05 juni 2009

Lenge igjen til kunstgress?

Rådmannen i Siljan kommune har lagt frem forslag til økonomiplan frem til 2013. Det er der ikke funnet plass til kunstgress eller andre ekstrabevillinger til idrett og kultur.

Rådmannen sier: Rådmannen er kjent med at frivillige lag og organisasjoner arbeider med nye anlegg, men framdriften er ikke kommet så langt at kommunen kan vurdere prioriteringen av midler ennå.
Om det er kommune eller idrettslag som har sen fremdrift aner jeg ikke men allerede i februar 2008 leverte kunstgresskomiteen dette grundige forprosjektet til idrettslaget.

Eneste større investeringen i kommunen neste år blir 600 000 til nytt sentralbord samt 1,6 millioner til kloakkrenseanlegg på Gonsholt.
Denne økonomiplanen skal godkjennes av kommunestyret før den endelig vedtas.

Etiketter: ,

12 februar 2008

Ja med forbehold....


Jeg har tidligere ment at kunstgress vil være en umulig oppgave i Siljan. Nå er jeg mer positiv.

Fordi rapporten viser en investering jeg mener vi antagelig har råd til. Utbyggingen jeg prøvde få til tidligere var like dyr for klubben som kostnaden ved kunstgress. Fordi vi ikke ville fått tippemidler av betydning (kunstgressbaner prioriteres) og vi måtte fortsatt opprettholdt grusbanen. Men mye av driftskostnadene må vi, som rapporten også konkluderer med, ha hjelp til. Endel penger til drift vil vi selvsagt kunne bidra med ved at Fagerlund legges ned og grusbaneutgiften forsvinner men ikke på langt nær alt.

Dette forprosjektet fortjener en oppfølging og vil sikkert også få det. Nøyaktig saksgang videre er jeg ikke sikker på men det vil bli drøftet på årsmøtet i SiljanFotball.

Dette er mine personlige syn på saken og ikke styrets. Even

Etiketter: ,

11 februar 2008

Kunstgressutredningen er klar


I dag 7. februar er forprosjektet til en eventuell kunstgressbane i Siljan ferdig. Leder SiljanIL og leder i SiljanFotball har mottatt hvert sitt papireksemplar flott innbundet. Samme utredningen kan leses digitalt ved å laste ned fila under.

På vegne av styret i SiljanFotball ønsker jeg å takke komiteen for en grundig jobb. Om det kan realiseres vil tiden vise.
Kunstgressutredning2008.pdf

Etiketter: , , ,

08 februar 2008

Kunstgressorientering på årsmøtet

På SiljanFotball sitt årsmøte, etter den formelle delen, vil leder av kunstgressprosjektet Jan Tore C holde en orientering om kunstgress i Siljan. Kunstgressbaner dukker opp hos de fleste klubber nå om dagen.

Har Siljan råd til kunstgress? Eller har vi simpelthen ikke råd til å la være. Det blir tema til slutt på årsmøtet.
Ps. Det skal ikke fattes noe vedtak ennå.

Etiketter: ,

20 desember 2007

Månejordet og Fagerli. Leiepris kr 85 pr time!


Undertegnede var i dag i Larvik i forbindelse med Streetfotballen. Jeg benyttet samtidig anledningen til å besøke 2 nye kunstgressanlegg. Nanset sitt anlegg Fagerlibanen og Larvik kommunes anlegg Månejordet. Her er leien kr 85 pr time!
Fagerlibanen har ikke undervarme. Den blei saltet. I følge en jeg snakket med så var banen fin såfremt det ikke hadde snødd. Da var den håpløst glatt og han foretrakk grusbanen i stedet!
Bare 500 meter unna ligger Larvik kommunes egen bane Månejordet. Den er bygget med undervarme. Snakket med banesjefen og han fortalte at fyringsanlegget gikk på propan. De hadde to stk tanker på 9000 liter hver gravd ned på utsiden av driftsbygget. Som igjen varmet opp reint vann. Vann uten frostvæske pga faren for lekkasje ut i Farris som jo er drikkevann. De må derfor på høst/vinter hele tiden holde anlegge i gang pga fare for frost i rørene.Nå som det var så svinkaldt brukte anlegget 9000 liter propan i uka. Men det var nede i 300 liter ved mildere vær.
Her på Månejordet hadde de også felles utstyr til vedlikehold av begge kunstgressbanene. Les her om Larvik kommunes idrettssatsing.

