr 2000 og til kr 8000 avhengig av hvilket lag. Jobbes med grusbane ved hallen. Vurderer lodde ut en bil. Ønsker fotballkamp mellom politikere og idrettslaget.

1993: Leder Karsten Helgerud. Kassa tom. Fotballavisa ga 22000 i annonseinntekter og utgiftene var kr 7000. Fotballgruppa klager over hall leien i Siljanhallen. Må forhandle pris til arrangementet "Fotballens dag". Ble muligens ikke enige for hele arrangementet inkludert festen ble flyttet til ungdomsskolen.

Så var det ikke skrevet mer i boka........Dukker forhåpentligvis opp noe etterhvert. Eller kanskje noen husker noe.

Etiketter: ,

27 mars 2008

Fotballhistorien fra 1970 til 1993


Som endel kanskje allerede vet så har vi masse flott idrettslagshistore "her og der". Jeg fant i kveld en protokoll med fotballreferater fra fotballens start i 1970 og frem til 1993.

Mange artige episoder og man sleit med det samme som i dag. Blant annet var det iblant vanskelig å få noen til ta på seg styreverv. Og noen hadde mange verv.
Du kan lese 180 sider fra ansettelser av trenere, spillermøter og årsmeldinger med mere her:

Etiketter: ,

29 desember 2007

Et historisk dykk til 1970 m lilleputtlaget


Med tanke på dagens store aktivitet på lilleputtnivå(heter vel ikke det nå) så er det rart å tenke på at man i 1970 hadde et lag og kun det. Da var det til og med mulig å få et bilde i avisen av et lag.Stort innslag til og med ! Bildet som her ses er av dagens nesten 50 år gamle "gutter" Vi ser dagens ordfører Ole Kristian Holtan, Runar Staulen, Jan G Kløverød, Bent Gurholt,Tov Røsholt,Tom Norheim,Morten Kolstad,Odd Kløverød,Kjell O Finsrud, keeper er for meg ukjent

Siden det striregner ute 28.12.07 og jeg depper over vinter som ikke er kommet skikkelig "smeller" jeg på et bilde til som viser to ivrige lilleputter i slutten av 70 tallet i en kamp mot Skidar. Vi tapte 12-1 !!!mener jeg å huske men innsatsen til Tormod Urtegård og Rolf Staulen er det ikke noe å si på. Bildet er fra en lokalavis.
Stor Innsats

Etiketter: ,

28 desember 2007

Jubileumshefte 1975 til 1985


Tidligere på nettsiden er hefte nr 1 publisert.Dette er fra årene 1925 til 1975. Hefte 2 omhandler aktivitet i de 10 årene fra 75 til 85.Fra
starten av heftet viser styret i jubileumsåret samt innledning
Så kommer vi til hovedsaker som laget da jobbet med i perioden
1975 til 1985 innkludert hovedidrettsanlegg Galtetjern!
Nedleggelse
fester Sandbrekkene og omorganisering av laget.
Bilder av nye klubbhuset Fagerlund bygget i 1980 ,samt Søntvedkollen til Hopptreff finalen ses på
disse bilder
Siden dette var og kanskje fortsatt er det største vi har arrangert er det flere bilder i heftet fra dette arrangement. Bildene viser ArneScheie og vår egen speaker E Staulen
Neste bildeserie er fra arbeidet i lysløypa som startet da i 1984.
Stolpereising
Sidene som nå er lagt fortløpende på nettsiden omhandler sportslige prestasjoner ifølge protokoller i ski og fotball .Artig lesing og viser at man var nøyaktige i sine årsrapporter før .Dette er av historisk verdi. Endel bilder inne i mellom resultatene. Bla annet Toklevbakken i 79, A laget i 82, K Bentsen i svev, Erik Bentsen i svev,P Ebbesberg i svev,våre brytere ! i aksjon,lilleputtlaget i Norway cup i 1984(artig bilde),Sindre Bergan sine prestasjoner i langrenn,Innsatspremier for "gamle slitere mm.
Bla gjennom historien og bilder er lagt fortløpende.God lesing.

IMG_1503.JPG

IMG_1504.JPG

IMG_1505.JPG

IMG_1506.JPG

IMG_1507.JPG

IMG_1508.JPG

IMG_1509.JPG

Etiketter: , , ,

27 november 2007

Siljan Smågutter 1996 12 og 13 år:

Her er et bilde av laget som var smågutter i 1996. Tatt under "Solocup" Litt uskarpt, men det skal komme flere bilder av denne gjengen senere.

Bak fra venstre: Fredrik Mandt, Tarjei Kirkesæther, Aleksander Skoglund, Atle Øverbø, Morten Skilbred, Terje Skonnord, Thor Hermann Amundsen, Jan-Tony Olsen, Jørn Rickard Isaksen og Tommy Ballestad

Foran fra venstre: Krister Meland, Terje Jeilen, Eirik Gramstad, Eirik Brekke, Arve Gustavsen, Åsmund Strandgård, Mats Lunder, Eirik Engebrethsen og Gøran Gjelstad

Etiketter: ,

Hvor er SiljanFotballs historie?


Det er et mål å samle mest mulig av SiljanFotball sin historie på nettsiden vår. Rolf har masse historie, men mest om hopp. Fotballhistorien til klubben er det tydligvis ingen som har? Er teksten på bildet til høyre allt vi kan vise til?
Sikkert ikke, men hvem har noe "liggans"?

