Forslag til budsjett for Siljan Idrettslag 2006
Resultat Budsjett  Budsjett
2005 2005 2006
3 Inntekter          
3010 Medl.kontigenter 81550   74 000   80 000
3109 Tilskudd kretsen 1000        
3110 Tilskudd NIF 60456   60 000   60 000
3230 Tilskudd kommunen 75000   60 000   85 000
3610 Automatinntekter 58880        
3611 Borgen bingo     20 000   10 000
3710 GS banken 15000   40 000   40 000
3720 Siljan kat/annonser 48600   45 000    
3721 Støtte til katalogen 8950        
3910 Gaver,bidrag 4000        
3970 Salg dresser 10145        
3975 80 års jubileum 15500        
Sum Inntekter 379081   299 000   275 000    
             
4 Administrasjon          
5015 Feriepenger 2160        
5050 Arbeidsgiveravgift 2843       8460
5100 Lønn org.sekretær 48000   60 000   60 000
5110 Styrets møteutg. 506   6 000   1 300
5111 80 års jubileum 21348        
5120 Deltakelse andre møt     2 000   1 000
5200 Admin.kost 6150   10 000   4 000
5220 Km.godtgjørelse         1 000
5230 Kontorrekvisita 4284   1 000   1 000
5240 Porto,tlf,annonse 15284   15 000   15 000
5250 Gebyrer 180   2 500   200
5255 Boksleie 1125        
5260 Gaver 1542   6 000   1 500
5280 Edb-utgifter     4 000    
Sum Adminstrasjon 103422   106500   85 000    
             
5 Anlegg          
6500 Skianlegg 12000   12 000   12000
6620 Fagerlund 816       1000
6630 Lån hallen 2834       10000
6640 Trollmyra avdrag 37926[1]   48 500   36000
6650 Siljanhallen drift 125000   8 880   20000
6670 Faste anleggskostn 8772       9000
6680 Tilskudd fotball anlegg 100000   100 000   80000
7040 Forsikring         10000
Sum Anlegg 287348   169 380   178000    
             
7 Utg.innt.tiltak          
7610 Ut lotteri, katalogen 10717   12 000   1 500
Sum Utg.inntb.tiltak 10717   12 000   1 500
             
8 Tilskudd akive          
7841 Mari Bruflot 3000        
7842 Tilskudd medlem         5 000
Sum  Tilskudd 3000   0   5 000    
             
  Finansposter          
8010 Renteinntekter 3 934   1 500   4 000
8110 Renteutgifter 11405   12620   11000
Sum Finansposter -7 471   11 120   7 000
299 000 275 000
299 000 275 000
0 0

[1]
Heidi:
Dette beløpet blir trukket i fra på gjelden på trollmyra