10 mars 2008

Referater årsmøte SiljanIL og idrettsrådetHer er referatene fra årsmøtene i SiljanIL og Siljan Idrettsråd. Referatene foreligger i både orginalutgave og i "html" utgave.
ReferatArsmoteSiljanIL2008.htm
ReferatArsmoteSIL2008.doc

ReferatArsmoteSiljanIdrettsrad2008.htm
ReferatArsmoteSiljanidrettsrad2008.doc

Etiketter: ,