05 september 2007

Kommunedelplanen del 6 om drift

Utdrag fra del 6.3 om drift av idrettsanlegg.
I utgangspunktet er det en offentlig oppgave å bygge og drive idrettsanlegg. I mange kommuner i landet er dette ansett som en viktig og riktig måte å bruke offentlige ressurser på.
I Grenlandsområdet er det lite tradisjon for å bruke midler til dette.Idrettslagene eier ofte anleggene selv (DETTE ER FEIL. Gjelder ikke mange andre enn SiljanIL. Even).
Fordelen er at brukerne(idrettslaget) da tar bedre vare på anlegget.
Ulempene er at kostnadene ved driften kan gå utover mulighetene til å drive aktivitetskapende arbeid, og tillitsvalgte bruker for mye tid på ting som ikke er relatert til idretten. Dette kan føre til mangel på interesse og problemer med å skaffe engasjert idrettsledere.

En hovedutfordring for idretten er å skape forståelse for arbeidet den utfører og på sikt få til et større offentlig engasjement i forhold til drift av anlegg.

Egen kommentar:
Dette står faktisk i kommunedelplanen. Og jeg er 100% enig.
Det
som i dag skjer er at man bruker masse tid i hovedstyret på å diskutere drift av Siljanhallen. For vi har egentlig ikke penger til dette.
Lite støtte fra kommunen kompenseres med høye treningsavgifter. Høye avgifter gjør etterhvert at folk ikke har råd til å være med. Det er et faktum. Tre unger med på fotballen koster rundt 3500 kroner. Pluss kontingenten til SiljanIL. Totalt kr 4000.
I Kvelde koster dette 900. Og da kan du være med på all annen aktivitet i tillegg.

Even

Etiketter: ,