30 januar 2008

Status forprosjekt kunstgrass...


I kveld 30. januar hadde komiteen sitt siste møte. Vi har nå fått innhentet det vi skal av opplysninger. Nå skal hvert komitemedlem fullføre sine delrapporter. Dette skal sendes komiteleder innen 3. februar.


Så vil endelig rapport foreligge for SIL styret og SIL fotball 10. februar. Alle dokumenter blir skrevet/scannet i pdf. I tillegg blir rapporten kopiert i 10 eksemplarer som fordeles til SIL styret og SIL fotball styret.


For komiteen

Jan Tore Christensen - leder

Etiketter: