Last ned det opprinnelige vedlegget

Webleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

REFERAT HOVEDSTYREMØTE

Dato/tid: Onsdag 12. desember 2007 kl 1900 - 2130

Sted:  Siljanhallen

  1. Referat fra forrige møte

Referatet godkjent uten bemerkninger. 

  1. Post

Kjell Olav videreformidlet diverse post til de som skal ha den.

 
  1. Dialog med Siljan kommune
 
  1. Økonomi ved Heidi Vasdal

Heidi la fram litt om SILs, hallens og undergruppenese økonomiske tilstand. Vanlig prosedyre for regnskapene er å sjekke dem hver tredje måned. Det er dessverre ikke alle undergruppene som levere de viktige papirene – DETTE ER BEKYMRINGSFULLT!! 

Ungdomsgruppa.

 

Skigruppa:

 

SiljanFotball:

 
 
 
 
 

TURN:

 

SIL:

 

HALLEN:

 

à Heidi har en merknad om at ALLE gruppene MÅ betale ARBEIDSGIVERAVGIFT. 

  1. Budsjett for 2008 ved Heidi og Johan

Det ble referert fra et arbeidsmøte hvor budsjettene var innholdet. På møtet deltok representanter fra SIL styret, Rolf S. fra skigruppa og Even E. fra SiljanFotball. 

Budsjettene blir lagt fram på årsmøtet. Kort fortalt blir det vanskeligere å drive idrettslaget, poenget er at Siljan kommune MÅ bidra mer økonomisk. 

  1. Medlemsregistrering
 

7. Avtale Sparebank 1 Telemark ved Per Arne

Undertegnede refererte fra møtet i Sparebanken 1 Telemark.

Utdeling av Foreningsbonusen

”Alle” idrettsforeningen som møtte mottok 10 000 kroner. Gulset IF hadde gjort noe mer, og mottok derfor 20 000.

      Kommentar:

Samarbeidsavtalen:

      à Dokumentasjon på annonser som har stått i avisa utløser fra 500-1 000 kroner.

      Kommentar:

            * Det koster litt mer å ta med logoen i annonsen, men det gir mer tilbake

                          (dette i følge de andre klubbene).

            * Forslag 1: Det første jeg tenkte på er STREETFOTBALLEN som er i januar.

                          Er det mulig å sette inn en annonse i avisa?

      à Banken vil at vi henter SEIL/”BANNERE” med logoen. Ta bilder, og det vil

                utløse kroner.

            * Forslag: STREETFOTBALL, SILJANSPRINT, TROLLMYRA FOTBALLSKOLE

                           (det er det jeg kommer på i farta). 

           Kommentar:

            * Dette tilbudet skulle være svært billig.

            * Det skulle være klart utpå nyåret, 2008, ca. februar-mars.

            * De ønsket at en klubb kunne teste det ut.

            * Forslag: Her MÅ jeg melde pass. Mitt forslag er at Even Elseth, Heidi Vasdal

                          kan se på dette.  

     à Der skal det være en logo (det er det).

      Kommentar:

            * Banken ønsket at det lå en link til bankens hjemmeside på SILs hjemmeside.

                          Gjerne at det går an å klikke på logoen. www.sb1telemark.no

                          allerede). DETTE ER I ORDEN, OG VAR I ORDEN FØR MØTET!!! 

              * På en slik dugnad var det gode penger å hente (sa de klubbene som hadde deltatt). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Gruppenes tid (stikksordform)

SiljanFotball:

Skigruppa. Selv om Rolf S. meldt forfall har han gitt oss beskjed om Skigruppa tilstand pr. mail. Her er noe:

 

9. Eventuelt

 
 
 
 

    à UKE 9 , FREDAG 29.02.08 er et forslag.

    à Årsmøtet til SiljanFotball avholdes før årsmøtet til SIL. 
 
 

Per Arne M. Hanssen

Sekretær, 15.12.07