30 juli 2007

Ole Kristian Holtan, kandidat AP
Her er svarene fra Ole Kristian Holtan. Spørsmålene er de samme til alle listetoppene.

Hva er din oppfatning av et velfungerende idrettslag?
Min oppfatning er at et velfungerende idrettslag ivaretar alle dets medlemmer etter lagets egne intensjoner og målsettinger.
For at det målet kan nås må mange grunnleggende forutsetninger for en god drift være tilstede. Jeg tenker da på selve organiseringen,økonomi,anlegg, aktive medlemmer og eventuelle støttespillere.
Videre bør god kommunikasjon mellom de forskjellige gruppene internt i laget være god, samtidig med at kommunikasjonen når ut til alle medlemmene.
Uansett så tror jeg at alle lag er avhengige av alle ildsjelene som trekker i diverse tråder innad i gruppene. Jeg tror vi alle kjenner en slik en i laget , han eller hun som alltid står på litt ekstra for alle andre.
Et velfungerende idrettslag vil være en meget viktig bidragsyter for å fremme viktig barne- og ungdomsarbeid, noe som igjen gir oss en god fellesarena for læring av samhold, respekt og toleranse. Jeg ser også på et veldrevet idrettslag som et ypperlig sted for integrering av våre nye landsmenn. I idrettslaget skal alle behandles likt uansett kulturell bakgrunn.
Godt barne- og ungdomsarbeid i et idrettslag vil utvilsomt gi oss igjen med renter når de aktive podene etter hvert blir voksne .Uansett vil et velfungerende idrettslag gi oss mange gode sosiale relasjoner uansett alder.

Er dugnadsånden død?
Jeg tror ikke dugnadsånden er død. MEN, den ligger nok litt i dvale mange steder. Det ser ut til for meg at i takt med stigende velstand og mer penger i lommeboka til de fleste, så daler noe av interessen for å ta i et tak sammen. Vi har liksom ikke tid lenger, og det synes jeg er veldig synd. Jeg tror vel kanskje at det også går på selve organiseringen og evnen til å motivere til dugnad. Jeg var sjøl med på dugnaden da vi bygde Siljanhallen, og det er ikke tvil om at det var en suksess den gang med svært mange delaktige. Et annet eksempel på god dugnadsånd var jo byggingen av grendeskolen i Opdalen. Uten tvil vil de såkalte ildsjelene også være helt sentrale for enhver gjennomføring av fellesinnsatsen. Jeg føler meg ganske sikker på at viktigheten av dugnader ikke vil bli mindre viktig i framtida, heller tvert imot pga. de krav vi sjøl setter til diverse tilbud.
Dugnaden fortsetter, vi må bare finne "ånden"

Hva synes du om å samle fotballanleggene rundt Siljanhallen?
I utgangspunktet vil det gi idrettslaget og brukerne mange fordeler ved å samle fotballanleggene. Det vil utvilsomt gi en gevinst i å drifte ett område i stedet for to. Samtidig må man jo vurdere for eksempel garderobekapasiteten og parkeringsmulighetene ved å sentralisere banene. Men selv om det også er noen utfordringer i dette, så vil jo området kunne syde av aktivitet f.eks ved å kunne arrangere cup'er etc.

Kunstgress er populært. Bør Siljan kommune hjelpe til med et slik prosjekt?
Kunstgrass er populært, ja. Siljan kommune vil helt sikkert være med i en vurdering av et slikt prosjekt. Det betyr ikke at jeg her og nå foregriper begivenhetenes gang og fordeler ansvar og økonomi. Her må det tas vurderinger ut fra prosjektets innhold og omfang. Her har sikkert idrettslaget en stor jobb foran seg. Personlig er jeg jo over middels interessert i fotball, så en positiv innstilling til tanken om kunstgrass har jeg nok. Men her er det sikkert mange forskjellige meninger, og selvsagt en økonomisk side det må tas stilling til.

I motsetning til nesten alle andre idrettslag eier SiljanIL hallen og leier den bort til kommunen. Burde kanskje kommunen overtatt Siljanhallen for å hjelpe idrettslaget med økonomien?
Spørsmålet om hvem som bør drifte Siljanhallen er nok litt vanskelig å svare ja eller nei på uten et nødvendig tallmateriale å forholde seg til. Jeg kjenner ikke den nåværende økonomien til idrettslaget godt nok til det heller. MEN, jeg ser absolutt argumentene i dette. Derfor synes jeg det kan være en god ide med en dialog på dette til høsten. Se på nåværende avtaler, og evt. kunne vurdere hva konsekvensene av et omvendt forhold ville være. Resultatet ville kanskje være at det beste for idrettslaget fortsatt er å være eier. Hvem vet? Men som sagt, et forhold verd å lufte.

Har AP noen mål for idretten i Siljan? Står det noe i valgprogrammet?
Arbeiderpartiet i Siljan har som mål å støtte alle frivillige lag og organisasjoner i bygda vår, herunder også idrettslivet. Vi har i de seneste åra doblet den økonomiske støtten til slike formål. Vi vil i kommende periode være spesielt opptatt av forebygging blant barn og ungdom. Her mener vi bestemt at idretten spiller inn med en betydelig positiv rolle i så måte, i likhet med andre typer organisasjoner som musikkorps og fiskeforening til eksempel. Når det gjelder konkrete mål for idretten som sådan, vil det måtte være idrettslaget sjøl som setter seg måla. I neste omgang vil vi politikere prøve å legge til rette for at disse måla kan nås ut fra gitte forutsetninger.
Vi har en meget positiv holdning til idrettslivet generelt, men det er viktig å fokusere på helheten, og ikke bare enerne.

Etiketter: ,