20 mars 2008

Aktivitetspark i Siljan mølle?


Kan vi skape noen helt nye aktiviteter i kommunen/idrettslaget? Skal vi lage et miljø for adrenalinkick i Siljan? Det kan bety aktiviteter som agressive skating, BMX, rullebrett og klatring. Dette er noen av "de nye idrettene" Disse fenger mange av dagens unge mer enn de gjennomorganiserte tradisjonelle idrettene med fast trening og kamptid.

Stedet for disse aktivitetene bør være i sentrum av Siljan og den nedlagte mølla burde jo være midt i blinken.
Målgruppa for en slik aktivitetspark kjører ikke bil og kort vei til parken er nødvendig for at den skal bli brukt. At mølla ligger ved badeplassen er også positivt. Noe av aktivitetsparken burde vært innendørs men mesteparten utendørs pga plassen. Innendørs kan det bygges en halfpipe. Topp sommertrening for skijibberne. På bildet til høyre ser du litt av et slik anlegg i Andebu.

Hvorfor en slik aktivitetspark?
Fordi de tradisjonelle idrettene stadig mister medlemmer mens nye spennende aktiviteter som blant annet de overnevnte trekker fler og fler ungdommer, og ikke minst for å skape aktivitet for flere ungdommer i Siljan. I tillegg kan ungdomsskolen bruke aktivitetsparken til spennende gymalternativ.

Hva vil et slik anlegg koste? Utstyr av høy kvalitet koster penger. Men dette kan det søkes tippemidler til. Eksempler på skateramper her og evigvarende uslitelige betongramper her, og ennå en type her:
Aktuell link:
Link 2, Link 3

Inne i siloen på mølla har man jo også alle muligheter til å lage Norges råeste klatrevegg eller tårn! Noe som garantert vil trekke turister til Siljan. Men om dette skal bli en realitet er det Siljans folkevalgte som til syvende og sist vil bestemme.

Her er hva rådmannen sier om Siljan mølle i budsjettkommentar 2008:
13201 Utleie av næringsbygg - Siljan mølle.Felleskjøpet har sagt opp avtalen om leie av Siljan mølle fra og med oktober 2007. Avdeling for Miljø og utvikling vil benytte lokalene i Mølla til lagerformål. Det er i budsjettforslaget ikke foreslått avsatt midler til drift og vedlikehold av bygget, men det legges opp til at videre oppfølging av bygningene tas opp i forbindelse med Økonomiplanen.

Oppdatert 22 mars:
Hva vil det koste? Rundt kr 300 000 for halfpipe og diverse skateutstyr. Veggen vil også koste rundt kr ??. Så kommer innsetting av endel vinduer i siloen. Regner man 1 million totalt så bør Siljan ha et aktivitetsanlegg vi kan være stolte over. Et slikt anlegg krever minimalt med vedlikehold og dette er en engangsinvestering.
Et slik anlegg finansieres vanligvis av kommune og idrettslag som igjen søker om tippemidler. Det vil dette prosjektet helt sikkert motta.

23 mars:
Bladet "Idrett & Anlegg" hadde i desember 2007 denne artikkelen om Modum kommune og idretten.Modum1.jpg, Modum2.jpg, Modum3.jpg, Modum4.jpg
Utrolig hva man kan få til hvis viljen er tilstede. Og Modum er langt fra enestående.

Etiketter: , ,

20 Comments:

At 21.3.08, Anonymous Anonym said...

Sist Siljan-kommune satset på noe somhelst av betydning var for 25 år siden og holtesletta industriområde. Da hadde kommunen visjoner og ville ha industri og arbeidsplasser. Siste 25 åra er den gode kommunens visjon kun å ha vienerbrød til alle møtene.

 
At 21.3.08, Blogger Jan Tore said...

Artig og flott forslag.. Tror det ville blitt en suksess faktisk.. Hvor henter du det fra Even??

Og et lite stikk til Siljan kommune: Hva er det egentlig kommunen tilbyr ungdommen; de fra 12-20 år?? Aktiviteter som ikke driftes av de frivillige tenker jeg på altså..

 
At 21.3.08, Blogger Even said...

Ideer er det nok av. Skateramper har sikkert mange tenkt på. Utfordringen blir å få kommunen med på å gjøre noe skikkelig. Gir Siljan kommune kr 5000 så er det ei helside i lokalavisa. Sier jo sitt det.

Jeg har tidligere sendt mail til kommunen og foreslått et samarbeide om streetfotballen. De gadd ikke engang å svare. Jeg har idag bedt om et møte med kommunen for å diskutere aktivitetsparkplanene. Så får vi se hva vi kan få til.

