Forslag til budsjett for Fotballen 2007
      Res 2006[1]   Budsj 06   Budsj 07
  DRIFTSINNTEKTER          
3020 Treningsavgifter       160000   160000
3113 KKD midler            
3160 Tilskudd fra klubb     80000   90000
3400 Utleie av grusbanen          
3540 Kiosksalg       34000   10000
3601 Lotterier       15000    
3602 Is-salg       15000   20000
3603 Fotballskolen            
3610 Automatinntekter     70000    
3620 Norway cup (sponsing)          
3612 Sponsing av drakter          
3613 Sponsing av drakter guttelag          
3630 Dugnader       40000    
3634 Dugnad jenter 16 år          
3636 Dugnad jenter 19 år          
3637 norway cup egenandel          
3639 Overtrekksdresser          
3710 Samarbeidsavtaler     70000   20000
3920 Billettinntekter            
Sum  Driftsinntekter     484000   300000
  AKTIVITETSKOSTNADER          
3940 Overgangsgebyrer     0   0
4010 Cup jenter 16 år          
4020 Cuper m.v       25000    
4030 Reiseutg/dommerutg     25000   15000
4170 Premier       6000    
4210 Leie av hall/bane     25000   6000
4211 Idrettsmateriell       80000   20000
4310 Påmeldingskostnader     45000   20000
4350 Gebyr for spillere          
4370 Norway cup          
Sum  Aktivitetskostnader     206000   61000
               
               
               
               
               
               
               
      Res.06[2]   Budsj.06   Budsj.07
  DRITSKOSTNADER          
5101 Lønnsutgifter Fagerlund     15000   15000
5102 Lønnsutgifter Trollmyra     15000   15000
5103 Trykking av fotballavisa          
5110 Møter/avslutninger     7000   8000
5130 Avslutning for lagene     8000    
5150 Kurs       30000   10000
5210 Div kontorkostnader     1000   1000
5220 Km.godtgjørelse/diett     50000   20000
5230 Porto/telefon/annonser     15000   14000
5250 Gebyrer    
5260 Gaver       3000   1000
6450 Grusbanen       45000   35000
6620 Fagerlund       25000   35000
6630 Trollmyra       35000   40000
6640 Varekjøp/kiosk            
Sum  Driftskostnader     249000   194000
  Utg.inntektsbr.tiltak          
7040 Forsikring       3000    
7540 Varekjøp/kiosk       16000    
7610 Utg.inntektsbr.tiltak     10000   16000
  Sum       29000   16000
  Driftsresultat       0   0
  FINANSINNTEKTER          
8040 Renterinntekter           0
  Renteutgifter            
Sum  Resultat etter finansinntekter         0
Sum inntekter       420000   300000
Sum utgifter       420000   271000
Resultat       0   0

[1]
Heidi:
Resultatet pr.01.11.05
[2]
Heidi:
Resultatet pr.01.11.05