26 mars 2009

Kulturmidlene 2009: Mindre til idrettslaget

I møte 17 mars i hovedutvalget Siljan kommune, er SiljanIL tildelt kr 85000 i kommunalt tilskudd. Dette er mindre enn tidligere. Forhenværende styre i SiljanFotball søkte 27 januar kommunen om bidrag på kr 30 000 til vedlikeholdet av grusbanen. Saken ble behandlet på samme møte og bidraget" ble kr 5000. Se hvem som fikk hva:

KulturmidlerSiljan2009.htm

Etiketter: