Last ned det opprinnelige vedlegget

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. 
 
 
 
 

Innkalling til hovedstyremøte onsdag 20.08.08 Kl.19.00 i Siljanhallen 
 
 
 

Sak 18/08 Godkjenning av referat. 

Sak 19/08 Post 

Sak 20/08 Økonomi 

Sak 21/08 Treningsavgifter i idrettslaget  

Sak 22/08 Gruppenes tid 

Sak 23/08 Møteplan 

Sak 24/08 Eventuelt 
 
 

Forfall meldes til Karsten Helgerud eller en annen i styret 
 
 
 

Vel møtt