18 mars 2008

Må ikke være så negativ...

Vi må ha en god dialog med kommunen. Vi bør ikke være så negative. Ting må avklares i møter med kommunen.
Det er noen få slike tilbakemeldinger på mine "negative" artikler om kommunen. Helt greit alt sammen, men det må være lov å opplyse våre medlemmer om hva vi som idrettslag bør kunne forvente av Siljan kommune. Vi kan forvente et landsgjennomsnitt?

Jeg har tatt to eksempler fra Statistisk sentralbyrå i artikkelen under. "Netto driftsutgifter til idrett per innbygger" Landsgjennomsnittet et kr 412. Siljan gir kr 82!

Så tabellen som heter. "Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år" Landsgjennomsnittet er kr 1035. Siljan gir kr 302!

Slik jeg leser dette betyr det at hadde Siljan kommune bidratt som en gjennomsnittskommune så skulle idretten hatt kr 330 mer pr innbygger. Hvor mange innbyggere er det i Siljan?
Til orientering....

Etiketter: , ,