Last ned det opprinnelige vedlegget

Kulturmidler 2009

Nr

Lag Bevilgning 2008 Søknadsbeløp 2009  Bevilgning 2009  
1 Snurråsen vel 3 3 3000  
2 Siljan Historielag 25 +10 5+10+(2,4) (+4) 5000  d 
10000 b 
+6400
 
3 Siljan idrettslag 85 + 10 95 + 30 85000 +5000  
5 Siljan MC- klubb

Endurostevne

13 50 
15
13000 
+10000
 
6 Siljan Jente og guttekorps 50 50 50000  
7 Siljan Misjonsmenighet, Opdalen(Nmu speidergruppe) 20 25 +5 20000

+5000

 
8 Holtesletta vel 3 33 3000  
9 Siljan Modellflyklubb 3 ? 0  
10 Sør Siljan vel 3+36 17 3000 
+10000
 
11 Opdalen vel 3 ? 3000  
12

Siljan Jeger og fiskerforening

3 5+10 3000 
+2000
 
13 Selje 4H 0 0 0  
14 Siljan skytterlag 10 20 10000  
15 Siljan Normisjon 0 10 5000  
16 Siljan B- og ungdomsteater 0 0 0  
17 Skauen vel 3 ? 0 v  
18 Siljan elvebåtlag 3 20 3000  
19 U-klubb 1 0 0 0  
20 Siljan Paintballklubb 18 15 + 12 10000  
+2000
 
21 Til fordeling Bur 10   10000  
22 ADHD forening Telemark 0 0 0  
22 Siljan birøkterlag 1,4 0 0  
  TOTAL   432,4 + 6 277400  
18 reserve     87.600