Jeg har kontaktet Telemark Fotballkrets for å få statistikk over Siljans vandringer i de lavere divisjoner, men deres arkiv er meget mangelfullt. Jeg er invitert ned for å gå gjennom eldre protokoller.

Men det må jo være noe fotballbilder rundt om i de få hjem her i Siljan. Avisutklipp fra 70, 80 og 90 tallet er ønsket.
Ta et bilde av avisreportasjen eller et bilde av et gammelt bilde og send det til post@siljanfotball.no Enkelt for deg og moro for mange av oss andre historiehungrige. Noe historie er samlet her:

Etiketter: ,

23 november 2007

Oddbakken. En overraskelse

Bakken er ikke SiljanIL sitt anlegg men allikevel.
Etter å ha kjørt forbi og sett denne bakken nesten daglig i mer en 40 år og stadig ventet på at den skulle ramle sammen bestemte jeg meg i dag for en fototur til bakken.
For den må jo snart knekke sammen. Tidens tann tærer på en bakke bygget i 1950.

Sletta er i dag preget av noen karer som driver stort med vedproduksjon. Det er et bra lysanlegg. Oppover i unnarennet er bakken bra ryddet for kvist. Skal ikke mye snø til før man kan preppe her. Nesten på toppen av unnarennet ligger en forfallt kiosk/varmestue. På andre siden en bra vedlikeholdt dommertribune. Den står i mange år ennå.

Helt på toppen av kulen en kraftig men antagelig ødelagt vinsj. Når jeg kommer til hoppet ser det ganske bra ut. Jeg ble litt overrasket. Så går jeg litt videre under overgangen. Da ser jeg overgangen er bygget av kraftige ståldragere. Så ser jeg enda litt lenger og ser til min store overraskelse at hele Oddbakken er et gedigent byggverk av BETONG!!! Den vil jo være like solid i hundre år til. Den vi antagelig stå helt til forsvaret sprenger den bort. For det har visst vært vurdert sa en lokal kar jeg pratet litt med. Det er jo unødvendig da bakken jo er et landemerke i distriktet og står ikke i veien for noe som helst.

Det var imponerende å se hvilket arbeid som var lagt ned her. Må ha vært en kjempejobb. Se hvor liten sekken blir inntil ene pilaren.
Mannen jeg snakket med fortalte at bakken ble bygget i betong etter den "gamle" hadde blåst ned. Så betong stillaset var ikke det første. Restene av det gamle var godt synlig.

Trappa var fjernet så jeg kom ikke opp i selve stillaset. Og det var like greit da høyder ikke er min sterke side he he.
Er det forresten noen fra Siljan som har hoppet i denne bakken? Og hva er bakkerekorden ? K-punktet var 81 meter.
Litt info om bakken på en annen nettside her:

63 bilder av et imponerende byggverk her:

Etiketter: , ,

20 november 2007

Jubileumshefte SIL 1925 til 1975


Da det ikke finnes mange eksemplarer av dette og vi nå har et flott verktøy til å ta vare på vår historie kommer her første del av historien .Hefte 1.Historien er viktig å ta vare på.Flotte bilder og endel nytt for mange viljeg tro.

Senere vil hefte to komme som omhandler år frem til 1985.

IMG_1230.JPG

side2program.JPG

side3

side4

side5

side6

side7

side8

side9

Etiketter: , , ,

17 november 2007

Kommunen bevilget i 1974

kr 65 000 til diverse investeringer i SiljanIdrettslag. Det er vel endel mer enn i 2007.........

Etiketter: ,

16 november 2007

Opdalen Idrettslag


Visste du at Opdalen hadde eget idrettslag? Riktignok noen år siden men allikevel. Opdalen hadde også krav på et visst antall styremedlemmer.

Etiketter: ,

1964: Da det var dans på Fagerlund


I 1964 var det stor aktivitet på lokalet på Fagerlund. Bilagene fra 64 forteller om masse fester. Se handlelista fra Siljan Landhandel hvor man blant annet kjøpte "Dansepulver". Veldig synd at vi ikke finner noen bilder av dette bygget. Det har tydligvis hatt en sentral plass i Siljans historie.
Siljan Idrettslag ble stiftet på Fagerlund lørdag 7. juni 1925!
U64a.jpg
U64b.jpg

Etiketter: ,

1971: Da det var dans på Sandbrekkene


Siljan har tydligvis hatt er særdeles aktivt ungdomslag i 1971. Antallet fester på Sandbrekkene var mange. Avfotograferte noen av bilagene. Det var meget bra inntekter på mange av disse festene.
Ulaget71a.jpg
Ulaget71c.jpg

Etiketter: ,

09 november 2007

Toklevbakkens historie


Etter en flott reportasje på tysk nettside fra våre bakker virket det naturlig å følge opp med litt om Toklevbakken som fortsatt synnes godt i terrenget. Bakken ligger rett før man kommer inn til kraftstasjon på Toklev.Veien krysser sletta.Stillaset er nesten nede nå, men står fortsatt. Bakken var sist i bruk sesongen 1980.Den var i bruk før og under 2 verdenskrig og med jevne mellomrom i bruk frem til 60 tallet.Den "gjennoppstod i 1976 da det her var snø og ikke noe i Grenland.Nytt stillas og hopp og dommertribune.

