19 november 2008

Søknad om politiattest

Søknad om politiattest
NIFs idrettsstyre har med hjemmel i strafferegistreringensforskrif
t § 12 nr.4 p) vedtatt at alle idrettslag fra og med
1. januar 2009 plikter å innhente politiattester for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et
tillits- eller ansvarsforhold ovenfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dette omfatter både personer som skal påta seg nye oppdrag for laget og personer som er i et løpende oppdrags-/ansettelsesforhold for laget. Med mindreårige menes personer under 18 år.

SIL-styret ber derfor alle lagledere og trenere i SiljanFotball, skigruppa, turngruppa og ansvarlige i ungdomsgruppa møte opp i hallen onsdag 26.11 (førstkommende) i tidsrommet 17.00-21.00 for å fylle ut et søknadskjema om politiattest. I hallen vil det være representanter fra SIL-styret for å hjelpe til.

Disse opplysningene skal fylles ut i søknaden; navn, adresse, bostedskommune, fødtselsdato, personnummer, fødested, yrke, arbeidsted og telefonnummer arbeidssted. I tillegg skal søknaden underskrives, derfor er det viktig med personlig oppmøte.

Selve utfyllingen tar ca. 5 min. IDRETTSLAGET BER DERE ALLE OM Å MØTE DENNE KVELDEN (les. MØTEPLIKT)!

Mvh
Per Arne M. Hanssen

Etiketter:

1 Comments:

At 20.11.08, Anonymous pekka said...

Fikk høre at PORS organiserer det på samme måte som oss, men de gjør det en lørdag.

Jeg var redd vi i SIL var seint ute, men Pors er vel et større idrettslag en SIL (i hvertfall meg bekjent).

Og igjen til dere alle: MØT OPP! Tanken er at det er greit å få unna. Samtidig så MÅ alle søknadene sendes samlet.

 

Legg inn en kommentar

<< Home