Last ned det opprinnelige vedlegget

MERK: Dette er et forslag og må godkjennes på årsmøtet 2008. Meningen er at denne "lappen" skal deles ut av trener/lagleder til alle spillerne på laget. Etterhvert som spillerne viser frem kvitteringerpå betalt avgift noteres dette på lagets spillerliste av trener/lagleder.

Har man ikke vist kvittering for betalingen innen første høsttrening får man ikke lenger trene eller spille i SiljanFotball.

Treningsavgiften innbetaling.

Treningsavgiften er SiljanFotballs hovedinntekt. Alle spillere skal betale denne. 
Den brukes hovedsaklig til vedlikehold av Fagerlund, Trollmyra og grusbanen, men brukes også til spillerforsikringer, lagspåmeldinger, dommere, baller, drakter osv. 
 
Satsene i år er: 
 
Senior herre kr 1450 
Senior damer kr 1450 
Junior dame/herre kr 1450 
15-16 år kr 1350 
13-14 år kr 1250 
11-12 år kr 1150 
7-10 år kr 850 
Familemedlemskap kr 3000 (Lønner ofte seg hvis fler enn 3 fra samme husstand spiller fotball) 
 
 
Avgiften skal betales til SiljanFotballs konto 2610.22.09205 før 1.mai. Innbetalingen må merkes med spillerens navn og lag. 
 
 
Senest på første trening etter sommerferien skal kvittering for betalt avgift vises lagleder/trener som markerer at du har betalt på spillerlista. 
Spillere som ikke fremviser kvittering på betalt avgift senest første trening etter sommerferien får ikke lenger spille eller trene i SiljanFotballs regi. 
 
SiljanFotball 2007 
Styret