Alt skal nok inn i diverse kommunedelplaner og vi må vente på budsjettet 2009 og kanskje budsjettet 2010 før vi vet om det er penger så det blir nok trenert i senk. Billigst det. Om enn ikke i sosialregnskapet, men det er jo et annet budsjett enn kulturbudsjettet....

 
At 22.3.08, Anonymous Anonym said...

Hva har siljans inbyggere å tape på å bli slått sammen med skien? INGENTING!!!

 
At 22.3.08, Anonymous Johan said...

Veldig bra forslag Even. Jeg tror dette hadde vært et flott tilbud til en aldersgruppe som trenger flere tilbud. Utfordringen blir økonomien. Men hvis man kan få tippemidler så er man langt på vei.
Kjempegod ide.

 
At 22.3.08, Blogger Kjell Olav said...

Flott forslag Even. Vi skulle hatt flere tilbud til ungdommen vår i Siljan.

 
At 22.3.08, Blogger Even said...

Skien kommune bygger Norges største idrett og fritidspark: www.skienfritidspark.no Denne har nesten alt og koster vel rundt 500 millioner. Modum kommune støtter det lokale skisenteret med 200 000 hvert år for at skianlegget i nærmiljøet ikke skal forsvinne.

Eksemplene på kommuner som satser er mange. HVA har Siljan kommune investert i idrettsanlegg og ikke minst nærmiljøanlegg siste årene? Joda jeg vet det ble gitt noen kroner til Trollmyra. Men bortsett fra det, hva har kommunen investert i som engasjerer ungdommen?

INGENTING! Trollsaga og ei malplassert tørrgran i skolegården er ikke nærmiljøanlegg. Hvorfor ikke kjøpt et klatretårn og plassert i skolegården isteden for den grana? Jeg vet svaret...

 
At 23.3.08, Blogger Even said...

Siljan kommune fikk i 2004 "Tettstedprisen" .
Det ble i den forbindelse opplyst at prisen på hele kr 150 000 pluss kr 100 000 fra Siljan kommune totalt kr 250 000 skulle sitat: "skal komme alle innbyggere og besøkende til gode og glede, i form av steder der folk kan møtes og drive forskjellige aktiviteter".

Hvor er det stedet bygget?

 
At 23.3.08, Anonymous Inntressert said...

Siljan komune har inntekter på mer enn 110 millioner i året. 44 millioner er skatter fra innbyggerne. Problemet er at lønnsutgiftene i komunen er hele 73 millioner! Da er det ikke mye igjen å invistere for.

 
At 23.3.08, Blogger Jan Tore said...

Siljan kommune støtter jo idretten i bygda med det jeg vi kalle "knapper og glansbilder" - hvertfall sett i forhold til aktivitet og antall medlemmer.

Men å gi hundre tusen kroner annenhvert år til Maren Gulliksdatter, det er jo kultur, så det er enkelt å forsvare, virker det som.

Vi må stå opp, si fra at noen radikale grep må gjøres. Siljan er mer enn fortidsminner, kullkjellern og gravrøysene rundt omkring!!

De som bestemmer og styrer i Siljan bør være reale nok til å kunne innse at det bør prioriteres litt annnerledes nå. Jeg mener ikke at idretten nødvendigvis skal få så mye mere penger. Det jeg mener er at Siljan kommune må organisere og iverksette og drifte endel tiltak for BARN og UNGDOM selvstendig, uten at frivillige organisasjoner gjør dette... Men det er tydelgvis ingen i den adm.ledelse el politiske ledelse som tør ytre seg..

 
At 23.3.08, Blogger Even said...

Siljan kommune er ivrige lesere av www.siljanil.no, men jeg forventer allikevel ikke noe soloutspill fra hverken administrasjon eller politikere her i dette fora.

Når det gjelder mangel på satsing på barn og ungdom så er det våre folkevalgte politikere som bestemmer hva som skal skje her i kommunen. Administrasjonen er bare politikernes verktøy for å sette sine ideer ut i live og har meget begrensede fullmakter.

Idrettslaget er ingen politisk organisasjon men her på idrettlagets nettside er det naturlig at det opplyses hva våre politikere bidrar med til idretten i bygda. Og det skal vi være særdeles flinke til om tre år....

 
At 24.3.08, Anonymous Anonym said...

Noen som kan fortelle hvorfor siljan er kåra til en bra bokommune? Hva var de som blei lagt til grunn i den testen?

 
At 24.3.08, Blogger Kjell Olav said...

Det er utrolig at vi nok en gang klarer å vri et flott forslag fra Even, til at det bare blir masse usakelig kritikk til kommunen.

