08 april 2008

Skateanlegg i skolegården?


Undertegnede var mandag i møte med kommunen angående muligheten for aktivitetspark i Siljan Mølle. Fra kommunen møtte Holtan, Borgeraas og Nystad. Undertegnede hadde ingen mandat fra SiljanIL. Møtet var på eget initiativ.

Det ble fortalt at "kulturaktivitet i mølla" var det andre som hadde luftet for kommunen tidligere, men det "hadde rent ut i sanden". Antakelig så ga initiativtakerne den gangen opp byråkratiet. Det er nemlig ikke lett å få noe konkret å forholde seg til i møte med Siljans byråkrater. Så vil muligens også skje denne gangen. Men det er verdt et forsøk.

Kommunen var ikke positive til mølleideen. Begrunnelse var støyplager og at silo ikke var egnet til klatrevegg. Jeg kjøper argument to men er ikke enig i argument en. For å komme videre ble det deretter diskutert diverse andre lokaliseringer av et eventuelt aktivitetsanlegg.

Vi ble enige om å se på mulighetene i skolegården på Siljan ungdomsskole. Foran skolen. Undertegnede skal sammen med en aktivitetspark-leverandør se på mulighetene og utarbeide et konkret forslag. Det er da snakk om et betonganlegg med ferdige elementer som kan flyttes hvis andre mer egnede plasseringer skulle dukke opp.
Fortsettelse følger...

Etiketter: ,