Noen bilder her:
PS. Dagens TA hadde i dag denne reportasjen om Kviteseids kunsgressplaner

Etiketter: ,

18 desember 2007

På ny tur til Kvelde...


Undertegnede var i dag ennå en gang i Kvelde for å se på kunstgressbanen. Jeg har fulgt kunstgressbanen under bygging, åpningen og nå for å se hvordan den fungerte i minus 10 kuldegrader.(Er jeg muligens skapkunstgresselsker?)
Mitt første inntrykk var skuffelse. Banen var ikke engang fri for rim. Det var også isklumper enkelte steder i banen. Her måtte undervarmen virke meget dårlig var min første tanke. Og jeg hadde helt rett fordi undervarmeanlegget er ikke ferdig før i februar! Så derfor rim og litt is.
Når det ringte til friminutt var banen full av liv. Undervisningsinspektør Sigurd Granly kunne fortelle at det alltid var storAktivitet på banen. Han fortalte også at Siljan skole lånte badebassenget på skolen deres. Mente vi hadde basseng i Siljan?
Han fortalte videre at æren for mye av dette skal gis til leder av Kvelde IL Øystein Lindhjem. Sammen med Larvik kommune. Lindhjem er visstnok en ildsjel som får til det som i utgangspunktet ser håpløst ut.
Mye av nøkkelen til å ha fått til dette er kommunens forståelse av miljøutfordringen. Her må alle kommuner bidra. Larvik kommune har investert i et miljøanlegg for oppvarming av skoler, basseng, leiligheter, kunstgress med mere.
En av montørene anslo prisen for dette miljøanlegget til 2,5 mill og han monterte gjerne et til i Siljan:)

Konklusjonen etter å ha sett dette kunstgressanlegget i drift er at:
"Ja det er fremtiden, med undervarme pga isklumper".
MEN da må kommunen være enige og se gevinsten i et slik anlegg opp mot kostnaden. For det blir som i Kvelde hovedsaklig kommunens kostnad. Men det vil trekke folk til bygda. Som igjen gir inntekter!
HER er flere tall om Siljan Kommune. Vi er kommune nr 811.

Etiketter: , ,

17 desember 2007

Forprosjekt kunstgrass - status!!!


Noen lurer kanskje på hva som skjer med forprosjekt kunstgrass. Det kan meldes at komiteen jobber hardt og effektivt.

Vi klarer ikke å levere noen rapport før nyttår, men den kommer rett over nyttår. Bedre å gjøre dette skikkelig, så medlemmene har et ordentlig materiale å forholde seg til.

Vi har hatt 3 møter nå. Det siste onsdag 12. desember. Vi jobber med kostnadsoverslag, spennende saker rundt måten å varme opp banen på. Det er biovarme, kjele med pellets som kan varme opp både banen, barnehagen, hallen, skolen, hus på Bakkaneriset.... Dette må være interresant for kommunen, dette er framtidas enøk tiltak!!

Rapporten forventes lagt fram i slutten av januar. Se forøvrig de to foregående referat på denne siden tidligere...

For komiteen - Jan Tore Christensen

Etiketter:

23 november 2007

Referat fra prosjektgruppe kunstgress

Utredningen av kunstgressbane i Siljan er i full gang. Prosjektgruppa har allerede hatt to møter.
KunstgressMote171007.htm
KunstgressMote291007.htm

Etiketter: ,

21 oktober 2007

Lys på Fagerlund?


Fagerlund som treningsarena vil bestå en stund ennå. Bør det investeres noen penger i flomlys på eks halve banen?
Mange lag trener ennå og gressbanene kan greit brukes til langt ut i november hvis det ikke blir tele.

På Fagerlund står det jo allerede stolper. Det kreves bare å montere noen lyskastere. Og lyskasterne kan jo flyttes hvis treningbanen etterhvert flyttes til Trollmyra.

Dette vil koste rundt kr 10 000. Og det vil gjøre høsttreningen mye bedre for de som trener sent på sesongen.

Etiketter: , ,

16 oktober 2007

Mer fra Kvelde kunstgress

http://www.op.no/sport/article3058208.ece

Etiketter: ,

13 oktober 2007

Åpning av Kvelde kunstgressbane


I dag var det åpning av Kvelde IL sin flotte kunstgressbane. Det var helt tilfeldig at jeg droppet innom for å ta et par bilder samme dag som det var åpning av banen. Det var musikkorps og masse liv rundt banen.
Både ordfører og NFF sin president Sondre Kåfjord var på plass. Anlegget er bygget på en grusbane og har undervarme. Det har kostet 7,4 millioner. Det står også her i en tidligere reportasje.

