29 november 2007

Velkommen som medlem i et norsk idrettslag


Dette er en informasjonsbrosjyre fra Norges Idrettsforbund. Hvor SiljanIL er et av medlemmene. Og du som leser dette er antagelig en del av SiljanIL eller et annet idrettslag.
Spesielt viktig at alle som styrer et lag eller en av lagets undergrupperer kjent med innholdet i denne brosjyren.
VelkommenSomMedlemAvEtNorskIdrettslag.htm

Etiketter: