10 mars 2009

Kommunen vurderer bruken til 6 prosent

SiljanFotball ba kommunen om et bidrag på kr 30 000 til vedlikehold av grusbanen fordi den brukes i friminuttene og i kroppsøving av Midtbygda skole.
Totale kostnader i 2008 var kr 73,495. Midtbygda skole (les Siljan kommune) som bruker banen hyppigere enn idrettslaget vurderer sin bruk av banen til kr 5000!! Saken skal opp i hovedutvalget(hva nå dette er) 17 mars.
Hvis du leker i gården til naboen hele året og han brøyter, kjøper mål, slodd og ellers vedlikeholder den for 73,494 kroner så er det vel naturlig at du betaler mer enn 6 prosent av utgiftene??

Etiketter: , ,

3 Comments:

At 10.3.09, Anonymous Anonym said...

Blir spennende å se hvor den årlige teambyggerturen til Sætre å co går i år. Lagbygging til 50000 kroner betalt av fellesskapets midler som ikke gavner andre enn dem selv. Dette er prioritering på lavt plan.

 
At 13.3.09, Anonymous Anonym said...

Det ble ikke nevnt at kommunen dekker 65% av driftsutgiftene for hallen og gjennom forskjellige avtaler bidrar med anslagsvis en halv million i året. Videre bør bygdas største forening kunne forholde seg til vanlig saksgang og folkeskikk. Hets på nettsida er ikke med på å styrke politisk goodwill.

 
At 13.3.09, Blogger Even said...

Hva ville det kostet skolen å hatt sin egen hall? Skolen bruker hallen så det er en selvfølge at man bidrar. Hva ville utgiftene blitt ved å hatt egen gymsal? Når det gjelder saksgang i Siljan kommune så er den et kapittel for seg. Fikk i dag etter flere purringer svar på en sak jeg leverte kommunen april 2008. Berettiget kritikk må kommunen tåle.

 

Legg inn en kommentar

<< Home