Treningsavgifter og kontingent i SiljanIdrettslag.

 

SiljanIL er et idrettslag med forskjellige undergrupper. SiljanIL har en kontingent på kr 300 som er obligatorisk for alle medlemmer. I tillegg har ski, fotball og turn egne treningsavgifter.

Treningsavgiftene brukes til vedlikehold av undergruppenes anlegg, baller, drakter, påmeldinger osv.

Les nøye hva og hvordan du skal betale under:

 

Hovedkontingenten. Gjelder alle. Kr 300 til kto 11111. Merkes med utøvers navn. Frist 1.mai.

 

SiljanFotball treningsavgifter:

Senior herre kr 1450

Senior damer kr 1450
Junior dame/herre kr 1450
15-16 år kr 1350
13-14 år kr 1250
11-12 år kr 1150
7-10 år kr 850

Familemedlemskap kr 3000. Kan lønne seg hvis mange fra samme husstand spiller fotball.

Avgiften skal betales til SiljanFotballs konto 2610.22.09205 før 1.mai.

 

SiljanTurn treningsavgifter:

Turn og aerobic kr 1000 pr år. Kan da også delta på friskvern.

Avgiften skal betales til SiljanTurns konto xxxxxxxx før 1.mai.

 

SiljanSki treningsavgifter:

Langrenn og hopp kr 500? Pr år.

Avgiften skal betales til SiljanSkis konto xxxxxxxx før 1.mai.

 

Viktig:

Senest på første trening etter sommerferien skal kvittering for betalt kontingent og treningsavgift vises lagleder/trener som noterer at du har betalt.
Utøvere som ikke fremviser kvittering på betalt avgift senest første trening etter sommerferien får ikke lenger utøve aktivitet i SiljanIdrettslags regi. Spørsmål rundt dette rettes til leder i SiljanIdrettslag.

 

SiljanIdrettslag

Styret 2007