Last ned det opprinnelige vedlegget

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

REFERAT HOVEDSTYREMØTE

Dato/tid: Onsdag 21. mai 2008 kl 1900 - 2130

Sted:  Siljanhallen

Sak 9/08 Presentasjon av det nye hovedstyre

Kort presentasjon av hver enkelt person i det nye hovedstyre. 

Sak 10/08 Referat fra forrige hovedstyremøte

Referatet godkjent uten bemerkninger. 

Sak 11/08 Post

Karsten videreformidlet diverse regninger til Mariann. 

Sak 12/08 Økonomi

Heidi og Johan jobber med å finne en privatperson til å føre regnskapene for SIL og Siljanhallen. Per dags dato er det ingen personer som har sagt seg villig å påta seg jobben. 

Det igjen fører til at det ligger an til at SIL må bruke et regnskapsfirma. Et firma vil kreve mer ryddighet fra alle undergrupper og de skal ha ”skikkelig” betalt for jobben.

Blir det et firma MÅ det avholdes et møte hvor regnskapsfirmaet forklarer hvordan de vil at det skal være. 

Det kom et forslag: Hva med å spørre Siljan kommune om noen der kan hjelpe idrettslaget med å føre regnskap?

Ansvar: Johan undersøker med kommunen. 

Sak 13/08 Gruppenes tid (stikkordsform)

Skigruppa:

 

Ungdomsgruppa:

 

SiljanFotball:

 

Sak 14/08 Hallen (stikkordsform)

 

Sak 15/08 Nøkler til nye styremedlemmer og andre

SILs ”nøkkelperson” er Rolf Staulen. Han informerte om en egentlig svært vanskelig jobb med å ha oversikt pga. at det er nye personer i de ulike styrene. Likevel har Rolf svært god oversikt over hvilke personer som har nøkler til hallen.

Hovedstyret er svært takknemlig for jobben med nøklene Rolf har gjort og gjør. 

Sak 16/08 Møteplan

Det blir avholdt hovedstyremøter annenhver måned, og SIL styremøter annenhver måned.

Møteinnkallinger kommer pr. mail.  
 

 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 17/08 Eventuelt (stikkordsform)

     - Rolf har noe av det. Avventer saken til høsten.

     * Gjesteboka. Det har kommet klager på språkbruken i gjesteboka. Klagen er i forhold til

Per Arne M. Hanssen

Sekretær, 03.06.08