03 desember 2007

Budsjettmøter både her og der


SiljanFotball skal ha sitt budsjettmøte tirsdag 4. desember. Økonomien blir ennå dårligere neste år da automatinntektene jo opphørte 1.juli dette år. Blir helt sikkert ennå et lavt budsjett.

Et annet budsjett som har stor betydning for SiljanFotballs og ikke minst SiljanILs budsjett er kommunens budsjett 2008. Rådmannen har laget kommunes budsjett og i morgen skal formannskapet godkjenne det. Det blir artig å se hva post 13800 "Idrett" er på neste år. Det må jo kraftig opp hvis kommunes vedtatte plan for idrett og friluftsliv skal nås. Denne planen utgår i 2008. Der står mange flotte ord. Og mye gjenstår hvis målsetningen skal nås. Se nøye på bildet. I tillegg står det blant annet:

"I utgangspunktet er det en offentlig oppgave å bygge og drive idrettsanlegg. I mange kommuner i landet er dette ansett som en viktig og riktig måte å bruke offentlige ressurser på. I Grenlandsområdet er det dessverre lite tradisjon for å prioritere midler til dette. Idrettslagene er i stor grad eier av egne anlegg og står for både utbygging og drift.
Fordelen med dette er at brukerne i de fleste tilfeller føler et sterkere eierskap og ansvar, og på den måten tar bedre vare på anleggene. Ulempene er at kostnadene med dette kan gå utover mulighetene for å drive aktivitetsskapende arbeid, og frivillige tillitsvalgte bruker mye tid på aktiviteter som bare indirekte er relatert til idretten. Dette kan føre til mangel på interesse og problemer med å skaffe engasjerte idrettsledere.

En hovedutfordring for idretten er å skape forståelse for arbeidet og på sikt få et større offentlig engasjement i forhold til drift av anlegg.

Innenfor rammene av dagens budsjetter har dessverre ikke Siljan kommune mulighet til å utføre mer drift av idrett- eller friluftsanleggene"
Sitat slutt

Etiketter: , ,

3 Comments:

At 4.12.07, Anonymous pekka said...

Greit å lage planer som en i utgangspunktet ikke jobber mot. Er det det som heter politikk?

Ser av tegningen at den er gjort om per i dag. Der hvor det er planlagt kunstgressbane blir det "bussholdeplass" for Midtbygda skolen.

 
At 4.12.07, Anonymous Anonym said...

Det er borgerne selv som må sørge for å velge inn folk i kommune styrene som taler deres sak . Og ofte dreiser det seg om å priorietere vekk noe annet de også gjerne vil bruke penger på. Det er lov å ha verv i politikken og idretten samtidig .
Trygve H

 
At 4.12.07, Anonymous Anonym said...

Trygve nå må du bytte tastatur . Det du har skriver mye feil gitt .

Lærer

 

Legg inn en kommentar

<< Home