22 november 2007

Søknad om økt tilskudd fra kommunen

Johan S,Heidi V. og Kjell O.H. skulle hatt et møte i ettermiddag med kommunen.
Nystad,Borgeraas og økonomisjefen fikk det dessverre ikke til,men vi tar det litt senere.
Dette er på bakgrunn av at automatpengene er slutt,og vi får en strammere økonomi.

Kommunen er nå en større bruker av hallen enn SIL. Enøk-tiltak i hallen,skolen,barnehagen og evnt oppvarming av en mulig kunstgrassbane skulle vært tema for dette møte.

Kommunen betaler nå 60% av utgiftene til hallen.
Johan og Kjell O. har nå brukt litt tid på hvor mye SIL og kommunen bruker,og det viser seg at skolen,barnehagen og Utebarnehagen bruker hallen 75% av tiden. Det vil si at de må bidra med mer støtte.En av grunnene til at vi bruker den mindre,er at vi ikke har noen typiske inneidretter lenger,som handball og volleyball.Skolen bruker også dusjanlegget etter hver time,det gjør ikke våre brukere like ofte.

Jeg vil også si til alle som klager over ting og vil ha forandret på noe,
må henvende seg, og legge inn søknader til f.eks SIL eller kommunen.
For å nå frem, er det viktig å bruke de rette kanaler og legge fakta
på bordet.Det gjør vi nå,og håper vi får samlet nok fakta og velbegrunnede argumenter slik at vi får økt støtte

Etiketter:

2 Comments:

At 22.11.07, Anonymous Anonym said...

Bra jobba

 
At 23.11.07, Anonymous pekka said...

MEGET BRA, men jeg hadde jo ikke forventa annet.

Jeg er ganske møe i hallen, og mener at den trenger en oppgardering. Golvet er på vei, men noe av hallens utstyr trenger å vedlikehold. Tenker da på tjukkasen, bommen (de nederste hulla er ødelagt) og musikkanlegget).
Poenget mitt er at det koster penger og som det står i hovedinnlegget Siljan kommune bruker hallen 75% og har dermed den største slitasjen på hallens utstyr.

 

Legg inn en kommentar

<< Home