Last ned det opprinnelige vedlegget

Referat fra styremøte i Siljan fotballgruppe 4. juni 2007

 

Sted:  Tribunen på Trollmyra

Sak 14/07 Gjennomgang av referat fra siste styremøte

Referat fra siste styremøte ble gjennomgått, med følgende merknader:

 

Saldo pr 4. juni 2007   kr 590 000,- 

Sak 16/07 Siljancupen 2007

Flyttes til lørdag 1. september

Sak 17/07 Status samarbeidsavtaler

Johannes og Anita må i løpet av juni utarbeide og sende ut en kontrakt til alle våre samarbeidspartnere.

Sak 18/07 Lagbilder 2007

Alle lag som har sendt inn lagbilde vil motta kr 1 000,- mot kvittering. Disse pengene overføres til lagleders kontonummer ved å ta kontakt med Johannes Sørhaug.

Sak 19/07 Logo på treningsdresser.

Styret har vedtatt at vi skal ha Siljan ILs logo foran og SiljanFotball bak på ryggen. 

Sak 20/07 Eventuelt

 

Siljan, 10. junil 2007 

Anita Solvang Hole

referent