29 februar 2008

Årsmøtene 2008

I går kveld avholdt SiljanIL og alle dets undergrupper sine årsmøter.Rundt 25 personer møtte. SiljanFotball åpnet med sitt årsmøte kl 18. De første postene på agendaen ble raskt gjennomgått. Da det kom til godkjennelse av regnskapet var dette ikke godkjent av revisor pga bilagsmangel. Det var bagatellmessige bilagsmangler (totalt ca kr 4000) i et regnskap med nesten en million i omsetning. Det ene var en telefonregning og et annet var handling av kioskvarer på StorCash i Skien. Det var også bemerket at leder ikke kan utbetale penger til seg selv uten at det er underskrifter på bilaget fra styret. Et par slike utbetalinger var foretatt i forbindelse med at leder også har banevedlikeholdet på Fagerlund og Trollmyra.
Årsmøtet hadde ingen problemer med å godkjenne regnskapet.
Av innkommende saker ble forslaget om nytt opplegg rundt innkreving av treningsavgift godkjent. Forslaget om at lagene som trener inne selv må betale hall leie ble nedstemt.
Styret fortsetter som i 2007 men med et nytt styremedlem og Marianne B blir nestleder.
Erik B hadde til slutt en meget inntresant orientering rundt kunstgressbane i Siljan. Møtet ble hevet kl 19.45. Ordentlig referat fra møtet kommer fra referenten senere.

Hovedlaget sammen med resten av undergruppene hadde deretter sitt årsmøte. Kjell Olav ønsket velkommen og leste årsberetningen. Man gikk i gjennom og godkjente alle tallene noe som tar litt tid. Det ble litt diskusjon rundt hallregnskapet. Dette vekker bekymring hos dem som skjønner seg på slike tall. Årsmøtet hadde desverre ikke anledning til noen lang diskusjon rundt hallen. Men den diskusjonen vil nok snart komme naturlig...
Til slutt var det valg og også i år står hovedlaget uten noen lederkandidat. Valgkomiteen hadde gjort en grundig jobb og hadde startet jobben allerede i oktober. 60 personer var blitt spurt men ingen var villige til å ta lederansvaret.
Dermed blir det vel atter en gang et ekstraordinert, eller nå kan det vel ikke lenger kalles ekstraordinert, årsmøte? Etter hovedlaget hadde SiljanIdrettsråd årsmøte.Ordentlig referat fra referenten senere.

Helt til slutt hadde avtroppende leder en litt spesiell sak. Idrettslaget skulle få et nytt æresmedlem. Denne æresbevisningen henger meget høyt og den gikk til Heidi Vasdal for lang og tro tjeneste. Historiker Staulen følger opp med egen sak senere. Gratulerer Heidi!
Flere bilder her:

ProtokollArsmoteSiljanFotball2008.htm

Etiketter: , , ,

1 Comments:

At 29.2.08, Blogger Kjell Olav said...

Vil med dette takke for et godt årsmøte torsdag. Jeg synes vi hadde en fin kveld med mange bra diskusjoner fra et engasjert publikum.25 personer er ikke mange, men flere enn vi er vant til.

Det er veldig mange dyktige personer i våre styrer nå.Men vi trenger en som er villig til å ta ledervervet i idrettslaget!

Det var en stor ære for meg å kunne gi Heidi æresmedlemsskapet. Det har hun fortjent!!
Stå på for idrettslaget vårt folkens,så skal vi se hvem neste æresmedlem blir :-)

 

Legg inn en kommentar

<< Home