05 september 2007

Kommunedelplanen 2005-2008 del 5 målsetting

Kommunedelplanen for idrett og friluftsliv er et utarbeidet av flere aktører og til slutt godkjent av kommunestyret.
I denne planen står blant annet at anleggstilbudet rundt hallen skal styrkes samt at man må se på driftsordninger for eksisterende anlegg. Det betyr i klartekst at man skal se på driftsordninger for Siljanhallen og banene. Og at man ønsker bygge mer i dette området.

Det står også at de idretter som har stor rekruttering skal prioriteres.
Ingenting av dette skjedd pr i dag så da må det virkelig skje endel i 2008.
For man har tidligere klart målsettningene i kommunedelplanen.

Etiketter: ,