28 april 2008

Tilbud nr 2 på skate/rulleskøyte/BMX elementer


Undertegnede var på møte med kommunen 7. april angående få til noen tilbud for ungdom. Min oppgave etter dette møtet var å utrede et konkret forslag sammen med to leverandører. Park og Utemiljø har i dag gitt Siljan kommune et tilbud på skate/rulleskøyte/BMX elementer. Prisen på et vedlikeholdsfritt større anlegg ligger på kr 150 000. Dette kan brukes av sykler, skateboard og inlineskøyter. Og det er mulig å få tippemidler.
Dermed er jobben nå ferdig fra min og leverandørenes side og utspillet ligger fra idag 28. april 2008 hos Siljan kommune.

Anbudene er sendt til ordfører og kulturavdelingen i Siljan kommune. Fortsettelse følger...

Svar fra kommunen i dag 28. april: Jeg skal bringe innspilla dine videre med i arbeidet med den forestående økonomiplanen som skal vedtas før sommerferien

Etiketter: ,