28 april 2008

Deltakelse i årets borgertog!

På vegne av Siljan IL vil jeg oppfordre alle idrettslagets medlemmer til å delta i årets borgertog i Skien. Vi var en liten, men entusiastisk gjeng, som gikk i fjor, og dette er en morsom opplevelse samtidig som det er en fin anledning å presentere Siljan IL.

Det vil komme mer informasjon angående oppmøtested- og tid, men herved er utfordringen gitt. For fotballens del bør lagledere/trenere informere sine spillere om dette "arrangementet", slik at alle får beskjed.

Anita Hole

Etiketter: