10 april 2008

SiljanIL`s nestor, Ole Kittilsen.

Undertegnede hadde i dag en lengre prat med Siljan Idrettslags nestor Ole Kittilsen. Ole Kittilsen var i ni år Siljan Idrettslags formann under lagets kanskje mest aktive periode, syttitallet.
Ole er en mann med solid ledererfaring. I 47 år var han ansatt på NEBB (nå ABB). Han var i 25 av årene fagforeningsleder i bedriften. I årene 72-92 satt han i kommunestyre og formannskap i Siljan kommune. Han var ordfører i Siljan fra 1984-1987 og han fikk Kongens fortjenestemedalje i 2003.
Ole Kittilsen er idag 79 år men er allikevel levende opptatt og oppdatert på både kommunepolitikken og idrettslaget i Siljan.


700 medlemmer i 1970

Når kom du med i idrettslaget?
"Jeg kom med i idrettslaget i 1970 og satt vel som leder til 79. Medlemstallet var såvidt jeg husker rundt 700 medlemmer. Vi drev med ski og fotballen startet opp i 70. Deretter kom orientering og bryting. Friidretten drev bare med idrettsmerke"

Ingen ville være leder
I dag sliter vi med å finne folk til styrevervene. Hvordan var det i syttiårene? "
Det var ikke vanskelig å finne folk til å sitte i styret men det var verre å finne ledere. Ingen ville ha den jobben. Gamle Siljanfolk ville ikke være ledere" ler Ole.

Ikke noe problem med et styre
I utgangspunktet så var SIL et styre, så delte dere idrettslaget opp i undergrupper. Hvorfor?
"For at man skulle ha hvert sitt felt å jobbe med. Det var mye arbeid med ski og fotball den gangen. Så var det jo ikke alle som var interessert i alle gruppene men ville jobbe med sin interesse. Men slik som det er i dag med veldig få i gruppene så er det ikke noe problem å ha et styre. Så kan man ha forskjellige utvalg på maks tre mann. Det er mer enn nok."

Lite snø
70 årene var en aktiv anleggsperiode i SIL. "Vi bygde både Søntvedtbakkene og Fagerlund på den tiden. I tillegg var det også dårlig med snø på den tiden så vi måtte bygge om både Grorud og Tokleivbakken for rennene måtte flyttes dit pga her var det snø. Og langrenn foregikk inne ved Langlidalen også på grunn av lite snø i bygda"
"Husker vi reiste av gårde med bilen full av pølser og brus som skulle selges langt inni Grorudskauen
. Vi var aldri hjemme på den tiden" sier kona Bodil som de fleste kjenner som ivrig i idrettslagets damegruppe. Bodil har aldri skofta et møte på 35 år i damegruppa!

Legge ned Fagerlund
Hva mener du om å legge ned Fagerlund. Du var jo med å bygde den?
"Nei nå har jo idrettslaget Trollmyra og er det ikke bruk for Fagerlund så er det bare å legge den ned. Man kan jo ikke jobbe seg ihjel med alle banene" mener Ole.

Idrettslaget betyr mye for kommunen
Hvor mye betyr idrettslaget for Siljan kommune?
"Det betyr mye. Det har det alltid gjort. De man greier å engasjere i idrettslaget så de slipper havne på skråplanet, det har mye å si. Hadde vi ikke hatt idrettslaget ville mange flere havnet i trøbbel. Vi har noen som faller utenfor, men de ville vært flere uten et idrettslag.
Det er helt sikkert."

Om å gjøre å ha idrettsinteresserte folk i kommunestyret
Ole har sittet som ordfører i kommunen og vet hvordan tingene fungerer. Da jeg spør om kommunen bør bidra med mer i støtte til laget svarer han ja. Minst 150 000 i organisasjonstilskudd. I syttiårene var det mange interesserte i idrettslaget som også var med i kommunestyret! Der ligger det mye. "Om å gjøre å ha idrettsinteresserte folk i kommunestyret" humrer Ole og ramser opp kommunestyret og idrettstyret som var mye samme personer.

Idrettslaget bør eie hallen
Bør idrettslaget eller kommunen eie hallen?
Idrettslaget bør eie hallen. Så sant det er mulig og det er jo ikke noe gjeld på hallen. Kommunen bør bidra så idrettslaget kan eie hallen uten å knekke ryggen økonomisk. Det har kommunen råd til. Kommunen hadde fått mye større utgifter uten idrettslaget. For mange hadde som jeg sa havnet på skråplanet. Og det hadde kostet mye mer om enn på et annet budsjett avslutter Ole Kittilsen.

Etiketter: , ,

1 Comments:

At 13.4.08, Anonymous Anonym said...

Her snakker vi om en person som har bidratt mye.Æresmedlem. Flott stykke !

 

Legg inn en kommentar

<< Home