25 august 2007

Ikke et ord om idrett..


Siljan er en av de kommuner med dårligst idrettstilbud. Allikevel har hverken Felleslista, Ap eller Sv har noe om idrett i sine valgprogram. Felleslista er vel nærmest som "ønsker en dialog med idrettslaget"

Idrettslaget er Siljans desidert største organisasjon og er en viktig del av mange unges oppvekst.

Det er både snodig og veldig svakt at en organisasjon som er såpass viktig i nærmiljøet blir så totalt blir oversett.

Etiketter: ,

2 Comments:

At 26.8.07, Anonymous Tonje Løwer Gurholt said...

Felleslista har programfestet punktet om en god dialog med idrettslaget fordi vi ønsker at kommunen og idrettslaget sammen bør se hva som kan gjøres for å styrke idrettsaktivitetene i Siljan. Vi har også programfestet å opprette en "ressursbank" for frivillige. Den er ment til og brukes også av idrettslaget for å få tilgang til flere som kan stille på dugnad. Vi har også et punkt i programmet som sier at vi ønsker tiltak som kan øke den fysiske aktiviteten blant barn og unge. I tillegg så sier vi at vi vil jobbe for at kultur og idrett får minst like store sentrale overføringer nå når inntektene fra spilleautomater blir endret. Så idretten er inkludert i mange programpunkter, men jeg er enig i at det kanskje kunne kommet enda tydeligere frem. Mvh Tonje Løwer Gurholt, ordførerkandidat for felleslista

 
At 26.8.07, Blogger Even said...

Jeg vet Felleslista prøvde programfeste kunstgress og all honnør for det. Har også forståelse for at det ble for dyrt.

Men jeg mener tiden er moden for konkrete tiltak. Det vil komme søknad om penger til ny bane på Trollmyra. Idrettslaget vil be om bidrag fra kommunen på rundt 450 000 kroner til denne banen. Resten er tippemidler og idrettslagets andel. Da vil vi se i praksis om man ønsker hjelpe idrettslaget.

Idrettslaget ønsker som du antagelig allerede vet å samle aktiviteten for å spare penger samt lage et større miljø. Vi sparer ca 50 000 i året på å samle anleggene. Det blir 500 000 på ti år. Det er mye penger for et lite lag som klarer seg stort sett på egenhånd.

Et sterkt idrettslag meg stor aktivitet er viktig for Siljan kommune.
Gi laget en million og vi har tennisbane og skatepark i tillegg til fotballbanene rundt Siljanhallen:=)

 

Legg inn en kommentar

<< Home