Last ned det opprinnelige vedlegget
 

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.

REFERAT HOVEDSTYREMØTE

Dato/tid: Torsdag 12. februar 2009 kl 19.30 – 22.15

Sted:  Siljanhallen

Forfall:  Mari Ann Aadalen (kasserer), Ole Arne Kiste, Heidi Vasdal (org.sekretær),  
                        Rolf Staulen (skigruppa) og en representant fra SiljanFotball
 

Sak 1/09 Godkjenning av referat fra forrige hovedstyremøte (22. oktober 2008)

Referat godkjent 

Sak 2/09 Valg (stikkordsform)

SiljanFotball:

 

SIL-styret:

 

Hovedstyret berømmer begge valgkomitèene for deres iherdige jobb. 

Sak 3/09 Gruppenes tid (stikkordsform)

Damegruppa:

à Dette gjelder vel lysløypa? 

Ungdomsgruppa:

 

Sak 4/09 Trollmyra

 

Sak 5/09 Lysløypa

 
 
 
 

Sak 6/09 Hallen, gulvet – hva gjenstår?

 

Ansvar for å følge opp saken er Johan og Ole Arne. 

Sak 7/09 Nøkkel, hvem bør ha hvilken nøkkel?

 

Det nye styret MÅ gjøre noe med nøkkelsituasjonen i forhold til hallen. 

Sak 8/09 Medlemssystem/Idrettsregistrering

 

Johan sjekker nærmer ut hvilket program som SIL skal bruke. Videre er Johan villig til å gjøre en del av jobben mot godtgjøring. Hovedstyret sier at det er OK. 

Sak 9/09 Grasrotandelen

 

Sak 10/09 Sponsorarbeidet

 

Sak 11/09 Økonomi – regnskap og budsjett

SIL à Overskudd.

Hallen à Overskudd.

SiljanFotball à Overskudd.

Skigruppa à Et lite underskudd.

Turn à Et lite overskudd.

Damegruppa à Overskudd. 

Sak 12+13/09 Vurdering om behov for komitèer/organisering

 

Johan jobber videre med saken. 

Sak 14/09 Post

 
 
 
 
 

Sak 15/09 Årsmøte planlegging

 

Sak 16/09 Eventuelt

Organisasjonssekretær:

 

Godtgjøring:

 

Hovdestyre går inn for Kå dekke Karstens og Johans telefonutgifter. 

Maling av ungdomsgruppas rom oppe:

 

Politiattester:

 

 

Neste møte:

Nettleseren er kanskje ikke i stand til å vise dette bildet.
 

ÅRSMØTER – SiljanFotball og Siljan Idrettslag (disse møtene påfølger hverandre)

DAG/DATO: Torsdag 26.02.2009 (uke 9)

TID: kl. 18.00

STED: Siljanhallen 
 

Per Arne M. Hanssen

Sekretær, 15.02.09