07 september 2007

Svar fra Ole K Holtan


Kommentar: Even E påstår at kommunen bruker veldig lite på idretten. Dette reagerer Ole Kristian Holtan i Arbeiderpartiet på og ber om å få svare på kritikken. Det er det full anledning til her på Siljans mest leste nettside. Even

Innlegget fra Holtan følger:


Siljan kommune og idretten


Jeg har i den senere tid registrert en del utfall mot Siljan kommune og dennes påståtte manglende prioriteringer av idrett i Siljan. Ja, det står faktisk på trykk at Siljan kommune overhodet ikke prioriterer idrett.


Som politiker for Siljan Arbeiderparti gjennom 16 år så vil kritikken automatisk inkludere vårt parti og alle oss politikere som etter sigende ikke prioriterer riktig. Det er jo vi som har fordelt inntekter og utgifter på Siljan kommunes budsjetter.


Men hvordan ser dette bildet egentlig ut? Er situasjonen i Siljan så begredelig og svart som den kan høres ut?


Jeg mener at den absolutt ikke er det.


Det blir påstått at Siljan kommune bruker 160 tusen kroner på idrett og 0 kroner på anlegg. Dette blir jo riv ruskende feil. Sannheten er den at kommunen i budsjett for 2007 har satt av 160 tusen kroner til idrettshalltilskudd. Det er avsatt 187 tusen til direkte drift av området Siljanhallen/Trollmyra. (på bakrunn av avtalen om at skole/barnehage skal bruke området, er det en prosentvis fordeling av driftsutgiftene)


Siljan kommune setter hvert år av 210 tusen kroner til en pott som frivillige lag og organisasjoner kan søke om penger til gode formål fra. Denne potten blei for øvrig dobla etter forslag fra Siljan Arbeiderparti fra 2006.


Videre så støtter kommunen idrettslaget direkte med ca 30 tusen kroner til løypepreparering, og 25 tusen til Skifellesskapet som preparerer løypene fra bla. Viddaseter.


Verdt å merke seg er også at Siljan kommune bidro med et betydelig beløp direkte til opparbeidelse av Trollmyra. Jeg mener beløpet lå på ca 2,3 millioner som ble fordelt på kommunen og tippemidler.


Siljan kommune har prioritert et nærmiljøanlegg bak ungdomsskolen med gressbane, asfaltert håndballbane, hoppegroper etc. Her ble det investert mange hundre tusen. Som alle veit, så blir området flittig brukt til fotballkamper for de yngre.


Siljan kommune har også i fellesskap med Norsk Tipping sørget for at det kom på plass en ballbinge ved Midtbygda skole. Jeg synes vel at denne også bør tas med i en totalvurdering.


Kommunen har også bidratt med støtte til helt nye orienteringskart fra området ved Siljanhallen. Dette har igjen ført til liv og røre ved flere store orienterings-arrangementer i skauen vår. I disse dager bidrar kommunen med 100 tusen kroner i støtte til et helt nytt kart over Nord-Siljan slik at trimmere og andre i alle aldre skal kunne orientere seg gjennom stier og løyper i det flotte terrenget .


Jeg håper at noe av dette jeg nå har nevnt setter situasjonen litt i et annet lys. Nå står vi foran en ny rullering av planen for idrett og friluftsliv. Der vil selvsagt idrettslagets egne prioriteringer bli tatt med.


Jeg kan love at Siljan Arbeiderparti også framover vil sette idrett og friluftsliv høyt på prioriteringene. Sammen med all annen kulturaktivitet vi ønsker å støtte, så skal det ikke være tvil om at vi ser på dette som klart forebyggende for barn og ungdom. Samtidig så er det en berikelse i en sosial sammenheng for alle delaktige på alle nivåer. (ikke bare for oss sportsidioter).


Til slutt har jeg en klar oppfordring til alle ang. valgdagen 10 sep. :


BRUK STEMMERETTEN DIN !!


Ole-Kristian Holtan


Ordførerkandidat Siljan Arbeiderparti


Etiketter: ,

1 Comments:

At 7.9.07, Anonymous Rolf S said...

Det er viktig for alle parter å se litt historisk på dette.Lite hjelp å få før. På vegne av Skigruppa vil jeg i alle fall få sagt at uten F Tallakstad sin direkte interesse for lysløype og preparering og Siljanmarkaprosjektet så hadde det vært meget mørkt på løypesiden. Jeg orket i alle fall ikke tråkke spor med scooter mer. Ski har en helt ok avtale med kommunen og vi synnes det er flott av de bidrar(ehh skulle bare mangle egentlig, men vi vet alle av budsjett skal sys sammen.Vi ser frem til vinteren. Godt valg.

 

Legg inn en kommentar

<< Home