Toklev var et skikkelig "snøhull".Man hoppet ca 40 m i bakken. Vår egen Otto Austad har bakkerekord i bakken mener jeg å ha hørt men vet ikke lengden.42 ?. Mange skisamlinger var der i november !! og ut i april. Siljanhoppere,Jarle Bøe,Kay Bentsen,Kay Jacobsen,Petter Ebbesberg,Rolf Staulen,Ole P Berge hadde mye glede av bakken. Et hus stod rett ved siden av med vedovn.Koselig periode.Huset er nå borte. Bildene viser bakken i april 79 .De to guttene fra Sannidal var gode.Toralf har bakkerekord i Soentvedtkollen på 72,5 m.Gutten i svevet er Rolf Staulen dengang 11 år i 1977.
En utrolg flott "pølsehjelm" som idag ikke er å oppdrive...dessverre.


toklev1977.JPG

Etiketter: , ,

08 november 2007

Fotoreportasje Torshaugbakken 2007


Du visste knapt at den lå der, men dagens "anleggsreportasje" er fra Torshaugbakken. Tekst Rolf og bilder Even:

Dette er rekruttbakken til Siljan midt i et byggefelt.K10 bakken var mye i bruk frem til 2003.Bakken ble bygget av Kjell Ebbesberg på 80 tallet.Har har stor betydning for de som har startet med skihopping i Siljan på 90 tallet og frem til 2003. Etter dette har rekruttene kjørt til Rugtvedtkollen i Porsgrunn for å møte flere med samme interesse i et større anlegg med bedre utstyr og ressurser.

Flere bilder her:

Etiketter: , ,

07 november 2007

Hopptreff finalen Søntvedtkollen 1981


Mars 1981 hadde Siljan IL det største arangementet vi noen sinne har hatt. Hoppere fra hele Norge deltok i Kretskonkurransen. Vi hadde Arne Scheie på tribunen med "Sportsrunden" som det het den gang på TV.Bankett på lørdags kveld i gymsal kommunehus.Vi hadde leiebiler til løpere og gjester fra NSF. Hele Siljan IL var med på arrangementet.

Rennleder var Kjell Ebbesberg,Rennsekretær Jan Erik Forsberg,Bakkesjef stor bakke Torbjørn Plassen,liten bakke Rolf Jacobsen,hoppsjef stor bakke Arne Aadalen,hoppsjef liten bakke Ole P Kiste,Ordenssjef Lars Gravanes,Utregningssjef Oddvar Farmen, speaker Eilef Staulen.
I tillleg til disse var det kioskdrift ved damegruppe(selvfølgelig),parkeringsvakter, bakkemannskap, sjåfører mm. Stor organisasjon.
Petter Ebbesberg og Kay Bentsen var med fra Telemark.Den gang var det meget stor og hard konkurranse for å være med på finalelaget.Finalen var for 12 ,til 15 år.160 hoppere deltok lørdag og søndag.

Viser til noen bilder av programmet og litt avisklipp. Tenkte med dette å følge opp Evens flotte reportasje fra bakken som nå er i ferd med å gro igjen.

side2program.JPG
HovedprogramHopptreff.JPG
avisomtaleHopptreff.JPG

Etiketter: ,

04 november 2007

Referat SiljanIL årsmøte 1975!

Dette et et utklipp fra Varden etter årsmøtet 7 november 1975. Se hvor stor aktivitet det var den gangen. Og da bodde det 1600 mennesker her mot 2400 i dag.Tiden kommer jo ikke tilbake, men vil idretten igjen få slik popularitet? Eventuelt hva må gjøres for å øke aktiviteten?

Etiketter: , ,

03 november 2007

Fotoreportasje Søntvedtkollen 2007

Etter å ha tenkt tanken mange ganger tok undertegnede omsider med seg kamera og syklet en tur til Søntvedtkollen. Siljans store hoppanlegg. Anlegget ble i følge Rolf oppbygd igjen i 1974. Jeg vet ikke når første bakken opprinnelig er bygget. Antagelig i 1956.
Det ble en spennede lørdagstur med mye gammel hopphistorie og råtne trappetrinn under beina.
Da vintrene har vært snøfattige har ikke anlegget blitt brukt de siste årene. Siste bilde jeg fant var av Rolf 4.02.1996.

Når du ser bakken fra veien ser den ikke spesielt stor ut. Men ta deg en tur over jordet/sletta å gå oppover trappene. Den er for en "ikkehopper" diger. Man må ha fått stor høyde i denne bakken. Tviler på at den passer til den moderne hoppstilen. Trappa oppover er råtten og man må trå varsomt. Det er faktisk meget bratt.
Til venstre på vei oppover har du dommertårnet. Etter å nøye å ha vurdert "råttenheten" på trappa inn til bua og buas reisverk sneik jeg meg inn. Det er 20 meter ned til bakken hvis gulvbordene skulle knekt. Fikk kjent litt på angsten. Men bua var i bra stand. Den er renovert i senere år. Telefonsambandet i Søntvedt er også artig å se på. Litt out of date:)

Videre oppover kommer man til hoppet. Det har vel også sett sine beste dager. Helt øverst har man et bra stillas. Det ser ut til å kunne bestiges i noen år ennå. Det blåste kuling på toppen så jeg fyrte kjapt av et bilde og sneik meg kjapt ned på landjorda. Men jeg så nok til at jeg kan si jeg ikke hadde turt hoppet her for en million. Eller flere millioner. Bakken ser skremmendes ut. Fra både topp og bunn.