4,8 millioner var offentlige tilskudd. Dette er veldig høyt og det ble rettet stor takk til Larvik kommune. Entrepenør har stillt maskiner gratis til disposisjon.

Jeg anbefaler vår kunstgresskomite ta en nærmere prat med Kvelde IL. De har masse fersk erfaring rundt kunstgress.
Her er bilder av anlegget i dag.

Etiketter:

01 oktober 2007

Kunstgress skal utredes

Siljans kunstgresspioner Jan Tore Christensen tok utfordringen om å utrede kunstgress.

Han har fått et mandat fra SiljanFotball til å finne ut hva kunstgressbane der eller der vil koste å anlegge og hva den vil koste å vedlikeholde og drifte, samt finansieringsplan. Finansieringsplanen må være basert på utsagn / svar som finansieringskildene kommer med på kommiteens forespørsel. Ikke ønsketenkning.

Hvis utredningen kommer til å koste penger, f. eks . innleie av konsulenter / eksperthjelp - så må kommiteen først utrede hvor mye utredningen totalt kommer til å koste, og så be styret om godkjennelse for å bruke disse pengene. Uten slik forhånds godkjennelse fra styret, har kommiteen ikke mandat til å pådra fotballgruppa utgifter.
Utredningen skal være klar til jul 2007.

På vegne av styret i SiljanFotball ønsker jeg Jan Tore lykke til i denne omfattende jobben. SiljanFotball skal bistå i den grad vi klarer.
Even Elseth

Utbygging av treningsfelt på Trollmyra utsettes inntil videre.

Etiketter:

30 september 2007

SiljanFotball utfordrer kunstgresstilhengere

Et SMS styremøte søndag morgen har vedtatt at SiljanFotball ønsker det skal utredes muligheten for kunstgressbane i Siljan.
Styret i SiljanFotball utfordrer herved personer til denne jobben.
Styret i SiljanFotball vil ikke delta i denne komiteen, men bistår selvsagt gjerne komiteen hvis den måtte ønske det.

Det er et krav at minst 1 person sier ja til oppdraget før førstkommende tirsdag da utbyggingssaken jo skal opp i hovedstyret onsdag.
Det er et krav at en utredning er ferdig før jul.
Dette skal gis beskjed om til Even Elseth.

Vil ingen ta på seg dette kjøres saken med treningsfelt på Trollmyra videre som planlagt.

Hilsen styret i SiljanFotball

Etiketter:

28 september 2007

Beslutning tas onsdag

Hovedstyret skal onsdag 3. oktober avgjøre om det skal bygges treningsbane mellom Trollmyra og Midtbygda skole. Et enstemmig fotballstyre har som kjent gått inn for dette.
Hovedstyret har også godkjent utbygging med forbehold om en fornuftig finans og fremdriftsplan for prosjektet.
SiljanFotball ved prosjektgruppa som består av Dag Thorsen og Even Elseth legger frem en fornuftig finansplan på møtet. Vi har også som hovedstyret forlangte innhentet tilbud fra erfarne banebyggere. Så må da hovedstyret onsdag ta en endelig beslutning.

Styret i SiljanFotball mener vi må sette i gang utbyggingen så raskt som mulig da det er nå vi har penger til dette. Om et par år har antagelig priser steget så mye at vi ikke har mulighet.

Og husk at Fagerlund IKKE er vedtatt lagt ned. Den skal bestå så lenge det er nødvendig.

Etiketter:

14 september 2007

Glad ikke jeg har vedtatt dette

sa en av Nøtterøys fotballedere når jeg snakket med ham i kveld. Saken han tenkte på var en kunstgressbane under bygging. Den kom til å bli dyr for klubben. Det var han helt sikker på.
For oss anleggsintresserte, les den grundige historien bak Nesskogen kunstgressprosjekt.
Meget grundig dokumentert her:

Nøtterøy Fotball er for tiden meget aktive. De har også en av de mest oppdaterte og beste nettsidene jeg til nå har sett. Nettsidene kan du se her:
Ser også at de sliter med det samme som oss. Men vi løser det i 2008.

