06 januar 2008

Hva er organisasjonstilskudd, LAM og KKD midler?

I diskusjoner om idrettslagets økonomi er det mange uklarheter. Hva får SiljanIL fra kommunen og hva kommer fra staten. Her en liten forklaring:
Den kommunale støtten kalles organisasjonstilskudd. Den er veldig variabel fra kommune til kommune. Her kan kommunene gi det de sjøl ønsker. Siljan kommune er blant de som gir aller minst.

Den statlige overføringen er tippemidler fra Kirke og kulturdepartementet(KKD). Disse kalles Lokale AktivitetsMidler(LAM). Det er kriterier for hvordan disse midlene skal brukes. De skal IKKE brukes til anleggsdrift, ikke på senioridrett, men på barn og ungdom. Spesielt ungdom. Mer om disse midlene kan du lese her:

Det er Siljan Idrettsråd som fordeler disse statlige midlene. Siljan Idrettsråd består av lederne fra SiljanIL, SiljanMC pluss kulturleder i Siljan Kommune.

Etiketter: ,