Last ned det opprinnelige vedlegget

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

REFERAT HOVEDSTYREMØTE

Dato/tid: Onsdag 20. august 2008 kl 1900 - 2130

Sted:  Siljanhallen

Forfall:  Heidi Vasdal (org.sekretær), Per Høhrbye (ungdomsgruppa) og  
                       Gro Dahler (damegruppa)
 

Sak 18/08 Godkjenning av referat.

Referat godkjent med merknad.

Merknad: Siljan kommune kan ikke føre regnskap for Siljan idrettslag (kommunen har rett og slett ikke lov). Det er firmaet RISING REGNSKAP som fører SILs regnskap. 

Sak 19/08 Post

Karsten hadde svært mye post fra postboksen, men lite av interesse. 

Sak 20/08 Økonomi (stikkordsform)

SIL:

 

Siljanhallen:

 

SiljanFotball:

 

Grasrotandelen:

 

Sak 21/08 Treningsavgifter/-kontigenter i idrettslaget

Det er kommet inn forslag om å gjøre noe med treningsavgiftene i idrettslaget. Bakgrunnen for forslaget er at det med dagens satser blir svært dyrt hvis man skal f.eks spiller fotball og i tillegg vil delta på turngruppas aerobic-tilbud. Da vil man som voksen betale: 1450 (fotball) + 1000 (turn)= 2450 kr. 

Forslaget: Betale den høyeste treningsavgiften og dermed delta på det man ønsker av aktiviteter under SIL-paraplyen. Det er SiljanFotball som har de høyeste satsene for treningsavgifter. 

Hovedstyrets konklusjon:

Hvis forslaget skal være aktuelt må det settes en fordelingsnøkkel. SIL må i så tilfelle ha ansvaret for å sette fordelingsnøkkel. 

Et annet punkt er at det vil føre til strammere økonomi til alle undergruppene da det blir mindre inntekter. 

Hovedstyre vil avvente saken og se den i sammenheng med en annen sak som er omorganisering av SIL og undergruppenes styrer. 

Sak 22/08 Gruppenes tid (stikkordsform)

SiljanFotball:

 

SiljanFotball har fått noen forespørsler om det blir arrangert en fest etter selve cupen. Ingen i SiljanFotball-styret har anledning til å arrangere en slik fest. Derfor ønsker de at SIL står for festarrangementet. 

Svar fra SIL:

Stemningen for arrangere festen var svært laber i SIL-styret. MEN Ole Arne tok ansvar og skal spørre noen personer om de kan være villig til å arrangere festen. 

Skigruppa:

 

Skigruppa ønsker hjelp fra SIL til å få tak i folk som kan arrangere Siljansprinten. Det må ringes rundt til foreldre som kan stille opp å arrangere sprinten. Opplæring vil bli gitt. Arrangementet er en fin tradisjon, og bør fortsette.

 
 
 
 

Sak 23/08 Møteplan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 24/08 Eventuelt (stikkordsform)

Fem saker: Sponsor, hallgulv, Trollmyra, sandvolleyball og innvendig vedlikehold av utleierom i hallen.  

Sponsoravtaler:

 

Hovedstyret gir Arild Godal mandat til å rydde opp i gjeldende avtaler og til å tegne nye. 
 
 
 

Hallgulv:

 

Bjørn Arild sjekker ut pris med HRL. Han sjekker også pris på lakking og merking av gulvet. 

Trollmyra:

 

Sandvolleyballbane:

 

Innvendig vedlikehold i hallen:

 
 

Per Arne M. Hanssen

Sekretær, 23.08.08