Last ned det opprinnelige vedlegget

REFERAT FRA ÅRSMØTE I SILJAN IDRETTSRÅD 2007

Dato:  Torsdag 28. februar 2008

Sted:  Siljanhallen

1. Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent.  

2. Årsberetning

Enstemmig godkjent. 

3. Organisering Siljan idrettsråd

Leder SIL og leder Siljan motocrossklubb har i år utgjort dette rådet. Eneste praktiske oppgave til rådet er fordelingen av LAM-midler. Dersom Siljan idrettsråd skal foreta andre oppgaver, bør dette fremkomme som et forslag fra medlemmene. Det foreslås at dagens ordning opprettholdes, dvs. at leder av SIL er leder av Siljan idrettsråd 

Enstemmig godkjent. 

4. Innkomne forslag

Ingen forslag var meldt inn. 
 
 

Siljan, 6. mars 2008