Vi har vært alt for dårlige til å søke f.eks kommunen om støtte til ulike prosjekt,og da kan man ikke forvente å få noe heller.Når det ikke ligger noe skriftelig fra oss, mens barnehage,aldershjem,skoler osv søker om penger til vikarer og matriell, sier det seg selv at vi kommer bakerst i køen.
Synes vi må gå i oss selv og se hvor ofte vi fra idretten har stilt opp på politiske møter og andre fora hvor det har vært mulighet til å si sin mening. Ved siste valg i Siljan ble det arrangert tverrpolitisk møte hvor hele bygda var invitert . Jeg var ENESTE representant fra idretten...
Med unntak av deg Even, som gjør en fantastisk jobb om dagen, burde disse andre her få seg noen verv.
Skal man få gjennomført noe som helst, hjelper det ikke å bare ha sterke meninger på nettet.Man må faktisk møte opp der beslutninger tas, enten det er på årsmøte i idrettslaget eller valgmøter og annet. Bruk energien til å få gjort noe konkret istedet for å bare klage!

 
At 24.3.08, Blogger Even said...

He he jeg er vel en av de som klager mest. Og med rette. Sjøl om idretten ikke har stilt opp på møter så må vi jo håpe våre politikere og administrasjon har noen antenner som snapper opp ting som skjer utafor kommunegrensa.

I dag var jeg på ski på Viddaseter. Som vanlig flotte løyper. W og guttungen var en tur i lysløypa. Mer enn nok snø til å hatt flotte løyper i påska. Men tror du det var oppkjørt? Selvsagt ikke. Og det er faktisk for dårlig. Og det bare føyer seg inn blant masse annet.

Men jeg har som sagt bedt om et møte med kommunen etter påske. Så får vi se hva som kommer ut av det.

 
At 24.3.08, Blogger Even said...

Idrettslaget har mer enn 300 aktive medlemmer. Bak disse står som regel mor og far. Totalt 900 personer som har direkte kontakt med idrettslaget. Av 2380 innbyggere. Disse betaler 18 millioner i skatt til Siljan kommune. Kommunen gir idrettslaget 85 000...............

 
At 24.3.08, Blogger Kjell Olav said...

Ja Even, du er absolutt en av de som klager mest he he.Skulle ønske du modererte deg litt der. Men du er iallefall ikke redd for å påta deg oppgaver og stå på, så det er bra. Det er vi avhengige av for å få til noe. Men jeg står på at ensidig negativ kritikk ikke er et godt utgangspunkt for samarbeid!

 
At 24.3.08, Blogger Jan Tore said...

Søkte kommunen om å dekke litt av beløpet på innkjøp av mål for 3-4 år siden på Trollmyra-grusbanen-Fagerlund. Vi måtte fjerne farlige mål som kunne velte, svaret var :" det kan det søkes spillemidler om.." Det har vi gjort og fått nei svarte jeg.... Kr 0,- i støtte...

Tror nok bildet er mere nyansert enn du har fått med deg kjell olav.. og at kommunen i fremtiden må iverksette, organisere og drifte tilbud til barn og unge i Siljan også, ja det er garantert. Det er jo derfor vi ikke får leder til SIL, det er for mye jobb og en for tung jobb.. Men usakelig, det er ihvertall ikke det jeg skrev, det er høyst reeelt.. Natta..

 
At 24.3.08, Blogger Even said...

Noe må det være Siljan kommune bruker mye mer penger på enn andre kommuner. Jeg har sjekka en del statistikker og funnet svaret:

Grunnskolen. Siljan bruker av en eller annen grunn 31,5 prosent av budsjettet til skolen. Gjennomsnitt i fylket er 22,3 prosent og landsgjennomsnittet et 23,1 prosent.

Hadde vår kommune brukt som landsgjennomsnittet hadde vi hatt 10 millioner til diverse hvert år. Hvert år! Og skolen i Siljan er vel ikke kjent for å være noe bedre enn andre.

 
At 24.3.08, Blogger Even said...

Grunnen til unormale tall på grunnsolekostnader er selvsagt vi har FIRE skoler(Opdalen, Austad, Midtbugda og ungdomsskolen) på så få innbyggere.
Der ligger Siljan kommunes kjempeutgift. Jeg burde tatt den litt tidligere he he...

 
At 25.3.08, Blogger Even said...

Investeringsbudsjettet til kommunen er utrolig lavt i 2008. Rundt 5 millioner. Så bruker man 2,2 til et NAV-kontor! NAV er jo "lett tilgjengelig" 15 minutter unna eller aller enklest via internett. Bruk i steden disse 2,2 millioner kronene på å skape aktivitet for ungdom i Siljan.

 

Legg inn en kommentar

<< Home