Intressant er det også å lese deres sportsplan og handlingsplan. De prioriterer de yngste. Seniorlagene får faktisk ingen hjelp. Sjøl om det forventes at det spilles i 3 eller 4 divisjon.
Det blir vel kanskje slik også i Siljan neste år. At seniorer må koste allt selv.
Even

Etiketter:

10 september 2007

Trollmyrautredningen klar

Dag Thorsen har i samarbeid med Rune Sølland utarbeidet en grundig rapport om utbygging av nytt treningsfelt sør for Trollmyra. Treningsfeltet vil bli på ca 44x90 meter.
Arealutvidelse10sept2007.htm

Merknad til rapporten: Utbygginga rundt Trollmyra er ment som et treningsfelt. Alle kamper skal fortsatt spilles på hovedbanen Trollmyra.

Etiketter:

09 september 2007

Mange kunstgressbaner kan bli dyrt?

Skien er blant de heldige som mottar ekstra med penger til idrettsanlegg. Dette vi sikkert også bidra til flere kunstgressbaner. Det vil igjen føre til mindre utleie på de eksisterende. Leieinntektene er helt vesentlige for driften av banene. Det bekymrer de klubbene som idag leier ut kunstgress. De tror flere baner vil ødelegge økonomien i mange av Grenlandsklubbene. Og det er jo en fare for at det kan skje.

Etiketter:

29 august 2007

Erverver grunn først

Prosjekt utbygging ved Trollmyra er i gang. Med allt det medfører av søknadet og møter. Dag T er i gang med denne tunge delen av prosjektet.
For å få tippemidler som er helt vesentlig for utbygginga må søker eie grunnen hvor anlegget skal plasseres. Eller ha en meget lang leieavtale.
Fritzøe skoger eier grunnen og har gitt tilsagn om at idrettslaget kan kjøpe denne. Neste steg i prosessen blir derfor å kjøpe grunnen. Med allt det innebærer av søknader, tinglysning og godkjennelse på kommuneplanen.

Så selv om kommune og grunneier er positive til planene er det ikke bare å stikke spaden i jorda.

Etiketter:

25 august 2007

Bygda med to "sentrum"


Alle små bygder og tettsteder har ET sentrum. Ikke Siljan. Vi har nesten TO. To ubetydlige. Holtesletta pluss området rundt Sparbutikken.
Bygdas storstue Siljanhallen, ny barneskole og barnehage ligger plassert på Holtesletta. I tillegg til fotballbanene.
Lokalpolitikerne snakker om å utvide sentrum i Siljan, men det kommer til å bli vanskelig.

På en så liten plass som Siljan burde kanskje allt vært samlet på ett sted. Allt skulle kanskje vært samlet i Sentrum. Ved Sparbutikken. Det er kilometervis med flate jorder. Her kunne Siljanhall, fotballbaner, skoler og barnehager blitt bygget. Så hadde folk merket de passerte bygda. Men det er selvsagt for sent.
Prøv å forklare noen hvor sentrum i Siljan er. Man ender vanligvis opp med å forklare hvor bensinstasjonen ligger.

Når det nå er 1,5 sentrum får vi mange interessekonflikter. Jeg har foreslått for noen politikere å få bygget skaterampe og klatrevegg. Alle ønsker ikke drive organisert idrett. Ideen er godt mottatt, men hvor skal det ligge? Skal vi bygge ut sentrum så blir det ved dagens ungdomsskole. Hvor det sjelden er mange samlet. Eller skal vi legge det der det er idrettsaktivitet? Det bli i såfall ved Siljanhallen.

Siljanhallen er jo best da det er der folk samles. Mest moro for alle involverte. Men samtidig ønsker man aktivitet i sentrum. Blir ikke lett fremover dette.....

Etiketter: , , ,

17 august 2007

Ennå litt om kunstgress

Les denne artikkelen fra Gjelleråsen IF. De har kunstgress og vet hva det innebærer av vedlikehold og utgifter. Jeg nekter å tro det vil være mye annerledes i Siljan. Bortsett fra ennå mere snø...Les også denne artikkel som omhandler samme klubben.

Etiketter: ,

15 august 2007

Hovedstyret sa JA

Hovedstyret sier enstemmig ja til å samle anleggene på Trollmyra. Med den forutsetning at SiljanFotball presenterer en fornuftig finans og fremdriftsplan for prosjektet på neste hovedstyremøte.

Dag Thorsen og Even Elseth tar jobben med å prosjektere anlegget. Dag vil arbeide med det kommunale og finansieringen og vil kontakte Rune Sølland i Siljan Kommune for å få en orientering om videre saksgang.
Even vil innhente et par anbud til, så vil vi forhåpentligvis ha en plan å presentere på neste hovedstyremøte.
Møter vi ikke allt for mange hindringer er muligheten stor for at arbeidet starter allerede til vinteren.

