05 juni 2009

Lenge igjen til kunstgress?

Rådmannen i Siljan kommune har lagt frem forslag til økonomiplan frem til 2013. Det er der ikke funnet plass til kunstgress eller andre ekstrabevillinger til idrett og kultur.

Rådmannen sier: Rådmannen er kjent med at frivillige lag og organisasjoner arbeider med nye anlegg, men framdriften er ikke kommet så langt at kommunen kan vurdere prioriteringen av midler ennå.
Om det er kommune eller idrettslag som har sen fremdrift aner jeg ikke men allerede i februar 2008 leverte kunstgresskomiteen dette grundige forprosjektet til idrettslaget.

Eneste større investeringen i kommunen neste år blir 600 000 til nytt sentralbord samt 1,6 millioner til kloakkrenseanlegg på Gonsholt.
Denne økonomiplanen skal godkjennes av kommunestyret før den endelig vedtas.

Etiketter: ,