Nesten nede tok jeg en tur inn i klubbhuset. Der finnes mye artig nyere hopphistorie. Den bør tas vare på i Siljanhallen.
En meget lærerik og spennende tur. Hvor jeg nok må konkludere med at skigruppa må øke treningsavgiften litt.........:)
95 bilder her:

Etiketter: , ,

01 november 2007

Brytegruppas historie


SiljanIL hadde fra 1975 til 1986 en meget aktiv brytegruppe. Brytegruppas historie er samlet her i et kort sammendrag av sekretæren gjennom mange år Ragnar Elseth.

Hele brytehistorien er samlet i en perm som settes i styrerommet i Siljanhallen.
Sammendraget leser du her:
BrytegruppasHistorie.htm
Bryting30arsiden.JPG
Bryting30arsiden1.JPG
Bryting30arsiden2.JPG

Etiketter: ,

Medlemsprotokollen fra 1923


Det er en medlemsprotokoll fra 1923 og helt frem til 1962. Denne er nøye og pent ført.
Protokollen gir sammen med regnskapsboka, som også finnes, et ganske klart bilde av aktiviteten fra 1923 og til i dag.
Ganske unikt å ha så mye materiale helt fra dag en av SiljanIL sin historie. Dette vil styret i SiljanIL ta tak i over påske og forhåpentligvis blir disse bøkene stilt ut i et glasskap i Siljanhallen om ikke veldig lenge.

Her er noen bilder fra medlemsprotokollen:
Medlemsliste1926.jpg
Medlemsliste1962u17ar.jpg


Etiketter: ,

SiljanIL 1947 til 1962 digitalisert

SiljanIL sin andre møtebok er også avfotografert og lagt på nett. Mer enn 270 håndskrevne sider.
Filene er merket med sidenummeret.
Boka kan du lese her:

Etiketter: ,

SiljanIL 1926 til 1947 digitalisert

SiljanIL sin aller første møtebok er avfotografert og lagt på nett. Litt store filer, men det måtte bli slik så kvaliteten ble best mulig.
Allt løkkeskrift er ikke like lett å lese, men pent skrev dem hvertfall. Artig å lese om oppstarten igjen etter krigen. Laget var også meget aktive med festarrangemeter. Mer enn 100 håndskrevne sider.
Filene er merket med sidenummeret.

Boka kan du lese her:

Etiketter: ,

Vi har noen virkelige skatter


Siljanidrettslag har noen virkelige skatter gjemt i skuffer og skap rundt om i bygda.

Kikka på noen i dag. Disse bør man sette i et glassmonter i Siljanhallen snarest. Før de forsvinner eller blir ødelagt.

Det meste av papirer fra SIL sin begynnelse er fremdeles intakt.
Bøkene avfotografert fra 1926-1947 her:
Fra 1947 til 1962 her:
SiljanIL brosjyre fra 1925-1975 her:Etiketter: ,

Håndboka og loven for SiljanIL

Dette er en avfotografering av SiljanIL sin håndbok.

Etiketter: ,

31 oktober 2007

Siljan IL sitt største arrangement.Hopptreff finale 81


Denne vinteren fikk Siljan IL arrangere Hopptreff finale for alle landets Skikretser som hadde kvalifisert seg. Dette var en lagkonkurranse kretsene i mellom. Arrangementet var stort og varte hele helgen med tilsteling i gymsalen .Det var TV dekning i Sportsrevyen med Arne Scheie som reporter. Som man ser av bildene var det stor aktivitet i Søntvedtkollen som dengang fremsto som et av landets flotteste anlegg. Tiden går fort når man ser hvordan utviklingen har vært på anleggsfronten. Kjell Ebbesberg var rennleder. Eilef Staulen var speaker og en stor stab stod bak dette arrangementet. Korpset spilte og ærestribunen var full. Husker ennå at det var egne VIP biler som stod for transporten. Ford taunus 2,3 ghia. Det var saker den gang i 81. Siljanhoppere dengang som var aktive i det alderstrinnet 12 til 14 år var Kai Bentsen, Kai Jacobsen, Petter Ebbesberg, Rolf Staulen, Ole Petter Berge.

Etiketter: ,

Litt mimring fra 78 og 85


Fra et hopprenn i Toklevbakken i 78. Toklevbakken var bygget opp igjen på 70 tallet og var redningen i snøfattige tider på slutten av 70 tallet. Bildet viser to gode hoppere(brødre) fra Sannidal.Thoralf Sundbø som er født i 65 satte i 88 bakkerekord i Søntvedkollen med 73 m.Denne blir stående til evig tid.10 åringen i svevet er Rolf Staulen. I Toklevbakken kunne man hoppe rundt 39 m. Et lite hopp på kulen for de yngste var meget populært. Man fikk følelse av skiflyging som 10 åring.
Fargebildet viser 3 Siljangutter i 85. De er da ca 10 år gamle. Inge Eriksrød, Freddy Tiochta og Morten Ebbesberg. Bidet er tatt i Holmenkollen.Alle 3 var habile guttehoppere.
Dere ser og bildet av Erik Bentsen i god gammel sittestilling som guttunge.Ligner ikke så rent lite på hans tvillinger som har begynt i hoppbakken i år.
Gutten som er i ferd med å ta nedslag er Petter Ebbesberg i lille Klosterkollen som nå knapt ses.Helt gjengrodd.

