Last ned det opprinnelige vedlegget

Referat fra styremøte i SiljanFotball 24. september 2008

 

Sted:  Kontoret, Siljanhallen

Sak 12/08 Godkjenning av referat

Forrige møtereferat godkjent med følgende merknader:

Pr  24. september har SiljanFotball et overskudd på 95 000,-

 

Sak 14/08 Lagledermøte

Dato er ikke satt, men lagledermøtet vil bli avholdt i midten av november. Det er ønskelig at hele styret stiller på dette møtet. Even sender innkalling på mail til alle laglederne, og det vil i tillegg bli lagt ut informasjon på hjemmesida. Even lager saksliste til møtet, og noen av sakene som vil bli tatt opp er følgende:

 

Sak 15/08 Treningsavgift

Som tidligere år har det også denne sesongen vært noe problem med å få inn treningsavgiften fra spillere som er tilknyttet SiljanFotball, og det største problemet har vært på seniornivå. Styret har derfor vedtatt følgende:

Dersom spillere på lag i SiljanFotball unnlater å betale treningsavgiften vil konsekvensen bli at de respektive lag ikke blir oppmeldt til neste års sesong før alle har betalt. Styret vil heller ikke betale hall-leien gjennom vinteren for disse lagene, før alt er i orden. 

Sak 16/08 Felles avslutning, november

 

Sak 16/08 Eventuelt

 
 

Møtet ble avsluttet kl 19.00.