05 januar 2008

Siljan Kommunes budsjett 2008

er nå endelig vedtatt. Kommunestyret vedtok i møtet 18.12 kun en liten økning, kr 20000, i støtten til idrettslaget. Felleslista ønsket å øke støtten med kr 35 000 men dette forslaget ble nedstemt. Det betyr totalt kr 105 000 i kommunal støtte til neste år.

Kroner 20 000 ekstra til idrettslag som har mistet flere hundre tusen i automatinntekter monner veldig lite. Det vil kunne få leie konsekvenser. Ikke bare i SiljanIL, men litt spesielt her i Siljan er høye anleggskostnader. Noe som gjør situasjonen ekstra vanskelig.

Etiketter: ,