Etiketter: ,

Litt hopphistorie.Jarle Bøe i svevet


Jarle hoppet og på ski for de som ikke viste dette. De fleste kjenner vel Jarle som engasjert fotballtrener. Han var en meget habil hopper på seniornivå i klasse B. Han hoppet ofte langt i en omgang og var langt oppe på listen. Dessverre hadde han en lei tendens til å "sette seg " ved landing og "subbe " med hendene. Ikke så rent få toppplasseringer i Kretsen "gikk fløyten på det" (ikke sant Jarle ?). Dette var til stor ergrelse for far Trygve på kulen he, he. Som man ser av bildet er det ingenting å si på innsatsen til Jarle.
Han var aktiv frem til midten av 80 tallet.
Han hadde et kort Come back april 1999 da det var åpningsrenn i nye Grorudbakken på Grorud.
Han satte da bakkerekord med 21,5 5 m med sine gode gamle Kneissel ski. Det var artig renn.

Etiketter: ,

Litt mimring fra 73

Kanskje noen kjenner seg selv?Dette er "barn" som nå er rundt 35 til 45 år i dag. Veldig mange bor fortsatt i Siljan.Nevner fra venstre (de jeg kjenner igjen i farten)Hege Kiste(nå Fjeld),P Ebbesberg,Randi Wierød,Rolf Staulen,Venke Staulen foran og biter pokal,Anita Oppebøen,Erik Bentsen titter frem i første rekke,Morten og Bjørn A Aadalen i vester,Pål Høines sutter på tommel.Halvor Sogn ses midt i bildet osv, osv.Det andre bildet viser de som fikk innsatspremie. Vi kjenner igjen Terje Kittilsen i midten flankert av Bjørn Plassen og Runar Staulen. Foran er langrennsløperne Ole T østland og Sindre Bergan(senere NM løper og landslagstrener)

Etiketter: ,

Litt fra vinteren 1970 og 72

Avisutklipp av friske Siljankarer viser Bjørn Plassen i svevet som 11 åring.Bjørn bor nå i Sande og var en meget god guttehopper.Gutten med toppluen er Runar Staulen i kl under 11 år.Han var og god som guttehopper, men sluttet da han "slo rundt" i Oddebakken.Da tok nervene ham. Andre avisutklipp viser resultatliste fra hopprenn i Grorudbakken sesongen 1972. Terje Kittilsen var lengst med hopp på 22,5 m. Terje er far til Ole Johan som i dag er en meget god kombinert løper for Siljan.Rennet i 72 hadde over 100 hoppere i Grorudbakken. På 70 tallet var dette et snøsikkert område med mange renn.

Etiketter: ,

Litt mimring fra 77/78


Bildene viser Petter Ebbesberg f.66 i svevet i Kragerø(hopprenn der faktisk).
Bilde nr 2 viser Skiavslutningen april 1978. Nede fra venstre S Rønningen,Erik Bentsen(sjekk likhet med sine sønner!!),T Berge,K Bentsen,V Staulen,K Kiste,R Staulen,O P Berge,E Forsberg.Midtrekke fra venstre, Trygve Steinhaug,T Forsberg,P Ebbesberg,K Jacobsen,bak fra v,M Østland,Inger B Rønningen,J E Teie,E B Larsen,Ole M Solheim,Sindre Bergan(tidligere landslagstrener for jenter), Ole T Østland og S Høines.Det ble det året "hentet inn 245 premier av Siljanløpere, 130 deltok i Klubbmesterskapet langrenn ved Galtetjern (presten holdt tale før rennstart)og 30 i klubbmesterskapet hopp.

Etiketter: ,

Jaktstartens vugge stod i Siljan i 1987 !!!


Det var det ikke mange som visste vil jeg tro.Vinteren 87 før SkiVM i Trondheim ble det ringt NSF ved Dag Kaas.Siljan IL ved ildsjelene Arvid Steinhaug og Torkell Kaupang ringte og spurte om det var ok. 15 sek pause og det ble sagt kjør i gang. Konseptet var hentet fra O sporten ved Kaupang til Skisporet. Som kjent ble dette en suksess i fremtiden. Viser til avisartikkel.Det er Strindheim Il som har fåt æren, men ideen kom fra.... ja nettopp Siljan IL.

Etiketter: ,

Sportsrevyen m A Scheie i Søntvedtkollen

Bildene viser Søntvedtanlegget i sin "storhetstid "på 80 tallet . Et av bildene viser Arne Scheie fra Sportsrevyen som hadde sending fra Hopptreff finalen på 80 tallet som gikk i Søntvedt.Viser og publikum på sletta, Vi ser og fast spekaer ved hopprenn Eilef Staulen med sin assistent Roger Wierød. Det var deltagere fra hele landet. Fra 1980 til 1988 var Søntvedt et av landets bese hoppanlegg. Det var før V stilen gjorde sitt inntog. Da ble profilen i bakkene får dårlig. Bakkene var sist i bruk i 2001.

Etiketter: ,

Erik Bentsen i svevet

Erik er født 1970 .Han konkurrerte hardt med Sondre Fjelldalen fra Hei. Disse 2 var suverene i sin klasse . Erik fikk 2 pr i KM i 1982.I 1983 ble han Områdemester, fikk 2 pr i KM, 8 pr i Donald Duck mesterskapet noe som var meget sterkt.I 1984 ble han igjen Områdemester(Østlandet og Sørlandet),2 pr KM(ikke lett å slå Sondre i KM!!!).Erik ble og nr 7 i Hopptreff finale i Linderudkollen i Oslo.Dette var og en meget stor prestasjon på landsbasis.I 1985 ble han endelig Kretsmester, fikk 3 pr Sørlandsmesterskapet og 14 pr i Hovedlandsrennet i Drammen(Gjerpenkollen).Erik hoppet noe og senere men ikke mye. En prestasjon står i allefall som et minne hos webredaktør!Erik hadde ikke hoppet på noen år og han ble spurt om han ville være med til Høydalsmo i Huka(K90) og hoppe litt en lørdag. Vi kjørte dit og sporene i tiløpet var "så som så". Jeg hadde hoppet der før (R Staulen) men var litt "smånervøs."Erik med sine Kneissel ski (urgamle på den tiden)var ikke så veldig nervøs(sa han). Det gikk veldig bra for oss begge. det var godt gjort Erik! Dette var på 90 tallet engang.Bildet viser Erik som 12 åring i 1982.Godt driv.

Etiketter: ,

Rolf Staulen i svevet

Rolf er født i 66. Han ble Kretsmester 12 år i 1979.29 pr Donald Duck mesterskap på Kongsberg(nå kalles det hovedrenn).1982 fikk han 32 pr i Hovedlandsrennet i Steinkjer.Etter dette var det så som så med resultater før han ble veteranhopper. 1997 ble han nr 10 i veteran VM stor bakke i Sundsvall Sverige,1998 en 6 pr K60 i Lønneberget og nr 8 i K90 Lønneberget.Vant KM senior liten bakke i 1999.3 pr i Veteran NM i Stormoegga i 1999(K75).4 pr i liten bakke K 52 iAlvdal,2002 fikk han to 4 plasser i Veteran NM i Linderudkollen (K 70 og K 35).Sluttet med hopping i 2004.Han en sønn på 11 som nå hopper på ski.Bor fortsatt i Siljan og er leder for Skigruppa 2007. Bildene viser" utvikling" fra 1980 til 1996.

Etiketter: ,

Petter Ebbesberg i svevet

Petter er født i 1966 og bildet her er tatt i Langmyrheia i Drangedal i 1979 som 12 åring. Petter var den som "drev det lengst "av den "gyldne årgangen" hmmm fra 1965/66. I 1980 ble han områdemester i kombinert og Kretsmester.,12 pr i Semifinale hopptreff.1981 1 pr Nordisk i Klosterkollen,1983 fikk han 28 pr Junior NM Midstubakken i Oslo,7 pr Semifinale Esso cup Norges cup i Odnesbakken, 10 pr Norgescup i Esso finale i Renabakken.1984 fikk han 3 pr i KM stor og liten bakke, 14 pr i Junior NM i Sprova. Dette var vel de to årene Petter virkerlig var på topp og var blant landest beste juniorer. Petter sluttet tidlig som ca 20 åring.Petter bor fortsatt i Siljan og har en ivrig og talentfull gutt i langrenn (Kristian Ebbesberg)

Etiketter: ,

Kai Bentsen i svevet

Kai er født i 1965 og og var med da Siljan hadde mange gode guttehoppere og et aktivt og flott miljø. Kai var fast sporkjører i de fleste bakker da han "satte flotte spor.Dette var før man fikk "støpte spor".Kai hoppet ofte meget pent som det ses av bilde som er tatt i Molandsbakken på Vegårdshei i 1980.Her hopper man opp mot 90 m. Kai er her 15 år og ,om man får si det ,på topp og på slutten av sin hoppkarriere. Kai hoppet alltid pent pent men var ikke alltid blant de lengste. Han ble Områdemester i 1978 som var en stor prestasjon med mange løpere med.I 1979 ble han nr 2 i Områdemesterskap.I 1980 ble han nr 12 i Hopptreff finale i Botne.Kai bor fortsatt i Siljan.

Etiketter: ,

Kay Jacobsen i svevet

Vi vil hver uke fremover forsøke å legge inn "gamle svev" av hoppere som var meget aktive og gode på 70 og 80 tallet. Siljan hadde da 5 til 6 gutter som var blant Østlandets beste hoppere. Vi begynner med Kay Jacobsen f.1965. Han var aktiv frem til han var nær 19 år. Hoppet litt på si i Søntvedt etter dette, men hans beste tid var da han var 14 til 16 år. Han ble tidlig på 80 tallet områdemester som 15 åring.Han vant 1 pr i Nordisk i Klosterkollen i 1980.Han vant KM i 1981,deltatt på mange Områdemesterskap som det het den gang.Sørlandet og Østlandet sammen. Den gang var det opp til 20 stk i hver klasse.Dette i motsetning til dagens konkurranser.Svevbildet av Kay er fra da han var 14 eller 15 år.

Etiketter: ,

Otto Austad vinner Holmenkollen 1953

Otto Austad fra Siljan IL vant spesial hopprennet i Holmenkollen i 1953.Han er æresmedlem i laget.

Etiketter: ,

16 september 2007

Neste gang du er i Siljanhallen


Ta da en kikk på ei stor blå bilderamme. Den henger utenfor styrerommet. Der ser du noen av Siljan Idrettslags aller første bilag og regninger. Snart kommer også alle de eldste styreprotokollene til å bli stillt ut i Siljanhallen.
Helt utrolig at vi fremdeles har dette så godt bevart. Endel er avfotografert. Det kan du se i albumet.

