Forslag til budsjett for Fotballen 2007
      Res 2006   Budsj 06   Budsj 07
  DRIFTSINNTEKTER          
3020 Treningsavgifter   150800   160000   160000
3113 KKD midler            
3160 Tilskudd fra klubb 80000   80000   70000
3200 Tilskudd tippemidler          70000
3540 Kiosksalg   6957   34000   10000
3601 Lotterier       15000   10000
3602 Is-salg   8000   15000   10000
3603 Fotballskolen            
3610 Automatinntekter 419331   70000    
3620 Norway cup (sponsing) 1000        
3630 Dugnader   12653   40000    
3632 Julekalender   1400        
3634 Dugnad gutter 16 år 8478        
3636 Dugnad jenter 19 år          
3637 norway cup egenandel 3308        
3710 Reklame hallen (samarbeidsavt) 25000   70000   20000
3915 Egenandel stevner etc 42890        
Sum  Driftsinntekter 759817   484000   350000
  AKTIVITETSKOSTNADER          
3940 Overgangsgebyrer 665   0   0
3941 Diverse   465        
4020 Cuper m.v   25510   25000    
4030 Reiseutg/dommerutg 24731   25000   19000
4170 Premier   2226   6000    
4210 Leie av hall/bane 29040   25000   6000
4211 Idrettsmateriell   71527   80000   35000
4310 Påmeldingskostnader 35150   45000   20000
4360 Treningsleir danmark 46750        
4370 Norway cup 75595        
Sum  Aktivitetskostnader 311659   206000   80000
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Res.06[1]   Budsj.06   Budsj.07
  DRITSKOSTNADER          
5101 Lønnsutgifter Fagerlund 15000   15000   15000
5102 Lønnsutgifter Trollmyra 18000   15000   15000
5110 Møter/avslutninger 24414   7000   8000
5130 Avslutning for lagene 5257   8000    
5150 Kurs   1850   30000   10000
5210 Div kontorkostnader 1702   1000   1000
5220 Km.godtgjørelse/diett 23071   50000   30000
5230 Porto/telefon/annonser 15073   15000   14000
5250 Gebyrer 150  
5260 Gaver   719   3000   1000
6440 Ny gressklipper   31000        
6450 Grusbanen   71517   45000   35000
6620 Fagerlund   37711   25000   35000
6630 Trollmyra   41379   35000   40000
Sum  Driftskostnader 286843   249000   204000
  Utg.inntektsbr.tiltak          
7040 Forsikring       3000    
7540 Varekjøp/kiosk   20154   16000    
7610 Utg.inntektsbr.tiltak 10438   10000   16000
  Sum   30592   29000   16000
  Driftsresultat       0   0
  FINANSINNTEKTER          
8040 Renterinntekter   243       0
  Renteutgifter   -62        
Sum  Resultat etter finansinntekter 181       0
Sum inntekter   759998   420000   350000
Sum utgifter   629094   420000   300000
Resultat   130904   0   50000
I dette budsjettforslaget har fotballen et overskudd på Kr.50.000.
Dette er på bakgrunn av tippemidler på kr.70.000 som blir overført fra hovedstyret.
Årsmøtet diskuterer hva disse midlene skal brukes til. Nedetale gjeld, ytterligere
utbedringeringer av fotballbanenene eller lignende 
Budsjettet for 2007 korrigeres etter årsmøtet.

[1]
Heidi:
Resultatet pr.01.11.05