Etiketter: , ,

Hvis hovedstyret sier NEI


I kveld rundt klokka 20 tar hovedstyret stilling til utbygging på Trollmyra. Det er kun SiljanFotball sin stemme i styret som er garantert for utbygging. De andre aner jeg ikke noe om.

Hva hvis hovedstyret sier nei? Da regner jeg med dette er godt begrunnet. Med grunner vi i SiljanFotball ikke har sett på. Man stopper ikke planer uten grunn. En god grunn til å stoppe dette ville vært økonomi, men SiljanFotball har ikke tenkt å be hovedlaget om ei eneste krone.
SiljanFotball har pengene sjøl.
Fagerlund er så fin er ikke et argument, da det er vedtatt å opprettholde denne inntil videre.

SiljanFotball ser denne utbyggingen som en meget lur investering av resten av automatpengene. Lar vi være å investere disse pengene, ca 500 000, er jeg stygt redd for at de etterhvert blir brukt til drift og til slutt om noen år er borte. Uten at vi fikk skapt noe som helst fra automatpengene.

Til orientering så sier Fritzøe skoger ja til å selge området og kommunen ser ingen problemer. Det er da bare SiljanIL sjøl som kan velte planene. Og det ville vært litt spesielt. Vanligvis stopper jo tingene hos grunneiere og kommuner. Eller av pengemangel.
I dette tillfellet er ingen av disse hindringene tilstede....

Etiketter: , ,

08 august 2007

Hva koster kunstgress?

Mange vil ha kunstgress i Siljan. Og det er jo forstålig, men er det økonomisk forsvarlig? Hvis SiljanIL må låne 2 millioner, hvilke konsekvenser får det for klubben? I følge denne kalkulator må du betale nesten 100 000 kroner på år i 25 år for å nedbetale lånet.
I tillegg er det driftskostnader på kunstgressbanen på rundt 200 000 i året. Hvert 10 år bør det legges nytt dekke. Kostnad minst 1 million. Sett derfor av 100 000 i året til denne utgiften.
Slik jeg ser det koster kunstgress 400 000 pr år i 25 år. Så er det vel noe som heter avskrivninger osv men uansett er det enormt masse penger.
Budsjettet til SiljanFotball er totalt 350 000 kroner.
Ønsker gjerne å se andre regnestykker ang kunstgress i Siljan. Men ikke tro at kommunen tar mye av kostnadene. Det er ønsketenkning.

Etiketter: ,

07 august 2007

Styrereferat

Her er referatet fra gårsdagens styremøte.
ReferatStyremote6august2007.htm

Etiketter: , , ,

06 august 2007

Ja i styret til utbygging på Trollmyra


På styremøte i SiljanFotball i kveld, hvor alle styremedlemmene var tilstede, ble det enstemmig vedtatt å bygge en gressbane på 50 ganger 100 meter mellom dagens Trollmyra og Midtbygda skole.
Banen er prosjektert for å kunne islegges om vinteren. En skøytebane er et ønske fra mange i bygda. Den vil sikkert også være populær blant skoleelevene. Kunstgress ble ikke vedtatt da styret så dette som altfor kostbart.
En entrepenør har allerede gitt et grundig gjennomarbeidet tilbud. Ting koster penger og en slik utbygging må finansieres av flere enn SiljanFotball alene. Her må det både søkes om tippemidler og bistand fra kommunen.

Neste steg er nå behandling 15 august i hovedstyret. Man kan vel ikke se mange gode grunner til at hovedstyret skal overkjøre SiljanFotball sine planer i denne saken.

Etiketter: , ,

26 juni 2007

Store besparelser ved å samle

anleggene på ett sted. Utgiftene på Fagerlund er uten noen form for vedlikehold er kr 50 000 pr år. Av et budsjett på 350 000. Det er veldig masse penger. I tillegg kommer kostnadene til gressklipper og merkemaskin. I fjor ble det brukt nesten kr 80 000 da det måtte investeres i ny gressklipper. Bare til orientering..

Etiketter: , ,

25 juni 2007

50 x 110 meter uten problem

Vi kan med fornuftige kostnader bygge et treningsfelt på 50 x 110 meter mellom Trollmyra og skolen. Dette området er nesten helt flatt og i samme høyde som dagens bane.
Fra "Biltemaraceren" til venstre og ned til søppelkassene er det 110 meter. Et par bilder til fra det aktuelle området her, og her ....