Ut i fra et avisutklipp i albumet fra årsmøtet 1975 i SIL virker det som det var mer aktivitet i idrettslaget den gangen.
Friidrett, turn, bryting, orientering, ski og fotball var idretter du kunne velg blant.

Etiketter: ,

10 juni 2007

Minner fra 20 år siden


Her er avfotografert endel fine minner fra litt over 20 år siden. Mange av disse spiller fremdeles fotball eller er med som trenere. Les avisutklippene om et a-lag på vei oppover i divisjonene.
Mye artig lesning.
Gutten på bildet som Kjell L Nilsen viser treffpunktet på ballen, spiller en sentral rolle på a-laget ennå. 21 år senere!
Se flere bilder og les gamle kampreferater her:

Etiketter: , , ,

07 mai 2007

Holtesletta i Siljancupen 1977


Sjekk dette laget. Denne gjengen spilte Siljancup for Holtesletta i 1977 eller 78. Full 11er mener jeg å huske. Sjøl om "Lille Espen" på dette bildet neppe er mer enn 9-10 år.
Noen av fjesene på bildet er aktive i SiljanFotball idag.
Se min skisse fra den gangen over hvem de forskjellige er. Der er også notert våre resultater.
Begriper ikke at vi tapte for Bakkane med dette laget Rolf?

SkisseSiljancupen.jpg

Etiketter: ,

09 april 2007

Litt nyere historie


A-lagets søknad til kommunen i 1970 om kr 2000 da laget igjen starter opp i seriesystemet. Siljan ble på nytt tatt opp i Grenland Fotballkrets i 1969 etter å ha vært ute noen år da baneforholdene var dårlige og interessen for fotballen var også laber.

Fagerlund var ennå ikke klar. Og laget hadde mye reising da alle kampene måtte spilles på bortebane. Åpningen av Fagerlund i full størrelse var 12. august 1972.
Åpninga ble noe forsinket da en av bygdas håpefulle hadde sladda rundt på den nysådde gressmatta med bil.
Siljans første offisielle drakter hadde hvit trøye med sort krage. Buksene var røde.
Se a-laget 1970 her: og lilleputtlaget 1970 her:

Etiketter:

08 april 2007

Årsrapport SiljanFotball 1962!


Les denne. Mer historie her
Det står også her at man i 1961 klarte å slite ut EN ball og måtte få en ny.
Når man leser i gamle papirer er det tydelig at vi har lang tradisjon med fotball. Fotballgruppa er stadig omtalt. Helt tilbake til 1928 står det om spilte kamper.

Etiketter:

07 april 2007

For deg som er glad i historie

SiljanIL sin aller første møtebok fra 1926 til 1947 er avfotografert og lagt på nett. Litt store filer, men det måtte bli slik så kvaliteten ble best mulig.
All løkkeskrift er ikke like lett å lese, men pent skrev dem hvertfall. Artig å lese om oppstarten igjen etter krigen. Laget var også meget aktive med festarrangemeter.
Fotballkamper ble spillt allerede i 1928.
Mer enn 100 håndskrevne sider.Filene er merket med sidenummeret.
Boka kan du lese her:


Etiketter:

14 desember 2006

Lilleputtlaget 1970


Sender et bilde som er litt artig. Fant det i utklippsboken til broder. Bildet viser lilleputtlaget(ja det var kun et lag) sommeren 1970. Du kjenner kanskje igjen dem. Finsrud nede til venstre,Tom Norheim,keeper er ukjent for meg, Ole Kr Holtan.Bak fra venstre Bent Gurholt,Jan Gunnar Kløverød,Runar Staulen og Morten Kolstad.
Fra Rolf S
PS folkens. Slike bilder er utrolig artige å kikke på. Er det virkelig ingen bortsett fra Rolf og undertegnede som har slike gamle bilder? Hvis du har, vennligst send dem til post@siljanfotball.no så skal jeg legge dem ut på fotballsiden eller Rolf på skisiden
EvenE

Etiketter: , ,

08 desember 2006

Visste du at som medlem

i Siljan idrettslag er du forpliktet til å stille til valg i styrene dersom du blir spurt?
Det står så i idrettslaget lover fra 7 juni 1925.
Du kan bare si nei hvis du har sittet i styret. Og da bare for den tiden du har sittet i styret.

Videre står det i §4 at "Erlegges ikke kontingenten etter gjentatte krav kan vedkommende utslettes . Han kan ikke opptas før kontingenten er ordnet"

Harde bud som vel ikke praktiseres lenger.

Disse opprinnelige lovene ble senere revidert 5. desember 1951. De skal også ha blitt revidert i 1975. Ville veldig gjerne hatt tilgang til og publisert disse.

Etiketter: , , ,

11 november 2006

Hvorfor man bør bidra

Valgkomiteer i SiljanFotball og de aller fleste andre klubber og lag har en veldig vanskelig jobb. Det er nesten bare nei, nei jeg har ikke tid osv. Nesten ingen ønsker bidra.

Alle vi som har barn med i fotballen har et ansvar for at tingene skal fungere.
Jeg kjøper IKKE argumentet om at man ikke har tid. Det å sitte i fotballstyret er ingen stor jobb, men den må jo gjøres. Noen må være materialforvalter, og noen må være banefordeler.Hvis ikke blir det fort kaos. Det tar kanskje 3-4 timer i måneden inkludert styremøtet og det har alle tid til.
Ingen forventer at man skal være med etter at barna har sluttet. Derfor er dette er ingen evigvarende jobb.

