Last ned det opprinnelige vedlegget

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

REFERAT HOVEDSTYREMØTE

Dato/tid: Onsdag 22. oktober 2008 kl 1900 - 2050

Sted:  Siljanhallen

Forfall:  Heidi Vasdal (org.sekretær), Rolf Staulen (skigruppa),

                       Per Høhrbye (ungdomsgruppa), Johan Smit, Simen Breian og

                       en representant fra SiljanFotball  
                      
 

Sak 25/08 Sparebank 1 Telemark (SB1T) (stikkordsform).

Sak 26/08 Godkjenning av referat fra forrige hovedstyremøte (20. august).

Referatet godkjent. 

Sak 27/08 Post (stikkordsform).

 

Sak 28/08 Økonomi (stikkordsform)

Heidi og Johan var dessverre ikke til stede. Derfor ingen oppdatering av den økonomiske ”ståa”. 

Sak 29/08 Gruppenes tid (stikkordsform)

Damegruppa:

 
 
 
 

Sak 30/08 Hallen (stikkordsform).

Nytt gulv i hallen:

 

Utleiebord:

 

Annet:

 
 

Sak 31/08 Møteplan 

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sak 32/08 Eventuelt (stikkordsform)

To saker: renholder og Telebingo  

Renholder:

 

Telebingo:

 
 

Per Arne M. Hanssen

Sekretær, 24.10.08