Etiketter: , ,

23 juni 2007

Det beste forslaget??To ellverbaner på tvers av dagens bane.

Etiketter: , ,

Kunstgress eller gress? Enda et forslag


Gress eller kunstgress ved Siljanhallen. Ønsket er å samle anleggene. Ved hallen. På en økonomisk og sportslig forsvalig måte.
Blir det kunstgress med undervarme er det selvsagt et pluss, men det er ikke noe problem om de blir to gressbaner og som i dag at vintertreningen foregår på grusbanen.

Men innspill på hvordan vi ønsker å ha det er viktig. Og de aller fleste mener vi bør jobbe hardt for en kunstgressbane.
Bildet er ennå et forslag ang dette. Kunstgressbanen er tegnet lik dagens Trollmyra. Dagens Trollmyra forblir 11er gressbane men må forskyves 16 m nordover.

Etiketter: , ,

Kvelde. Noe å bli imponert av


Nyskjerrig på hvordan Kvelde kan bygge kunstgress med undervarme gjorde at jeg i dag reiste bort for å kikke på anlegget og snakke litt med primus motor i Kvelde IL, Øistein Lindhjem.
Kvelde har ikke egene utskilte grupper som fotball, ski eller andre undergrupper. Allt styres av hovedstyret. Det er en felles økonomi for hele laget. Fordi det er vanskelig å finne folk som ønsker bli med i styrene. Derfor et felles styre.
Totalt har laget 713 medlemmer. 300 spiller fotball. Budsjettet mener jeg var på rundt 700 000. Store inntekter fra spilleautomat var aldri brukt til drift av laget men det har hele tiden blitt investert i utstyr og baner.
Kvelde idrettsplass ligger bak skolen. Der har det lille driftige laget en nydelig 11er gressbane, en mindre gressbane med X antall nye mål, lysløype, skytterbane, snart basketbane og snart kunstgress 11er med undervarme! Allt samlet på ett sted.

Så til den største investeringen kunstgressbanen. Hvordan er det mulig? Banen var først planlagt uten undervarme da utgiftene til oppvarming ligger på rundt 300 000 i året. Prisen på banen var da 6,5 millioner. Må legge til at den bygges på en eksisterende grusbane. Så for kort tid siden ble man enige med kommunen om en modell for oppvarming. Kommunen skal bygge et fyringsanlegg som skal varme opp skolen og leiligheter som skal bygges i området om kort tid. De lot også banen knytte seg til dette anlegget. Gratis.
Da ble det selvsagt undervarme i banen. Totalt kom banen da på 7,5 millioner. Spillemidler utgjør 2,5 mill, kommunen 2,8 mill og Kvelde IL resterende 2,2 mill. Veldig mye ble gjort på dugnad og man regnet med at man ville slippe låne noe som helst pga all dugnaden.
Vet ikke om jeg skal si det men treningsavgiften i Kvelde IL er kr 300 for alle under 20 år. Allikevel er det folk der som klager på at det er dyrt.....

Larvik kommune så også verdien av å ha en kunstgressbane rett ved skolen. Til ungenes frie benyttelse hele året. Så det er faktisk mulig å få til. Men kommunen må se verdien av slike anlegg. Det gjør tydeligvis Larvik kommune.
Husk at vi måtte betale for to stk søppelkasser.....
Hovedbildet viser Kveldes formann, banemester mm til venstre og anleggslederen til høyre.

Bilder fra Kvelde idrettsanlegg her:

Etiketter: , , , ,

22 juni 2007

En ny ide om Trollmyra


Fikk plutselig en ny ide ang det å samle all aktivitet rundt Siljanhallen:
Utvid Trollmyra maksimalt i sørenden. Lag en diger gressmatte.
Da vil vi kunne ha treningsfelt i sørenden. Egentlig helt genialt om jeg får si det sjøl. Kostnadene ved et slikt prosjekt er jo en dråpe i havet kontra kunstgressprosjektet.
En stor gressmatte vi gjøre tingene enkelt mht vedlikehold. Man klipper hele anlegget og oppgraderer som vi gjør nå hovedbane og treningsfelter i en omgang.
En gressklipper å vedlikeholde. En merkemaskin osv. Og ikke minst sparer vi mange ti tusener i året ved å legge ned Fagerlund
Hvis ja fra Siljan kommune angående en slik utvidelse kan vi starte nesten umiddelbart. Dette har vi råd til.
Flyfoto av området:

Etiketter: , , ,