Etter å ha kikka litt i arkivet til SIL er jeg ydmyk i forhold til de som var i styrene for en del år tilbake. Se for eksempel styret i SIL 1975. det var en gjeng ildsjeler.

En mann eller kvinne kan drive fotballstyret alene. Det er ikke mer jobb enn det. Men det er ikke det som er meningen.Det er ingen enkeltmannsbedrift.
Vi skal videreutvikle SiljanFotball, og da trengs det mange forskjellige impulser.
Vi trenger en diskusjon når EvenE foreslår at alle seniorspillere skal betale ALLT sjøl. Inkludert lagspåmeldingen.
Voksne folk får selv betale sin hobby. Fotballgruppa bidrar ikke med ei krone til seniorspillere i 2007. Det er hans mening.

Derfor er det viktig å være en del forskjellige hoder i styret. IKKE pga arbeidsmengden

Etiketter: , , ,

28 oktober 2006

Arkivet

Har du bilder vi bør ha med i arkivet så send dem til SiljanFotball.

SilLovHandskrevet.jpg
LovenMaskinskrevet1925Side1.jpg
LovenMaskinskrevet1925Side2.jpg
LovenMaskinskrevet1925Side3.jpg
DigitalisertBrosjyre1975
11mars1965.jpg
12nov1965FraPors.jpg
Elverk4jan1949.jpg
Formannskapet15091966.jpg
Husmorgymnastikk8okt1965.jpg
Idrettsplassen30juni1965.jpg
OpdalenIL17feb1947.jpg
Stolpe19nov1965.jpg
Threscow9okt1962.jpg
Arsmote2nov1968.jpg
Friidrett7aug1965.jpg
Kretshopp10jan1965.jpg
Kretslangrenn9jan1965.jpg
PorsSki13mars1958.jpg
PurringPors2april1965.jpg
Soppelplass4mai1965.jpg
Svommeknapp.jpg
Svommekurs25okt1962.jpg
Bryting1975.jpg
Bryting1978.jpg
Langrennstrening1974.jpg
Siljanguttane1977.jpg
FotballAvslutning1975.jpg
BildeMappeFraFagerlund
KnutKiste17nov1967.jpg
Herretrim12feb1964.jpg
SkikursNerli22des1964.jpg
Idrettsfond13okt1960.jpg
IdrettsplassTomt5mai1950.jpg
Kirkedepartementet5mai1950.jpg
Kontingentskjema11feb1961.jpg
Kontrakt11sept1946.jpg
Kostnadsoverslag20des1948.jpg
LeigeAvJord24sept1949.jpg
OppgaveSkibakker20sept1958.jpg
Telegram20nov1965.jpg
TelegramGjerpen20nov1965.jpg
Ungdomslag3sept1954.jpg
FriidrettArk2XXXX.jpg
FriidrettXXXX.jpg
Indubakken2Ark27feb1966.jpg
Indubakken27feb1966.jpg
KM21jan1966.jpg
kMhopp1966.jpg
KMInnbydelsen21jan1966.jpg
KMLangrenn21jan1966.jpg
Kontingentskjema1961.jpg
Medlemsrenn2Arket12mars1966.jpg
Medlemsrenn12mars1966.jpg
Dommerrapport2ark17jan1960.jpg
Dommerrapport17jan1960.jpg
Dommerrapport18feb1962.jpg
Hopprenn21feb1965.jpg
Instubakken2ark30mars1958.jpg
Instubakken30mars1958.jpg
Regnskap2Ark17jan1960.jpg
Regnskap17jan1960.jpg
Rennrapport4jan1953.jpg
Rennrapport11jan1948.jpg
Rennrapport17jan1960.jpg
Rennrapport18feb1962.jpg
RennRegnskap11jan1948.jpg
ResultaterHoppXXXX.jpg
Siljanrennet2feb1958.jpg
Siljanrennet1961.jpg
Toklevbakken17jan1960.jpg
Utgifter17jan1960.jpg

Etiketter: ,

24 mai 2006

SiljanFotballens begynnelse rundt 1970Her er noen bilder fra den organiserte SiljanFotballens begynnelse. Disse gamle avisutklippene henger i klubbhuset på Fagerlund. Har noen mer historie bak bildene så gjerne kommenter dem..
Det er flere bilder og gamle kvitteringer helt fra fra SIL sin oppstart her:

Etiketter: ,

04 mars 2006

Langrennstrening ca 1973


Ikke akkurat fotball, men mange kjente fjes... Trente faktisk 3 ganger i uka den gangen. Har noen av dere gamle bilder fra idretten i bøgda så legger jeg dem gjerne ut på nettet.

Arkivator.

Etiketter:

22 februar 2006

Fotballavslutning 1975
Fotballavslutning ca 1975. Mange kjente fjes.

Etiketter:

SiljanGuttane ca 1977


Gamle minner. Bilde tatt på Fagerlund.

SiljanGuttane ca 1977.

Bakerst fra venstre: Forsberg, Halvorsen, Øksenholt, Myrholt, Bakken, Bentsen, Elseth, Solheim.

Foran venstre: Ebbesberg, Staulen, Elseth, Kiste, Svennungsen, Allum, Berge.

Even

Etiketter: