Årsmøte SiljanFotball

28. februar 2008, Siljanhallen 

Dagsorden: 
 

  1. Åpning og godkjenning av saksliste

 

  1. Valg av møteleder og referent

 

  1. Årsberetning

 

  1. Godkjenning av regnskap for 2007

 

  1. Inkomne saker

Forslag til innkreving av treningsavgift. 
Timeleie av hallen. Skal dette betales av hvert enkelt lag?

 

  1. Budsjett 2008

 

  1. Valg