Last ned det opprinnelige vedlegget

Webleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

REFERAT STYREMØTE

Dato/tid: Tirsdag 13. november kl. 19.00 – 21.45 

Sted:     Siljanhallen 

Til stede: Kjell Olav Høiseth, Bjørn Arild Aadalen, Geir Allum, Mona Gry Thygesen,

              Johan Smit, Simen Breian og Per Arne M. Hanssen (fra styret),

               Heidi Vasdal (org.sekretær), Morten Flatebø og Morten Sem (valgkomitèen)

Forfall: Mona L. Forsberg  
 

Sak 1 – Godkjenning av referat fra forrige styremøte onsdag 6. september

Referatet godkjent. 

Sak 2 – Post

 

            

Sak 3 – Valg 

Navn Verv På valg/ IKKE på valg Situasjon
Kjell Olav Høiseth Leder På  valg Tar ikke gjenvalg à NY!
Bjørn Arild Aadalen Nestleder IKKE på valg  
Mona Gry Thygesen Kasserer På valg Tar ikke gjenvalg à NY!
Per Arne M. Hanssen Sekretær IKKE på valg  
Mona L. Forsberg Styremedlem På  valg Tar ikke gjenvalg à NY!
Geir Allum Styremedlem På  valg Tar gjenvalg à HURRA!
Johan Smit Styremedlem IKKE på valg  
Simen Breian Styremedlem IKKE på valg  
Morten Flatebø Valgkomitè På  valg Tar ikke gjenvalg à NY!
Morten Sem Valgkomitè IKKE på valg  
 

Valget ble diskutert og valgkomitèen fikk oversikt over hvordan det står til med verva i SIL. Dessverre har SIL nok en gang hvanet i en uønsket situasjon hvor det sittende stryret ikke klarer å reorganisere seg med tanke på ledervervet. 

Det ble diskutert ulike navn til de ulike verva som MÅ på plass. Valgkomitèen går løs på oppgaven. 

Sak 4 Budsjett ved Heidi Vasdal

Heidi ville gjerne ha et arbeidsmøte(-er) hvor budsjettene, SIL og Siljanhallen,  for 2008 er jobben.

Møtet ble ONSDAG 21.11.07 kl. 18.30, hjemme hos Heidi. Disse møter fra SIL: Kjell Olav,

Mona Gry, Johan og Heidi. I tillegg vil man ha med SiljanFotball ved leder Even Elseth og skigruppa ved Rolf Staulen. SiljanFotball og skigruppa møter kl. 19.30. Dette for å være i forkant slik at man for diskutert noe. 
 

Sak 5 – Juleavslutning fredag 30. november (fredag i uke 48)

Det har vært liten påmelding, et kjapt overslag ga 22 påmeldte. Juleavslutningen blir utvidet til å gjelde lagledere og trener i SiljanFotball og skigruppa (se også hjemmesida for oppdateringer). 

Navn Oppgaver
Kjell Olav Høiseth Bestiller mat, mineralvann og øl hos Morten P.
Mona Gry Thygesen Kjøper inn duker, servietter, lys + annet stæsj og vin
Simen Breian

Geir Allum

Per Arne M. Hanssen

Ordner med bord, stoler og servise.

Oppmøte kl. 17.30

Marianne Bergeland Pynter. Kjell Olav gir beskjed.

Oppmøte kl. 17.30

 
 

Sak 6 – Eventuelt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Per Arne M. Hanssen

Sekretær, 18.11.07