29 juli 2007

Tonje Løwer Gurholt, kandidat Felleslista

10. september dette år avholdes kommune og fylkestingsvalg. Siljan har i år 4 lister som stiller med eget program og ordførerkanidat.
I den forbindelse har webredaktør sendt de fire ordførerkandidatene i Siljan noen spørsmål om satsning på og meninger om idrett. Fortrinnsvis fotballspørsmål. Førstemann ut er felleslistas kandidat Tonje Løwer Gurholt. De tre andre kandidatene kommer etterhvert.

Even


1. Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?

Et lag som klarer å gi idrettstilbud som ungene ønsker.

Et lag som har ro, orden og positivt engasjement blant de aktive barn og voksne.

Et lag som har økonomien under kontroll.

2. Er dugnadsånden død?

Nei, det er den ikke. Det foregår mye dugnadsinnsats i Siljan, men vi kan bli mye flinkere. Som i så mange andre tilfeller er det ofte de samme personene som stiller opp. Hvis vi alle tok litt mer ansvar, hadde det løftet dugnadsbidraget mye. Felleslista har et punkt i programmet om å lage en "ressursbank" over frivillige. Kanskje det kan være med på at bl.a SIL får med flere enn de vanlige som er villige til å gjøre en dugnadsinnsats.

3. Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?

Det synes jeg ikke noe om. Jeg synes det er viktig at Siljan har fotballbaner også andre steder enn kun på Midtbygda. Jeg ser det økonomiske aspektet ved sentralisering, men jeg mener likevel at Fagerlund må bevares. Slik kan flere unger ha en fotballbane de selv kan sykle til. Slik kan vi spre fotballaktiviteten ut i flere nærmiljø.

4. Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?

Felleslista skulle veldig gjerne godt til valg på å skaffe Siljan en kunstgressbane i løpet av neste kommunestyreperiode. Vi vurderte det, men det ble et såpass dyrt prosjekt at vi for å være økonomisk forsvarlige ikke ville love det. Vi er derimot interessert i dette dersom det likevel viser seg å være innenfor økonomiske rammer, og hvis det er det idrettslaget selv vil prioritere høyest.

5. I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?

Jeg synes det er svært viktig at frivillige lag og organisasjoner har gode kår i Siljan, men jeg tror det er riktig at de eier sine hus og anlegg selv. Kommunen må yte økonomiske bidrag, så er det opp til de ulike lag og foreninger å benytte midlene der de selv ser behovet. Når det gjelder kommunens bruk av Siljanhallen er det svært viktig at kommunen betaler for sin bruk, men det har jeg forstått at kommunen gjør.

6. Har felleslista noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?

Felleslista har fokus på frivillige lag, barne- og ungdomsarbeid og fysisk aktivitet blant barn og unge. Noen av punktene er dette:

* Vi ønsker tiltak som kan styrke den fysiske aktiviteten blant barn og unge.

* Vi ønsker å opprette en "ressursbank" med frivillige som administreres av kommunen. Slik kan vi enklere samordne dugnadsinnsats for enkeltpersoner og frivillige lag.

* Vi ønsker å ha en god dialog mellom kommunen og frivillige lag for å styrke deres aktiviteter.

Tonje Løwer Gurholt

Ordførerkandidat for felleslista Venstre, Høyre og Krf

Etiketter: ,